Trang chủ Kinh doanh Những công ty chứng khoán đầu tiên công bố lợi nhuận quý 3

Những công ty chứng khoán đầu tiên công bố lợi nhuận quý 3

qua admin
0 nhận xét

Những công ty chứng khoán đầu tiên công bố lợi nhuận quý 3

3. Tính đến ngày 16/10, dữ liệu của VietstockFinance ghi nhận hết quả của 5 công ty chứng khoán. Trong đó, 4/5 công ty có lãi.
Kết quả quý 3 của một số CTCK

Đvt: Tỷ đồng


Nguyen: VietstockFinance

Chứng khoán Bảo Minh (BMS) ghi lãi sau thuế quý 3 hơn 15.3 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ, BMS lỗ ròng gần 40 tỷ đồng và trong quý liền trước lỗ ròng 133.4 tỷ đồng.

Kết quả quý 3 của BMS tới từi từ mảng tự tự doanh khả quan. lãi tài sản tàn tàn tành ghính nhận qua/lỗ (fvtpl) của công tỷN 85 tỷ ồng, trong khi đ đ í í ỗ đ đ , mảng tự doanh của BMS lãi gần 22.5 tỷ đồng. BMS chịu lỗ hơn 65.5 tỷ đồng.

Tới cuối quý 3, danh mục tài sản FVTPL của BMS ghi nhận ở mức gần 922.9 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm.

Tương tự, Chứng khoán Hải Phòng (HAC) cũng báo lãi quý 3 nhờ mảng tự doanh. Lãi từ tài sản FVTPL quý 3 đạt hơn 14.3 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ. Trong khi lỗ từ tài sản FVTPL chỉ ở mức hơn 1.6 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so với con số gần 1 tỷ đồng cùng kỳ.

Danh mục chứng khoán của HAC cuối quý 3 đạt gần 168 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ. HPG, KBC, SZCMore, L18, CKG… Tính tại thời thời đốm cuối quý 3, hầu hết các khoản ầu tư ưu ều ều ều ều ều ều ều ều ều ều ều giá mạnh so với mua. Tuy nhi… Ờ ờ ườ ờ ờ ị ị ị ị ườ ườ ườ ườ ườ ườ so với kỳn ê ướ ề ề ề ề ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ ỳ.. HAC Theo Do c ghi khoản chênh lệch tăng đánh giá lại tài sản tài chính lớn. HAC báo lãi 15 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ.

Chứng khoán JB Việt Nam (JBSV) cũng báo lãi quý 3 tích cực.

Giải trình về kết quả này, Công ty cho biết doanh thu từ hoạt động kinh doanh nguồn vốn tăng do tăng các khoản thu về lãi tiền gửi và ầu tết. Đồng thời, doanh thu dịch vụ đại lý phát hành trai phiếu doanh tăng cũng gop phần cải thiện kết quả kinh doanhh của Công ty.

Tổng tài sản của jbsv cuối queý 3 ạt hơn 1 ngàn tỷ ồng, tăng nhẹ so với ầu năm. Trong đó, các khoản ầu tưm gi ữi tới tớy đáo hạn (HTM) chiếm gần 690 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. HTM của Công ty bao gồm là tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 3 tháng tới 1 năm, chứng chỉ tiền gửi và trai phiếu.

Không tích cực như các CTCK trên, Chứng khoán Thành Công (TCSC, UPCoM: TCI) báo lãi sau thuế quý 3 giảm tới 65% so với cùng kỳ, còn hơn 14 tỷ đồng. Theo giải trình của Công ty, sự sụt giảm của thị trường chung đã tác động đến các nguồn thu chính. Cụ thể, hoạt động tự doanh giảm gần 64%, moi giới giảm gần 60%.

Chứng khoán Đại Việt (DVSC) Báo lỗ queý 3 chủ yếu do hoạt ộngu mang lại nguồn thu chính là tự doanh không mấy tích cực

Yan Qi

Fili

You may also like

Để lại một bình luận