Trang chủ Kinh doanh Những nhà khoa học nào của Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng thế giới?

Những nhà khoa học nào của Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng thế giới?

qua admin
0 nhận xét

Về phương pháp xếp hạng của Research.com (ThuthậpdữliệucôngbốVàtríchdẫncủacácnhàkhoahọcvàxếphạngcácnhhakhoahọcTrong danhsáchcácnhàkhoahọccócngb), hệthống deer giádựatrênchỉd-indexcủanhàkhoahọc-làchchỉh-indexvàsốbàibái Theolĩnhvựccủacácnhàkhoahọcth biệbiệbiệbiệbiệbi , AAAI, USENIX, LI, Elsevier,. Trong đó, với đợt xếp hạng lần này, website Research.com đã xét dữ liệu của 166,880 nhà khoa học có năng suất công bố và trich dẫn hàng đầu ᛧ.

Research.com phân chia thành 24 lĩnh vực để xếp hạng, đó là: Animal Science and Veterinary; Biology and Biochemistry; Business and Management; Chemistry; Environmental Sciences; Genetics and Molecular Biology; Immunology; Law and Political Science; Mathematics; Mechanical and Aerospace Engineering;

Trong 24 lĩnh vực này, các nhà khoa học Việt Nam được ghi nhận có tên trong các lĩnh vực, cụ thể như sau:

Lĩnh vực hoar hoccó 1 người, là GS Nguyễn Văn Tuấn (Phiiippe Derreumaux), là Việt Kiều Úc, mang tên trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ, có 1 người Việt Nam, là GS Nguyễn Đình Đức, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Lĩnh vực Khoa học Môi trườngViệt Nam có 2 người, đều của ĐH Quốc Gia Hà Nội, là GS Phạm Hùng Việt và PGS Từ Bình Minh.

Lĩnh vực Khoa học May tính, có 1 người, là PGS Lê Hoàng Sơn, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Lĩnh vực Khoa học Vật liệucó GS Nguyễn Văn Hiếu của trường ĐH Phenikaa.

Lĩnh vực Cơ khí và Kỹ thuật hàng không vũ trụ: người Việt Nam có 4 người, trong đó trường ĐH Công nghệ HCM có 2 người là GS Nguyễn Xuân Hùng và PGS Phùng Văn Phúc; Trường ĐH Tôn Đức Thắng có 2 người là PGS Nguyễn Thời Trung và PGS Thái Hoàng Chiến.

Ngoài ra còn có 1 người nước ngoài nhưng lấy tên địa chỉ trường ĐH Tôn Đức Thắng, Việt Nam cũng có tên trong bảng xếp hạng.

Có 2 người trong lĩnh vực y học cộng đồng là GS Hoàng Văn Minh, trường ĐH Y tế Công cộng và PGS Trần Xuân Bách, trường ĐH Y Hà Nội .

nhưvậy、trênthctế、theobảngxếphạngnày、thựclựccácnhhàkhoahọcviệtnamzlàmviệctrongnướcch ch chcómặttrong 6lĩnhvựcl Khoa học Vật Liệu, Cơ khí và Kỹ thuật hàng không vũ trụ, Y học cộng đồng, và chỉ có 11 người được có tên trong bảng xếp hạng theo c.

chiềuuvịlàcácnhàkhoahọcviệtnam’cxếphạngchutừcáctrườnghọc、nhómnhómnghiêncứumnh、trongnhómnghnghinc cả 3 lĩnh vực: Kỹ thuật Công nghệ, Khoa học Môi trường, Khoa học may tính.

nhữngcon sung ngkêtrenphảnánhánhstiếnb

Đồng thời cũng cho thấy khoa học công nghệ Việt Nam phải tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa. phải鹿utưhơnnữachocácnhàkhoahọc、chocácnhómnghiêncứumạnh、chocáctrườnghọcvàchhocchacmũinhhọntroung鹿nhập mạnh mẽ hơn với khoa học của thế giới.

(Nguyen: https://research.com)

You may also like

Để lại một bình luận