Trang chủ Kinh doanh Ồ ạt gom chứng chỉ quỹ FUEVFVND, mua ròng tới hơn 1.700 tỷ đồng

Ồ ạt gom chứng chỉ quỹ FUEVFVND, mua ròng tới hơn 1.700 tỷ đồng

qua admin
0 nhận xét

(ĐTCK) Khối ngoại đã có phiêng iao dịch sôi động ngày 30/5 và muaròng tới hơn 1.700 tỷ đồng, trong đó là gom mạ

Trêns à ngiao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 85,72 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 3.357,74 tỷ đồng, tăng 104,2% về lượng và 146,64% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó (ngày 27/5).

Ở chiề ungượ clại, khố in à y bánra 39,87 triệu đơn vị với gá trị tương ứng ứng

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 45,84 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 1.705,38 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên trước đó chỉ mua ròng 5,26 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 123,62 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối goại vẫn muaròng mạn hn hất chứng chỉ quỹ FUEVF VND với khố i lượng 38, 89 triệu đơn vợng

Đứng ở vị trí thứ 2 là cổ phiếu FPT được muaròng 3,27 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạ

Trái lại, khối goại bán ròng mạnh nhất chứng chỉ quỹ E1V FVN30 với khối lượn ghơn 2,8 triệu đơn vố

Tiếp theođó là PN J bị bán ròng gần nửa triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 59, 12 tỷ đồng.

Trêns à ngiao dịch HNX, khối goại đã mu avào 435.200 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 13, 04 tỷ đồng, giảm 42,86% về lượng

Ngượ clại, bánra 583.800 đơn vị, giá trị tươngứng 13,61 tỷ đồng, tăng 156,73% về lượng và 129% về giá trị

Nhưvậy, khốingoạiđbánròng148.600 ơnvịnvịnvịvịnvịvổnvịvổnvịngiátrịngtươngtươngt0, 57tỷ tronghiphiNtrịcđómuNG534.200 ơnvị

Phiên hôm nay, khối goại muaròng mạn hn hất cổ phiếu ID C với khối lượng 196.000 đơn vị, tương ứng tứ

Trái lại, khối này bán ròng mạn hnhất cổ phiếu BVS với khối lượng 180.000 đơn vị, giá trịtương ứng

Tiếp theođó, PLC bị bán ròng 2,09 tỷ đồng, VCS bị bán ròng 1,93 tỷ đồng, PVS bị bán ròng 1, 19 tỷ đồng…

Giao dị ch trên thị trường UP CoM, khối goại mu avà o với khối lượng 466.900 đơn vị, giá trị tương ứng 14,02 tỷ đồng, giảm 66,78 vềlư

Ngượ clại, khối này bán ravới khối lượng 377.600 đơn vị, giá trị 12.8 tỷ đồng, giảm 71,87% về lư

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 89.300 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 1,22 tỷ đồng, tăng 40,85% về lượng nhưng giảm 53,96% về giá trị so với phiên trước ..

Trong đó, khố ingoại muaròng mạn hnhất BSR với khối lượng 241.500 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đị

Tiếp theolà QN Sđược muaròng 76.200 đơn vị, giá trị 3,68 tỷ đồng và GEE được muaròng 67.500 đơn vị, giá trị

Mặt khác, khố in à y bán ròng mạn h nhất cổ phiếu VEA với khối lượng 61.400 đơn vị, tương ứng tổng

Cácmã bị bán ròng mạnh khá clà GH Cđạt 1,41 tỷ đồng, ACV đạt 1,19 tỷ đồng, QN Sđạth ơn 1 tỷ đồ

Tính chung trên to à n thị trường trongphiên 30/5, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 45,78 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 1.706,03 tỷ đồng, gấp gần 8 lần về lượng và 11 lần về giá trị so với phiên trước đó ngày 27/5 (Chỉ muaròng 143,5 tỷ đồng).

You may also like

Để lại một bình luận