Trang chủ Kinh doanh Phê duyệt chủ trương làm khu công nghiệp gần 215ha ở Hòa Bình

Phê duyệt chủ trương làm khu công nghiệp gần 215ha ở Hòa Bình

qua admin
0 nhận xét

The oquyết định, Côngty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ làn hà đầu tư thự chiện dựán đầu tư phát triển kết cấu hạt ầng khucông nghiệp Bình Phú, tại địa điểm thựchiện dựán tự

Theođó、quymôsửdụngđấtcủadựánlàgần215ha(khôngbaogồmgần22hađấtrừng、giữnguyênchứcnă) Diện tích đất này bao gồm phần diện tích đất đã cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất và phần diện tích đất còn lại để nhà đầu tư thuê đất, đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạt ầng.

Về tổng vốn đầu tư của dự án, nhà đầu tư xác định lại tổng vốn đầu tư của dự án trên cơ sở quy mô sử dụng đất của dự án và phương án hoàn trả phần vốn ngân sách nhà nước đã được sử dụng cho dự án, đảm bảo vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư để thự chiện dựựán đá pứng điề ukiứ

Tiến độ thự chiện dựán không quá 36 tháng kể từng à yđược Nhà nước bàngiao đất. Thời hạn hoạt động của dựán 50 năm kể từng à y 22/7.

Hòa Bình sắp có thêm khucông ng hiệp gần 215 haở xã Mông Hóa (Ản hmin hhọa: KCN).

Cũng quyết định chấp thuận trên, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phù hợp với các văn bản đã đượccấpcóthẩmquyềnphêduyệtvềquymôdiệntích、địađiểm、tiếnđộthựchiệndự Đảmbảokhôngcótranhchấp、khiếukiệnvềquyềnsửdụngđịađiểmthựchiệndựán。

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình và các cơ quan có liên quan phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư thỏa thuận, thống nhất với các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất trước đây về tiền thuê, phí sử dụng cơ sở hạ tầng và phương án đấu nối hạ tầng giao thông, cấp nước, xử lý nước thải… vào hệ thống kết cấu hạ tầng chung của khu công nghiệp Bình Phú, đảm bảo hài hò a lợi ích giữa các bên, không để xảy rakhiế unại, khiế ukiện.

Đồng thời, chỉ đạo nhà đầu tư đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp, đảm bảo kết nối với các nhà máy, cơ sở sản xuất của các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất trước đây tại khu công ng hiệp.

The otì mhiểu, Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ thàn hlập từ ngày May 26, 2009, trụ sở chín h tại xã Phú Nghĩa, Ngư ời

Tại Hòa Bình, Phú Mỹ cũng làn hà đầu tư của dựán hạt ầng khucông ng hiệp Mông Hóa có quymôgần 236ha. Ngoàira, doanhng hiệp nà y còn là chủ đầu tư một số dựán bất động sản đôthịvàhạtầngkhucôngnghiệptrênđịabànthànhphốHàNộivàBắcGiangnhư:KhucôngnghiệpPhúNghĩaquym khunhàởPhúMỹquậnHàĐông; khunhàởTiênPhươngtạihuyệnChươngMỹ; khucôngnghiệpHòaPhúởHiệpHòa、BắcGiang; khucôngnghiệpHòaPhúmởrộnggiaiđoạn1vớiquymô85ha。

You may also like

Để lại một bình luận