Trang chủ Kinh doanh PV GAS chốt năm 2022 bằng mức doanh thu cao nhất lịch sử

PV GAS chốt năm 2022 bằng mức doanh thu cao nhất lịch sử

qua admin
0 nhận xét

PV GAS chốt năm 2022 bằng mức doanh thu cao nhất lịch sử

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV gas, hose: gas) công bố BCTC hợp nhất quý 4/2022 với kết quả rực sáng. gas lên đến hơn 100 ngàn tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh quý 4 và năm 2022 của gasEnds April 4, 2022 gas Tang 9%, Ren Hong 22 ngàn tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 61%, lên gần 490 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng với tỷ lệ tương đương, lên 183 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 34%, còn 350 tỷ đồng. Cộng thêm khoản lợi nhuận khác 20 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 4 tỷ đồng), lãi sau thuế của gas đạt hơn 3.3 ngàn tỷ đồng, hơn cùng kỳ 64%.

Doanh nghiệp giải thích nguyên nhân giúp lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ đến từ giá dầu tăng 11%, qua đó làm lợi nhuận khí khô tăng tăng tăng tăn. Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ khí khô quý 4/2022 tăng 27% so với cùng kỳ.

Lũykếcảnăm, gas báo doanh thu hơn 100 ngàn tỷ đồng – cũng là mức cao nhất lịch thành lập doanh nghiệp, vượt gần 26% kế hoạch năm. Lãi sau thuế hơn 15 ngàn tỷ đồng, hơn năm trước 70% và vượt 113% mục tiêu đặt ra . Chun Bin, gas lãi hơn 1.25 ngàn tỷ đồng mỗi tháng trong năm vừa qua.

Trung bình mỗi tháng năm 2022, gas có thể lãi hơn 1.2 ngàn tỷ đồng

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của gas đạt 82.8 ngàn tỷ đồng. Doanh nghiệp nắm giữ 10.5 ngàn tỷ đồng tiền mặt và cak khoản tương đương, gấp gần 2 lần sđầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm nhẹ, còn 16.2 ngàn tỷ đồng. Hàng tồn kho cuối kỳ ghi nhận 4.1 ngàn tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm.

Bên kia bảng cân đối, nợ ngắn hạn giảm 24%, còn 12.5 ngàn tỷ đồng. Phân nửa tỷ trọng là khoản phải trả cho người bán ngắn hạn (6.6 ngàn tỷ đồng). Vay nợ ngắn hạn giảm mạnh còn 45 tỷ đồng ( đầu năm gần 485 tỷ đồng). gas còn hơn hơn 6 ngàn tỷ ồng, giảm 19% so với ầu năm. NHIềU NHất là khoản Vay từ Mizuho bank, lần lượt 2.4 ngàn tỷ ồng và gần 1.7 ngàn tỷN 1.7 ngàn tỷ ồng.
Vay nợ dai hạn của gas thời điểm cuối năm 2022


Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2022 của gas

Hồng Đức

Fili

You may also like

Để lại một bình luận