Trang chủ Kinh doanh Quốc hội chốt kéo dài Nghị quyết 42

Quốc hội chốt kéo dài Nghị quyết 42

qua admin
0 nhận xét

QuốchộiđãchínhthứcthôngquaNghịquyếtKỳhọpthứ3、QuốchộikhóaXVvới476/479đạibiểuthamgiaỻ Theo đó, Quốc hội thống nhất kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng từ ngày 15/8/2022 đến hết ngày 31 / 12/20 23.

Quốc hội giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu cùng với việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng; trìnhQuốchộixemxétchậmnhấttạiKỳhọpthứ5(tháng5 / 2023).

Trong thời gian kéo dài thời hạn áp dụng, Quốc hội đề nghị Chính phủ có giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc nêu tại Báo cáo số 174, chỉ đạo tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị gắn với tráchn hiệm tron ​​g tổ chức thự chiện Nghị quyết, bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quảc ủa Nghị quyế

Tại Báo cáo số 174 tổng kết thực hiện Nghị quyết 42, Chính phủ cho biết quá trình xử lý nợ xấu còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu liên quan đến khâu xử lý tài sản bảo đảm. Trongđó、cácvướngmắcvềmặtpháplýlànguyênnhânchủyếudẫnđếnhiệuquảcủacôngtácxửlýnử

Qua gần 5 năm thực hiện, hệ thống ngân hàng đã xử lý được 380.200 tỷ đồng nợ xấu, trong đó có gần 40% là do khách hàng vay vốn chủ động trả nợ (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo đó, quy định của pháp luật đối với việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ còn nhiều bất cập làm hạn chế tiến độ, hiệu quả của việc xử lý nợ xấu trong ngành ngân hàng; tổchứctíndụngvàVAMCkhôngđượcchủđộngtoànquyềnxửlýtàisảnbảođảmkhikháchhàngvaykh

Tại các tổ chức tín dụng yếu kém, nợ xấu chiếm tỷ lệ cao trong khi hầu hết tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu có liên quan đến các vụ án trọng điểm đang trong quá trình điều tra, tố tụng, nên quá trình xử lý nợ xấu bị kéo dài. Cơ chế, chính sá chhỗ trợ của Nhà nước choxử lý nợ xấu còn hiếu, chưa đồng bộ, thiếung uồn lồ

Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết tổng nợ xấu xác định theo Nghị quyết số 42 tại thời điểm ngày 15/8/2017 là 541.600 tỷ đồng. NợxấuxácđịnhtheoNghịquyếtsố42phátsinhmớitrongthờigianNghịquyếtcóhiệulựctínhđến31/12 NợxấuxácđịnhtheoNghịquyếtsố42chưađượcxửlýđếnngày31/12/2021là412.670tỷđồng。

Lũy kế từ 15/8/2017 đến 31/12/2021, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 380.200 tỷ đồng, bằng 47,9% số nợ xấu theo Nghị quyết số 42 tại thời điểm 15/8 / 2017 và số nợ xấu theo Nghị quyết số 42 phát sinh mới trong thờ i gian Nghị quyết số 42 có hiệu lực.

Tính trung bình nợ xấu đã xử lý đạt khoảng 5.670 tỷ đồng/tháng, cao hơn mức trung bình 3.250 tỷ đồng/tháng trong giai đoạn trước khi Nghị quyết 42 có hiệu lực (từ năm 2012-2017).

Trước ý kiến ​​cho rằng Quốc hội, Chính phủ đã trao “nhiều đặc quyền cho ngành ngân hàng” khi ban hành Nghị quyết 42, ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, cho biết ông không nghĩ vậy. Bởi thực tế trước khi có Nghị quyết 42, nhiều trường hợp ngân hàng đòi nợ rất khó khăn, phát mãi tài sản không được, thu giữ tài sản không xong, đôn đốc đòi nợ không được, khách hàng bỏ mặc tài sản đó cho ngânhàng tự xửlý ..

Tất cản hững vấn đềnà yngân hàng không làmgì được. Ý thức trả nợ ngân hàng của khách hàng rất kém, dẫn đến các khoản nợ mặc dù có tài sản bảo đảm song không phát mại được, nợ xấu tăng cao ảnh hưởng đến an toàn hệ thống.

“Tôi rất mong muốn xã hội hiểu rõ và nhìn nhận nợ xấu cơ bản không phải do ngành ngân hàng gây ra, ví dụ như suy thoái kinh tế toàn cầu và dịch bệnh xảy ra”, ông Hùng nhấn mạnh.

Nghịquyết42vềthíđiểmxửlýnợxấucủacáctổchứctíndụngViệtNamcócóhiệulựctừngày15/78 Quagần5nămthựchiện、hệthốngngânhàngđãxửlýđược380.000tỷđồng、trongđócógần40%làdokháchhàng

Tuynhiên、Nghịquyết42làNghịquyếtthíđiểmnênhiệulựcchỉkéodài5năm、đếnngày15/8nămnaysẽhẽ ChínhphủđangđềxuấtQuốchộithôngquaviệckéodàithờihạnápdụngtoànbộquyđịnhcủaNghị

You may also like

Để lại một bình luận