Trang chủ Kinh doanh Quốc hội lập ‘đoàn giám sát tối cao’ về nguồn lực chống dịch COVID-19

Quốc hội lập ‘đoàn giám sát tối cao’ về nguồn lực chống dịch COVID-19

qua admin
0 nhận xét

Phóchủtịch Quốchội Nguyễn Khắc Định-Ảnh: Quochoi.vn

Sáng 14-6, với 94% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 (new coronavirus infection)việc thự chiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Theong hị qu yết này, Quố chội phân côngông Nguyễn Khắc Định, phó chủ tị ch Quố chội, làm trưởng đoà

Phótrưởng đoà n thường trự clàông Nguyễn Phú Cường–chủn hiệmỦ yban Tài chính–ngânsá ch củ a Quố chội. Các phó trưởng đoàn khác có Chủn hiệm Ủ yban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, Trưởng Ban Dân guyện Dương Thanh Bình.

Ủ y viên, đại biểu và chuyên giathamgia đoàn giám sát doỦ y ban Thường vụ Quố chội quyết định.

Nghịquyếtnêurõphạmvigiámsátlàviệchuyđộng、quảnlývàsửdụngcácnguồnlựcphụcvụcông việcthựchiệnchínhsách、phápluậtvềytếcơsở、ytếdựphòngtừngày1-1-2018đếnngày31-12-2022trênph

Chính phủ, cá c bộ, cơ quann gang bộ, cơ quant huộ c Chính phủ; HĐND, UBND các tỉ nh, TP trực thuộc trungương và các cơquan

Quốc hội yêu cầu nội dung giám sát phải đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc huy động, quản lý và sử dụng cá cnguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; thự chiện chính sách, pháp luật về y tếc

Từđó、kiếnnghịgiảiphápnângcaohiệuquảhuyđộng、quảnlývàsửdụngcácnguồnlựcphòng、chố thựchiệnchínhsách、phápluậtvềytếcơsở、ytếdựphòngvàhoànthiệnchínhsách、phápluậtcóliênquan。

Cũng trongsáng nay, Quố chội đã biểu qu yết thông qua nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025, phát triển kinhtế–xã hội vùng đồng bào dân tộc thiể usố và miền núi gai đoạn 2021-2030 ”.

Đoàn giám sát này do Phó chủ tịch Quố chội Trần Quang Phương làm trưởng đoàn. Ông Y Thanh Hà Niê K’đăm, chủ tị ch Hội đồng Dân tộc, làm hó trưở ng đo à n thường trực. 2 phó trưở ngđoà n là Chủn hiệm Ủ yban KinhtếVũ Hồng Thanh và Chủ n hiệm Ủ yban Xãhội Nguyễn Thúy Anh.

Nội dung giám sát là đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng thời, kiến ​​nghị giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Cảnh sát cơđộng sẽ được trang bị máybay, tà uthuyền Cảnh sát cơđộng sẽ được trang bị máybay, tà uthuyền

TTO – Theo Luật cảnh sát cơ động vừa được Quốc hội thông qua, lực lượng này sẽ được trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, máy bay, tàu thuyền, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để thự chiện chứ cnăng, nhiệm vụ, quyề nhạn được giao.

You may also like

Để lại một bình luận