Trang chủ Kinh doanh Quy định mới về lãi suất rút trước hạn tiền gửi

Quy định mới về lãi suất rút trước hạn tiền gửi

qua admin
0 nhận xét

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 04/2022/TT-NHNN quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo Thông tư 04, rút ​​trướchạn tiềng ửi là trường hợp khách hà n grút một phần hoặc toà n bộ tiềng ửi trư tiề ngửi.. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận việc rút trước hạn tiền gửi phù hợp với các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với từng hình thức tiền gửi cụ thể.

Thông tưáp dụng đối với 4 hình thức tiề ngửi rút trướ chạn. Đólà:tiếtkiệmcókỳhạn; tiềngửicókỳhạn; chứngchỉtiềngửi、kỳphiếu、tínphiếuvàtráiphiếudotổchứctíndụngpháthành; cáchìnhthứcnhậntiềngửicókỳhạnkháctheoquyđịnhtạiluậtcáctổchứctíndụng。

Lãi suất rút trướchạn tiềngửi tại cá c tổ chức tín dụng, chinhánh ngân hàng nước ngoài

– Trường hợp rút toàn bộ tiền gửi: áp dụng mức lãi suất tối đa bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm rút trướchạn.

–Trường hợ prút một phần tiềng ửi:

+ Đối với phần tiền gửi rút trước hạn: áp dụng mức lãi suất bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm rút trước hạn.

+ Đối với phần tiềng ửi còn lại: áp dụng mứ clãi suất đang áp dụng đối với khoản tiềng

Thôngtư04/2022/TT-NHNNcóhiệulựcthihànhtừngày1/8/2022vàthaythếThôngtưsố04/2011/TT-NHNNngày10tháng3năm2011củaThống địnhápdụnglãisuấttrongtrườnghợptổchức、cánhânrúttiềngửitrướchạntạitổchứctínd

Đối với các thỏa thuận lãi suất rút trước hạn tiền gửi trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng và khách hàng tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận đã cam kết cho đến ngày đến hạn, ngày chi trả hoặc ngày thanh toán củ a khoản tiề ngửi hoặc thỏ a suận thự chiện theoquy định tại thông tưnày.
So với hiện hành, Thông tư 04/2022/TT-NHNN đã phân chia quy định lãi suất rút trước hạn tiền gửi trong trường hợp rút trước hạn toàn bộ tiền gửi và rút trước hạn một phần tiền gửi.

Quyđịnhmớinàygiúpkháchhàngđượclinhhoạthơnkhicầnrúttiềntrướchạn、khôngcầnphảirút Theo Ngân hàng Nhà nước, quy định cụ thể về việc rút một phần hoặc toàn bộ tiền gửi trước hạn sẽ tạo cơ sở pháp lý cho các tổ chức tín dụng áp dụng thống nhất quy định lãi suất đối với trường hợp rút tiền gửi trước hạn, đồng thời tạo điều kiện để tổ chức tín dụng phát triển các sản phẩm huy động vốn ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong bối cảnh thị trường tiền tệ hiện nay.

Gia Hưng

Nâng hạn mức bảo hiểm tiềng ửi lên 125 triệu đồng

Theo quy định mới, mức tối đa mà tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho các khoản tiền gửi được bảo hiểm được nâng từ mức 75 triệu đồng lên mức 125 triệu đồng.

You may also like

Để lại một bình luận