Trang chủ Kinh doanh Quý I niên độ 2022-2023: Hoa Sen (HSG) lỗ quý thứ hai liên tiếp, giá trị lỗ là 680,2 tỷ đồng

Quý I niên độ 2022-2023: Hoa Sen (HSG) lỗ quý thứ hai liên tiếp, giá trị lỗ là 680,2 tỷ đồng

qua admin
0 nhận xét

(chtck) sau khilỗ886,98tỷc ng trongquýtrướcco, ctcptậpthoa hoa sen (hsg – sànhose) tiếpthe lên 1.567,18 tỷ đồng.

Lỗ quý thứ hai liên tiếp

Meaning of Trong quý I niên độ tài chính 2022-2023 (1/10/2022-31/12/2022), Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 7.917,4 tỷ đồng, giảm 53.2% so với cói cói naus kói naus Thuế ghi nhận lỗ tỗ hai liên tiứ, giá trị lị là là là 680, 2 tỷ ồng so vớng kỳ lãi 638, tỷ ồng 1.318 vs 2%.

TRONG Kỳ, Lợi Nhuận Gộp Giảm 92,5% So Với CùNG Kỳ, Tương ứ GIảm 1.963,33 Tỷ ồng Về 159,97 tỷ ồng 32,05 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 32,8%, tương ứng giảm 55,39 tỷ đồng về 113,6 tỷ đồng; ChiPhíbánhàngvàquảnlýdoanhnghiệpgiảm43,6%、tươngứnggiảm592,94 tỷngvề768tỷ

Hoa Sen lý giải ghi nhận lỗ trong quý I niên độ tài chính 2022-2023 do lợi nhuận gộp giảm do tác động từ việc giảm biên lợi nhuận.

Trước đó, Trong Quý Iv niên ộ tài chính 2021-2022, Hoa Sen CũNG GHậN Lỗ 886,98 tỷ ồng.

Ược Biết, QUý lỗ gần nhất la iv/2018 (từ 1/7 ến 30/9/2018) với giá trị Lỗ 101,8 tỷ ồng. đang gấp nhiều lần so với quý IV/2018.

Tính tới 31/12/2022, tổng tới sản của hoa ảm 6,2% so với ầi m về 15.963,7 tỷ ồng. Trong đn chủu n kho nhận 5.980, chi ồng 37, chai ồNG 5% tổng tài sản; tàn cốn cố ịnhậnhận 5.716, 2 tỷ ồng, chiếm 35,8% tổng tàn; các khoản pHản hạn hạn ghạn hạhận 1.655 tỷi ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ế ạ ạ ạ mục khác.

ngoàira, tínhtới 31/12/2022, tổngnợvayngắnhạnvàidàihạncủahoa hoa hoa hoa hoagiảm 35,7% sovớinîm, tươngứnggiảm 1.493,3t 9% tổng vốn.

Kinh doanh dưới giá vốn trong quý IV niên độ tài chính 2021-2022

Trước deer, Hoa sencôngbốbáocáo Quýivniênchộ2021-2022 (1/7-30/9/2022) nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 886,98 tỷ đồng, tức giẻm 3.827,

trongkỳ、côngtykinh doanhdướigiávốndẫntớinhuậngộpghinhhậnâm230,67tỷng sovớicùngkỳdương2.473,97tỷ Ngoai ra, doanh thu tài chính giảm 26,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 35,88 tỷ đồng về 97,4 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 30, 9%, tương ứng giảm 49,86 tỷ đồng;

lũykến¡ tàichínhniênchộ2021-2022, hoa sen ghinhhậndoanh thuu t49.710,64tỷchng 2% cùng kỳ năm trước.

Trongniênchộtàichính2021-2022, Côngtytytkếhochdoanhthu46.399tỷdeer và3kịchbảnlợinhuậnsauthuếnnlượtlà1.500t nhưvậy, kếtthúcn¡ tàichính, côngtymớihoànthànhthuc 10% kếhochhochlợinhuậnnæm (kếhochlãi 2.500tỷng)

Như vậy, với việc ghi nhận lỗ trong quý IV, Công ty đã không thể hoàn thành được kế hoạch lợi nhuận năm cho dù kịch bản lợn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/1, cổ phiếu HSG tăng 400 đồng lên 14.950 đồng/cổ phiếu.

You may also like

Để lại một bình luận