Trang chủ Kinh doanh Quý IV/2022, BaF Việt Nam (BAF) thoát lỗ nhờ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định

Quý IV/2022, BaF Việt Nam (BAF) thoát lỗ nhờ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định

qua admin
0 nhận xét

(ĐTCK) CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã BAF – sàn HoSE) ghi nhận doanh thu tăng 60.2% nhưng lợi nhuận lại giảm 91.2% trong quý cuốinăm 2022.


TrongQuýIV/2022、BafViệtnam ghinhậndoanh doanh doanhthuạt2.158,2tỷchng、t頭60,2%sovớicùngkỳvàlợinhuậnsau thu ghinhhận6,73tỷng、giảm91,81,81,1,8,173 kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 10.4% về còn 2.9%.

TRONG Kỳ, Lợi nhuận gộp giảm 55,4% so với cùng kỳ, tương ứ giảm 77,73 tỷ ồng về 62,49 tỷ ồng; doanh thong chíchi ảm 0,35 tỷ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ả ả ả ả ề ề ề ề ề ề ỳ ỳ giảm 0,18 tỷ ồng về 25,42 tỷ ồng; chi pHí ồn hàng và qun lý doanh nghip tăng 78,6% so với cùng kỳ 3lầnsovớicùngkỳ, tươngứngtìngtthêm 17, 46tỷnglên 18tỷng

Xét Vềhoạt deer ng kinh doanhcốtl¿ ,23 tỷ đồng, tức giảm 98,3 tỷ đồng.

Quý IV/2022, BaF Việt Nam (BAF) thoát lỗ nhờ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định ảnh 1

Cơ cấu thu nhập khác trong năm 2022.

Như vậy, Công ty thoát lỗ trong quý IV chủ yếu nhờ lợi nhuận khác.

Chính vì vậy, BaF Việt Nam thoát lỗ quý IV chủ yếu nhờ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.

luỹkếtrongn¡ 2022, baf việtnam ghinhậndoanh thu t 7.047,3 tỷng, giảm 32,5% sovớicù gkỳvàlợinhuậnsau thu ghi nh

Trong năm 2022, Công ty đặt kếch kinh doanh với doanh thu giảm 43% về 5.950 tỷi nhuận sau tăng 24.8% lên 402 tồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận đạt 292.97 tỷ đồng, Công không hoàn thành kế hoạch mà chỉ đạt 72.9%

Xét về dòng tiền, trong năm 2022, BaF Việt Nam ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 203,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 207,3 tỷ đồng. ngoàira、dòngtiền性Th ghinhậnâm768,5tỷchngvàdòngtiềntàichínhghinhậndương

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của baf việt nam giảm 10,1% so với ầu năm, tương ứ giảm 548, tỷ ồng về ề ề ề ļ ļ ļ ļ ļ ļ ļ ļ ļ ļ ļ GHI NHậN 1.682, 6 tỷ ồng, chaiếm 34,3% tổng tài sản; tàn cố ịnh ghận 1.096,2 tỷ ồng, chiếm 22,3% tổng tàn; tồn kho nhận 875,3 tỷ ồ ồ ồNG 496.8 tỷ đồng, chiếm 10.1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trongnîm、biến性nglớnchủyếutiềnvàchầutàichínhngắnhạngiảm27,8%sovớinunîm、thang các khoản phải thu ngắn hạn giảm 41,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.180,8 tỷ đồng về 1.682,6 tỷ đồng; tồn kho giảm 19,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 212,4 tỷ đồng về 875,3 tỷ đồng …

ngoàira, tínhtớicuốinæm2022, tổngnợvayngắnhạnvàdàihạnt¯486% sovớiunîm, thng đầu năm chỉ chiếm 3% tổng nguồn vốn).

Quý IV/2022, BaF Việt Nam (BAF) thoát lỗ nhờ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định ảnh 2

Phải trả người bán ngắn hạn giảm mạnh trong năm 2022.

ThêmNữA、TrongNîm2022、KhoảnMụcPhảiTrảngườibánngắnhạnbấtngờgiảm48,8%sovớiyunîm、tươngứngứnggiảm1.840,5t . trongchó、côngtykhôngthuyếtminhkhoảnmụcgiảmchủyếu、chỉghiphảitrảngườibánngắnhạnkhácgiảmtừ3.148,3tỷng

Quý IV/2022, BaF Việt Nam (BAF) thoát lỗ nhờ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định ảnh 3

Lãnh đạo liên tục bán ra cổ phiếu và giảm sở hữu trong năm 2022.

vềcơcấucongcũngcóngcósựbiếnthngkhibàbùihươnggiang、tổnggiámchuncgigiảms ông Phan Ngọc ân, thành viên HĐQT cũng bán ra toàn bộ cổ phiếu để giảm sở hữu từ 6,35% về còn 0% vốn điều lệ. Ngược lại, CTCP Siba Holdings lại nâng sở hữu từ 0% lên 39 ,26% vốn điều lệ và trở đông lớn nhất.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/1, cổ phiếu BAF tăng 50 đồng lên 18.200 đồng/cổ phiếu.

You may also like

Để lại một bình luận