Trang chủ Kinh doanh Quyết sách lớn kiến tạo động lực phát triển cho tỉnh Bắc Kạn

Quyết sách lớn kiến tạo động lực phát triển cho tỉnh Bắc Kạn

qua admin
0 nhận xét

phiênhọphộiyongthẩmchịnhquyhoạchtỉnhbắckạnthờikỳ2021-2030, tầmnhìnchnnîm2050.

ngày30/11、thứtrưởngbộkếkếhochvàchutư(kh&cht)trầnquốcph ng、phóchchchchhhộingthẩmthbynh quyhoạchthnh、chủtrìphiênhhọphộnhho10303030303030 tầm nhìn đến năm 2050.

báocáotại phiênhọp, ongnguyễnth’ngbình, phóbíthưtỉnhy, chủtịchch ubndtỉnhbắckạbi

Về tăng trưởng kinh tế, bắc kạn có tốc ộ tăNG trưởng 10 năm (giai đoạn 2011-2020) bình queân 5,33%/năm. Quymônkinh kinhnh kinhn îm2020S2.949Tỷng, Caogấp2,9LầNSONG.

cùngvới deer, khi so sanhkếtquảngkếtmộtmộtmộtschỉse quantrọngcotỉnhththhnîm 2021 thungngkểsovớinî 2020. chuyển đổi số (DTI) tăng 8 bậc; cải cách hành chính (Par Index) tăng 5 bậc.

Quyết sách lớn kiến ​​tạo động lực phát triển cho tỉnh Bắc Kạn - Ảnh 2.

ongnguyễnāngbình, phóbíthnh /MPI

「tuyvậy、tỉnhvẫncòngặpnhiềukhókhkhî、tháchthứctrongpháttrongtrong trong trong trong trong kinh kinhtế -x hhội、chòihỏiphảinhhữngch ch ch ch ch chchng、quyết tiễn, được ban hành kịp thời, tạo ra sự đột phá trong phát triển cho tỉnh”, Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình thông tin thêm.

Dựa trên nhu cầu thực tiễn và căn cứ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; quyết性nhsố907/qs-ttgngày29/6/2020củathủtướngchínhphêphêduyệtnhiệmvụlậpquy ho ho hohochchtỉnhbắckạn、ubndtỉnhhhkh khnh thhng ho k ky k ky k ky k ky ky ky ky ky ky ky ky ky ky ky kynh khng Until 2050.

Tầm nhìn và 4 đột phá chiến lược

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhận định, Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn đã được xây dựng phù hợp với định hướng phát triển đất nước của Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc khóa XIII của Đảng, Nghị quyết của Bộ Chính trị về Phương hướng pháttriounkinhtế-xãhội, bảomquốcphòng, ninhvùngtrung duvàmiềnnúibắcbộcnn¡ 2030303nghịquyếtihộibiểibio20220202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202022

Theo đó, Quy hoạch xác định mục tiêu cho 2 giai đoạn chính. cụthể、chringnîm2030、tỉnhcóchầycácnềngngcơbảncủatrìnhchộpháttrungbìnhkhásovớicảnc、hệthốngkhkhôngngngngngngnghòngnghònghònghòngh哀れtế với các khu vực bảo tồn sinh tái, văn hóa.

Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Bắc Kạn đặt mục tiêu có nền kinh tế năng động; đô thị theo hướng sinh thái, hiện đại và bền vững, có môi trường đáng sống; mức phát triển khá so với các địa phương trong cả nước .

ngngchiếnlượcpháttrioungnvớitưng “pháttriểntừcộinguồnvànỗlựctạora nhgngthànhtựumới”, từnhgu ho hoch hoch hut hut hat fắn nnnnn ng h khm n bun ng’th hatng.

Ngoài ra、Quy hoạch cũng đề ra 4 đột phá chiến lược cho tỉnh、đó là: Xác định thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch là trâọng tm; hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội;

theochủtịchnguyễnāngbình, quyhoạchtỉnhbắckạnlàc¯ncứuểhochhhochchịnhchínhsách, xâydngkếhoạchutưvàkiếntạo

Một số nội dung cần bổ sung để hoàn thiện Quy hoạch

thôngtinvềýkiếncủacơacơquan th ngtrựchộingthẩmonh、ôngyinhtrọngthắng、vụtrưởngv tỉnh Bắc Kạn (Báo cáo ĐMC) được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, khoa học, có nhiều điểm mới và cơ bản đáp ứng các yêu cầu ĺu.

Quyết sách lớn kiến ​​tạo động lực phát triển cho tỉnh Bắc Kạn - Ảnh 3.

alung is th ng, vụtrưởng vụquyng quy ho hoch, bộkh & sex & r: “báocáoquy ho hoch nh, báocáocáocónhiềuuể mmới

cong thong theng, cácýkiếntừhộisngthẩmznhcơbảnthốngnhhấtvớinộidung quy ho hochvàynhgiáquyhoạch deer

nghinghiêncứubổsung鹿nghnghiêncứusung、hoànthiệnquy hoch、tậptrungvàomộtsốidungchủyu、nhhư:sựphùhhợpcủaquy ho hoch sự tuân thủ quy trình lập quy hoạch; việc tích hợp nội dung quy hoạch và sự phù hợp của nội dung quy hoạch với quy định về nội dung quy hoạch tỉnh hotại Luật Quy.

Va Kao Ko, The Su Kachi Key Kin Nyu XemXét, bổSungthêmmộtsốvấvấn Sex, lạicácv¡ bảnquyphạmphápluật、cácvảnbảnchỉcho、bổsung quy hochchsửngng ng ng鹿ki (ii)onhgiásựphùhợp、mốiquanhệgiữacácquanchiể、mụctiêucủaquyhoạchvớicácquan ảnhhưởngcủacácquanchiểm、mụctiêucủaquyhoạchchancácquanchi (iii)Xác‐nhvịtrí、thôngsố、tầnsu sut quantrắccủacácchiểm、trạmquantrắcthuộcmạnglướttrắcchchấtlượngmôitrourường

Phó Chủ TịCHHội deer ngthẩm deer quy ho hohoạchtỉnhtrounhquốcphươngnghịubndtỉnhbắckạntiếptụcnghiêncứu, tiếpthu, hobhnthungướnhng chng

You may also like

Để lại một bình luận