Trang chủ Kinh doanh Rà soát doanh nghiệp phát hành trái phiếu làm ăn thua lỗ để thanh, kiểm tra

Rà soát doanh nghiệp phát hành trái phiếu làm ăn thua lỗ để thanh, kiểm tra

qua admin
0 nhận xét

BO TRUONG BO TAI chính VUA KY Ban Han Kai THI GIAO CAC đơn VI trong BO TAI chính Tang Quon Kiem TRA, Giam SAT, Chan chỉnh HOAT động Fat Han, đầu TU, cung Cap DICH VU T HI

Theo Bo TAIchính, THI Chuon TRAI phiếu doanhng hiệp DJA VAđang TRO Tan kênh Hui động von Chun VA Dahanquan trọng Town CAC doanhng hiệp, Giambot SU Poo thuộc VA Okên.

Tuynhiên, thị trường phát triển nhanhđã có tiề mẩn rủiro. GANđây, MOT so HOAT động Fat Han TRAI phiếu doanhng hiệ priêng Luco Sai Fam nghiêm trọng Mang tính Chat LUA đảo, DJ Ađược CO Izumi CO Tam quyền Koi.

DJE THI TRUONG TRAIphiếudoanhnghiệp fat triene Lanh of mạnh, BO Truong BO TAIchínhYEU CAU VU TAIchính down gun hang Khan Truong Hoang thien DU Taogi địnhSUAđổi, BO sung MOT so điềuCUA ghee định so 153 NAM 2020 VE Chao BAN vàgiaodịchtráiphiếudoanhnghiệpriênglẻtạithịtrườngtrongnước, chàobántráiphiếudoanhnghiệprathịtrưỌ Theokếhoạch, BộTàichínhsẽtrìnhChínhphủdựthảonghịđịnhsửađổingaytrongtháng5.

BO TAI CH I chính đạo UY ban Chung khoán Nha Trang Nuok SOM Trin BO ban Han string TU Hundan VE HOAT động CUA CAC to chức cung cap DICH VU TREN THI Chuon TRAI phiếu doanhng hiệp. CU is, chứcTU van Hồ so Chao ban TRAIphiếu to chứcđấu toe to The, of BAO Lanh, chứcđăngKY to đạiLý fat Han TRAIphiếu, chứcđại diene người so to LUU KY TRAIphiếu HUU TRAIphiếuDJE Izumi lýchặtchẽhoạtđộngcủacáctổchứcnày.

So GIAO DICH Chong khoán Vietnam, SO GIAO DICH Chong khoán Hanoi RA SOAT CAC doanhnghiệp fat Han CON DU NO TRAIphiếuriêngLE (TAIthờiđiểm31-3) DJE DJExuấtdanh SACH CAC doanhnghiệp can Kiem TRA, Tan tragửiBộTàichínhvàỦybanChứngkhoánNhànướctrướcngày3-5. Cáctiêechíícràsoátlàràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràrớu

UY Ban Chung khoán NHA Nuok Khan TRUONG Kiemu TRA Giam SAT tình hình Fat Han, GIAO DICH, cung Cap DICH VU VE TRAI phiếu doanh ng hiệp TAI CAC Kong TY Chung khoán cung Cap DICH VU, CAC doanh

UY prohibited Chung khoánNHA Nuoc CO Van prohibited CHIđạoCAC to chứccung cap DICH VU TU Van Hồ so Chao prohibited TRAIphiếu, đấu toe, the BAO Lanh, đạiLý Fat Han TRAIphiếu, đăngKY, LUU KY TRAIphiếuCHANchỉnhHOAT độngcungcấpdịchvụvềtráiphiếudoanhnghiệpriênglẻtrướcngày28-4.

Ngăn’bom nổchậm’ trái phiếudoanh nghiệp

TTO-Được XE MLà kênh ui động von MOI Ben CANH VAY Nganhang, nhưng việc TRAI phiếu doanhng hiệp (TPDN) “BA Khong” NEU Khong đưệc

You may also like

Để lại một bình luận