Trang chủ Kinh doanh Sau Vietcombank và HDBank, một ngân hàng vừa tuyên bố giảm tới 20% so với lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng

Sau Vietcombank và HDBank, một ngân hàng vừa tuyên bố giảm tới 20% so với lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng

qua admin
0 nhận xét

Thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi và phát triển nền kinh tế, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên thông báo triển khai chính sách giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng.

Theo đó, Vietcombank quyết định giảm lai suất tới 1%/năm đối với các khoản vay bằng VNĐ cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân hiệ.un hệ. Thời gian triển khai từ 1/11 đến hết 31/12.

Chính sách giảm lãi suất nói trên không ap dụng với các khoản vay chứng khoán, vay kinh doanh bất động sản, vay cầm cố giấy tờ có giá.

Đợt giảm lãi suất tới 1% với quy mô tín dụng hơn 500.000 tỷ đồng là đợt giảm lãi suất quy mô dư nợ lớn nhất của Vietcombank, thông tin được ông Nguyễn Việt Cường, Phó tổng giám đốc Vietcombank trao Vin đổ

Tiếp sau Vietcombank, Agribank là ngân hàng thứ hai trong nhóm ngân hàng quốc doanh tuyên bố giảm lãi suất.

cùngvớiviệctriounkhaihỗtrợlãisuất2% theonghịnh31/2022/nit-cp, từ01/12chn31/12/2022, agribanktiếptụcgiảmlãisu sản xuất kinh doanh.

Theo炭、nhằmtiếptụchỗtrợkháchhhàngdoanhnghiệp、hợptácxã、hộkinhdoanh chunggặpvướngmc、chưaưchưởngchínhsáchh bằngnguồnlựccủamình、agribankchủchộnggiảmtiếp20%sovớilãisusuthovaysangápdụng

chốivớidưnợphátsinhtừ01/12/2022

ngoàira, kháchhàngdoanhnghiệp, cánhhâncódưnợbịnhhhưởngbởidịch covid-covid-covid-x-cocơcấulạithờihạntrảnợ, miễngiảml. có mục đích vay vốn kinh doanh xăng dầu,… cũng được áp dụng chính sách giảm lãi suất này.

nîm2022、agribankchủchộngtrtrìnhttíndụngưuh hhỗtrợkháchhhàngbịịnhhhưởngdịchcovid-19、kháchhhmhmsmtỷngngngngngngngngngngngngngngngngngngngng cùng với đó là chính sách miễn phí dịch vụ thanh toán trong nước với tất cả khách hàng; dành 600 tỷ đồng triển khai các hoạt động an sinh xã hội trong cả nước.

Ước tính trong năm 2022, Agribank tiết giảm khoảng 2.000 tỷ đồng để hỗ trợ giảm lãi suất cho 2,2 triệu khách hàng.

Trước Agribank, sáng 27/11, một nhiều lĩnh vực kinh doanh.

cụthể, từngày01/11chn 31/12/2022, hdbank giảmlãisuấthovaylênchn 3,5%/næmyốivớikháchhàngcánhânvàdanhnghiệ biềnhhaunhng ng ng ng nhaunh lãi suất lên 20.

Theo Ann Vu

You may also like

Để lại một bình luận