Trang chủ Kinh doanh Soi nợ trái phiếu của top 20 doanh nghiệp BĐS nhà ở có nợ vay lớn nhất

Soi nợ trái phiếu của top 20 doanh nghiệp BĐS nhà ở có nợ vay lớn nhất

qua admin
0 nhận xét

Soi nợ trái phiếu của Top 20 doanh nghiệp BĐS nhà ở có nợ vay lớn nhất

Thống kê từ 20 doanh nghiệp bất động sản nhà ở (trên) hose, HNXUPCoM) có nợ vay lớn nhất tính đến hết quý 3/2022 cho thấy, dư nợ trai phiếu chiếm 48% tổng nợ vay, giảm so với con số 51% v.

Dư nợ trai phiếu ngắn hạn, dài hạn đến hạn trả tăng mạnh

Dù tỷ trọng giảm, xét về giá trị thì nợ từ trái phiếu của cac doanh nghiệp bất động sản (BĐS) nhà ở tăng sần 29%, lng1.

Dư nợ vay và nợ trai phiếu của 20 doanh nghiệp BĐS nhà ở

cơcấcấudưudưnợtráiphiếuthutạithithiteạImm 30/09/2022 choN ợTráiphiếtráiphiếcácdoanhnghiệPt Head% so với ầu năm; còn trái phiếu dài hạn la 116. tỷn la 116.7 ng gn la

Cơ cấu dư nợ trai phiếu của 20 doanh nghiệp BĐS nha ở

Dữ liệu VietstockFinance cho thấy, có 2 doanh nghiệp là Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (UPCoM: XMC) and Hodeco (hose: HDC) không có nợ phát sinh từ trái phiếu, dù nợ vay của 2 đơn vị này đều trên dưới 2 ngàn tỷ đồng.

NBBMore, CRE, SSH, KDHMore là những doanh nghiệp tại ngày 30/09 không có số dư nợ trai phiếu ngắn, dài hạn đến hạn trả. SSH palce KDHMore lại tăng mạnh lần lượt 125% và 267%, lên gần 7.7 ngàn và 1.1 ngàn tỷ đồng. NBBMore giảm 17%, còn 290 tỷ đồng; CRE giữ nguyên so với đầu năm, ở mức 950 tỷ đồng.

Goaira, HDGMore là doanh nghiệp duy nhất không còn nợ trai phiếu dài hạn;

AGG cũng giảm đáng kể nợ trai phiếu ngắn hạn và dai hạn, lần lượt 29% và 70%, còn 507 tỷ và 305 tỷ đồng. AGG được bảo đảm bằng các dự án BĐS thuộc AGG và tài sản của bên thứ ba.

Dư nợ trái phiếu của Top 20 doanh nghiệp BĐS nhà ở có nợ vay nhiều nhất

Muôn vàn áp lực nợ trai phiếu

Xét về mức tăng dư nợ trai phiếu trong 9 tháng đầu năm, FLCMore, PDRMore, NVL, VHM, VRE, HPX là những doanh nghiệp đang chịu ap lực trả nợ trái phiếu khi dư nợ các khoản trái phiếu ngắn, dài hạn đến hạn trả tăng mạinh so vớ; ngược lại, dư nợ trai phiếu dài hạn giảm. Hầu hết khoản trái phiếu của những doanh một số có thời hạn kéo dài đến 2024, 2025 hoặc thậm chí đến 2029.

Phân loại dư nợ trai phiếu của Top 20 doanh nghiệp BĐS nhà ở có nợ vay cao nhất

Thống kê cũng cho thấy, lãi suất trái phiếu mà các doanh nghiệp huy động thông thường dao động từ 9 – 10.5%/năm, ap dụng cho ním hoặc kỳ Ļhên . Từ năm/kỳ tính lãi tiếp theo, các doanh nghiệp thường ap dụng thả nổi theo lãi suất huy động 12 tháng của VND cộng với biên độ nhất định (thông thường khoảng 3 – 5%/năm), sao cho mức lãi suất không thấp hơn năm/kỳ đầu tiên.

Lãi suất và thời gian đáo hạn trai phiếu của 20 doanh nghiệp BĐS

September 30, 2022

Sau ngân hàng thì bất động sản là nhóm doanh nghiệp huy động trái phiếu nhiều trên thị trường. báocáothịtrườngtráiphiếutháng9/2022Củavbmachỉra trong 9thángchunîm、nhómbzshaivềgiátrịpháthànhvớih Lãi suất phát hành trung bình của nhóm này là gần 10.35%/năm.

Nguồn: Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA)Đối với nhóm ngành BĐS, bên cạnh vốn vay ngân hàng thì trai phiếu là một kênh quan trọng, phù hợp với nhu cầu huy động vốn của doanh ng. ViệcVaytừTráiPhiếucáccáccácdoanhnghiệpbảongngnhiềutàisảnkhácnhau、phầnlớnlàcổphiếucủadoanhnghiệp、d Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng tăng liên tục hiện nay , thời gian tới, áp lực thanh toán lãi trái phiếu của các doanh nghiệp BĐS sặp khónă khng.

Mặt khác, trước những vụ việc liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua, ông Nguyễn Chí Nghiêm, Tổng Giám đốc Dat Xanh Tech nhìn nhận, vấn đề cần chú ý giải quyết hiện nay đó là lòng tin đối với doanh nghiệp. thờigian quacómộtphầnlỗicủadoanhnghiệp, củaquảnlýnhànướcchưa

Doanh nghiệp có sản phẩm tốt nhưng trong bối cảnh hiện nay ra hàng rất khó khān, nếu không khéo xử lý sẽ phát sinh những rủi ro không đang.

Ông Nghiêm cho rằng, các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam cơ bản có tài chính lành mạnh. Vì vậy, Nhà nước cần có các biện pháp, động thái trấn an thị trường, khẳng định minh bạch trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp làm ăn đúng quy định pháp luật, chấn chỉnh khi doanh nghiệp chưa làm đúng để đưa vào quỹ đạo phát triển lành mạnh, tránh hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân sự. Từ đó, tạo được lòng tin trở lại với thị trường bất động sản.

You may also like

Để lại một bình luận