Trang chủ Kinh doanh Sửa đổi, bổ sung hàng loạt quy định gỡ ‘khó’ thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

Sửa đổi, bổ sung hàng loạt quy định gỡ ‘khó’ thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

qua admin
0 nhận xét

Sửa đổi, bổ sung quy định liên quan mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế

THEONGH ịquytdochóther ủNGCHONGHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHủTNGH ịY ytế, bộếhochvàchutư, ến mua sắ, ến mu thầu, sản Xuất, sản Xuất, nhập khẩu thuốc, tranghu ố ố ố ế ế ế ế ế ế

việcnàynhằmxửlýnhanhnhấtcác vướngmắc, thochiềukiệnchoc ccc coc coc coc

yes, Bộ Y tế chủtrì, phốihợpvớibộtưphápvàcáccơquanliênquanchuẩnbịviệcx

trongchó, tậptrungvàocácnộidungvềgiảnhóacácthủchànhchínhliênquan nviệccấp, gia h

BộytếChủTrì, phốihợpvớicácbộ, ngànhxâydngvàtrìnhchínhphủsửaổnghnghịnhsố146liênquanluậtbảohiểmytế lý trang thiết bịy.

Ngoài ra, sửa ổi, bổ sung các thông tế trang chiết bị YTế;

Bộytếcũngphảichchủtrì, phốihợpvớibộtàichínhvàcácbộ, ngànhnghiêncứusửaổ,

Đặc biệt là các vấn đề về thuê tài sản, cung cấp thiết bị sau khi trúng thầu hóa chất, sinh phẩm; về quản lý, sử dụng phi cấp phép lưu hành đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực y tế.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ tri, phối hợp với Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản về đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế. Trong đó, khuyến khích việc mua sắm, đấu thầu các trang thiết bị y tế khi vận hành sử dụng có thể dùng nhiều loại sinh phẩm, linh kiện, phụ kiện thay thế.

nghiêncứu, hướngdẫnkịpthời, kỹlưỡngcácc chnvị, chịaphươngthechiệncácvảnquy ph

nghịquyếtcongnêurbộtàichínhkhẩntrươngphốihợpvớibộyytếtrong trang thiết bị y tế.

sửah, bổsung cácv¡ bản quy cuyịmứcthu, quảnly vàsửdụngphítronglĩnh vựcytếkhin hận và lệ phi.

Đồng thời, Bộ Tài chính hướngdẫncácnvị, aịaphươnghiệncácvănbảnquyphạmphápluậtliênquanchnuasắm, quhnly, sửdụngthuốc, trangthiếtbịyy y theẩm

Đề cao trách nhiệm cá nhân của trưởng đơn vị nếu thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

nghịquyếtmớicũngquyếtnghịchủtịchubndcấptỉnhchỉnhchỉocácơnvịmuasắmtậptrung、cáccơythuộcphạmvi quảnlythựchhioncmuaệếếếếếếcmy

「Đề cao trách nhiệm cá nhân đối với thủ trưởng đơn vị để tránh xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế; tăngcườngkiểmtra、giámsát、nângcaonănglựctựchủ、tựchịutráchnhiệmtrongmuasắm」、Nghịquyết144nêurõ。

Về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tếNGHịQuyếtnêu: “CHOPHEPQUY ếttoán, thanh toan chikhámbệnh, chữabệnhbảOHIểmytếnæm2021b chữa bệnh sau khi đ ão đo hiểm.

trongchó、tiềnkhámbệnh、tiềngiườngvàtiềndịchvụkỹthuật、xétnghiệm、máu、chếphẩmmáumáung 、 thanh toán thực hiện theo số lượng thực tế sử dụng và mức giá theo quy định hiện hành.

ChiphíThuốc, hóachất, vậTttưytchưa sửdchongchongphạnhtrongphạnhtrongphạNhtrongphưởNGHưởNGHưởNGHưởNGHưởNGHưởNGHNGHITHAM GIABảOHIểmyt ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế

ChoPhéptiếptụcthanhtoánchiphíkhámbệnh, chữabệnhbảohiểmytếcủacácdịchvụkỹkỹkỹkỹchiounb cấp có thẩm quyền phê duyệt.

thờihạnthựchiontheogianthhiounhhợp

You may also like

Để lại một bình luận