Trang chủ Kinh doanh Tàu sắp chạy, Công ty Metro số 1 TP.HCM vẫn chưa có lương, chưa có tiền tạm ứng

Tàu sắp chạy, Công ty Metro số 1 TP.HCM vẫn chưa có lương, chưa có tiền tạm ứng

qua admin
0 nhận xét

Dự kiến ​​trong tháng 12-2022, chủ đầu tư sẽ chạy thử metro số 1 đoạn trên cao – Ảnh: CHÂU TUẤN

Liên tục trong thời gian qua, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM có kiến ​​nghị với các cấp về nguy cơ phải dừng hoạt động vì hết kinh phi.

Cũng do thiếu kinh phi, công tác tuyển dụng nhân sự duy tu, bảdưỡng cũng đang chậm, Tronchi Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) chuẩn bị chạy thử vào tháng 12 năm nay và hoàn thành vào cuối năm 2023.

</p> <p>Trongbáocáogửicông炭cơsởbanquảnlýchungsắtssutothịtp.hcm(chủủuutư)mớiyy y、côngānthànhviêncôngtytnhhhhhhhhhhhtv bi bi bib bi bi bi bi bi bim đến nay, công ty chưa được cấp co thẩm quyền giải quyết kinh phi hoạt động. </p> <p>tuyvậy, tậpthểlãnhchovàngườilao</p> <p>Thanhthatáncáckhoảnnợlươngcủangườilao<span style=""> kiến nghị sớm có giải pháp cấp bách để được tạm ứng kinh phi. Việc này nhằm giúp công ty có nguồn chi trả tiền lương cho người lao động hiện đang hết sức khó khăn, nhất là khi Tết Nguyn đán ận 2023.</span></p> <p>Cùng với đó, công ty cũng kiến ​​nghị TP tiếp tục quan tâm, đôn đốc bộ ngành để sớm được chấp thuận chủ trương bổ sung vốn điều lệ, nhằm đảm bảo nguồn lực hoạt động và chuẩn bị tiếp nhận tài sản bàn giao dự án ;</p> <p>ty ty tnhh mtv metro sauky huang tang. </p> <p>t khithànhlập, côngtymớiượccocấpvốnziềulệlà14tỉchngchchỉmmuasắmmáyttínhvàcáctrangthiếtbịvịv¡ v¡ phongv</p> <p><span style="">hiảgiảiquyếtkhókhîunnêutrên, tp.hcmchókiếnnghịchínhphủchpthuậnbổSungvốn deer </span></p> <p><span style="">Hiện Bộ Tài chính đang chủ tri, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan hướng dẫn TP thực hiện. </span></p> <p><span style="">Song song đó, TP giao các sở ngành nghiên cứu phương án tạm ứng tiền cho công ty trong khi chờ được chấp thuận bổ sung vốn điều lệ.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="wrapnote"> <p>liênquan性vấn鹿トレン、tạibáocáotrongdịpthủtướnglàmviệcvớitp.hcmhôm27-11、ubnd tpkiếnnghịbộtàichnh xemxéttham ch ch bổch bổch b ch bổch ch bbbbbbbbbbbbbbbbbbc . Việc này để kịp cho UBND TP báo cáo và triình tại cuộc họp HĐND TP trong tháng 12-2022.</p> </div></div> <div class="mads-block"></div> <div class="penci-single-link-pages"> </div> <div class="post-tags"> <a href="https://bestinvn.vn/topics/chay/" rel="tag">cháy</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/chua/" rel="tag">chữa</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/co/" rel="tag">có</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/cong/" rel="tag">công</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/duong-sat-do-thi/" rel="tag">đường sắt đô thị</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/luong/" rel="tag">lương</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/metro/" rel="tag">metro</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/metro-so-1-ben-thanh-suoi-tien/" rel="tag">Metro số 1 bến thành-suối tiên</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/sap/" rel="tag">Sập</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/so/" rel="tag">số</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/subway-tp-hcm/" rel="tag">subway tp.hcm</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/tam/" rel="tag">tâm</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/tau/" rel="tag">tàu</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/thien-long/" rel="tag">Thien Long</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/tien/" rel="tag">tiền</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/tphcm/" rel="tag">TPHCM</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/tuyen-duong-sat/" rel="tag">tuyến đường sắt</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/ung/" rel="tag">ứng</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/van/" rel="tag">vận</a> </div> </div> </div> <div class="tags-share-box single-post-share tags-share-box-s2 tags-share-box-2_3 social-align-center"> <span class="penci-social-share-text">Đăng lại</span> <div class="post-share"> <span class="post-share-item post-share-plike"> <span class="count-number-like">0</span><a href="#" aria-label="Like this post" class="penci-post-like single-like-button" data-post_id="101168" title="Like" data-like="Like" data-unlike="Unlike"><i class="penci-faicon fa fa-heart-o" ></i></a> </span> <div class="list-posts-share"><a class="post-share-item post-share-facebook" aria-label="Share on Facebook" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tau-sap-chay-cong-ty-metro-so-1-tp-hcm-van-chua-co-luong-chua-co-tien-tam-ung/"><i class="penci-faicon penciicon-facebook" ></i><span class="dt-share">Facebook</span></a><a class="post-share-item post-share-twitter" aria-label="Share on Twitter" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Check%20out%20this%20article:%20T%C3%A0u%20s%E1%BA%AFp%20ch%E1%BA%A1y%2C%20C%C3%B4ng%20ty%20Metro%20s%E1%BB%91%201%20TP.HCM%20v%E1%BA%ABn%20ch%C6%B0a%20c%C3%B3%20l%C6%B0%C6%A1ng%2C%20ch%C6%B0a%20c%C3%B3%20ti%E1%BB%81n%20t%E1%BA%A1m%20%E1%BB%A9ng%20-%20https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tau-sap-chay-cong-ty-metro-so-1-tp-hcm-van-chua-co-luong-chua-co-tien-tam-ung/"><i class="penci-faicon penciicon-twitter" ></i><span class="dt-share">Twitter</span></a><a class="post-share-item post-share-pinterest" aria-label="Pin to Pinterest" data-pin-do="none" rel="noreferrer" onclick="var e=document.createElement('script');e.setAttribute('type','text/javascript');e.setAttribute('charset','UTF-8');e.setAttribute('src','//assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999);document.body.appendChild(e);"><i class="penci-faicon penciicon-pinterest" ></i><span class="dt-share">Pinterest</span></a><a class="post-share-item post-share-tumblr" aria-label="Share on Tumblr" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fbestinvn.vn%2Fkinh-doanh%2Ftau-sap-chay-cong-ty-metro-so-1-tp-hcm-van-chua-co-luong-chua-co-tien-tam-ung%2F&name=T%C3%A0u%20s%E1%BA%AFp%20ch%E1%BA%A1y%2C%20C%C3%B4ng%20ty%20Metro%20s%E1%BB%91%201%20TP.HCM%20v%E1%BA%ABn%20ch%C6%B0a%20c%C3%B3%20l%C6%B0%C6%A1ng%2C%20ch%C6%B0a%20c%C3%B3%20ti%E1%BB%81n%20t%E1%BA%A1m%20%E1%BB%A9ng"><i class="penci-faicon penciicon-tumblr" ></i><span class="dt-share">Tumblr</span></a><a class="post-share-item post-share-vk" aria-label="Share on VK" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://vk.com/share.php?url=https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tau-sap-chay-cong-ty-metro-so-1-tp-hcm-van-chua-co-luong-chua-co-tien-tam-ung/"><i class="penci-faicon penciicon-vk" ></i><span class="dt-share">VK</span></a><a class="post-share-item post-share-whatsapp" aria-label="Share on Whatsapp" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://api.whatsapp.com/send?text=T%C3%A0u%20s%E1%BA%AFp%20ch%E1%BA%A1y%2C%20C%C3%B4ng%20ty%20Metro%20s%E1%BB%91%201%20TP.HCM%20v%E1%BA%ABn%20ch%C6%B0a%20c%C3%B3%20l%C6%B0%C6%A1ng%2C%20ch%C6%B0a%20c%C3%B3%20ti%E1%BB%81n%20t%E1%BA%A1m%20%E1%BB%A9ng %0A%0A https%3A%2F%2Fbestinvn.vn%2Fkinh-doanh%2Ftau-sap-chay-cong-ty-metro-so-1-tp-hcm-van-chua-co-luong-chua-co-tien-tam-ung%2F"><i class="penci-faicon penciicon-whatsapp" ></i><span class="dt-share">Whatsapp</span></a><a class="post-share-item post-share-email" target="_blank" aria-label="Share via Email" rel="noreferrer" href="mailto:?subject=Tàu%20sắp%20chạy,%20Công%20ty%20Metro%20số%201%20TP.HCM%20vẫn%20chưa%20có%20lương,%20chưa%20có%20tiền%20tạm%20ứng&BODY=https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tau-sap-chay-cong-ty-metro-so-1-tp-hcm-van-chua-co-luong-chua-co-tien-tam-ung/"><i class="penci-faicon penciicon-email" ></i><span class="dt-share">Email</span></a></div> </div> </div> <div class="post-author abio-style-2 bioimg-sround"> <div class="author-img"> <img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=100&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=200&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-100 photo' height='100' width='100' decoding='async'/> </div> <div class="author-content"> <h5><a href="https://bestinvn.vn/author/admin/" title="Tác giả admin" rel="author">admin</a></h5> <p></p> <div class="bio-social"> <a rel="noreferrer" target="_blank" class="author-social" href="https://bestinvn.vn"><i class="penci-faicon fa fa-globe" ></i></a> </div> </div> </div> <div class="post-pagination"> <div class="prev-post"> <div class="prev-post-inner"> <div class="prev-post-title"> <span>bài trước</span> </div> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/hinh-anh-ho-hoai-anh-xuat-hien-sau-on-ao/"> <div class="pagi-text"> <h5 class="prev-title">Hình ảnh Hồ Hoài Anh xuất hiện sau ồn ào</h5> </div> </a> </div> </div> <div class="next-post"> <div class="next-post-inner"> <div class="prev-post-title next-post-title"> <span>bài tiếp theo</span> </div> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/c-ronaldo-muoi-mat-bi-xep-vao-doi-hinh-te-nhat-vong-bang-world-cup-2022/"> <div class="pagi-text"> <h5 class="next-title">C.Ronaldo “muối mặt”, bị xếp vào đội hình tệ nhất vòng bảng World Cup 2022</h5> </div> </a> </div> </div> </div> <div class="post-related penci-posts-related-grid"> <div class="post-title-box"><h4 class="post-box-title">You may also like</h4></div> <div class="penci-related-carousel penci-related-grid-display"> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/1/27/1141590/CDE-976879.jpg?w=800&crop=auto&scale=both" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tiep-tuc-cat-giam-chi-phi-ho-tro-lai-suat-cho-doanh-nghiep/" title="Tiếp tục cắt giảm chi phí, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tiep-tuc-cat-giam-chi-phi-ho-tro-lai-suat-cho-doanh-nghiep/">Tiếp tục cắt giảm chi phí, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:52:06+00:00">January 28, 2023</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2023/1/28/photo1674874686640-16748746867221077098128.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mot-phan-khuc-bat-dong-san-kho-ha-gia-trong-thoi-gian-toi/" title="Một phân khúc bất động sản khó hạ giá trong thời gian tới"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mot-phan-khuc-bat-dong-san-kho-ha-gia-trong-thoi-gian-toi/">Một phân khúc bất động sản khó hạ giá trong thời gian tới</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:25:08+00:00">January 28, 2023</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/471584752817336320/2023/1/27/mazda-cx-90-fb-16747935853141560245667-0-0-438-836-crop-16747936233051666051243.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mazda-cx-90-lo-dien-lan-cuoi-truoc-ngay-ra-mat-ro-net-xe-sang/" title="Mazda CX-90 lộ diện lần cuối trước ngày ra mắt: Rõ nét xe sang"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mazda-cx-90-lo-dien-lan-cuoi-truoc-ngay-ra-mat-ro-net-xe-sang/">Mazda CX-90 lộ diện lần cuối trước ngày ra mắt: Rõ nét xe...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:59:08+00:00">January 28, 2023</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/sgozna/2023_01_27/img5482-16747981152371166383963-9538.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thu-tuong-lam-ngay-lam-dem-hoan-thanh-nhanh-nhat-duong-vanh-dai-4/" title="Thủ tướng: Làm ngày làm đêm, hoàn thành nhanh nhất đường Vành đai 4"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thu-tuong-lam-ngay-lam-dem-hoan-thanh-nhanh-nhat-duong-vanh-dai-4/">Thủ tướng: Làm ngày làm đêm, hoàn thành nhanh nhất đường Vành đai...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:33:24+00:00">January 28, 2023</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/1/27/1141790/Lai-Suat-Ngan-Hang-C.jpg?w=800&crop=auto&scale=both" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mac-ca-lai-suat-xuat-hien-ngan-hang-chao-moi-muc-lai-toi-gan-13/" title="Mặc cả lãi suất, xuất hiện ngân hàng chào mời mức lãi tới gần 13%"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mac-ca-lai-suat-xuat-hien-ngan-hang-chao-moi-muc-lai-toi-gan-13/">Mặc cả lãi suất, xuất hiện ngân hàng chào mời mức lãi tới...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:07:38+00:00">January 28, 2023</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn1-sohoa.vnecdn.net/2023/01/20/screenshot-2023-01-20-at-12-21-1676-7480-1674192242.png?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EW_jr5oq6gZmwSMlCdh3YA" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/loat-cong-nghe-tuong-lai-co-the-khien-con-nguoi-lo-so/" title="Loạt công nghệ tương lai có thể khiến con người lo sợ"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/loat-cong-nghe-tuong-lai-co-the-khien-con-nguoi-lo-so/">Loạt công nghệ tương lai có thể khiến con người lo sợ</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T14:42:03+00:00">January 28, 2023</time></span> </div> </div></div> <div class="post-comments no-comment-yet penci-comments-hide-0" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title"><span>Để lại một bình luận</span> <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/kinh-doanh/tau-sap-chay-cong-ty-metro-so-1-tp-hcm-van-chua-co-luong-chua-co-tien-tam-ung/#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3><form action="https://bestinvn.vn/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form"><p class="comment-form-comment"><textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" placeholder="Bình luận của bạn" aria-required="true"></textarea></p><p class="comment-form-author"><input id="author" name="author" type="text" value="" placeholder="Tên*" size="30" aria-required='true' /></p> <p class="comment-form-email"><input id="email" name="email" type="text" value="" placeholder="E-mail*" size="30" aria-required='true' /></p> <p class="comment-form-url"><input id="url" name="url" type="text" value="" placeholder="Trang mạng" size="30" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /><span class="comment-form-cookies-text" for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên, email và trang web của tôi trong trình duyệt này cho lần tôi nhận xét tiếp theo.</span></p> <div class="sgr-main"></div><p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Gửi đi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='101168' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> <!-- end comments div --> </article> </div> </div> <!-- MagenetMonetization 4 --> <div id="sidebar" class="penci-sidebar-right penci-sidebar-content style-3 pcalign-left pcsb-boxed-whole pciconp-right pcicon-right penci-sticky-sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <!-- MagenetMonetization 5 --><aside id="search-2" class="widget widget_search"><form role="search" method="get" class="pc-searchform" action="https://bestinvn.vn/"> <div class="pc-searchform-inner"> <input type="text" class="search-input" placeholder="Nhập và nhấn enter ..." name="s"/> <i class="penciicon-magnifiying-glass"></i> <input type="submit" class="searchsubmit" value="Tìm kiếm"/> </div> </form> </aside><!-- MagenetMonetization 5 --><aside id="penci_latest_news_widget-1" class="widget penci_latest_news_widget"><h3 class="widget-title penci-border-arrow"><span class="inner-arrow">Bài viết gần đây</span></h3> <ul id="penci-latestwg-9300" class="side-newsfeed"> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/ihvcpuo/2023_01_28/2023-01-25t164804z-420387842-rc2rxy9fs0gz-rtrmadp-3-usa-military-exports-672.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/xe-tang-my-gui-ukraine-khong-co-lop-giap-bi-mat/" title="Xe tăng Mỹ gửi Ukraine không có lớp giáp bí mật"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/xe-tang-my-gui-ukraine-khong-co-lop-giap-bi-mat/" rel="bookmark" title="Xe tăng Mỹ gửi Ukraine không có lớp giáp bí mật"> Xe tăng Mỹ gửi Ukraine không có lớp giáp bí mật </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/1/27/1141590/CDE-976879.jpg?w=800&crop=auto&scale=both" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tiep-tuc-cat-giam-chi-phi-ho-tro-lai-suat-cho-doanh-nghiep/" title="Tiếp tục cắt giảm chi phí, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tiep-tuc-cat-giam-chi-phi-ho-tro-lai-suat-cho-doanh-nghiep/" rel="bookmark" title="Tiếp tục cắt giảm chi phí, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp"> Tiếp tục cắt giảm chi phí, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2023/1/28/photo1674880503250-1674880503420918946135.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/song-hye-kyo-va-song-joong-ki-bi-1-tai-tu-cho-ra-chuong-ga/" title="Song Hye Kyo và Song Joong Ki bị 1 tài tử cho ra “chuồng gà”"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/song-hye-kyo-va-song-joong-ki-bi-1-tai-tu-cho-ra-chuong-ga/" rel="bookmark" title="Song Hye Kyo và Song Joong Ki bị 1 tài tử cho ra “chuồng gà”"> Song Hye Kyo và Song Joong Ki bị 1 tài tử cho ra “chuồng gà” </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/471584752817336320/2023/1/28/tien-cong-8-1674883646807659920604-26-0-1073-2000-crop-16748848552751021029628.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/doc-dao-le-ruoc-cu-thuong-giu-truyen-thong-kinh-lao-dac-tho/" title="Độc đáo lễ rước ‘cụ Thượng’, giữ truyền thống kính lão đắc thọ"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/doc-dao-le-ruoc-cu-thuong-giu-truyen-thong-kinh-lao-dac-tho/" rel="bookmark" title="Độc đáo lễ rước ‘cụ Thượng’, giữ truyền thống kính lão đắc thọ"> Độc đáo lễ rước ‘cụ Thượng’, giữ truyền thống kính lão đắc thọ </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2023/01/28/38/KH%20BIA.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/phai-song-roi-moi-mong-mo/" title="Phải ‘sống’ rồi mới mộng mơ"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/phai-song-roi-moi-mong-mo/" rel="bookmark" title="Phải ‘sống’ rồi mới mộng mơ"> Phải ‘sống’ rồi mới mộng mơ </a> </h4> </div> </div> </li> </ul> <style type="text/css">.widget ul#penci-latestwg-9300 li:not(.featured-news) .side-item .side-item-text h4 a{ font-size: 14px; }.widget ul#penci-latestwg-9300 li .side-item .side-item-text .side-item-meta{ font-size: 12px; }</style></aside><!-- MagenetMonetization 5 --><aside id="categories-1" class="widget widget_categories"><h3 class="widget-title penci-border-arrow"><span class="inner-arrow">Thể loại</span></h3> <ul> <li class="cat-item cat-item-19"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí <span class="category-item-count">(13,679)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-18"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh <span class="category-item-count">(13,267)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-17"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới <span class="category-item-count">(11,565)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-20"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao <span class="category-item-count">(11,308)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-60297"><a href="https://bestinvn.vn/sections/trending/">Trending <span class="category-item-count">(36)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-1"><a href="https://bestinvn.vn/sections/uncategorized/">Uncategorized <span class="category-item-count">(1)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-16"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam <span class="category-item-count">(11,443)</span></a> </li> </ul> </aside><!-- MagenetMonetization 5 --><aside id="block-4" class="widget widget_block"><div class="is-layout-flow wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"><h2>Những ý kiến ​​gần đây</h2><div class="no-comments wp-block-latest-comments">No comments to show.</div></div></div></aside> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- wmm d --> <div class="clear-footer"></div> <footer id="footer-section" class="penci-footer-social-media penci-lazy" itemscope itemtype="https://schema.org/WPFooter"> <div class="container"> <div class="footer-logo-copyright footer-not-logo footer-not-gotop"> <div id="footer-copyright"> <p>Copyright ©️ All rights reserved. | Best in VN</p> </div> </div> </div> </footer> </div><!-- End .wrapper-boxed --> <div class="penci-go-to-top-floating"><i class="penciicon-up-chevron"></i></div> <a id="close-sidebar-nav" class="header-1"><i class="penci-faicon fa fa-close" ></i></a> <nav id="sidebar-nav" class="header-1" role="navigation" itemscope itemtype="https://schema.org/SiteNavigationElement"> <div id="sidebar-nav-logo"> <a href="https://bestinvn.vn/"><img class="penci-lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20443%2063'%3E%3C/svg%3E" width="443" height="63" data-src="https://bestinvn.vn/wp-content/uploads/2022/03/bestinvn-1.png" alt="Tốt nhất của vietname"/></a> </div> <ul id="menu-main-menu-3" class="menu"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home ajax-mega-menu menu-item-1390"><a href="https://bestinvn.vn/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1397"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1397"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-17 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/ihvcpuo/2023_01_28/2023-01-25t164804z-420387842-rc2rxy9fs0gz-rtrmadp-3-usa-military-exports-672.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/xe-tang-my-gui-ukraine-khong-co-lop-giap-bi-mat/" title="Xe tăng Mỹ gửi Ukraine không có lớp giáp bí mật"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/xe-tang-my-gui-ukraine-khong-co-lop-giap-bi-mat/" title="Xe tăng Mỹ gửi Ukraine không có lớp giáp bí mật">Xe tăng Mỹ gửi Ukraine không có lớp…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:53:11+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2023/01/28/anhcatafpcom20230128partners06-8898-5573-1674898475.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=bVu-DQ28aMQQsEMiqvMNaA" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/bieu-tinh-khap-nuoc-my-sau-vu-5-canh-sat-danh-chet-nguoi/" title="Biểu tình khắp nước Mỹ sau vụ 5 cảnh sát đánh chết người"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/bieu-tinh-khap-nuoc-my-sau-vu-5-canh-sat-danh-chet-nguoi/" title="Biểu tình khắp nước Mỹ sau vụ 5 cảnh sát đánh chết người">Biểu tình khắp nước Mỹ sau vụ 5…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:26:06+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2023/01/19/chat1-crop-1674134196774.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/chatbot-biet-tuot-do-suc-voi-giao-vien/" title="Chatbot “biết tuốt” đọ sức với giáo viên"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/chatbot-biet-tuot-do-suc-voi-giao-vien/" title="Chatbot “biết tuốt” đọ sức với giáo viên">Chatbot “biết tuốt” đọ sức với giáo viên</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:00:31+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/28/rt3957-copy-610.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ukraine-day-lui-tap-kich-o-luhansk-va-donetsk-phap-co-the-gui-may-bay-cho-kiev/" title="Ukraine đẩy lùi tập kích ở Luhansk và Donetsk, Pháp có thể gửi máy bay cho Kiev"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ukraine-day-lui-tap-kich-o-luhansk-va-donetsk-phap-co-the-gui-may-bay-cho-kiev/" title="Ukraine đẩy lùi tập kích ở Luhansk và Donetsk, Pháp có thể gửi máy bay cho Kiev">Ukraine đẩy lùi tập kích ở Luhansk và…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:09:03+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2023/01/28/336v6qt-highres-2403-167469321-4976-3947-1674904135.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tPAHFREU9BGivuvLbEnvqg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/cuoc-chien-chong-tham-nhung-cua-ukraine/" title="Cuộc chiến chống tham nhũng của Ukraine"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/cuoc-chien-chong-tham-nhung-cua-ukraine/" title="Cuộc chiến chống tham nhũng của Ukraine">Cuộc chiến chống tham nhũng của Ukraine</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T14:43:18+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1399"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1399"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-16 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/471584752817336320/2023/1/28/tien-cong-8-1674883646807659920604-26-0-1073-2000-crop-16748848552751021029628.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/doc-dao-le-ruoc-cu-thuong-giu-truyen-thong-kinh-lao-dac-tho/" title="Độc đáo lễ rước ‘cụ Thượng’, giữ truyền thống kính lão đắc thọ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/doc-dao-le-ruoc-cu-thuong-giu-truyen-thong-kinh-lao-dac-tho/" title="Độc đáo lễ rước ‘cụ Thượng’, giữ truyền thống kính lão đắc thọ">Độc đáo lễ rước ‘cụ Thượng’, giữ truyền…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:48:07+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/28/thi-dai-hoc-451.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/lich-cac-ky-thi-danh-gia-nang-luc-danh-gia-tu-duy-nam-2023/" title="Lịch các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2023  "> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/lich-cac-ky-thi-danh-gia-nang-luc-danh-gia-tu-duy-nam-2023/" title="Lịch các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2023  ">Lịch các kỳ thi đánh giá năng lực,…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:18:10+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2023/01/28/c59-crop-1674907953758.jpeg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/nam-thanh-nu-tu-tap-nap-di-chua-ha-o-ha-noi-cau-duyen-ngay-dau-nam-moi/" title="Nam thanh nữ tú tấp nập đi chùa Hà ở Hà Nội cầu duyên ngày đầu năm mới"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/nam-thanh-nu-tu-tap-nap-di-chua-ha-o-ha-noi-cau-duyen-ngay-dau-nam-moi/" title="Nam thanh nữ tú tấp nập đi chùa Hà ở Hà Nội cầu duyên ngày đầu năm mới">Nam thanh nữ tú tấp nập đi chùa…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:47:57+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/28/via-than-tai-11-397.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/gia-tang-manh-co-nen-tung-tien-mua-vang-cau-may-via-than-tai/" title="Giá tăng mạnh, có nên tung tiền mua vàng cầu may vía Thần Tài?"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/gia-tang-manh-co-nen-tung-tien-mua-vang-cau-may-via-than-tai/" title="Giá tăng mạnh, có nên tung tiền mua vàng cầu may vía Thần Tài?">Giá tăng mạnh, có nên tung tiền mua…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:18:11+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/471584752817336320/2023/1/28/bao-ve-16748975737042125195231-0-0-302-576-crop-16748979663602044469217.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tam-dinh-chi-bao-ve-o-yen-tu-nhay-len-nap-ca-po-xe-cua-du-khach/" title="Tạm đình chỉ bảo vệ ở Yên Tử nhảy lên nắp ca pô xe của du khách"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tam-dinh-chi-bao-ve-o-yen-tu-nhay-len-nap-ca-po-xe-cua-du-khach/" title="Tạm đình chỉ bảo vệ ở Yên Tử nhảy lên nắp ca pô xe của du khách">Tạm đình chỉ bảo vệ ở Yên Tử…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T14:48:08+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1396"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1396"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-18 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/1/27/1141590/CDE-976879.jpg?w=800&crop=auto&scale=both" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tiep-tuc-cat-giam-chi-phi-ho-tro-lai-suat-cho-doanh-nghiep/" title="Tiếp tục cắt giảm chi phí, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tiep-tuc-cat-giam-chi-phi-ho-tro-lai-suat-cho-doanh-nghiep/" title="Tiếp tục cắt giảm chi phí, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp">Tiếp tục cắt giảm chi phí, hỗ trợ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:52:06+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2023/1/28/photo1674874686640-16748746867221077098128.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mot-phan-khuc-bat-dong-san-kho-ha-gia-trong-thoi-gian-toi/" title="Một phân khúc bất động sản khó hạ giá trong thời gian tới"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mot-phan-khuc-bat-dong-san-kho-ha-gia-trong-thoi-gian-toi/" title="Một phân khúc bất động sản khó hạ giá trong thời gian tới">Một phân khúc bất động sản khó hạ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:25:08+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/471584752817336320/2023/1/27/mazda-cx-90-fb-16747935853141560245667-0-0-438-836-crop-16747936233051666051243.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mazda-cx-90-lo-dien-lan-cuoi-truoc-ngay-ra-mat-ro-net-xe-sang/" title="Mazda CX-90 lộ diện lần cuối trước ngày ra mắt: Rõ nét xe sang"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mazda-cx-90-lo-dien-lan-cuoi-truoc-ngay-ra-mat-ro-net-xe-sang/" title="Mazda CX-90 lộ diện lần cuối trước ngày ra mắt: Rõ nét xe sang">Mazda CX-90 lộ diện lần cuối trước ngày…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:59:08+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/sgozna/2023_01_27/img5482-16747981152371166383963-9538.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thu-tuong-lam-ngay-lam-dem-hoan-thanh-nhanh-nhat-duong-vanh-dai-4/" title="Thủ tướng: Làm ngày làm đêm, hoàn thành nhanh nhất đường Vành đai 4"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thu-tuong-lam-ngay-lam-dem-hoan-thanh-nhanh-nhat-duong-vanh-dai-4/" title="Thủ tướng: Làm ngày làm đêm, hoàn thành nhanh nhất đường Vành đai 4">Thủ tướng: Làm ngày làm đêm, hoàn thành…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:33:24+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/1/27/1141790/Lai-Suat-Ngan-Hang-C.jpg?w=800&crop=auto&scale=both" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mac-ca-lai-suat-xuat-hien-ngan-hang-chao-moi-muc-lai-toi-gan-13/" title="Mặc cả lãi suất, xuất hiện ngân hàng chào mời mức lãi tới gần 13%"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mac-ca-lai-suat-xuat-hien-ngan-hang-chao-moi-muc-lai-toi-gan-13/" title="Mặc cả lãi suất, xuất hiện ngân hàng chào mời mức lãi tới gần 13%">Mặc cả lãi suất, xuất hiện ngân hàng…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:07:38+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1395"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1395"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-19 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2023/1/28/photo1674880503250-1674880503420918946135.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/song-hye-kyo-va-song-joong-ki-bi-1-tai-tu-cho-ra-chuong-ga/" title="Song Hye Kyo và Song Joong Ki bị 1 tài tử cho ra “chuồng gà”"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/song-hye-kyo-va-song-joong-ki-bi-1-tai-tu-cho-ra-chuong-ga/" title="Song Hye Kyo và Song Joong Ki bị 1 tài tử cho ra “chuồng gà”">Song Hye Kyo và Song Joong Ki bị…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:49:53+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://afamilycdn.com/thumb_w/600/150157425591193600/2023/1/28/1e2f300a91acabd39aa77a574c324f69-1674893225618900344756-1674904287686-16749042887651899636504-164-0-459-564-crop-1674904340166879463719.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/thang-1-am-lich-nay-3-con-giap-co-van-may-bung-no/" title="Tháng 1 âm lịch này, 3 con giáp có vận may bùng nổ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/thang-1-am-lich-nay-3-con-giap-co-van-may-bung-no/" title="Tháng 1 âm lịch này, 3 con giáp có vận may bùng nổ">Tháng 1 âm lịch này, 3 con giáp…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:23:55+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2023/1/28/photo1674903050756-1674903050934375836113.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tra-loi-cau-nao-nhu-tat-nuoc-lanh-khan-gia-cau-do/" title="Trả lời câu nào như “tạt nước lạnh” khán giả câu đó!"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tra-loi-cau-nao-nhu-tat-nuoc-lanh-khan-gia-cau-do/" title="Trả lời câu nào như “tạt nước lạnh” khán giả câu đó!">Trả lời câu nào như “tạt nước lạnh”…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:57:54+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2023/01/28/nha-ba-nu-phim-1-1674909098-3681-1674909451.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=X1GXhBeo8Nc3kDBuLhnMRA" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/ly-do-phim-nha-ba-nu-gay-bao-doanh-thu/" title="Lý do phim ‘Nhà bà Nữ’ gây bão doanh thu"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/ly-do-phim-nha-ba-nu-gay-bao-doanh-thu/" title="Lý do phim ‘Nhà bà Nữ’ gây bão doanh thu">Lý do phim ‘Nhà bà Nữ’ gây bão…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:31:51+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2023/1/28/photo1674914046664-1674914046828608859103.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/quynh-luong-trich-xuat-camera-va-chinh-thuc-len-tieng-lam-ro-vu-con-trai-bi-danh-vi-vo-tinh-lam-nga-ban-nho-khac/" title="Quỳnh Lương trích xuất camera và chính thức lên tiếng làm rõ vụ con trai bị đánh vì vô tình làm ngã bạn nhỏ khác"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/quynh-luong-trich-xuat-camera-va-chinh-thuc-len-tieng-lam-ro-vu-con-trai-bi-danh-vi-vo-tinh-lam-nga-ban-nho-khac/" title="Quỳnh Lương trích xuất camera và chính thức lên tiếng làm rõ vụ con trai bị đánh vì vô tình làm ngã bạn nhỏ khác">Quỳnh Lương trích xuất camera và chính thức…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:06:01+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1398"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1398"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-20 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2023/01/28/38/KH%20BIA.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/phai-song-roi-moi-mong-mo/" title="Phải ‘sống’ rồi mới mộng mơ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/phai-song-roi-moi-mong-mo/" title="Phải ‘sống’ rồi mới mộng mơ">Phải ‘sống’ rồi mới mộng mơ</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:44:54+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/28/tsitsipas-australian-open-2023-618.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/tsitsipas-vs-djokovic-lich-su-o-australian-open-2023/" title="Tsitsipas vs Djokovic, lịch sử ở Australian Open 2023"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/tsitsipas-vs-djokovic-lich-su-o-australian-open-2023/" title="Tsitsipas vs Djokovic, lịch sử ở Australian Open 2023">Tsitsipas vs Djokovic, lịch sử ở Australian Open…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:15:09+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2023/01/28/41/sir_jim_ratcliffe.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/mu-phan-ung-gay-gat-ke-hoach-hoi-mua-doi-bong-cua-sir-jim-ratcliffe/" title="MU phản ứng gay gắt kế hoạch hỏi mua đội bóng của Sir Jim Ratcliffe"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/mu-phan-ung-gay-gat-ke-hoach-hoi-mua-doi-bong-cua-sir-jim-ratcliffe/" title="MU phản ứng gay gắt kế hoạch hỏi mua đội bóng của Sir Jim Ratcliffe">MU phản ứng gay gắt kế hoạch hỏi…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:43:57+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://media.tinthethao.com.vn/resize/534x280/files/bongda/2023/01/28/ten-hag-ra-quyet-dinh-gay-soc-voi-antony-180500jpg.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/ten-hag-ra-quyet-dinh-gay-soc-voi-antony/" title="Ten Hag ra quyết định gây sốc với Antony"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/ten-hag-ra-quyet-dinh-gay-soc-voi-antony/" title="Ten Hag ra quyết định gây sốc với Antony">Ten Hag ra quyết định gây sốc với…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:13:57+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static.bongda24h.vn/medias/original/2023/01/25/nhan-dinh-bong-da-soi-keo-cremonese-vs-inter-milan-vdqg-italia-hom-nay-2501205319.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhan-dinh-soi-keo-cremonese-vs-inter-milan-vdqg-italia-hom-nay/" title="Nhận định – soi kèo Cremonese vs Inter Milan VĐQG Italia hôm nay"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhan-dinh-soi-keo-cremonese-vs-inter-milan-vdqg-italia-hom-nay/" title="Nhận định – soi kèo Cremonese vs Inter Milan VĐQG Italia hôm nay">Nhận định – soi kèo Cremonese vs Inter…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T14:44:18+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> </ul> </nav> <div class="penci-menu-hbg-overlay"></div> <div class="penci-menu-hbg penci-vernav-hide penci-menu-hbg-left"> <div class="penci-menu-hbg-inner"> <a id="penci-close-hbg"><i class="penci-faicon fa fa-close" ></i></a> <div class="penci-hbg-header"> <div class="penci-hbg-logo site-branding"> <a href="https://bestinvn.vn/"><img class="penci-lazy" width="443" height="63" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20443%2063'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://bestinvn.vn/wp-content/uploads/2022/03/bestinvn-1.png" alt="Tốt nhất của vietname"/></a> </div> </div> <div class="penci-hbg-content penci-sidebar-content style-3 pcalign-left pciconp-right pcicon-right"> <ul id="menu-main-menu-4" class="menu menu-hgb-main"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home ajax-mega-menu menu-item-1390"><a href="https://bestinvn.vn/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1397"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1397"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-17 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/ihvcpuo/2023_01_28/2023-01-25t164804z-420387842-rc2rxy9fs0gz-rtrmadp-3-usa-military-exports-672.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/xe-tang-my-gui-ukraine-khong-co-lop-giap-bi-mat/" title="Xe tăng Mỹ gửi Ukraine không có lớp giáp bí mật"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/xe-tang-my-gui-ukraine-khong-co-lop-giap-bi-mat/" title="Xe tăng Mỹ gửi Ukraine không có lớp giáp bí mật">Xe tăng Mỹ gửi Ukraine không có lớp…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:53:11+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2023/01/28/anhcatafpcom20230128partners06-8898-5573-1674898475.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=bVu-DQ28aMQQsEMiqvMNaA" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/bieu-tinh-khap-nuoc-my-sau-vu-5-canh-sat-danh-chet-nguoi/" title="Biểu tình khắp nước Mỹ sau vụ 5 cảnh sát đánh chết người"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/bieu-tinh-khap-nuoc-my-sau-vu-5-canh-sat-danh-chet-nguoi/" title="Biểu tình khắp nước Mỹ sau vụ 5 cảnh sát đánh chết người">Biểu tình khắp nước Mỹ sau vụ 5…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:26:06+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2023/01/19/chat1-crop-1674134196774.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/chatbot-biet-tuot-do-suc-voi-giao-vien/" title="Chatbot “biết tuốt” đọ sức với giáo viên"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/chatbot-biet-tuot-do-suc-voi-giao-vien/" title="Chatbot “biết tuốt” đọ sức với giáo viên">Chatbot “biết tuốt” đọ sức với giáo viên</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:00:31+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/28/rt3957-copy-610.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ukraine-day-lui-tap-kich-o-luhansk-va-donetsk-phap-co-the-gui-may-bay-cho-kiev/" title="Ukraine đẩy lùi tập kích ở Luhansk và Donetsk, Pháp có thể gửi máy bay cho Kiev"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ukraine-day-lui-tap-kich-o-luhansk-va-donetsk-phap-co-the-gui-may-bay-cho-kiev/" title="Ukraine đẩy lùi tập kích ở Luhansk và Donetsk, Pháp có thể gửi máy bay cho Kiev">Ukraine đẩy lùi tập kích ở Luhansk và…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:09:03+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2023/01/28/336v6qt-highres-2403-167469321-4976-3947-1674904135.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tPAHFREU9BGivuvLbEnvqg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/cuoc-chien-chong-tham-nhung-cua-ukraine/" title="Cuộc chiến chống tham nhũng của Ukraine"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/cuoc-chien-chong-tham-nhung-cua-ukraine/" title="Cuộc chiến chống tham nhũng của Ukraine">Cuộc chiến chống tham nhũng của Ukraine</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T14:43:18+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1399"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1399"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-16 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/471584752817336320/2023/1/28/tien-cong-8-1674883646807659920604-26-0-1073-2000-crop-16748848552751021029628.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/doc-dao-le-ruoc-cu-thuong-giu-truyen-thong-kinh-lao-dac-tho/" title="Độc đáo lễ rước ‘cụ Thượng’, giữ truyền thống kính lão đắc thọ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/doc-dao-le-ruoc-cu-thuong-giu-truyen-thong-kinh-lao-dac-tho/" title="Độc đáo lễ rước ‘cụ Thượng’, giữ truyền thống kính lão đắc thọ">Độc đáo lễ rước ‘cụ Thượng’, giữ truyền…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:48:07+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/28/thi-dai-hoc-451.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/lich-cac-ky-thi-danh-gia-nang-luc-danh-gia-tu-duy-nam-2023/" title="Lịch các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2023  "> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/lich-cac-ky-thi-danh-gia-nang-luc-danh-gia-tu-duy-nam-2023/" title="Lịch các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2023  ">Lịch các kỳ thi đánh giá năng lực,…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:18:10+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2023/01/28/c59-crop-1674907953758.jpeg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/nam-thanh-nu-tu-tap-nap-di-chua-ha-o-ha-noi-cau-duyen-ngay-dau-nam-moi/" title="Nam thanh nữ tú tấp nập đi chùa Hà ở Hà Nội cầu duyên ngày đầu năm mới"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/nam-thanh-nu-tu-tap-nap-di-chua-ha-o-ha-noi-cau-duyen-ngay-dau-nam-moi/" title="Nam thanh nữ tú tấp nập đi chùa Hà ở Hà Nội cầu duyên ngày đầu năm mới">Nam thanh nữ tú tấp nập đi chùa…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:47:57+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/28/via-than-tai-11-397.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/gia-tang-manh-co-nen-tung-tien-mua-vang-cau-may-via-than-tai/" title="Giá tăng mạnh, có nên tung tiền mua vàng cầu may vía Thần Tài?"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/gia-tang-manh-co-nen-tung-tien-mua-vang-cau-may-via-than-tai/" title="Giá tăng mạnh, có nên tung tiền mua vàng cầu may vía Thần Tài?">Giá tăng mạnh, có nên tung tiền mua…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:18:11+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/471584752817336320/2023/1/28/bao-ve-16748975737042125195231-0-0-302-576-crop-16748979663602044469217.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tam-dinh-chi-bao-ve-o-yen-tu-nhay-len-nap-ca-po-xe-cua-du-khach/" title="Tạm đình chỉ bảo vệ ở Yên Tử nhảy lên nắp ca pô xe của du khách"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tam-dinh-chi-bao-ve-o-yen-tu-nhay-len-nap-ca-po-xe-cua-du-khach/" title="Tạm đình chỉ bảo vệ ở Yên Tử nhảy lên nắp ca pô xe của du khách">Tạm đình chỉ bảo vệ ở Yên Tử…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T14:48:08+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1396"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1396"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-18 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/1/27/1141590/CDE-976879.jpg?w=800&crop=auto&scale=both" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tiep-tuc-cat-giam-chi-phi-ho-tro-lai-suat-cho-doanh-nghiep/" title="Tiếp tục cắt giảm chi phí, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tiep-tuc-cat-giam-chi-phi-ho-tro-lai-suat-cho-doanh-nghiep/" title="Tiếp tục cắt giảm chi phí, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp">Tiếp tục cắt giảm chi phí, hỗ trợ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:52:06+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2023/1/28/photo1674874686640-16748746867221077098128.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mot-phan-khuc-bat-dong-san-kho-ha-gia-trong-thoi-gian-toi/" title="Một phân khúc bất động sản khó hạ giá trong thời gian tới"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mot-phan-khuc-bat-dong-san-kho-ha-gia-trong-thoi-gian-toi/" title="Một phân khúc bất động sản khó hạ giá trong thời gian tới">Một phân khúc bất động sản khó hạ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:25:08+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/471584752817336320/2023/1/27/mazda-cx-90-fb-16747935853141560245667-0-0-438-836-crop-16747936233051666051243.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mazda-cx-90-lo-dien-lan-cuoi-truoc-ngay-ra-mat-ro-net-xe-sang/" title="Mazda CX-90 lộ diện lần cuối trước ngày ra mắt: Rõ nét xe sang"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mazda-cx-90-lo-dien-lan-cuoi-truoc-ngay-ra-mat-ro-net-xe-sang/" title="Mazda CX-90 lộ diện lần cuối trước ngày ra mắt: Rõ nét xe sang">Mazda CX-90 lộ diện lần cuối trước ngày…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:59:08+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/sgozna/2023_01_27/img5482-16747981152371166383963-9538.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thu-tuong-lam-ngay-lam-dem-hoan-thanh-nhanh-nhat-duong-vanh-dai-4/" title="Thủ tướng: Làm ngày làm đêm, hoàn thành nhanh nhất đường Vành đai 4"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thu-tuong-lam-ngay-lam-dem-hoan-thanh-nhanh-nhat-duong-vanh-dai-4/" title="Thủ tướng: Làm ngày làm đêm, hoàn thành nhanh nhất đường Vành đai 4">Thủ tướng: Làm ngày làm đêm, hoàn thành…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:33:24+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/1/27/1141790/Lai-Suat-Ngan-Hang-C.jpg?w=800&crop=auto&scale=both" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mac-ca-lai-suat-xuat-hien-ngan-hang-chao-moi-muc-lai-toi-gan-13/" title="Mặc cả lãi suất, xuất hiện ngân hàng chào mời mức lãi tới gần 13%"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mac-ca-lai-suat-xuat-hien-ngan-hang-chao-moi-muc-lai-toi-gan-13/" title="Mặc cả lãi suất, xuất hiện ngân hàng chào mời mức lãi tới gần 13%">Mặc cả lãi suất, xuất hiện ngân hàng…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:07:38+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1395"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1395"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-19 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2023/1/28/photo1674880503250-1674880503420918946135.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/song-hye-kyo-va-song-joong-ki-bi-1-tai-tu-cho-ra-chuong-ga/" title="Song Hye Kyo và Song Joong Ki bị 1 tài tử cho ra “chuồng gà”"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/song-hye-kyo-va-song-joong-ki-bi-1-tai-tu-cho-ra-chuong-ga/" title="Song Hye Kyo và Song Joong Ki bị 1 tài tử cho ra “chuồng gà”">Song Hye Kyo và Song Joong Ki bị…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:49:53+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://afamilycdn.com/thumb_w/600/150157425591193600/2023/1/28/1e2f300a91acabd39aa77a574c324f69-1674893225618900344756-1674904287686-16749042887651899636504-164-0-459-564-crop-1674904340166879463719.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/thang-1-am-lich-nay-3-con-giap-co-van-may-bung-no/" title="Tháng 1 âm lịch này, 3 con giáp có vận may bùng nổ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/thang-1-am-lich-nay-3-con-giap-co-van-may-bung-no/" title="Tháng 1 âm lịch này, 3 con giáp có vận may bùng nổ">Tháng 1 âm lịch này, 3 con giáp…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:23:55+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2023/1/28/photo1674903050756-1674903050934375836113.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tra-loi-cau-nao-nhu-tat-nuoc-lanh-khan-gia-cau-do/" title="Trả lời câu nào như “tạt nước lạnh” khán giả câu đó!"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tra-loi-cau-nao-nhu-tat-nuoc-lanh-khan-gia-cau-do/" title="Trả lời câu nào như “tạt nước lạnh” khán giả câu đó!">Trả lời câu nào như “tạt nước lạnh”…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:57:54+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2023/01/28/nha-ba-nu-phim-1-1674909098-3681-1674909451.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=X1GXhBeo8Nc3kDBuLhnMRA" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/ly-do-phim-nha-ba-nu-gay-bao-doanh-thu/" title="Lý do phim ‘Nhà bà Nữ’ gây bão doanh thu"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/ly-do-phim-nha-ba-nu-gay-bao-doanh-thu/" title="Lý do phim ‘Nhà bà Nữ’ gây bão doanh thu">Lý do phim ‘Nhà bà Nữ’ gây bão…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:31:51+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2023/1/28/photo1674914046664-1674914046828608859103.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/quynh-luong-trich-xuat-camera-va-chinh-thuc-len-tieng-lam-ro-vu-con-trai-bi-danh-vi-vo-tinh-lam-nga-ban-nho-khac/" title="Quỳnh Lương trích xuất camera và chính thức lên tiếng làm rõ vụ con trai bị đánh vì vô tình làm ngã bạn nhỏ khác"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/quynh-luong-trich-xuat-camera-va-chinh-thuc-len-tieng-lam-ro-vu-con-trai-bi-danh-vi-vo-tinh-lam-nga-ban-nho-khac/" title="Quỳnh Lương trích xuất camera và chính thức lên tiếng làm rõ vụ con trai bị đánh vì vô tình làm ngã bạn nhỏ khác">Quỳnh Lương trích xuất camera và chính thức…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:06:01+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1398"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1398"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-20 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2023/01/28/38/KH%20BIA.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/phai-song-roi-moi-mong-mo/" title="Phải ‘sống’ rồi mới mộng mơ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/phai-song-roi-moi-mong-mo/" title="Phải ‘sống’ rồi mới mộng mơ">Phải ‘sống’ rồi mới mộng mơ</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:44:54+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/28/tsitsipas-australian-open-2023-618.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/tsitsipas-vs-djokovic-lich-su-o-australian-open-2023/" title="Tsitsipas vs Djokovic, lịch sử ở Australian Open 2023"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/tsitsipas-vs-djokovic-lich-su-o-australian-open-2023/" title="Tsitsipas vs Djokovic, lịch sử ở Australian Open 2023">Tsitsipas vs Djokovic, lịch sử ở Australian Open…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:15:09+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2023/01/28/41/sir_jim_ratcliffe.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/mu-phan-ung-gay-gat-ke-hoach-hoi-mua-doi-bong-cua-sir-jim-ratcliffe/" title="MU phản ứng gay gắt kế hoạch hỏi mua đội bóng của Sir Jim Ratcliffe"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/mu-phan-ung-gay-gat-ke-hoach-hoi-mua-doi-bong-cua-sir-jim-ratcliffe/" title="MU phản ứng gay gắt kế hoạch hỏi mua đội bóng của Sir Jim Ratcliffe">MU phản ứng gay gắt kế hoạch hỏi…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:43:57+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://media.tinthethao.com.vn/resize/534x280/files/bongda/2023/01/28/ten-hag-ra-quyet-dinh-gay-soc-voi-antony-180500jpg.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/ten-hag-ra-quyet-dinh-gay-soc-voi-antony/" title="Ten Hag ra quyết định gây sốc với Antony"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/ten-hag-ra-quyet-dinh-gay-soc-voi-antony/" title="Ten Hag ra quyết định gây sốc với Antony">Ten Hag ra quyết định gây sốc với…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:13:57+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static.bongda24h.vn/medias/original/2023/01/25/nhan-dinh-bong-da-soi-keo-cremonese-vs-inter-milan-vdqg-italia-hom-nay-2501205319.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhan-dinh-soi-keo-cremonese-vs-inter-milan-vdqg-italia-hom-nay/" title="Nhận định – soi kèo Cremonese vs Inter Milan VĐQG Italia hôm nay"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhan-dinh-soi-keo-cremonese-vs-inter-milan-vdqg-italia-hom-nay/" title="Nhận định – soi kèo Cremonese vs Inter Milan VĐQG Italia hôm nay">Nhận định – soi kèo Cremonese vs Inter…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T14:44:18+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> </ul> </div> <div class="penci-hbg-footer"> <div class="penci_menu_hbg_ftext">Copyright ©️ All rights reserved. | Best in VN</div> </div> </div> </div> <script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@type":"WebSite","@id":"https://bestinvn.vn/#website","url":"https://bestinvn.vn/","name":"Tốt nhất của vietname","potentialAction":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tau-sap-chay-cong-ty-metro-so-1-tp-hcm-van-chua-co-luong-chua-co-tien-tam-ung#searchaction"},"publisher":{"@id":"https://bestinvn.vn/#organization"}},{"@type":"SearchAction","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tau-sap-chay-cong-ty-metro-so-1-tp-hcm-van-chua-co-luong-chua-co-tien-tam-ung#searchaction","target":"https://bestinvn.vn/?s={search_term_string}","query-input":"required name=search_term_string"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tau-sap-chay-cong-ty-metro-so-1-tp-hcm-van-chua-co-luong-chua-co-tien-tam-ung#breadcrumbs","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https://bestinvn.vn/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Kinh doanh","item":"https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"}]},{"@type":"WebPage","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tau-sap-chay-cong-ty-metro-so-1-tp-hcm-van-chua-co-luong-chua-co-tien-tam-ung#webpage","url":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tau-sap-chay-cong-ty-metro-so-1-tp-hcm-van-chua-co-luong-chua-co-tien-tam-ung","inLanguage":"en_US","name":"Tàu sắp chạy, Công ty Metro số 1 TP.HCM vẫn chưa có lương, chưa có tiền tạm ứng – Tốt nhất của vietname","description":"Dự kiến ​​trong tháng 12-2022, chủ đầu tư sẽ chạy thử metro số 1 đoạn trên cao - Ảnh: CHÂU TUẤN Liên tục trong thời gian qua, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị ","datePublished":"2022-12-04T13:55:25+00:00","dateModified":"2022-12-04T13:55:25+00:00","isPartOf":{"@id":"https://bestinvn.vn/#website"},"breadcrumb":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tau-sap-chay-cong-ty-metro-so-1-tp-hcm-van-chua-co-luong-chua-co-tien-tam-ung#breadcrumbs"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tau-sap-chay-cong-ty-metro-so-1-tp-hcm-van-chua-co-luong-chua-co-tien-tam-ung#thumbnail"},"image":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tau-sap-chay-cong-ty-metro-so-1-tp-hcm-van-chua-co-luong-chua-co-tien-tam-ung#thumbnail"}},{"@type":"Organization","@id":"https://bestinvn.vn/#organization","url":"https://bestinvn.vn/","name":"Tốt nhất của vietname"},{"@type":"ImageObject","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tau-sap-chay-cong-ty-metro-so-1-tp-hcm-van-chua-co-luong-chua-co-tien-tam-ung#thumbnail","url":"https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/12/4/anh-2-1670133349292419384186-crop-16701333659231104244013.jpg","width":1920},{"@type":"Article","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tau-sap-chay-cong-ty-metro-so-1-tp-hcm-van-chua-co-luong-chua-co-tien-tam-ung#article","url":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tau-sap-chay-cong-ty-metro-so-1-tp-hcm-van-chua-co-luong-chua-co-tien-tam-ung","headline":"Tàu sắp chạy, Công ty Metro số 1 TP.HCM vẫn chưa có lương, chưa có tiền tạm ứng","datePublished":"2022-12-04T13:55:25+00:00","dateModified":"2022-12-04T13:55:25+00:00","wordCount":539,"keywords":["cháy","chữa","có","công","đường sắt đô thị","lương","metro","Metro số 1 bến thành-suối tiên","Sập","số","subway tp.hcm","tâm","tàu","Thien Long","tiền","TPHCM","tuyến đường sắt","ứng","vận"],"articleSection":["Kinh doanh"],"isPartOf":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tau-sap-chay-cong-ty-metro-so-1-tp-hcm-van-chua-co-luong-chua-co-tien-tam-ung#webpage"},"mainEntityOfPage":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tau-sap-chay-cong-ty-metro-so-1-tp-hcm-van-chua-co-luong-chua-co-tien-tam-ung#webpage"},"image":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tau-sap-chay-cong-ty-metro-so-1-tp-hcm-van-chua-co-luong-chua-co-tien-tam-ung#thumbnail"},"publisher":{"@id":"https://bestinvn.vn/#organization"},"author":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tau-sap-chay-cong-ty-metro-so-1-tp-hcm-van-chua-co-luong-chua-co-tien-tam-ung#author"}},{"@type":"Person","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tau-sap-chay-cong-ty-metro-so-1-tp-hcm-van-chua-co-luong-chua-co-tien-tam-ung#author","url":"https://bestinvn.vn/author/admin/","name":"admin","image":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tau-sap-chay-cong-ty-metro-so-1-tp-hcm-van-chua-co-luong-chua-co-tien-tam-ung#author_image"}},{"@type":"ImageObject","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tau-sap-chay-cong-ty-metro-so-1-tp-hcm-van-chua-co-luong-chua-co-tien-tam-ung#author_image","url":"https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=96&d=mm&r=g","width":96,"height":96,"caption":"admin"}]}</script><script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.9' id='regenerator-runtime-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0' id='wp-polyfill-js'></script> <script type='text/javascript' id='contact-form-7-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.5.6' id='contact-form-7-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-review/js/jquery.easypiechart.min.js?ver=1.0' id='jquery-penci-piechart-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-review/js/review.js?ver=1.0' id='jquery-penci-review-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.youtube.com/iframe_api?ver=1.0' id='youtube-api-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-shortcodes/assets/play.js?ver=1.0' id='penci-play-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/penci-lazy.js?ver=8.1.2' id='pc-lazy-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/libs-script.min.js?ver=8.1.2' id='penci-libs-js-js'></script> <script type='text/javascript' id='main-scripts-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var ajax_var_more = {"url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"9978a2ced7","errorPass":"<p class=\"message message-error\">Password does not match the confirm password<\/p>","login":"Email Address","password":"Password","headerstyle":"default"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/main.js?ver=8.1.2' id='main-scripts-js'></script> <script type='text/javascript' id='penci_ajax_like_post-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var ajax_var = {"url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"9978a2ced7","errorPass":"<p class=\"message message-error\">Password does not match the confirm password<\/p>","login":"Email Address","password":"Password","headerstyle":"default"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/post-like.js?ver=8.1.2' id='penci_ajax_like_post-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.1.1' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/inc/builder/assets/js/penci-header-builder.js?ver=8.1.2' id='penci-header-builder-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-recipe/js/jquery.rateyo.min.js?ver=3.3' id='jquery-recipe-rateyo-js'></script> <script type='text/javascript' id='penci_rateyo-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var PENCI = {"ajaxUrl":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"9978a2ced7"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-recipe/js/rating_recipe.js?ver=3.3' id='penci_rateyo-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-portfolio/js/penci-portfolio.js?ver=1.0' id='penci_portfolio_extra-js'></script> <script type='text/javascript' id='fifu-image-js-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var fifuImageVars = {"fifu_lazy":"","fifu_woo_lbox_enabled":"1","fifu_woo_zoom":"inline","fifu_is_product":"","fifu_is_flatsome_active":"","fifu_rest_url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-json\/","fifu_nonce":"723052d959"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/featured-image-from-url/includes/html/js/image.js?ver=3.8.8' id='fifu-image-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.recaptcha.net/recaptcha/api.js?hl=en_US&onload=sgr_2&render=explicit&ver=1674925788' id='sgr_recaptcha-js'></script> <script type='text/javascript' id="soledad-pagespeed-header" data-cfasync="false">!function(n,t){"object"==typeof exports&&"undefined"!=typeof module?module.exports=t():"function"==typeof define&&define.amd?define(t):(n="undefined"!=typeof globalThis?globalThis:n||self).LazyLoad=t()}(this,(function(){"use strict";function n(){return n=Object.assign||function(n){for(var t=1;t<arguments.length;t++){var e=arguments[t];for(var i in e)Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,i)&&(n[i]=e[i])}return n},n.apply(this,arguments)}var t="undefined"!=typeof window,e=t&&!("onscroll"in window)||"undefined"!=typeof navigator&&/(gle|ing|ro)bot|crawl|spider/i.test(navigator.userAgent),i=t&&"IntersectionObserver"in window,o=t&&"classList"in document.createElement("p"),a=t&&window.devicePixelRatio>1,r={elements_selector:".lazy",container:e||t?document:null,threshold:300,thresholds:null,data_src:"src",data_srcset:"srcset",data_sizes:"sizes",data_bg:"bg",data_bg_hidpi:"bg-hidpi",data_bg_multi:"bg-multi",data_bg_multi_hidpi:"bg-multi-hidpi",data_poster:"poster",class_applied:"applied",class_loading:"loading",class_loaded:"loaded",class_error:"error",class_entered:"entered",class_exited:"exited",unobserve_completed:!0,unobserve_entered:!1,cancel_on_exit:!0,callback_enter:null,callback_exit:null,callback_applied:null,callback_loading:null,callback_loaded:null,callback_error:null,callback_finish:null,callback_cancel:null,use_native:!1},c=function(t){return n({},r,t)},u=function(n,t){var e,i="LazyLoad::Initialized",o=new n(t);try{e=new CustomEvent(i,{detail:{instance:o}})}catch(n){(e=document.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent(i,!1,!1,{instance:o})}window.dispatchEvent(e)},l="src",s="srcset",f="sizes",d="poster",_="llOriginalAttrs",g="loading",v="loaded",b="applied",p="error",h="native",m="data-",E="ll-status",I=function(n,t){return n.getAttribute(m+t)},y=function(n){return I(n,E)},A=function(n,t){return function(n,t,e){var i="data-ll-status";null!==e?n.setAttribute(i,e):n.removeAttribute(i)}(n,0,t)},k=function(n){return A(n,null)},L=function(n){return null===y(n)},w=function(n){return y(n)===h},x=[g,v,b,p],O=function(n,t,e,i){n&&(void 0===i?void 0===e?n(t):n(t,e):n(t,e,i))},N=function(n,t){o?n.classList.add(t):n.className+=(n.className?" ":"")+t},C=function(n,t){o?n.classList.remove(t):n.className=n.className.replace(new RegExp("(^|\\s+)"+t+"(\\s+|$)")," ").replace(/^\s+/,"").replace(/\s+$/,"")},M=function(n){return n.llTempImage},z=function(n,t){if(t){var e=t._observer;e&&e.unobserve(n)}},R=function(n,t){n&&(n.loadingCount+=t)},T=function(n,t){n&&(n.toLoadCount=t)},G=function(n){for(var t,e=[],i=0;t=n.children[i];i+=1)"SOURCE"===t.tagName&&e.push(t);return e},D=function(n,t){var e=n.parentNode;e&&"PICTURE"===e.tagName&&G(e).forEach(t)},V=function(n,t){G(n).forEach(t)},F=[l],j=[l,d],P=[l,s,f],S=function(n){return!!n[_]},U=function(n){return n[_]},$=function(n){return delete n[_]},q=function(n,t){if(!S(n)){var e={};t.forEach((function(t){e[t]=n.getAttribute(t)})),n[_]=e}},H=function(n,t){if(S(n)){var e=U(n);t.forEach((function(t){!function(n,t,e){e?n.setAttribute(t,e):n.removeAttribute(t)}(n,t,e[t])}))}},B=function(n,t,e){N(n,t.class_loading),A(n,g),e&&(R(e,1),O(t.callback_loading,n,e))},J=function(n,t,e){e&&n.setAttribute(t,e)},K=function(n,t){J(n,f,I(n,t.data_sizes)),J(n,s,I(n,t.data_srcset)),J(n,l,I(n,t.data_src))},Q={IMG:function(n,t){D(n,(function(n){q(n,P),K(n,t)})),q(n,P),K(n,t)},IFRAME:function(n,t){q(n,F),J(n,l,I(n,t.data_src))},VIDEO:function(n,t){V(n,(function(n){q(n,F),J(n,l,I(n,t.data_src))})),q(n,j),J(n,d,I(n,t.data_poster)),J(n,l,I(n,t.data_src)),n.load()}},W=["IMG","IFRAME","VIDEO"],X=function(n,t){!t||function(n){return n.loadingCount>0}(t)||function(n){return n.toLoadCount>0}(t)||O(n.callback_finish,t)},Y=function(n,t,e){n.addEventListener(t,e),n.llEvLisnrs[t]=e},Z=function(n,t,e){n.removeEventListener(t,e)},nn=function(n){return!!n.llEvLisnrs},tn=function(n){if(nn(n)){var t=n.llEvLisnrs;for(var e in t){var i=t[e];Z(n,e,i)}delete n.llEvLisnrs}},en=function(n,t,e){!function(n){delete n.llTempImage}(n),R(e,-1),function(n){n&&(n.toLoadCount-=1)}(e),C(n,t.class_loading),t.unobserve_completed&&z(n,e)},on=function(n,t,e){var i=M(n)||n;nn(i)||function(n,t,e){nn(n)||(n.llEvLisnrs={});var i="VIDEO"===n.tagName?"loadeddata":"load";Y(n,i,t),Y(n,"error",e)}(i,(function(o){!function(n,t,e,i){var o=w(t);en(t,e,i),N(t,e.class_loaded),A(t,v),O(e.callback_loaded,t,i),o||X(e,i)}(0,n,t,e),tn(i)}),(function(o){!function(n,t,e,i){var o=w(t);en(t,e,i),N(t,e.class_error),A(t,p),O(e.callback_error,t,i),o||X(e,i)}(0,n,t,e),tn(i)}))},an=function(n,t,e){!function(n){n.llTempImage=document.createElement("IMG")}(n),on(n,t,e),function(n){S(n)||(n[_]={backgroundImage:n.style.backgroundImage})}(n),function(n,t,e){var i=I(n,t.data_bg),o=I(n,t.data_bg_hidpi),r=a&&o?o:i;r&&(n.style.backgroundImage='url("'.concat(r,'")'),M(n).setAttribute(l,r),B(n,t,e))}(n,t,e),function(n,t,e){var i=I(n,t.data_bg_multi),o=I(n,t.data_bg_multi_hidpi),r=a&&o?o:i;r&&(n.style.backgroundImage=r,function(n,t,e){N(n,t.class_applied),A(n,b),e&&(t.unobserve_completed&&z(n,t),O(t.callback_applied,n,e))}(n,t,e))}(n,t,e)},rn=function(n,t,e){!function(n){return W.indexOf(n.tagName)>-1}(n)?an(n,t,e):function(n,t,e){on(n,t,e),function(n,t,e){var i=Q[n.tagName];i&&(i(n,t),B(n,t,e))}(n,t,e)}(n,t,e)},cn=function(n){n.removeAttribute(l),n.removeAttribute(s),n.removeAttribute(f)},un=function(n){D(n,(function(n){H(n,P)})),H(n,P)},ln={IMG:un,IFRAME:function(n){H(n,F)},VIDEO:function(n){V(n,(function(n){H(n,F)})),H(n,j),n.load()}},sn=function(n,t){(function(n){var t=ln[n.tagName];t?t(n):function(n){if(S(n)){var t=U(n);n.style.backgroundImage=t.backgroundImage}}(n)})(n),function(n,t){L(n)||w(n)||(C(n,t.class_entered),C(n,t.class_exited),C(n,t.class_applied),C(n,t.class_loading),C(n,t.class_loaded),C(n,t.class_error))}(n,t),k(n),$(n)},fn=["IMG","IFRAME","VIDEO"],dn=function(n){return n.use_native&&"loading"in HTMLImageElement.prototype},_n=function(n,t,e){n.forEach((function(n){return function(n){return n.isIntersecting||n.intersectionRatio>0}(n)?function(n,t,e,i){var o=function(n){return x.indexOf(y(n))>=0}(n);A(n,"entered"),N(n,e.class_entered),C(n,e.class_exited),function(n,t,e){t.unobserve_entered&&z(n,e)}(n,e,i),O(e.callback_enter,n,t,i),o||rn(n,e,i)}(n.target,n,t,e):function(n,t,e,i){L(n)||(N(n,e.class_exited),function(n,t,e,i){e.cancel_on_exit&&function(n){return y(n)===g}(n)&&"IMG"===n.tagName&&(tn(n),function(n){D(n,(function(n){cn(n)})),cn(n)}(n),un(n),C(n,e.class_loading),R(i,-1),k(n),O(e.callback_cancel,n,t,i))}(n,t,e,i),O(e.callback_exit,n,t,i))}(n.target,n,t,e)}))},gn=function(n){return Array.prototype.slice.call(n)},vn=function(n){return n.container.querySelectorAll(n.elements_selector)},bn=function(n){return function(n){return y(n)===p}(n)},pn=function(n,t){return function(n){return gn(n).filter(L)}(n||vn(t))},hn=function(n,e){var o=c(n);this._settings=o,this.loadingCount=0,function(n,t){i&&!dn(n)&&(t._observer=new IntersectionObserver((function(e){_n(e,n,t)}),function(n){return{root:n.container===document?null:n.container,rootMargin:n.thresholds||n.threshold+"px"}}(n)))}(o,this),function(n,e){t&&window.addEventListener("online",(function(){!function(n,t){var e;(e=vn(n),gn(e).filter(bn)).forEach((function(t){C(t,n.class_error),k(t)})),t.update()}(n,e)}))}(o,this),this.update(e)};return hn.prototype={update:function(n){var t,o,a=this._settings,r=pn(n,a);T(this,r.length),!e&&i?dn(a)?function(n,t,e){n.forEach((function(n){-1!==fn.indexOf(n.tagName)&&function(n,t,e){n.setAttribute("loading","lazy"),on(n,t,e),function(n,t){var e=Q[n.tagName];e&&e(n,t)}(n,t),A(n,h)}(n,t,e)})),T(e,0)}(r,a,this):(o=r,function(n){n.disconnect()}(t=this._observer),function(n,t){t.forEach((function(t){n.observe(t)}))}(t,o)):this.loadAll(r)},destroy:function(){this._observer&&this._observer.disconnect(),vn(this._settings).forEach((function(n){$(n)})),delete this._observer,delete this._settings,delete this.loadingCount,delete this.toLoadCount},loadAll:function(n){var t=this,e=this._settings;pn(n,e).forEach((function(n){z(n,t),rn(n,e,t)}))},restoreAll:function(){var n=this._settings;vn(n).forEach((function(t){sn(t,n)}))}},hn.load=function(n,t){var e=c(t);rn(n,e)},hn.resetStatus=function(n){k(n)},t&&function(n,t){if(t)if(t.length)for(var e,i=0;e=t[i];i+=1)u(n,e);else u(n,t)}(hn,window.lazyLoadOptions),hn})); (function () { var PenciLazy = new LazyLoad({ elements_selector: '.penci-lazy', data_bg: 'bgset', class_loading: 'lazyloading', class_entered: 'lazyloaded', class_loaded: 'pcloaded', unobserve_entered: true }); MutationObserver = window.MutationObserver || window.WebKitMutationObserver; var observer = new MutationObserver(function(mutations, observer) { PenciLazy.update(); }); observer.observe(document, { subtree: true, attributes: true }); })(); </script> </body> </html> <div class="mads-block"></div> <!-- Dynamic page generated in 1.128 seconds. --> <!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2023-01-28 17:09:48 --> <!-- super cache --><script data-cfasync="false" src="/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js"></script>