Trang chủ Kinh doanh Thêm hai ngân hàng báo lãi tỷ USD

Thêm hai ngân hàng báo lãi tỷ USD

qua admin
0 nhận xét

ngânhàngkỹngviệtnam (techcombank) vàngângviệtnamthịnhvượng (vpbank) vừacôngbốkếtquinh doanhnîm2022vớimứclợinhhunh bima nhnh thanh tha b. hunkỷn

Kết quả kinh doanh của Techcombank ghi nhận mức tăng trưởng thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung, nhưng nhà băng này vẫn đang giữ ngôi “á quân” lợni. Cụ thể, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Techcombank tăng khoảng 10% so với năm trước lên 25.600 tỷ đồng, xếp sau Vietcombank.

Cả năm 2022, thu nhập lãi thuần, chủ yếu đến từ ạt động tín dụng của Techcombank tăng gần 14% so với năm trước lên gần 0.30. thunhậptừhoạtthngdịchvụtt¯gần25%、nhhờad chdịchvụtanhtonvtiềnmặt(tòng70%)vàdchvụohi huhh hioonm、thu thun dg。

Chi phí hoạt động của nhà băng này trong năm ngoai tăng gần 20% so với cùng kỳ, đạt 13.400 tỷ đồng, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR3.8%)

Chi Phídựphòngcủa Techcombanktiếptụctrong xuhướnggiảm, xuốngmức1.900tỷngnhờhoànnhậpdựphòngmộtshi chiphíphí deer Tríchtrước

Với VPBank, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của nhà băng này tăng mạnh gần 50% so với 2021, từ mức 14.300 tỷ lên hơn 21.20

Thu nhập lãi thuần tăng 19% lên 41.000 tỷ, lai thuần từ dịch vụ cũng tăng tăngần 60% lên khoảng 6.500 tỷ. bêncạnhā、vpbank ghinhậnkhoảnthunhhậpbấtthườngkhoảng7.000 thung、từdoanhthutrảtrướccủahợpngbảohiểm

trongbốicảnhcácnguồnthutíchcực, vpbanktîngchiphíhoạtchngvàchiphídựphòngrủirotínd

Với kết quả này, lợi nhuận hợp nhất của VPBank đang đứng thứ 4 trong hệ thống ngân hàng.

Tuy nhiên, mảng tối trong bức tranh chung của Techcombank và VPBank là chất lượng tài sản đều xấu đi trong năm ngoai.

Tại techcombank, tỷ lệ Nợ xấu và cần chú ý ều tăng. Tỷ Nợ xấu trên tổNG tài sản của nhà tă từ từ từ Từn 0.9%. 90 ngày (nợ cần chú ý) cũng tăng gấp 3 lần, từ 2.100 tỷ tố ồ ố0 ồ ồ ồ ố0

Tính đến cuối 2022, tổng dư nợ tin dụng của nhà băng này tăng 14,5% so với đầu năm, huy động tiền gửi tăng gần 14%. Tổng tài sản của Techcombank tăng gần 23% lên 699.000 tỷ đồng. sốdưtiềngửikhôngkỳhạncủanhàbînggiảmhơn16%sovớinæmtrướcxuốngcòn132 .500tỷ、theolýgiảigiảicủatechcombank、do kha kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh chung hang ch kh hang hệ thống bớt dồi dào và tâm lý tiêu cề thị trường bất động sản và trai phiếu.

vớivpbank -nhàbòngcómũinhọnvềcho vaynhómthunhậpthấpthôngqua quacôngtytty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty tyhợpnhhấtttîngmạnht vốn tăng gấp 2.5 lần lên 7.160 tỷ đồng. Nợ cần chú ý cũng tăng hơn 40% lên 23.800 tỷ.

2022, dưnợnợtíndụnghợpnhấtcủavpbanking 23% sovới sex nlên 471.230tỷỷ

You may also like

Để lại một bình luận