Trang chủ Kinh doanh Thiên Tân bán 3,36 triệu cổ phiếu DIG và lãi 27,76 tỷ đồng sau hạn chế chuyển nhượng

Thiên Tân bán 3,36 triệu cổ phiếu DIG và lãi 27,76 tỷ đồng sau hạn chế chuyển nhượng

qua admin
0 nhận xét

Thiên Tân bán 3,36 triệu cổ phiếu DIG và lãi 27,76 tỷ đồng sau hạn chế chuyển nhượng

Mặcdùcổphiếugiảmsâunhưngcounglớntiếptụcbánaracổphiếugiảgiảgiảgiảgiảgiảgiảgiảgiảgiảgiảgiảgiảhữutạitổ

Thiên Tân lãi lớn khi cổ phiếu phát hành riêng lẻ hết thời gian hạn chế chuyển nhượng

2022 year.

Nếu tính theo giá đóng cửa ngày 11/10 là 24.650 đồng/cổ phiếu, ước tính Thiên Tân đã thu về số tiền lên tới 82,88 tổcổcếồng İ

Được biết, ngày 7/10/2021, DIC Corp đã phát hành riêng lẻ 75 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu để huy đống 1.500. Trong đó, cổ phiếu chỉ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm. Như vậy , ngày 7/10/2022, toàn bộ 75 triệu cổ phat hành riêng lẻ sẽ được tự do chuyển nhượng.

22%.

Trong danh sách nha đầu tư tham gia đợt phát hành riêng lẻ bao gồm 6 nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Trong đó, CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân được mua tới 38 triệu cổ phiếu, ước tính lãi 414,5 tỷ đồng sau 1 năm nắm giữ ; 『nguyễnthiệntuấn、chủtịchhusqtvàhaingườiconlànguyễnhùngcường、nguyễnthhuyền性ua thung muatổngcộngcoung 25triệucổphiếu ông Cao Văn Vũ được mua 10 triệu cổ phiếu, lai 109,1 tỷ đồng; và CTCP Chứng khoán Liên Việt được mua 2 triệu cổ phiếu, lai 21,8 tỷ đồng.

nhưvậy, nếutínhtínhtígiámuacổphia ổphápháthánhriênglẻcáchch yyy 1nîmvàgriáphiêngày11/10, 1 tỷ ồng 10ng), tương ứ ng ứ hiệu suất ầu tưu hơn 1 Nă4

Thiên Tân và Him Lam liên tục bán cổ phiếu DIG từ cuối năm 2021 tới nay (Nguồn: DIG).

Thực tế, đy không pHải lần ầu ầuên tân tân tân tân tân tân bán ra cổ ế phiếu dig. Tận dụng s ư ư ư ị ị ị ủ ủ ườ ườ ườ ườ ườ năm ngoai

trongchó, ctcp kinh doanh a liêntụcbánaracổ phiếugiảmsởhữutừ 20,45% vềcòn 16,89% vốnyuềulệ (tínhtới 30/6/2022)

Chang Cho Tron Dan Dachi Nai Lai ctcp xuất hiện nhiều giao dịch trực tiếp với DIC Corp.

Cụ Thể, Nîm 2015, Dic Corp Phát Hành19,9 TriệUCổPhiếuriêng Lẻigiá10.600 phiếu phát hành.

Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân được thành lập năm 2007, địa chỉ tại số B11/10 Khu đô thị Chí Linh, phờng Anguyễn.group Khu đô thị Chi Linh do DIC Corp làm chủ đầu tư) và đại diện pháp luật là ông Đỗ Thanh Tùng.

TrongN³2020、Dic Corp GhiNhhậnKhoảnPhảiThukháchHàngngắnhạnlà59tỷngvàphảithukhácdàih Tính tới 30/6/2022, DIC Corp tiếp tục ghi nhận 1.298,2 tỷ đồng phải thu dai hạn đối với CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân. トロン・コー、dic corpchỉthuyếtminhphảithudàihạnlàcáckhoảntiềngópvốn性hhợptácutưvớictcp .

nhưvậy, vềhoạtchngkinh doanh, ctcp tác cùng kinh doanh.

nhhưvậy, côngtycổphinthutưpháttriểnthiêntânchuaưcuvớigiáthp, côngtynàycódấuhhiệuhiệubáncổphiếubiếu220p1220p1222 phiếu mua ưu đãi vải.

Cổ phiếu DIG giảm mạnh từ ngày 11/1 tới nay (Nguồn: FireAnt).
Cổ phiếu DIG giảm mạnh từ ngày 11/1 tới nay (Nguồn: FireAnt).

Ngược lại, nhà đầu tư cá nhân thì liên tục thua lỗ khi nắm giữ cổ phiếu DIG từ đầu năm tới nay.

cụth, th, từ11/1chếnngày14/10, cổphiếudiggiảm74%từ98.200chng V%.

6 tháng đầu năm chỉ hoàn thành 9.6% kế hoạch lợi nhuận năm

XétVềHoạt‐ng Kinh Doanh, TrongQuýII/2022, Dic Corp Ghinhhậnhoanhthuạt575,36tỷchng, giảm6,6% 2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 12,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 26,68 tỷ đồng lên 242,04 tỷ đồng; Tai Chi hot water 451.2%, hot water hot water 21.07 hot water donren 25.74 hot water don; doanh nghiệp giảm 38,7%, tương ứ giảm 35,54 tỷ ồng về 56,38 tỷ ồng; lợi nhuận khác 70,06 tỷ ồng lên 8,71 tỷ ồng lên 8,71 tỷ ồ lên 8,71 tỷ ồ ồ ồ ỗ ỗ ỗ ỗ ỷ ỷ ỷ ỷ ỷ (((((((ỷ ỷ ỷ ỷ ((( khác biến đểng đểng khng.

XétVềHoạtdeer ng kinh doanhcốtl¿ cùngkỳ.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi lao dốc, Công ty chỉ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trong quý II nhờ vào doanh thu tài chính và lợęi nhuận khác

lũykế6thángnîm, dic corp ghinhậndoanh thu hguạt1.094,3tỷāng, giảm2% sovớicùgkỳvàlợinhuậnsauthuuết142,64tỷỷng, t thng 48,.

Trong năm 2022, DIC Corp đặt kếch kinh doanh với t doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng.

nhưvậy, kếtthúc6thángchnîmvớilợinhuậntrướcthuếcht 183,15tỷng, côngtychỉm

You may also like

Để lại một bình luận