Trang chủ Kinh doanh Thiếu đất, cát, đá cho dự án cao tốc, Bộ Giao thông vận tải kiến nghị gì?

Thiếu đất, cát, đá cho dự án cao tốc, Bộ Giao thông vận tải kiến nghị gì?

qua admin
0 nhận xét

bộgiaothông vậntảikiếnnghịnhiềugiảiphápcóchủnguồnvậtliệuthicôngkịpthờidự

Vướng cơ chế để cung cấp đủ vật liệu cho 10 dự án cao tốc qua miền Trung

báocáoPhóthngtroungngnghàtìnhHhìnhtrunhkhaicácthetụcvềvậtliệuxâydngthôngthườngphụcvụxâydngdngdựán

Với 10 dự án thành phần từ tỉnh Hà Tĩnh đến tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu khoảng 17,1 triệu m3 đá, 8.95 triệu m3 cat, 45,3 triệu m3 đất đắp.

Hiện tổng công suất khai thác đá trong khu vực khoảng 6,4 triệu m3/ Nam. Nếu tính nhu cầu đá cho thời gian thi công 1,5 năm (thời điểm sử dụng nhiều nhất cho móng, mặt đường) thì còn thiếu khoảng 7,5 try3 Dar.

Nhu cầu cát của các dự án khoảng 8.95 Trieu m3Với tổng công suất khai thác hiện nay khoảng 1,76 triệu m3/năm, nếu tính nhu cầu cát cho thời gian thi công 1,5 năm (thời điểm sử dụng nhiều nhất cho xử lý đất yếu) còn thiếu khoảng 1,5 năm3.

Về ất ắp nền ường, các ịa pương quy hoạch 86/90 mỏ đ ảm bảo nhu cầu cầu dựn.3.

‘Nvịtưvấnākhảosát 102mỏtá, 114mỏcát, 109mỏātthp, dựkiếnsửdụngt thi 90m

tuynhiênvềkhản¡ khaithác, cung nếuápdụngcơchếchong 50% côngsung suhtkhaitháccácmỏcáttạimiềntrunn hưikhuvựcbằngsôngcửulong theonghịquy

Hai dự án cao tốc qua miền Tây thiếu catát

vớihaidựánhthànhphầnchoạncầnthơ -hậugiang vàhậugiang -càmau, bộgiaothông vậntảichobiếtquakhảosátnguồntha, 37 truw m3 da; khoảng 1.7 triệu m3 đất đắp nền đường.

Với nguồn cát sông, hai dự án cần khoảng 18,5 triệu m3Đến nay mới có tỉnh An Giang dự kiến ​​cung cấp khoảng 1,1 triệu m3 cát từ nguồn tăng 50% công suất các mỏ đang khai thác.

Các địa phương đã có kế hoạch bố tri khoảng 28 triệu m3 Cho nên với tổng công suất khai thác hiện nay của 24 mỏ là khoảng 6,17 triệu m3/năm, nếu tăng công suất thêm 50% trong hai năm theo nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ và dành toàn bộ phần tăng thêm này (khoảng 6,17) tri3) vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của dự án.

Theo báo cáo của tư vấn và các địa phương, tổng trữ lượng các mỏ cát trong quy hoạch khoảng 215,58 triệu m3Tuy nhiên, nguồn cat từ các tỉnh Vĩnh Long (có khoảng 42,3 triệu m)3 cat), Sóc Trăng (có khoảng 85 triệu m)3) thuộc hạu sông Tiền, sông Hậu có chất lượng kém do lẫn nhiều tạp chất, hàm lượng bùn set lớn.

Đối với nguồn cát biển, theo nghiên cứu của Bộ Tài nguyên và Môi trường và chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải về thử nghiệm dùng cát biển cho các dự án giao thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nhanh nhất phải đến cuối năm 2023 mới có thể xác định được khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của cat biển để làm đường. Vì vậy, trong năm 2023 và 2024 nguồn cat cho các dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021-2025 chủ yếu vẫn là cat song.

Nâng công suất khai thác, sớm mở mỏ mới để cung cấp vật liệu làm đường

nhucầuvậtliệuxâydựngChocácdựánanacaotốcbắc -nam giaiyoạn2021-2025、bộgiaothôngvậntảikiếnngh chủchutư、cácnhàthầuthi thi thicôngdựánrrarrarrràsoátnângcôngsung sungcácmỏ鹿、mỏcát、mỏỏ hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà thầu thủ tục để giao cho nhà thầu khai thác các mỏ cat đã có trong quy hoạch…

ubndcáctỉnhan giang, a ngtháp, vĩnhlong để có thể khai thác, phục vụ thi công;

Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn các địa phương về các vướng mắc về thủ tục liên quan đến khai thác các mỏ vật liệu xây dựng thông thường, phương án đền bù giải phóng mặt bằng để thực hiện thu hồi đất đối với các mỏ được khai thác cho dự án;

You may also like

Để lại một bình luận