Trang chủ Kinh doanh Tính thực tế của chỉ báo Bollinger Bands

Tính thực tế của chỉ báo Bollinger Bands

qua admin
0 nhận xét

Tính thực tế của chỉ báo Bollinger Bands

Dải Bollinger Bands được xem là một trong những công cụ phổ biến nhất trong giới đầu tư. Trạng thái bung nén sau giai đoạn “thắt cổ chai” được giới phân tích kỹ thuật đánh giá mang lại hiệu quả thực tế rất cao.

John Bollinger

John Bollinger is at Bollinger Capital Management. Đây là một công ty chuyên cung cấp dịch vụ quản lý quỹ đầu tư và phát triển những nghiên cứu độc quyền cho các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại tại đây thì vẫn chưa đủ để ong dành được sự tôn trọng của Wall Street. Ông được biết đến bởi những yếu tố khác.

Thứ nhất, ông đạt được cả hai chứng chỉ CFA (Certified Financial Analyst) và CMT (Certified Market Technician). Ông là chuyên gia phân tích tài chính đầu tiên trên thế giới đạt được cả hai chứng chỉ này. làyềugâynênsựchúýcủacácnhàphântíchkhácvìdânphânphântíchcơbảnvàphântíchk chiềunàydẫn鹿mộmtthựcthrạnglàhiếmcóaichịubỏnhiềuthờigian、côngsứcra hhọchỏikiếnthứccủacảahailĩnhv

kểtừsaukhiジョン・ボリンジャーlấyc cc haichứngchnàyvàứngdụngthànhcôngchoongvàothựcthìngàycóngnhiềuchuyêngiatàichinh chk ch c bi bi bi bis ha c bu stre Họ nhận ra rằng mỗi loại đều có những điểm mạnh riêng và tốt nhất là nên nghiên cứu cả hai để làm tăng khả năng thành công công cỻ.

Thứ hai, ông nghiên cứu và phát minh ra Bollinger Bands.

Nguồn: Livecoin

Các bộ phận cấu thành của dải Bollinger Bands

Dải Bollinger Bands là một công cụ có sự kết hợp giữa đường trung bình động (移動平均) và độ lệch chuẩn. Công cụ này gồm có 3 bộ phận cấu thành: đường Middle, đường Upper Band và đường Lower Band

Trung bình động (移動平均) là một chỉ báo thể hiện giá trị trung bình của giá chứng khoán trong một khoảng thời gian. Số kỳ được giới phân tích thường sử dụng là 20 ngày. Ở những cổ phiếu khác nhau hoặc từng thịờng khác nhau số kỳ có thể ểi để mang lại hiệu quả cao hơn.

Dải trên (upper band): dải trên thường ược tính bằng cách lấy ường trung bình cộng 2 lần ộ lệch chuẩn. Dải này có v ịn ường trung bình 20 ngàyo.

Dải Dưới (low band): dưới dưới thường ược tính bằnhch lấy ường trung bình trừ 2 lần ộ lệch chuẩn. Dải này có vị trvent bình 20 ngày.

Cách sử dụng hiệu quả

Đường Middle của dải ボリンジャー バンド được sử dụng như một đường trung bình thuần túy. Trong ngắn hạn, nếu giá vượt lên trên đường này tin hiệu mua sẽ xuất hiện. Ngược lại, tín hiệu bán sẽ được hình thành khi giá cắt xuống dưới ường này. tuy nhiên, do ường trung bình ộng là một chỉt cho tín hiệu trễ, nên nhàu tư cần lưu ý là chỉ báo này s Sho nàu nheụờu ļU ļU ļU ļU ļU KļU

Bên cạnh đó, ây cũng sẽ là là hoặ trợ hoặ hoặ kháng cự ộng trong ng ng ngắn hạn hạn hạn hạn hạn hạ ạ ườ ủ của cổ ổ ổ ổ……………………….. X x x x x x

Dải Bollinger Bands liên tục làm hỗ trợ hoặc kháng cự di động của giá cổ phiếu Hux strong ngắn hạn.Nguồn: VietstockUpdater

Various problems can arise when using Bollinger Bands. Hiện tượng “thắt nút cổ chai” được hiểu là khi đường 上部 và đường 下部 của dải này co thắt lại hoặc gần như đi ngang. Điều này cho thấy giá cổ đang trong xu hướng sideway và sẽ giằng co mạnh trọng một khoảng thời gian .

Tuy nhiên, khi trạng thái co thắt này kết thúc, dải này bung nén mạnh với khối lượng giao dịch tăng cao thì dự báo một xu hướng mạnh ẻ ảả. Xu hướng tiếp theo là tăng hay giảm phụ thuộc vào khi đó giá đang bám sát vào đường Upper Band hay đường Lower Bands.

Vào giữa tháng 12/2020, giá cổ phiếu KBC bắt ầu bunnm nén mạnh với khối lượng giao dịch tăng cao cao hơn giai đoạn tr married đó.

Nguyen: Vietstock Updater

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

Fili

You may also like

Để lại một bình luận