Trang chủ Kinh doanh Tổng tài sản của Techcombank tăng gần 23% trong năm 2022 lên 699 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%

Tổng tài sản của Techcombank tăng gần 23% trong năm 2022 lên 699 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%

qua admin
0 nhận xét

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – mã chứng khoán TCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2022.

theo, tong thunhhậptừhoạttoộngkinh doanh d doanh deer 40,9nghìntỷ, trongnîmqua, tîng10,3% đầu tư) đều tăng trưởng mạnh.

Thunhậptừlãiy deer t 30,3 nghìntỷ deerng, ting 13,5% sovớicùngkỳn¡ chyếunhờttung troung danhmụctíndngvớibiêngbi benllãithunh(thunh(thunh(thunh(thunh) 1%。 thunhậptừhoạtthngdịchvụtt遠24,8%sovớicùngkỳnngoái、aạt9,7nghìntỷ、trong ; thu từ dịch vụ bảo hiểm tăng 12,3% đạt hơn 1.750 tỷ đồng; thu từ thư tín dụng tăng 154% đạt hơn 2.016 tỷ.

Chi Phí ht ộng Của TechnoCombank Tronm 2022 tăng 19,9% so với cùng kỳ, ạt 13, ạt 13,4 ngrên tỷ ồng, với tỷ chín throughp (cir) trực tiếp liên quan công nghê, bao gồm chi phi cho cả ba khối Số hóa, Dữ liệu và Nhân tăng 140,0% so với cùng. Chi phí này chưa bao gồm các chi phí bảo tri và khấu hao của những dự án IT đã được triển khai.

chiphídựphòngtiếptụctrong xuhướnggiảm, xuốngmức1,9nghìntỷseng, giảm27,3% sovớicùngkỳn¡ n¡ n¡ n¡ n¡ n¡ n¡ n$ 2020-2021 COVID-19 epidemic.

Nhờ kinh doanh tích cực và tiết giảm được chi phi nên lợi nhuận trước thuế năm 2022 của Techcombank tăng trưởng 10%, đạt 25.6 nghìn.

thithi deer 31/12/2022, tổngtàisảncủatechcombank t699nghìntỷng, tòng22,9%, vớidanhmụctíndụngtiếptụccchuyểndịchtừchbay doanhnghiệpl

Trong cơ cấtín dụng của ngân hàng hợp nhất, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tăng 40.1% so với năm 2021 và chiếm 49.1% danh mục; dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 7,3% so với cùng kỳ, đạt 69,4 nghìn tỷ đồng; tổngdưnợtíndụngchokhá​​chhangdoanhnghiệplớn(baogồmcho vay va va vafiếu)giảm9,9%、nghìntỷng、chiếm35,9% với mức 44.8% của cuối năm 2021.

tổngtiềngửitạingày 31tháng12nîm2022là358,4nghìntỷseng, tîng13,9% sovớicùgkỳn¡ 2021. trong, tiềng % so với cùng kỳ và số dư CASA đạt 132,5 nghìn tỷ đồng, giảm 16,6% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 37% trong hungố.

theogiảithíchcủangânhàng、bốicảnhmôitrườnglãisuoấtcaotrêntoàncầu、thanhkhoảnhệngbớtdồidàovàtâmlýtiêucực khách hàng có xu hướng giảm nắm giữ tiền mặt để đầu tư hay chi tiêu và tăng mở tài khoản tiết kiệm. Trongbốiconhnày、mứcttroungmạnhmẽcủasốdưdưtiềngửicókỳhhạn、nocbiệtquý4tit 32,3% nguồnvốntrongnướckhichi chi vaytừthịtrườngquốctếbịtácchngkép(doảnhhưởngcủalãisuấtvàtỷgiá) cũng như hoạt động của Techcombank .

vềcácchỉtiêuantoàn、tạithisiểm31tháng12nîm2022、tỷlệvốnngắnhạncho vay trung-dàihạnởm ngày 1 tháng 10 năm 2022. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II ở mức 15.2% vào cuốin 2022, cao hơn nhiều so với yêu cầu tối thi thi tụu, Basel II cụu 8.0% tăng 18 điểm phần trăm so với đầu năm 2022.

Tỷ Lệ Lệ Nợ Xấu Cuối Năm 2022 ở Mức 0,9%, tăng so với năm 2021 nhưng n ằ nhất nhất nhấn ngành.

You may also like

Để lại một bình luận