Trang chủ Kinh doanh TP HCM kiến nghị khẩn lên Thủ tướng về trạm thu phí cầu Phú Mỹ, đường Nguyễn Văn Linh

TP HCM kiến nghị khẩn lên Thủ tướng về trạm thu phí cầu Phú Mỹ, đường Nguyễn Văn Linh

qua admin
0 nhận xét

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi vừa ký văn bản khẩn gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo tiến độ triển khai đầu tư nâng cấp hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng (gọi tắt là thu phí ETC) tại các trạm thu phí trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, trên địa bàn TPHC Mcó 5 trạm thuphí.

Trạm thuphí An Sương-An Lạc trên tuyến Quốc lộ 1, quận Bình Tân, Nhà đầu tư Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO: quy mô 25 làn thu phí (gồm trạm chính 12 làn và trạm phụ 13 làn), số làn đã nâng cấp thu phí ET Clà 21/25 làn (đạt 84%).

Trạm thuphíkhông dừng An Sương-An Lạc; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

SốlượngphươngtiệnsửdụchvụetcuatcuatrạmtrạmtrạmtrạmtrạngtingsốphươTỉtỉTrungbì thànhphốangphốihợpnhàutưtriTriTri ểHaicáctnghaicnnângphệnângphệnângphệNângc

Trạm thuphí Xalộ Hà Nội trên tuyến Xalộ Hà Nội, TP Thủ Đức, nhà đầu tư Côngty C Pđầu tư hạt ầng kỹ thuật TPH CM: quymô 16 l Sốl à nđ SốlượngphươngtiệnsửNGDịchvụetcuatcuatrạntổrạntổNGTPHNGTINGTTT ỉ thànhphốangphốpnhàutưtriểnkhaicácthủnkhaiccrểnkhaicácthệphệphệphệphệphệphệphốphòphòphòphòphòphòphòphòphòphòphòphòphòphòphòphòphòphòphòphòphòphòPhàp

Trạm thuphí thuộc Dựán BOT xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu công nghiệp Phú Hữu, TP Thủ Đức, Nhà đầu tư Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên: quy mô 6 làn thu phí, chưa tổ chức thu phí. NhàđầutưđangthựchiệncácthủtụcliênquantriểnkhaiđầutưhệthốngthuphíETCđểđưatrạm

Trạm thuphí cầu Phú Mỹ trên đường Võ Chí Công, TP Thủ Đức, Nhà đầu tư Công ty cổ phần đầu tưxây dựng Phú Mỹ: quymô 18 là Sốl à nđ Số lượng phương tiện sử dụng dịch vụE TCqua trạm trên tổng số lượt phương tiện đạt tỉ

Ngày 12-2-2022, Nhà đầu tưđã có Văn bản gửi UBNDTPHC Mđề xuất không nâng cấp cá clànthu phí còn lại sanghì 8 lànthuphí ETCđãđápứng năng lực thông hành. Trongkhiđó, thời ginthuphí dự kiến ​​chỉ cònk hoảng 4 năm (đến tháng 4-2026), việc thuxếp uồn vốn đầu tư khókhăn.

Trạm thuphíđường Nguyễn Văn Linh trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, Nhà đầu tư Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng: quy mô 20 làn (2 trạm), là trạm thu phí có tính đặc thù do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ tổ chức thu phí từ năm 1998.

Việc thu phíđể phục vụcho việc duytu, bảo dưỡng tu yến đường;

Tháng 4-2022, nhà đầu tư có văn bản đề nghị không triển khai, nâng cấp hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng tại các trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh. Lý do , thời gian thu phí còn lại rất ngắn (khoảng 5 năm, đến năm 2028 tuyến đường sẽ ngưng thu phí và bàn giao lại cho TP HCM quản lý), chi phí đầu tư cho việc lắp đặt hệ thống trạm ETC rất cao vàgiáthuphíquyđịnhrấtthấp( thấp nhất cản ước và không thuphí xeôtô dưới 9 chỗ).

Từ đó, UBND TP HCM kiến ​​nghị Chính phủ thống nhất với đề nghị của nhà đầu tư tiếp tục khai thác 8 làn thu phí ETC hiện hữu đến khi kết thúc thời gian thu phí, không nâng cấp hệ thống thu phí ETC các làn thu phí còn lại đối với trạm thu phí cầu Phú Mỹ.

Nhà đầu tư trạm thu phí cầu Phú Mỹ có trách nhiệm đảm bảon ăng lực thông hành, không để xảy ratình tr

Đối với trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh, UBND TP HCM kiến ​​nghị Chính phủ thống nhất với đề nghị của Nhà đầu tư không thực hiện nâng cấp hệ thống thu phí ETC đối với 2 trạm thu phí trên đường Nguyễn Văn Linh và tiếp tục khaithá ctheoh iện trạng đến khikết thúc thờ igianthuphí (đến tháng 4-2028).

Nhà đầu tư trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh có trách nhiệm rà soát kiện toàn bộ máy thu phí, tự giám sát chặt chẽ công tác thu phí, không để xảy ra tiêu cực, gây thất thoát nguồn thu phí.

You may also like

Để lại một bình luận