Trang chủ Kinh doanh TP.HCM sẽ bồi thường đất ở dự án Vành đai 3 theo đơn giá nào?

TP.HCM sẽ bồi thường đất ở dự án Vành đai 3 theo đơn giá nào?

qua admin
0 nhận xét

sởtn-mt tp. bandai 3.

Trong đó, đi ểm mới là việ bồ ườ thườn căn cứn cứn cứn cứo vào vịt và tri ất. có tên trong bảng giá đất) từ 13,6 – 40,1 triệu đồng/m2các vị tri 2, 3, 4 từ 5,15 – 8,94 triệu đồng/min2.

Đối với đất nông nghiệp, loại đất trồng cây lâu năm được bồi thường, hỗ trợ từ 3,3 – 8,2 triệu đồng/min2 đối với vị tri 1, và từ 2,3 – 5,8 triệu đồng/min2 đối với vị tri 2, 3. Còn đất trồng cây hằng năm có mức bồi thờng thấp hơn, từ 2,85 – 7 triệu đồng/m2 đối với vị tri 1, và từ 1,8 – 5,4 triệu đồng/min2 đối với vị tri 2, 3.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Kinh tế Quốc hội kiểm tra thực tến Vành đai 3 TP.HCM hôm 19.5

Sở TN-MT cho biết đơn giá bồi thường、 hỗ trợ nêu trên chỉ tạm tính. Khi triounkhaithựchiouncôngtácbồith ng、hỗtrợ、tái鹿nhcưthìubndtp.thủủcvàcáchuyệnbìnhchánh、hócmôn、c / ch aểtrìnhhhội鹿ngthẩmchnhgiáthttp.hcmvàubndtp.hcmphêduyệthệsốsốsuchỉnhgiágiánttínhbồithường

vềthờim banhànhthôngbáothuhồit, ngay sau khidựánbồithườnghỗtrợtthatáinhcư

dựkiến, ngày1.3.2023, ubnd tp.hcmsẽbanhànhquyếtnhphphphphphphphphgiáthunhgiáthunhgiáthunhgiac hạn ối với ất ở. TRên cơ ị ịy 10.3, ubnd cơ ệy 10.3 Chinsak và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

\n

nhh nh nhgrườnghợpcònlại, ubnd tp.hcmdựkiếnphêduyệthệsốuềuchỉnhgiá deer

sởtn-mt chobiếttp.

Các hộ dân sớm nhận tiền hỗ trợ, bồi thường nếu đủ điều kiện tái định cư thìsẽsớmnhậnchượcc¯, nền sex xâydnh nh nhhaởkiổnhcuộcsống, hoặcmua

Trong trounghợpthuhồinhàở、性ấtởmàphphần性cònlạiphùhợpquy hoch ho hoch(性dâncưhhiounhu、 ký kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở và cấp phép xây dựng.

Vành đai 3 đi qua TP.HCM, Binh Duong, Dong Nai, Long An Dai Hong 76 km, Tung Mok Dau Tu 75.300 Tong Dong. tạitp.hcm, có1.671trườnghợpbịảnhhhưởng, trong ch663trườnghợpbịgiảitha ng, baogồm410trườnghợp nghợpp nh ki

You may also like

Để lại một bình luận