Trang chủ Kinh doanh Trình Quốc hội nhân sự Bộ trưởng GTVT thay ông Nguyễn Văn Thể

Trình Quốc hội nhân sự Bộ trưởng GTVT thay ông Nguyễn Văn Thể

qua admin
0 nhận xét

Trongngày 21/10, quốchộisẽihoàntấtquytrìnhmiễnnhiệcbộtrưởnggtvtvớiôngnguyễnvînthểvàphêchuẩnbổnhiệmnhhâns

cụthể, trongbuổisáng, ủy ban th ngvụquốchộibáocáokếtquả oluận phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm k giải trinh, tiếp thu ý kiến ​​của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 (nếu có).

sauchó, thủtướngphạmminhchínhgiảitrình, tiếpthuýkiếncủa deer

Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu và tiến hành miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ông Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội vào giữa năm 2022

Ban Kiểm phiếu côt quả kết que miểm phiển nhiệm tổng kiểm tổn nhà n ước; chê ệ ệ ệ miễn nhiệm bộ trưởng bộ giao thông Vận tảNHIệm kỳ 2021-2026.

tiếpā, quốchộithảoluận, biểuquyếtthôngquanghịquyếtvềvviệcmiễnnhiệmtổngkiểmtoánnhnhiệmkỳ2021-2026,

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về dự kiến ​​nhân sự bầu Tổng Kiểm toán nhà nƻc nhiệm kỳ 2021-2026.

thủtướngchínhphủtrìnhquốchộivềviệc

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về các nhân sự này.

buổichiều、ủy ban th bangvụquốchộibáocáokếtquảttholuậnởnởvềdựkiếnnhânsựbầuthut danh sách phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban bang vụquốchộigiảitrình, tiếpthuýkiếncủaibiểuquốchộivềdựkiếnnhâns

thủtướngchínhphủmmminhchínhgiảitrình, tiếpthuýkiếncủa deer

tiếpchn, quốchộithảoluận, biểuquyếtthôngqua danhsáchbầutổngkiểmtoánnhànướcnhiệmk

QUốc hội bầw tổng kiểm toán nướ nhà nhà NHIệm kỳ 2021-2026; pHê chiệm nhân sự bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ GIAO THôNG vậhì 2021-226 Bằhì 2021-226 Bằhỳ 2021-226

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

quốchộithảoluận、biểuquyếtthôngnghquyếtbầutổngkiểmtoannhnhhiệmkỳ2021-2026vànghịquyếtphêchuẩnbổnhiệmnhhn s bng b.ng bng b.ng b.ng b.ng b.ng b.ng nhn s b.ng b.ng b.ng b.ng b.ng b.ng b.ng b .ng b.ng b.ng b.ng b.ng

You may also like

Để lại một bình luận