Trang chủ Kinh doanh USD tăng giá kỷ lục, doanh nghiệp vay nợ lớn bị tác động ra sao?

USD tăng giá kỷ lục, doanh nghiệp vay nợ lớn bị tác động ra sao?

qua admin
0 nhận xét

FED mới đây đã quyết định tăng lãi suất điều hành thêm 75 điểm cơ bản lên biên độ mới từ 3.0% đến 3.25%.

Fed coung鹿のra raquanchiểmcóphần“diềuhâu”hơnvềvviệcthắtchínhsáchtiềntệ、theoc quanchchức nîm2022(tươngngvớikỳvọngcủathịtrườngtrướckhicuộchọpdi ra)và4,5-4,75% diễn ra。

DOANH NGHIỆP VAY BẰNG ĐỒNG USD ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO?

biến sex ngbấtlợicủatỷgiáhốihốivàlãisuấtusdg usdtòngcaolgiatîngchiphízivớinhhữngdoanhnghiệpcócb.

tuyvậy, vndirect chorằng, mứcoộnhhhưởngcósựkhácbiệtgiữahìnhtthứctrảlãi, lãisuấtcố

Đối với hình thức trả lãi, những doanh nghiệp có khoản vay bằng đồng USD với lãi vay cố định và/hoặc thả nổi đều phải chịu áp lực tăng chi phí lãi vay, và lỗ tỷ giá (đánh giá lại khoản vay) do ảnh hưởng bất lợi của biến động tỷ giá và lãi vay đồng USD.

nhữngdoanhnghiệpcókhoảnvayusdvớilãisusuấtcounhsẽchịuáplựcgiatîngchilãivayvallỗtỷgiákhiānhlạigiátroutỷkhoảnvay do g cuc cuc

Đồng USD mạnh lên sẽ kéo theo việc giá trị của chi phi lãi vay lẫn giá trị nợ gốc đều sẽ tăng lên khi quy ra VND.

Thêm vào đó, những doanh nghiệp sử dụng khoản vay USD với lai suất thả nổi sẽ chịu ap lực lớn hơn những khoản vay có lãi suất cố . nguyêndolàvìngoàiChịuchịutácangvềtỷgiálênchiphílãivànợgốc、khoảnvaythảnổisẽcònch tiền tệ.

‘ốivớithờihạntrảlãi, nh ng doanhnghiệpcótỷtrọngnợvayngắnhạnlớnsẽbịtáctiêucựchơnnhữngdoanhnghiệpcót

FedvớiQuanchiểm“diềuhâu”hơnvềthắtchínhsáchtiềntệ、sẽgâyraáplựclớnlêntỷgiáhốing ng bay bay bay bay ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng bay, dòngtiềnđốivớidoanhnghiệpkhiphảixoaysởđểtriảnợgốcvàchiphílãivay.

hơnnữa, khikhoảnnợvayngắnhạnnàyhạn, khảncao doanhnghiệpsẽivaymớivớilãisusu suo

Ngược lại, những doanh nghiệp có tỷ trọng cao khoản vay USD dài hạn sẽ chưa phải đối diện với việc đáo hạn nợ gốc.

tuynhiên, biến sex ngbấtlợicủatỷgiácũngsẽkhiếnchocácdoanhnghiệpnàyphảiy y ynhgiálạikhoảnvay va ghinhhậnnnnnkha ba knh knh knh knh knh knh knh khan khanh khanh khanh khanh

Trongdàihạn, nh nhng doanhnghiệpcótỷtrọngnợvaydàihạnbằng deer

ĐIỂM DANH DOANH NGHIỆP VAY NỢ USD LỚN

HND, PVD, TCM, MPC, PGV, HVN, QTP, VIC, PC1, GE2, POW, NVL.

USD tăng giá kỷ lục, doanh nghiệp vay nợ lớn bị động ra sao?

TRONG đó, vic tổng dư nợ nợ n ợn nhất với trị 65.559 tỷ ồng 65.559 tỷ ồng usd/tổng ​​d ợ n ợ Nợ 39,4%.

Đứng thứng thứ hai là PGV giá trị 36.868 tỷ đồng, dư nợ USD/tổng ​​dư nợ 86,6%; HVN 21.815 tỷ đồng với dư nợ.

Các DOANH NGHIệP THEO GồM NVL 14.821 Tỷ ồng, GE2 12.669 Tỷ ồng; PC1 4.008 tỷ ồng; Pow 2.775 tỷ ồng; mpc 3.892 tỷ ồng; Qtp 1.148 Tỷ ồng

Riêng PVD ​​dư nợ bằng USD 3.904 tỷ đồng và tổng dư nợ 100% bằng USD; HND 1.547 tỷ đồng cũng 100% vay nợ bằng USD

VnDirec cũng dự báo VND có thể mất giá khoảng 3,5-4,0% so với đồng USD trong năm 2022.

Sangn弁2023、áplựclêntỷgiáhốicoáicủavviệtnamsẽhnhiệtchkểvàdựbáovndtthunggiásovớiusd trongnî2023do(1) HóaChínhSách “Trongn弁、(2)lãiSuấtusdgiảmnhẹtrongnửacuốinæn×2023、(3)lãisuấtvnd duytrìxuhướngtthong trongnæm23、(4) can thanh toán, dự trữ ngoại hối cải thiện trong năm 2023.

You may also like

Để lại một bình luận