Trang chủ Kinh doanh VGC đạt lãi ròng gần 1,600 tỷ đồng sau 9 tháng

VGC đạt lãi ròng gần 1,600 tỷ đồng sau 9 tháng

qua admin
0 nhận xét

VGC đạt lãi ròng gần 1,600 tỷ đồng sau 9 tháng

theo bctchợpnhấtcủatổngcôngty viglacera -ctcp (hose: vgc), 9thángchungnîm2022, côngtyemv chỉ tiêu doanh thu vượt 20% kế hoạch lợi nhuận trước thumế nă
Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng năm 2022 của VGC.


Nguồn: Vietstock Finance

Xét riêng quý 3, doanh thuần của vgc ạt t t 3,212 tỷ ồ ồng (hot water 45%). Biên lợi nhuận gộp cải ện từN từn 25.5%, lợi nhuận gầp ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ.))))..))))

Doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt, đạt hơn 20 tỷ đồng (gấp 3 lần cùng kỳ), chủ yếu do lai tiền gửi, tiền cho vay. Đồng thời, chi phí tài chính cũng tăng mạnh lên hơn 73 tỷ đồng (gấp đôi cùng kỳ), chiếm phần lớn là chi phí lãi vay với hơn 66.

Các chi phí khác là chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ, lần lượt tăng 82% và 49%, lên gần 236 tỷ đố 4.ố

Thêm vào đó, lợi nhuận khác đạt hơn 3.2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ hơn 6.45 tỷ đồng.

Kết quả, quý 3, VGC ghi nhận lãi trước thuế 308 tỷ đồng, tăng 20% ​​so với cùng kỳ và lãi ròng đạt 221.4 tỷ đồng, tăng 11%
Lợi nhuận ròng qua các quý giai đoạn 2020-2022 của VGC.


Nguồn: Vietstock Finance

theogiảitrìnhcủavgc, anggópvàomứctthunglợinhuậnsovớicùngkỳcủatongcôngtychủyếyếudo do dobấtngsảnkhu ngng ngng ngp ti

bêncạnh worship, ởlĩnhvựcvậtliệuxâyd chung vào mức tăng trưởng lợi nhuận của toàn Tổng Công ty.

Lũy kế 9 thorng ầu năm, doanh th Th th th th ths củt 11,313 tỷ ồ ồng, tăng 51%so với cùng kỳ; lãi trước thu 2,049 tỷ ồng (hot water 96%) Và Lòi ròng 1,567 tỷ ồ)

Năm 2022, VGC dự kiến ​​đem về 15,000 tỷ đồng doanh thu và 1,700 t đồng lãi trước thuế hợp nhất. Sau 9 tháng, Công ty thực hiện được hơn 75% chỉ tiêu doanh thu nhưng vượt hơn 20% mục tiêu lợi nhuận trước thuế đề ra cho cả năm.

Bóc tách cơ cấu doanh thu, đóng góp lớn nhất là doanh thu t dịch vụ cho thuê bất động sản, hạtầng khu công nghiệp (chiếum 24% cơanh cơ); doanh thu bán các sản phẩm gạch ốp lát (23%), doanh thu bán các sản phẩm kính, gương (20%)…

Về chi tiết, doanh thu dịch vụ cho thuê bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp đem về 2,759 tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ); doanh thu sản phẩm kính, gương đem về cho Viglacera 2,257 tỷ đồng (gấp 3 lần).
Nguyen: VGC

Tại ngày 30/09/2022, tổng tài sản của VGC đạt hơn 23,127 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền hơn 2,468 tỷ đồng (giảm 9%); các khoản phải Thu ngắn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn hạn 1,351 tỷ ồng (tăng 52%)

Hàng tồn kho gần cuối kỳ đạt 4,177 tỷ đồng (tăng 14%), thành phẩm chiếm 45% cơ cấu (1,930 tỷ đồng, tăng 26%).

CHI PHííí DựNG C ơN Dở Dang Hơn 4,882 tỷ ồng (Giảm 6%). Trong đó, vcg đangu tư 13 dự áN khu công ngriệp, 6 dựk ám x ướ Nước thải và Cán khác …

Về nguồn vốn, nợ phải trả tới cuối tháng 9 đạt hơn 14,244 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Vay nợ thuê ngắn hạn gần 1,942 tỷ đồng (唐 34%); chiphíphảitrảngắnhạnhơn1,617tỷng(tòng71%)、tòngchủyếudophảitrảttiềncổtứcvàlãiphảitr vay nợ thuê dài hạn gần 1,673 tỷ đồng (giảm 4%).

mặtkhác, vốnch ssởhữucủavgcchạtgần 8,883 tỷng, t head 6%

Thế Mạnh

Fili

You may also like

Để lại một bình luận