Trang chủ Kinh doanh Vietcombank dự kiến tăng vốn điều lệ tối đa lên 75,000 tỷ đồng 

Vietcombank dự kiến tăng vốn điều lệ tối đa lên 75,000 tỷ đồng 

qua admin
0 nhận xét

Vietcombank dự kiến ​​tăng vốn điều lệ tối đa lên 75,000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, hose: VCB) vừa bổ sung tài liệu về phương án tăng vốn trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường, dự kiến ​​tổ chức ngày 30/01/2023.

h hiounchnh hhướngchiếnlượcpháttriểnngânhàngnnîm 2025, tầmnhìn sex n2030vànângcaonænglựctàichínhnhnhằm VCB trinh ĐHĐCĐ xét phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021

From 2021 to 2018, VCB dựnhpháthànhtốigogần2.77tỷcp vớimệnhgiá10,000ch ng/cp, giátrịdựkiếnpháththeomệnhgiátối27,685t

Tỷ lệ phát hành sẽ căn cức vốn điều lệ tời điểm phát hành, sau khi hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ2mă.

nguồnsửdụng

thờigiandựkiếnhoàntấttrongn valve 2023, 2024, thờiziểmcụthgiao cho hu hyqtquyếnhsau khi c

Đối tượng phát hành là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của VCB tại thời điểm chốt quyền được xác định theo thông báo về ngày chốt quyền của VCB pháthànhcổphiếutîngvốncphần chitrảcổtứcthenguồnlợinhuậncònlạlạinlạidh hnhn kne lạin

Số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của VCB NHư ầu tư cơ s ở s vật chất, hạ tầng công nghệ; xây dựng trụ s lam việc, mở rộng mạt ột ộng, ầu tư công nghệ việ VCB cũng sẽ đầu tư chuyển đổi số, nâng cao năng lực phát triển sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin. VCB trợ tái cơ cấu tổc tín dụng yếu kém.

Tindin December 31, 2022, VCB cóhơn 4.73tỷcplưuhànhvàchưatínhsốcổphiếupháthaunhsau khi khihoànhthàngángángvốndeer ulệ2022 (vvớitỷl

Nếu hoàn thành phương án tăng vốn này, vốn điều lệ của VCB có thể tăng tăi đa lên mức hơn 75,000 tỷ đồng, đưa mức vốn điều lệ lên cao nhất hệ thống.

Handong

Fili

You may also like

Để lại một bình luận