Trang chủ Kinh doanh Vụ xách xe đi làm thẻ thu phí không dừng mới biết bị cướp biển số, tổng cục nói gì?

Vụ xách xe đi làm thẻ thu phí không dừng mới biết bị cướp biển số, tổng cục nói gì?

qua admin
0 nhận xét

Xe củ aông Đỗ N gọc Hơn ở tỉ nh Bà Rịa-Vũng Tà u bị ai đó đăng ký tài khoảne Pass-Ảnh: NH

Trao đổi với Tuoiche Onlineông Tô Nam Toàn – vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) – cho biết tổng cục đã cho đơn vị chuyên môn kiểm tra hiện tượng trên cũng như những tồn tại 、 bất cập pủa hệ thống thuphí không dừng (ETC).

Hiện tổng cục đang chờ báo cáo để hoàn thiện quy trình dán thẻ, chu yển đổi thẻ, hoàn hủy tiền trongtà

</p> <p>“Với trường hợp chủ xe nói chưa dán thẻ nhưng hệ thống ghi nhận đã đăng ký sử dụng dịch vụ ETC của một trong hai nhà cung cấp cũng có thể xe đã dán nhưng rồi bóc ra lại nói chưa dán. Vì thế cần kiểm tra , xá c minh do khách hàng đã dán rồi quên hay do nhân viên của đơn vị cung cấp dịch vụ ETC vì chạy chỉ tiêu mà lạy chỉ tiêu mà lạy</p> <p>“Để tránh bức xúc, trước mắt tổng cục cho phép qua kiểm tra nếu khẳng định được xe chưa từng dán thẻ (nếu xe đã dán thẻ thì ngoài biển số sẽ có số thẻ trên tài khoản, vết dán thẻ trên đèn, kính dù bóc vẫn dễ phá thiện) thì đơn vị dán thẻ tại trạm thu phílin hđộng dán thẻn gay để xeđiq avà trasoát</p> <p>Với mong muốn hủy tài khoản thu phí trực tuyến, chuyển đổi tài khoản thu phí giữa hai nhà cung cấp dịch vụ ETC theo hình thức chuyển mạng giữ số, ông Toàn cho biết về công nghệ có thể thực hiện được. </p> <p>Tuynhiên, việc này liên quanđến trách nhiệm páplý, trản ợ tron ​​g tài khoản nên cần quy trình thủ tục xá cminh, kiỌ<span style="">ởi có trường hợp xe sử dụng ETC qua trạm thu phí bị lỗi, trạm thu phí ghi lại biển số và cho xe qua mà chưa trừ tiền trong tài khoản thu phí hoặc có hệ thống trừ nhầm tiền. </span></p> <p><span style="">Tình huống nài dùí t xảy ran hưn gliên quanđến thanh toán nên cần rà soá tđể tránh việc không đòi được</span></p> <p>“Hiện nay khi đóng tài khoản ngân hàng, phía ngân hàng cũng cần 30 ngày để tra soát. Tôi đi chuyển SIM điện thoại, nhà mạng cũng yêu cầu 2 chủ sim có mặt để ký cam kết, chụp ảnh xác minh, tránh khiếu kiện saunày. ETC mới giai đoạn đầu nên vẫn còn phát sinh bất cập như SIMrác ngà y trước, dần dần sầ</p> <p>Như <i>Tuoiche Online</i><b> </b>thông tin, khidán thẻ sử dụng thuphí ETC, nhiều chủ xemới phá thiệi đó đã tựý lấy biển số xe củam<span style="">ôngty cổ phần Giao hông số Việt Nam (VDTC) cung cấp. </span><span style="">Vì là tài khoản ảonên không xài được dịch vụE TC và muốn dán lại thẻ, chủ xe phải đi xó atà i khoả</span></p> <p>Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam–đơn vịcung cấp thẻe Pass–cho biết có một sốn guyên nhân dẫn đến việ </p> <p>Cụthể, trướcđykhicònmiễnmiễnmiễnphínphẻlầnầu, cónhữngchủxechưxachngetcnhư nhưnghidánthẻnglạNGhôngmiNghôngmmonghôngmmonghôngmmộTTTTTTTTRINBịTTTTRINBịBongtró đBongtrα <span style="">Đến khimang xeđi dánở đơn vị A thì phá thiện đã đăng ký sử dụng dịch vụcủa đơn vị B.</span></p> <p>Mộtnguyênnhânnữalàcũngcócâuchuyệnnhânviênchạychỉtiêudánthẻnêntựcậpnhậtbiểnsốvàohệ Nhữngtrườnghợpnày、VDTCsẽchấnchỉnhnhânviênvàchohủytrênhệthốngđểkháchhàngsửdụngdịch</p> </p></div> <div class="penci-single-link-pages"> </div> <div class="post-tags"> <a href="https://bestinvn.vn/topics/bi/" rel="tag">bị</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/bien/" rel="tag">biển</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/biet/" rel="tag">biết</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/cuc/" rel="tag">Cục</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/cung-cap-dich-vu/" rel="tag">cung cấp dịch vụ</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/cuop/" rel="tag">cướp</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/di/" rel="tag">dị</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/dung/" rel="tag">dụng</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/dang-ky-thee-pass/" rel="tag">đăng ký thẻe pass</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/etc/" rel="tag">etc</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/gi/" rel="tag">gì</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/khong/" rel="tag">không</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/lam/" rel="tag">lầm</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/moi/" rel="tag">mới</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/nha-cung-cap-dich-vu/" rel="tag">nhà cung cấp dịch vụ</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/noi/" rel="tag">nói</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/phi/" rel="tag">Phi</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/so/" rel="tag">số</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/tai-khoan-etc/" rel="tag">tài khoản etc.</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/tai-khoan-ngan-hang/" rel="tag">tài khoản ngân hàng</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/the/" rel="tag">thế</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/thu/" rel="tag">Thứ</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/thuphi-khong-dung/" rel="tag">Thuphí không dừng</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/tong/" rel="tag">tổng</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/vu/" rel="tag">vũ</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/xach/" rel="tag">xách</a> </div> </div> </div> <div class="tags-share-box single-post-share tags-share-box-s2 tags-share-box-2_3 social-align-center"> <span class="penci-social-share-text">Đăng lại</span> <div class="post-share"> <span class="post-share-item post-share-plike"> <span class="count-number-like">0</span><a href="#" aria-label="Like this post" class="penci-post-like single-like-button" data-post_id="38572" title="Like" data-like="Like" data-unlike="Unlike"><i class="penci-faicon fa fa-heart-o" ></i></a> </span> <div class="list-posts-share"><a class="post-share-item post-share-facebook" aria-label="Share on Facebook" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bestinvn.vn/kinh-doanh/vu-xach-xe-di-lam-the-thu-phi-khong-dung-moi-biet-bi-cuop-bien-so-tong-cuc-noi-gi/"><i class="penci-faicon penciicon-facebook" ></i><span class="dt-share">Facebook</span></a><a class="post-share-item post-share-twitter" aria-label="Share on Twitter" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Check%20out%20this%20article:%20V%E1%BB%A5%20x%C3%A1ch%20xe%20%C4%91i%20l%C3%A0m%20th%E1%BA%BB%20thu%20ph%C3%AD%20kh%C3%B4ng%20d%E1%BB%ABng%20m%E1%BB%9Bi%20bi%E1%BA%BFt%20b%E1%BB%8B%20c%C6%B0%E1%BB%9Bp%20bi%E1%BB%83n%20s%E1%BB%91%2C%20t%E1%BB%95ng%20c%E1%BB%A5c%20n%C3%B3i%20g%C3%AC%3F%20-%20https://bestinvn.vn/kinh-doanh/vu-xach-xe-di-lam-the-thu-phi-khong-dung-moi-biet-bi-cuop-bien-so-tong-cuc-noi-gi/"><i class="penci-faicon penciicon-twitter" ></i><span class="dt-share">Twitter</span></a><a class="post-share-item post-share-pinterest" aria-label="Pin to Pinterest" data-pin-do="none" rel="noreferrer" onclick="var e=document.createElement('script');e.setAttribute('type','text/javascript');e.setAttribute('charset','UTF-8');e.setAttribute('src','//assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999);document.body.appendChild(e);"><i class="penci-faicon penciicon-pinterest" ></i><span class="dt-share">Pinterest</span></a><a class="post-share-item post-share-tumblr" aria-label="Share on Tumblr" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fbestinvn.vn%2Fkinh-doanh%2Fvu-xach-xe-di-lam-the-thu-phi-khong-dung-moi-biet-bi-cuop-bien-so-tong-cuc-noi-gi%2F&name=V%E1%BB%A5%20x%C3%A1ch%20xe%20%C4%91i%20l%C3%A0m%20th%E1%BA%BB%20thu%20ph%C3%AD%20kh%C3%B4ng%20d%E1%BB%ABng%20m%E1%BB%9Bi%20bi%E1%BA%BFt%20b%E1%BB%8B%20c%C6%B0%E1%BB%9Bp%20bi%E1%BB%83n%20s%E1%BB%91%2C%20t%E1%BB%95ng%20c%E1%BB%A5c%20n%C3%B3i%20g%C3%AC%3F"><i class="penci-faicon penciicon-tumblr" ></i><span class="dt-share">Tumblr</span></a><a class="post-share-item post-share-vk" aria-label="Share on VK" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://vk.com/share.php?url=https://bestinvn.vn/kinh-doanh/vu-xach-xe-di-lam-the-thu-phi-khong-dung-moi-biet-bi-cuop-bien-so-tong-cuc-noi-gi/"><i class="penci-faicon penciicon-vk" ></i><span class="dt-share">VK</span></a><a class="post-share-item post-share-whatsapp" aria-label="Share on Whatsapp" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://api.whatsapp.com/send?text=V%E1%BB%A5%20x%C3%A1ch%20xe%20%C4%91i%20l%C3%A0m%20th%E1%BA%BB%20thu%20ph%C3%AD%20kh%C3%B4ng%20d%E1%BB%ABng%20m%E1%BB%9Bi%20bi%E1%BA%BFt%20b%E1%BB%8B%20c%C6%B0%E1%BB%9Bp%20bi%E1%BB%83n%20s%E1%BB%91%2C%20t%E1%BB%95ng%20c%E1%BB%A5c%20n%C3%B3i%20g%C3%AC%3F %0A%0A https%3A%2F%2Fbestinvn.vn%2Fkinh-doanh%2Fvu-xach-xe-di-lam-the-thu-phi-khong-dung-moi-biet-bi-cuop-bien-so-tong-cuc-noi-gi%2F"><i class="penci-faicon penciicon-whatsapp" ></i><span class="dt-share">Whatsapp</span></a><a class="post-share-item post-share-email" target="_blank" aria-label="Share via Email" rel="noreferrer" href="mailto:?subject=Vụ%20xách%20xe%20đi%20làm%20thẻ%20thu%20phí%20không%20dừng%20mới%20biết%20bị%20cướp%20biển%20số,%20tổng%20cục%20nói%20gì?&BODY=https://bestinvn.vn/kinh-doanh/vu-xach-xe-di-lam-the-thu-phi-khong-dung-moi-biet-bi-cuop-bien-so-tong-cuc-noi-gi/"><i class="penci-faicon penciicon-email" ></i><span class="dt-share">Email</span></a></div> </div> </div> <div class="post-author abio-style-2 bioimg-sround"> <div class="author-img"> <img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=100&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=200&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-100 photo' height='100' width='100' decoding='async'/> </div> <div class="author-content"> <h5><a href="https://bestinvn.vn/author/admin/" title="Tác giả admin" rel="author">admin</a></h5> <p></p> <div class="bio-social"> <a rel="noreferrer" target="_blank" class="author-social" href="https://bestinvn.vn"><i class="penci-faicon fa fa-globe" ></i></a> </div> </div> </div> <div class="post-pagination"> <div class="prev-post"> <div class="prev-post-inner"> <div class="prev-post-title"> <span>bài trước</span> </div> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/vao-nghe-1-nam-ma-3-lan-dong-chinh-dien-an-dut-dan-chi/"> <div class="pagi-text"> <h5 class="prev-title">Vào nghề 1 năm mà 3 lần đóng chính, diễn ăn đứt đàn chị</h5> </div> </a> </div> </div> <div class="next-post"> <div class="next-post-inner"> <div class="prev-post-title next-post-title"> <span>bài tiếp theo</span> </div> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/tranh-cai-quanh-vu-du-khach-anh-bi-canh-quat-truc-thang-chem-tu-vong/"> <div class="pagi-text"> <h5 class="next-title">Tranh cãi quanh vụ du khách Anh bị cánh quạt trực thăng chém tử vong</h5> </div> </a> </div> </div> </div> <div class="post-related penci-posts-related-grid"> <div class="post-title-box"><h4 class="post-box-title">You may also like</h4></div> <div class="penci-related-carousel penci-related-grid-display"> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2022/11/26/27optimized-20221126103410503-avatar-15x10-20221126103626434.png?width=600" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thi-truong-lay-lai-da-phuc-hoi-trong-tuan-qua/" title="Thị trường lấy lại đà phục hồi trong tuần qua"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thi-truong-lay-lai-da-phuc-hoi-trong-tuan-qua/">Thị trường lấy lại đà phục hồi trong tuần qua</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T18:10:10+00:00">November 27, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2022/11/27/photo1669550025694-1669550026034989668077.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/bo-gan-40-trieu-sang-philippines-hoc-tieng-anh-nhan-vien-van-phong-o-ha-noi-chia-se-loat-kinh-nghiem-huu-ich/" title="Bỏ gần 40 triệu sang Philippines học tiếng Anh, nhân viên văn phòng ở Hà Nội chia sẻ loạt kinh nghiệm hữu ích"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/bo-gan-40-trieu-sang-philippines-hoc-tieng-anh-nhan-vien-van-phong-o-ha-noi-chia-se-loat-kinh-nghiem-huu-ich/">Bỏ gần 40 triệu sang Philippines học tiếng Anh, nhân viên văn phòng...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T17:43:21+00:00">November 27, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/11/27/z39144517571466e6eb3292ead3072e9808829dfa04104-16695416262751965057298-crop-16695418053641066041207.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thu-tuong-bat-dong-san-nen-giam-gia-tuong-doi-nguoi-dan-moi-dua-tien-vao/" title="Thủ tướng: Bất động sản nên giảm giá tương đối, người dân mới đưa tiền vào"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thu-tuong-bat-dong-san-nen-giam-gia-tuong-doi-nguoi-dan-moi-dua-tien-vao/">Thủ tướng: Bất động sản nên giảm giá tương đối, người dân mới...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T17:15:32+00:00">November 27, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2022/11/27/1121296/Lo-Dat.jpg?w=800&crop=auto&scale=both" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thuc-hu-gia-bat-dong-san-vung-ven-giam-manh/" title="Thực hư giá bất động sản vùng ven giảm mạnh"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thuc-hu-gia-bat-dong-san-vung-ven-giam-manh/">Thực hư giá bất động sản vùng ven giảm mạnh</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T16:49:15+00:00">November 27, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/11/27/z3914813286679550006aa493de431c5a2d757dda21a8e-1-16695507254701445289224-crop-1669552467910354593203.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/nhieu-khach-bo-ve-vi-khuyen-mai-black-friday-thap-khong-nhu-quang-cao/" title="Nhiều khách bỏ về vì khuyến mãi Black Friday thấp, không như quảng cáo"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/nhieu-khach-bo-ve-vi-khuyen-mai-black-friday-thap-khong-nhu-quang-cao/">Nhiều khách bỏ về vì khuyến mãi Black Friday thấp, không như quảng...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T16:23:08+00:00">November 27, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/11/27/img2736-1669538785270566171588-6514-1238-1669558387.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=yc-0rvAcE8rjXemGo6HpKA" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/khong-the-dieu-hanh-thi-truong-xang-dau-bang-bien-phap-hanh-chinh/" title="‘Không thể điều hành thị trường xăng dầu bằng biện pháp hành chính’"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/khong-the-dieu-hanh-thi-truong-xang-dau-bang-bien-phap-hanh-chinh/">‘Không thể điều hành thị trường xăng dầu bằng biện pháp hành chính’</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T15:57:13+00:00">November 27, 2022</time></span> </div> </div></div> <div class="post-comments no-comment-yet penci-comments-hide-0" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title"><span>Để lại một bình luận</span> <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/kinh-doanh/vu-xach-xe-di-lam-the-thu-phi-khong-dung-moi-biet-bi-cuop-bien-so-tong-cuc-noi-gi/#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3><form action="https://bestinvn.vn/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form"><p class="comment-form-comment"><textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" placeholder="Bình luận của bạn" aria-required="true"></textarea></p><p class="comment-form-author"><input id="author" name="author" type="text" value="" placeholder="Tên*" size="30" aria-required='true' /></p> <p class="comment-form-email"><input id="email" name="email" type="text" value="" placeholder="E-mail*" size="30" aria-required='true' /></p> <p class="comment-form-url"><input id="url" name="url" type="text" value="" placeholder="Trang mạng" size="30" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /><span class="comment-form-cookies-text" for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên, email và trang web của tôi trong trình duyệt này cho lần tôi nhận xét tiếp theo.</span></p> <div class="sgr-main"></div><p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Gửi đi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='38572' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> <!-- end comments div --> </article> </div> </div> <div id="sidebar" class="penci-sidebar-right penci-sidebar-content style-3 pcalign-left pcsb-boxed-whole pciconp-right pcicon-right penci-sticky-sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <aside id="search-2" class="widget widget_search"><form role="search" method="get" class="pc-searchform" action="https://bestinvn.vn/"> <div class="pc-searchform-inner"> <input type="text" class="search-input" placeholder="Nhập và nhấn enter ..." name="s"/> <i class="penciicon-magnifiying-glass"></i> <input type="submit" class="searchsubmit" value="Tìm kiếm"/> </div> </form> </aside><aside id="penci_latest_news_widget-1" class="widget penci_latest_news_widget"><h3 class="widget-title penci-border-arrow"><span class="inner-arrow">Bài viết gần đây</span></h3> <ul id="penci-latestwg-7314" class="side-newsfeed"> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/27/thuy-san-552.jpeg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/chi-vi-cai-khay-nhua-doanh-nghiep-thuy-san-viet-mat-thi-truong-xuat-khau-vao-eu/" title="Chỉ vì cái khay nhựa, doanh nghiệp thuỷ sản Việt mất thị trường xuất khẩu vào EU"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/chi-vi-cai-khay-nhua-doanh-nghiep-thuy-san-viet-mat-thi-truong-xuat-khau-vao-eu/" rel="bookmark" title="Chỉ vì cái khay nhựa, doanh nghiệp thuỷ sản Việt mất thị trường xuất khẩu vào EU"> Chỉ vì cái khay nhựa, doanh nghiệp thuỷ sản Việt mất thị trường xuất khẩu vào EU </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2022/11/26/27optimized-20221126103410503-avatar-15x10-20221126103626434.png?width=600" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thi-truong-lay-lai-da-phuc-hoi-trong-tuan-qua/" title="Thị trường lấy lại đà phục hồi trong tuần qua"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thi-truong-lay-lai-da-phuc-hoi-trong-tuan-qua/" rel="bookmark" title="Thị trường lấy lại đà phục hồi trong tuần qua"> Thị trường lấy lại đà phục hồi trong tuần qua </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="http://img.docbao.vn/2022/11/26/du-lich-wc234.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/fan-world-cup-nuot-nuoc-mat-tra-75-trieu-dem-de-o-trong-leu-khong-co-dieu-hoa-giua-sa-mac/" title="Fan World Cup ‘nuốt nước mắt’ trả 75 triệu/đêm để ở trong lều không có điều hoà giữa sa mạc"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/fan-world-cup-nuot-nuoc-mat-tra-75-trieu-dem-de-o-trong-leu-khong-co-dieu-hoa-giua-sa-mac/" rel="bookmark" title="Fan World Cup ‘nuốt nước mắt’ trả 75 triệu/đêm để ở trong lều không có điều hoà giữa sa mạc"> Fan World Cup ‘nuốt nước mắt’ trả 75 triệu/đêm để ở trong lều không có điều hoà giữa sa mạc </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://image-us.eva.vn/upload/4-2022/images/2022-11-27/img-social-uploadbtv-1-1669534853-608-width1200height628-1669534853-692-width1200height628-watermark.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/cadie-moc-tra-theo-elly-tran-di-lam-mau-anh-de-tet-co-thit-thien-than-lai-tro-sac-ra-dang-thieu-nu/" title="Cadie Mộc Trà theo Elly Trần đi làm mẫu ảnh để Tết có thịt, thiên thần lai trổ sắc, ra dáng thiếu nữ"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/cadie-moc-tra-theo-elly-tran-di-lam-mau-anh-de-tet-co-thit-thien-than-lai-tro-sac-ra-dang-thieu-nu/" rel="bookmark" title="Cadie Mộc Trà theo Elly Trần đi làm mẫu ảnh để Tết có thịt, thiên thần lai trổ sắc, ra dáng thiếu nữ"> Cadie Mộc Trà theo Elly Trần đi làm mẫu ảnh để Tết có thịt, thiên thần lai trổ sắc, ra dáng thiếu nữ </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://image.plo.vn/600x315/Uploaded/2022/rohuosf/2022_11_26/tphcm-trao-giay-chung-nhan-dau-tu-2-7924.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/hang-chuc-ty-usd-dau-tu-vao-cac-tinh-thanh-dong-nam-bo/" title="Hàng chục tỷ USD đầu tư vào các tỉnh, thành Đông Nam Bộ"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/hang-chuc-ty-usd-dau-tu-vao-cac-tinh-thanh-dong-nam-bo/" rel="bookmark" title="Hàng chục tỷ USD đầu tư vào các tỉnh, thành Đông Nam Bộ"> Hàng chục tỷ USD đầu tư vào các tỉnh, thành Đông Nam Bộ </a> </h4> </div> </div> </li> </ul> <style type="text/css">.widget ul#penci-latestwg-7314 li:not(.featured-news) .side-item .side-item-text h4 a{ font-size: 14px; }.widget ul#penci-latestwg-7314 li .side-item .side-item-text .side-item-meta{ font-size: 12px; }</style></aside><aside id="categories-1" class="widget widget_categories"><h3 class="widget-title penci-border-arrow"><span class="inner-arrow">Thể loại</span></h3> <ul> <li class="cat-item cat-item-19"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí <span class="category-item-count">(10,633)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-18"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh <span class="category-item-count">(10,454)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-17"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới <span class="category-item-count">(9,164)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-20"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao <span class="category-item-count">(8,898)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-60297"><a href="https://bestinvn.vn/sections/trending/">Trending <span class="category-item-count">(19)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-1"><a href="https://bestinvn.vn/sections/uncategorized/">Uncategorized <span class="category-item-count">(1)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-16"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam <span class="category-item-count">(8,818)</span></a> </li> </ul> </aside><aside id="block-4" class="widget widget_block"><div class="is-layout-flow wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"><h2>Những ý kiến ​​gần đây</h2><div class="no-comments wp-block-latest-comments">No comments to show.</div></div></div></aside> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear-footer"></div> <footer id="footer-section" class="penci-footer-social-media penci-lazy" itemscope itemtype="https://schema.org/WPFooter"> <div class="container"> <div class="footer-logo-copyright footer-not-logo footer-not-gotop"> <div id="footer-copyright"> <p>Copyright ©️ All rights reserved. | Best in VN</p> </div> </div> </div> </footer> </div><!-- End .wrapper-boxed --> <div class="penci-go-to-top-floating"><i class="penciicon-up-chevron"></i></div> <a id="close-sidebar-nav" class="header-1"><i class="penci-faicon fa fa-close" ></i></a> <nav id="sidebar-nav" class="header-1" role="navigation" itemscope itemtype="https://schema.org/SiteNavigationElement"> <div id="sidebar-nav-logo"> <a href="https://bestinvn.vn/"><img class="penci-lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20443%2063'%3E%3C/svg%3E" width="443" height="63" data-src="https://bestinvn.vn/wp-content/uploads/2022/03/bestinvn-1.png" alt="Tốt nhất của vietname"/></a> </div> <ul id="menu-main-menu-3" class="menu"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home ajax-mega-menu menu-item-1390"><a href="https://bestinvn.vn/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1397"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1397"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-17 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://img.docbao.vn/2022/11/26/du-lich-wc234.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/fan-world-cup-nuot-nuoc-mat-tra-75-trieu-dem-de-o-trong-leu-khong-co-dieu-hoa-giua-sa-mac/" title="Fan World Cup ‘nuốt nước mắt’ trả 75 triệu/đêm để ở trong lều không có điều hoà giữa sa mạc"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/fan-world-cup-nuot-nuoc-mat-tra-75-trieu-dem-de-o-trong-leu-khong-co-dieu-hoa-giua-sa-mac/" title="Fan World Cup ‘nuốt nước mắt’ trả 75 triệu/đêm để ở trong lều không có điều hoà giữa sa mạc">Fan World Cup ‘nuốt nước mắt’ trả 75…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T18:09:42+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/27/con-gai-kim-jong-un-1-1046.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/lan-tai-xuat-gay-xon-xao-cua-con-gai-ong-kim-jong-un/" title="Lần tái xuất gây xôn xao của con gái ông Kim Jong Un"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/lan-tai-xuat-gay-xon-xao-cua-con-gai-ong-kim-jong-un/" title="Lần tái xuất gây xôn xao của con gái ông Kim Jong Un">Lần tái xuất gây xôn xao của con…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T17:44:05+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vov-media.emitech.vn/sites/default/files/styles/og_image/public/2022-11/m777-donetsk-nyt-1653464304-4252-1653465048.jpg?v=1669568326" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/phuong-tay-dau-dau-vi-vu-khi-cung-cap-cho-ukraine-hao-mon-voi-toc-do-chong-mat/" title="Phương Tây đau đầu vì vũ khí cung cấp cho Ukraine hao mòn với tốc độ chóng mặt"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/phuong-tay-dau-dau-vi-vu-khi-cung-cap-cho-ukraine-hao-mon-voi-toc-do-chong-mat/" title="Phương Tây đau đầu vì vũ khí cung cấp cho Ukraine hao mòn với tốc độ chóng mặt">Phương Tây đau đầu vì vũ khí cung…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T17:17:11+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image-us.eva.vn/upload/4-2022/images/2022-11-21/1669020743-35-local-auto-crop-watermark.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/vo-len-kiem-tra-email-cua-chong-vi-nghi-ngoai-tinh-nao-ngo-phat-hien-bi-mat-khung-khiep-hon/" title="Vợ lén kiểm tra email của chồng vì nghi ngoại tình, nào ngờ phát hiện bí mật khủng khiếp hơn"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/vo-len-kiem-tra-email-cua-chong-vi-nghi-ngoai-tinh-nao-ngo-phat-hien-bi-mat-khung-khiep-hon/" title="Vợ lén kiểm tra email của chồng vì nghi ngoại tình, nào ngờ phát hiện bí mật khủng khiếp hơn">Vợ lén kiểm tra email của chồng vì…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T16:50:33+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/27/xe-tang-nga-o-donetsk-1101.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/anh-danh-gia-nga-kho-dat-dot-pha-o-dong-ukraine-anh-cau-bi-pha-huy-o-kherson/" title="Anh đánh giá Nga khó đạt đột phá ở đông Ukraine, ảnh cầu bị phá hủy ở Kherson"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/anh-danh-gia-nga-kho-dat-dot-pha-o-dong-ukraine-anh-cau-bi-pha-huy-o-kherson/" title="Anh đánh giá Nga khó đạt đột phá ở đông Ukraine, ảnh cầu bị phá hủy ở Kherson">Anh đánh giá Nga khó đạt đột phá…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T16:24:29+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1399"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1399"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-16 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/27/thuy-san-552.jpeg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/chi-vi-cai-khay-nhua-doanh-nghiep-thuy-san-viet-mat-thi-truong-xuat-khau-vao-eu/" title="Chỉ vì cái khay nhựa, doanh nghiệp thuỷ sản Việt mất thị trường xuất khẩu vào EU"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/chi-vi-cai-khay-nhua-doanh-nghiep-thuy-san-viet-mat-thi-truong-xuat-khau-vao-eu/" title="Chỉ vì cái khay nhựa, doanh nghiệp thuỷ sản Việt mất thị trường xuất khẩu vào EU">Chỉ vì cái khay nhựa, doanh nghiệp thuỷ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T18:17:43+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.plo.vn/600x315/Uploaded/2022/rohuosf/2022_11_26/tphcm-trao-giay-chung-nhan-dau-tu-2-7924.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/hang-chuc-ty-usd-dau-tu-vao-cac-tinh-thanh-dong-nam-bo/" title="Hàng chục tỷ USD đầu tư vào các tỉnh, thành Đông Nam Bộ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/hang-chuc-ty-usd-dau-tu-vao-cac-tinh-thanh-dong-nam-bo/" title="Hàng chục tỷ USD đầu tư vào các tỉnh, thành Đông Nam Bộ">Hàng chục tỷ USD đầu tư vào các…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T17:47:43+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/11/26/dsc07807-16694595885301943565094-crop-16694596147001804747778.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-hon-11-000-ti-dong-lui-tien-do-18-thang/" title="TP.HCM: Dự án cải thiện môi trường nước hơn 11.000 tỉ đồng lùi tiến độ 18 tháng"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-hon-11-000-ti-dong-lui-tien-do-18-thang/" title="TP.HCM: Dự án cải thiện môi trường nước hơn 11.000 tỉ đồng lùi tiến độ 18 tháng">TP.HCM: Dự án cải thiện môi trường nước…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T17:17:57+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/11/27/xe-du-16695134766031484306803-crop-1669513533744182591505.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/dep-xe-du-ben-coc-duoc-khong/" title="Dẹp ‘xe dù, bến cóc’ được không?"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/dep-xe-du-ben-coc-duoc-khong/" title="Dẹp ‘xe dù, bến cóc’ được không?">Dẹp ‘xe dù, bến cóc’ được không?</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T16:44:45+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/11/27/img3709-1669559700-1669559723-7960-1669559771.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PO7ngYRA3Oa3VM7l04tVGA" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/10-tai-nang-khoa-hoc-tre-nhan-giai-qua-cau-vang-2022/" title="10 tài năng khoa học trẻ nhận giải Quả cầu vàng 2022"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/10-tai-nang-khoa-hoc-tre-nhan-giai-qua-cau-vang-2022/" title="10 tài năng khoa học trẻ nhận giải Quả cầu vàng 2022">10 tài năng khoa học trẻ nhận giải…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T16:14:31+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1396"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1396"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-18 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2022/11/26/27optimized-20221126103410503-avatar-15x10-20221126103626434.png?width=600" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thi-truong-lay-lai-da-phuc-hoi-trong-tuan-qua/" title="Thị trường lấy lại đà phục hồi trong tuần qua"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thi-truong-lay-lai-da-phuc-hoi-trong-tuan-qua/" title="Thị trường lấy lại đà phục hồi trong tuần qua">Thị trường lấy lại đà phục hồi trong…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T18:10:10+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2022/11/27/photo1669550025694-1669550026034989668077.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/bo-gan-40-trieu-sang-philippines-hoc-tieng-anh-nhan-vien-van-phong-o-ha-noi-chia-se-loat-kinh-nghiem-huu-ich/" title="Bỏ gần 40 triệu sang Philippines học tiếng Anh, nhân viên văn phòng ở Hà Nội chia sẻ loạt kinh nghiệm hữu ích"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/bo-gan-40-trieu-sang-philippines-hoc-tieng-anh-nhan-vien-van-phong-o-ha-noi-chia-se-loat-kinh-nghiem-huu-ich/" title="Bỏ gần 40 triệu sang Philippines học tiếng Anh, nhân viên văn phòng ở Hà Nội chia sẻ loạt kinh nghiệm hữu ích">Bỏ gần 40 triệu sang Philippines học tiếng…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T17:43:21+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/11/27/z39144517571466e6eb3292ead3072e9808829dfa04104-16695416262751965057298-crop-16695418053641066041207.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thu-tuong-bat-dong-san-nen-giam-gia-tuong-doi-nguoi-dan-moi-dua-tien-vao/" title="Thủ tướng: Bất động sản nên giảm giá tương đối, người dân mới đưa tiền vào"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thu-tuong-bat-dong-san-nen-giam-gia-tuong-doi-nguoi-dan-moi-dua-tien-vao/" title="Thủ tướng: Bất động sản nên giảm giá tương đối, người dân mới đưa tiền vào">Thủ tướng: Bất động sản nên giảm giá…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T17:15:32+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2022/11/27/1121296/Lo-Dat.jpg?w=800&crop=auto&scale=both" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thuc-hu-gia-bat-dong-san-vung-ven-giam-manh/" title="Thực hư giá bất động sản vùng ven giảm mạnh"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thuc-hu-gia-bat-dong-san-vung-ven-giam-manh/" title="Thực hư giá bất động sản vùng ven giảm mạnh">Thực hư giá bất động sản vùng ven…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T16:49:15+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/11/27/z3914813286679550006aa493de431c5a2d757dda21a8e-1-16695507254701445289224-crop-1669552467910354593203.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/nhieu-khach-bo-ve-vi-khuyen-mai-black-friday-thap-khong-nhu-quang-cao/" title="Nhiều khách bỏ về vì khuyến mãi Black Friday thấp, không như quảng cáo"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/nhieu-khach-bo-ve-vi-khuyen-mai-black-friday-thap-khong-nhu-quang-cao/" title="Nhiều khách bỏ về vì khuyến mãi Black Friday thấp, không như quảng cáo">Nhiều khách bỏ về vì khuyến mãi Black…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T16:23:08+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1395"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1395"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-19 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image-us.eva.vn/upload/4-2022/images/2022-11-27/img-social-uploadbtv-1-1669534853-608-width1200height628-1669534853-692-width1200height628-watermark.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/cadie-moc-tra-theo-elly-tran-di-lam-mau-anh-de-tet-co-thit-thien-than-lai-tro-sac-ra-dang-thieu-nu/" title="Cadie Mộc Trà theo Elly Trần đi làm mẫu ảnh để Tết có thịt, thiên thần lai trổ sắc, ra dáng thiếu nữ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/cadie-moc-tra-theo-elly-tran-di-lam-mau-anh-de-tet-co-thit-thien-than-lai-tro-sac-ra-dang-thieu-nu/" title="Cadie Mộc Trà theo Elly Trần đi làm mẫu ảnh để Tết có thịt, thiên thần lai trổ sắc, ra dáng thiếu nữ">Cadie Mộc Trà theo Elly Trần đi làm…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T18:07:31+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2022/11/27/photo1669542540311-1669542540419481811549.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/phim-moi-cua-nhan-phuc-vinh/" title="Phim mới của Nhan Phúc Vinh"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/phim-moi-cua-nhan-phuc-vinh/" title="Phim mới của Nhan Phúc Vinh">Phim mới của Nhan Phúc Vinh</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T17:41:32+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/27/anhdd-755.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/chuyen-tinh-yeu-dep-cua-nguoi-chong-187m-va-co-vo-cao-1m/" title="Chuyện tình yêu đẹp của người chồng 1,87m và cô vợ cao 1m"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/chuyen-tinh-yeu-dep-cua-nguoi-chong-187m-va-co-vo-cao-1m/" title="Chuyện tình yêu đẹp của người chồng 1,87m và cô vợ cao 1m">Chuyện tình yêu đẹp của người chồng 1,87m…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T17:16:26+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2022/11/27/photo1669554792215-16695547923231071528368.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/suc-hut-long-lay-khong-the-roi-mat-chiem-tron-spotlight-moi-khi-xuat-hien/" title="Sức hút lộng lẫy không thể rời mắt, chiếm trọn spotlight mỗi khi xuất hiện"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/suc-hut-long-lay-khong-the-roi-mat-chiem-tron-spotlight-moi-khi-xuat-hien/" title="Sức hút lộng lẫy không thể rời mắt, chiếm trọn spotlight mỗi khi xuất hiện">Sức hút lộng lẫy không thể rời mắt,…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T16:47:30+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2022/11/27/photo1669552544256-16695525444111443213028.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tan-binh-newjeans-gay-tranh-cai-vi-vu-dao-kich-ban-ro-ri-de-lo-ca-si-gia-live/" title="Tân binh NewJeans gây tranh cãi vì vũ đạo, kịch bản rò rỉ để lộ ca sĩ “giả live”"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tan-binh-newjeans-gay-tranh-cai-vi-vu-dao-kich-ban-ro-ri-de-lo-ca-si-gia-live/" title="Tân binh NewJeans gây tranh cãi vì vũ đạo, kịch bản rò rỉ để lộ ca sĩ “giả live”">Tân binh NewJeans gây tranh cãi vì vũ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T16:21:34+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1398"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1398"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-20 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn-img.thethao247.vn/storage/files/nvhainam/social-thumb/2022/11/27/fifa-dieu-tra-khan-mot-doi-tuyen-tai-world-cup-2022-223855.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/fifa-dieu-tra-khan-mot-doi-tuyen-dang-du-world-cup-2022/" title="FIFA điều tra ‘khẩn’ một đội tuyển đang dự World Cup 2022"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/fifa-dieu-tra-khan-mot-doi-tuyen-dang-du-world-cup-2022/" title="FIFA điều tra ‘khẩn’ một đội tuyển đang dự World Cup 2022">FIFA điều tra ‘khẩn’ một đội tuyển đang…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T17:13:34+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://t.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/resize/540x282/files/content/2022/11/26/truc-tiep-bong-da-croatia-vs-canada-27-11-231231_70.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/vtv2-truc-tiep-bong-da-croatia-vs-canada-hom-nay-27-11/" title="VTV2 trực tiếp bóng đá Croatia vs Canada hôm nay 27/11"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/vtv2-truc-tiep-bong-da-croatia-vs-canada-hom-nay-27-11/" title="VTV2 trực tiếp bóng đá Croatia vs Canada hôm nay 27/11">VTV2 trực tiếp bóng đá Croatia vs Canada…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T16:42:28+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn-img.thethao247.vn/storage/files/huynguyen/social-thumb/2022/11/27/truc-tiep-lank-fc-vs-damaiense-22h00-hom-nay-27-11-223836.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/truc-tiep-lank-fc-vs-damaiense-22h00-hom-nay-27-11/" title="Trực tiếp Lank FC vs Damaiense, 22h00 hôm nay 27/11"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/truc-tiep-lank-fc-vs-damaiense-22h00-hom-nay-27-11/" title="Trực tiếp Lank FC vs Damaiense, 22h00 hôm nay 27/11">Trực tiếp Lank FC vs Damaiense, 22h00 hôm…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T16:12:37+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2022/11/27/26/qatar-1.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/qatar-mot-ky-world-cup-buon/" title="Qatar, một kỳ World Cup buồn"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/qatar-mot-ky-world-cup-buon/" title="Qatar, một kỳ World Cup buồn">Qatar, một kỳ World Cup buồn</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T15:41:31+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.plo.vn/600x315/Uploaded/2022/kwvobciv/2022_11_27/lewandowski-messi-world-cup-1-9947.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/nuoc-mat-lewandowski-va-nguy-co-ba-lan-bi-loai-khi-gap-messi/" title="Nước mắt Lewandowski và nguy cơ Ba Lan bị loại khi gặp Messi"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/nuoc-mat-lewandowski-va-nguy-co-ba-lan-bi-loai-khi-gap-messi/" title="Nước mắt Lewandowski và nguy cơ Ba Lan bị loại khi gặp Messi">Nước mắt Lewandowski và nguy cơ Ba Lan…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T15:11:39+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> </ul> </nav> <div class="penci-menu-hbg-overlay"></div> <div class="penci-menu-hbg penci-vernav-hide penci-menu-hbg-left"> <div class="penci-menu-hbg-inner"> <a id="penci-close-hbg"><i class="penci-faicon fa fa-close" ></i></a> <div class="penci-hbg-header"> <div class="penci-hbg-logo site-branding"> <a href="https://bestinvn.vn/"><img class="penci-lazy" width="443" height="63" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20443%2063'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://bestinvn.vn/wp-content/uploads/2022/03/bestinvn-1.png" alt="Tốt nhất của vietname"/></a> </div> </div> <div class="penci-hbg-content penci-sidebar-content style-3 pcalign-left pciconp-right pcicon-right"> <ul id="menu-main-menu-4" class="menu menu-hgb-main"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home ajax-mega-menu menu-item-1390"><a href="https://bestinvn.vn/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1397"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1397"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-17 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://img.docbao.vn/2022/11/26/du-lich-wc234.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/fan-world-cup-nuot-nuoc-mat-tra-75-trieu-dem-de-o-trong-leu-khong-co-dieu-hoa-giua-sa-mac/" title="Fan World Cup ‘nuốt nước mắt’ trả 75 triệu/đêm để ở trong lều không có điều hoà giữa sa mạc"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/fan-world-cup-nuot-nuoc-mat-tra-75-trieu-dem-de-o-trong-leu-khong-co-dieu-hoa-giua-sa-mac/" title="Fan World Cup ‘nuốt nước mắt’ trả 75 triệu/đêm để ở trong lều không có điều hoà giữa sa mạc">Fan World Cup ‘nuốt nước mắt’ trả 75…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T18:09:42+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/27/con-gai-kim-jong-un-1-1046.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/lan-tai-xuat-gay-xon-xao-cua-con-gai-ong-kim-jong-un/" title="Lần tái xuất gây xôn xao của con gái ông Kim Jong Un"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/lan-tai-xuat-gay-xon-xao-cua-con-gai-ong-kim-jong-un/" title="Lần tái xuất gây xôn xao của con gái ông Kim Jong Un">Lần tái xuất gây xôn xao của con…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T17:44:05+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vov-media.emitech.vn/sites/default/files/styles/og_image/public/2022-11/m777-donetsk-nyt-1653464304-4252-1653465048.jpg?v=1669568326" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/phuong-tay-dau-dau-vi-vu-khi-cung-cap-cho-ukraine-hao-mon-voi-toc-do-chong-mat/" title="Phương Tây đau đầu vì vũ khí cung cấp cho Ukraine hao mòn với tốc độ chóng mặt"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/phuong-tay-dau-dau-vi-vu-khi-cung-cap-cho-ukraine-hao-mon-voi-toc-do-chong-mat/" title="Phương Tây đau đầu vì vũ khí cung cấp cho Ukraine hao mòn với tốc độ chóng mặt">Phương Tây đau đầu vì vũ khí cung…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T17:17:11+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image-us.eva.vn/upload/4-2022/images/2022-11-21/1669020743-35-local-auto-crop-watermark.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/vo-len-kiem-tra-email-cua-chong-vi-nghi-ngoai-tinh-nao-ngo-phat-hien-bi-mat-khung-khiep-hon/" title="Vợ lén kiểm tra email của chồng vì nghi ngoại tình, nào ngờ phát hiện bí mật khủng khiếp hơn"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/vo-len-kiem-tra-email-cua-chong-vi-nghi-ngoai-tinh-nao-ngo-phat-hien-bi-mat-khung-khiep-hon/" title="Vợ lén kiểm tra email của chồng vì nghi ngoại tình, nào ngờ phát hiện bí mật khủng khiếp hơn">Vợ lén kiểm tra email của chồng vì…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T16:50:33+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/27/xe-tang-nga-o-donetsk-1101.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/anh-danh-gia-nga-kho-dat-dot-pha-o-dong-ukraine-anh-cau-bi-pha-huy-o-kherson/" title="Anh đánh giá Nga khó đạt đột phá ở đông Ukraine, ảnh cầu bị phá hủy ở Kherson"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/anh-danh-gia-nga-kho-dat-dot-pha-o-dong-ukraine-anh-cau-bi-pha-huy-o-kherson/" title="Anh đánh giá Nga khó đạt đột phá ở đông Ukraine, ảnh cầu bị phá hủy ở Kherson">Anh đánh giá Nga khó đạt đột phá…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T16:24:29+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1399"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1399"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-16 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/27/thuy-san-552.jpeg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/chi-vi-cai-khay-nhua-doanh-nghiep-thuy-san-viet-mat-thi-truong-xuat-khau-vao-eu/" title="Chỉ vì cái khay nhựa, doanh nghiệp thuỷ sản Việt mất thị trường xuất khẩu vào EU"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/chi-vi-cai-khay-nhua-doanh-nghiep-thuy-san-viet-mat-thi-truong-xuat-khau-vao-eu/" title="Chỉ vì cái khay nhựa, doanh nghiệp thuỷ sản Việt mất thị trường xuất khẩu vào EU">Chỉ vì cái khay nhựa, doanh nghiệp thuỷ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T18:17:43+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.plo.vn/600x315/Uploaded/2022/rohuosf/2022_11_26/tphcm-trao-giay-chung-nhan-dau-tu-2-7924.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/hang-chuc-ty-usd-dau-tu-vao-cac-tinh-thanh-dong-nam-bo/" title="Hàng chục tỷ USD đầu tư vào các tỉnh, thành Đông Nam Bộ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/hang-chuc-ty-usd-dau-tu-vao-cac-tinh-thanh-dong-nam-bo/" title="Hàng chục tỷ USD đầu tư vào các tỉnh, thành Đông Nam Bộ">Hàng chục tỷ USD đầu tư vào các…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T17:47:43+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/11/26/dsc07807-16694595885301943565094-crop-16694596147001804747778.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-hon-11-000-ti-dong-lui-tien-do-18-thang/" title="TP.HCM: Dự án cải thiện môi trường nước hơn 11.000 tỉ đồng lùi tiến độ 18 tháng"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-hon-11-000-ti-dong-lui-tien-do-18-thang/" title="TP.HCM: Dự án cải thiện môi trường nước hơn 11.000 tỉ đồng lùi tiến độ 18 tháng">TP.HCM: Dự án cải thiện môi trường nước…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T17:17:57+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/11/27/xe-du-16695134766031484306803-crop-1669513533744182591505.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/dep-xe-du-ben-coc-duoc-khong/" title="Dẹp ‘xe dù, bến cóc’ được không?"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/dep-xe-du-ben-coc-duoc-khong/" title="Dẹp ‘xe dù, bến cóc’ được không?">Dẹp ‘xe dù, bến cóc’ được không?</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T16:44:45+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/11/27/img3709-1669559700-1669559723-7960-1669559771.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PO7ngYRA3Oa3VM7l04tVGA" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/10-tai-nang-khoa-hoc-tre-nhan-giai-qua-cau-vang-2022/" title="10 tài năng khoa học trẻ nhận giải Quả cầu vàng 2022"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/10-tai-nang-khoa-hoc-tre-nhan-giai-qua-cau-vang-2022/" title="10 tài năng khoa học trẻ nhận giải Quả cầu vàng 2022">10 tài năng khoa học trẻ nhận giải…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T16:14:31+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1396"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1396"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-18 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2022/11/26/27optimized-20221126103410503-avatar-15x10-20221126103626434.png?width=600" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thi-truong-lay-lai-da-phuc-hoi-trong-tuan-qua/" title="Thị trường lấy lại đà phục hồi trong tuần qua"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thi-truong-lay-lai-da-phuc-hoi-trong-tuan-qua/" title="Thị trường lấy lại đà phục hồi trong tuần qua">Thị trường lấy lại đà phục hồi trong…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T18:10:10+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2022/11/27/photo1669550025694-1669550026034989668077.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/bo-gan-40-trieu-sang-philippines-hoc-tieng-anh-nhan-vien-van-phong-o-ha-noi-chia-se-loat-kinh-nghiem-huu-ich/" title="Bỏ gần 40 triệu sang Philippines học tiếng Anh, nhân viên văn phòng ở Hà Nội chia sẻ loạt kinh nghiệm hữu ích"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/bo-gan-40-trieu-sang-philippines-hoc-tieng-anh-nhan-vien-van-phong-o-ha-noi-chia-se-loat-kinh-nghiem-huu-ich/" title="Bỏ gần 40 triệu sang Philippines học tiếng Anh, nhân viên văn phòng ở Hà Nội chia sẻ loạt kinh nghiệm hữu ích">Bỏ gần 40 triệu sang Philippines học tiếng…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T17:43:21+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/11/27/z39144517571466e6eb3292ead3072e9808829dfa04104-16695416262751965057298-crop-16695418053641066041207.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thu-tuong-bat-dong-san-nen-giam-gia-tuong-doi-nguoi-dan-moi-dua-tien-vao/" title="Thủ tướng: Bất động sản nên giảm giá tương đối, người dân mới đưa tiền vào"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thu-tuong-bat-dong-san-nen-giam-gia-tuong-doi-nguoi-dan-moi-dua-tien-vao/" title="Thủ tướng: Bất động sản nên giảm giá tương đối, người dân mới đưa tiền vào">Thủ tướng: Bất động sản nên giảm giá…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T17:15:32+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2022/11/27/1121296/Lo-Dat.jpg?w=800&crop=auto&scale=both" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thuc-hu-gia-bat-dong-san-vung-ven-giam-manh/" title="Thực hư giá bất động sản vùng ven giảm mạnh"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thuc-hu-gia-bat-dong-san-vung-ven-giam-manh/" title="Thực hư giá bất động sản vùng ven giảm mạnh">Thực hư giá bất động sản vùng ven…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T16:49:15+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/11/27/z3914813286679550006aa493de431c5a2d757dda21a8e-1-16695507254701445289224-crop-1669552467910354593203.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/nhieu-khach-bo-ve-vi-khuyen-mai-black-friday-thap-khong-nhu-quang-cao/" title="Nhiều khách bỏ về vì khuyến mãi Black Friday thấp, không như quảng cáo"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/nhieu-khach-bo-ve-vi-khuyen-mai-black-friday-thap-khong-nhu-quang-cao/" title="Nhiều khách bỏ về vì khuyến mãi Black Friday thấp, không như quảng cáo">Nhiều khách bỏ về vì khuyến mãi Black…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T16:23:08+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1395"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1395"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-19 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image-us.eva.vn/upload/4-2022/images/2022-11-27/img-social-uploadbtv-1-1669534853-608-width1200height628-1669534853-692-width1200height628-watermark.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/cadie-moc-tra-theo-elly-tran-di-lam-mau-anh-de-tet-co-thit-thien-than-lai-tro-sac-ra-dang-thieu-nu/" title="Cadie Mộc Trà theo Elly Trần đi làm mẫu ảnh để Tết có thịt, thiên thần lai trổ sắc, ra dáng thiếu nữ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/cadie-moc-tra-theo-elly-tran-di-lam-mau-anh-de-tet-co-thit-thien-than-lai-tro-sac-ra-dang-thieu-nu/" title="Cadie Mộc Trà theo Elly Trần đi làm mẫu ảnh để Tết có thịt, thiên thần lai trổ sắc, ra dáng thiếu nữ">Cadie Mộc Trà theo Elly Trần đi làm…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T18:07:31+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2022/11/27/photo1669542540311-1669542540419481811549.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/phim-moi-cua-nhan-phuc-vinh/" title="Phim mới của Nhan Phúc Vinh"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/phim-moi-cua-nhan-phuc-vinh/" title="Phim mới của Nhan Phúc Vinh">Phim mới của Nhan Phúc Vinh</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T17:41:32+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/27/anhdd-755.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/chuyen-tinh-yeu-dep-cua-nguoi-chong-187m-va-co-vo-cao-1m/" title="Chuyện tình yêu đẹp của người chồng 1,87m và cô vợ cao 1m"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/chuyen-tinh-yeu-dep-cua-nguoi-chong-187m-va-co-vo-cao-1m/" title="Chuyện tình yêu đẹp của người chồng 1,87m và cô vợ cao 1m">Chuyện tình yêu đẹp của người chồng 1,87m…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T17:16:26+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2022/11/27/photo1669554792215-16695547923231071528368.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/suc-hut-long-lay-khong-the-roi-mat-chiem-tron-spotlight-moi-khi-xuat-hien/" title="Sức hút lộng lẫy không thể rời mắt, chiếm trọn spotlight mỗi khi xuất hiện"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/suc-hut-long-lay-khong-the-roi-mat-chiem-tron-spotlight-moi-khi-xuat-hien/" title="Sức hút lộng lẫy không thể rời mắt, chiếm trọn spotlight mỗi khi xuất hiện">Sức hút lộng lẫy không thể rời mắt,…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T16:47:30+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2022/11/27/photo1669552544256-16695525444111443213028.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tan-binh-newjeans-gay-tranh-cai-vi-vu-dao-kich-ban-ro-ri-de-lo-ca-si-gia-live/" title="Tân binh NewJeans gây tranh cãi vì vũ đạo, kịch bản rò rỉ để lộ ca sĩ “giả live”"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tan-binh-newjeans-gay-tranh-cai-vi-vu-dao-kich-ban-ro-ri-de-lo-ca-si-gia-live/" title="Tân binh NewJeans gây tranh cãi vì vũ đạo, kịch bản rò rỉ để lộ ca sĩ “giả live”">Tân binh NewJeans gây tranh cãi vì vũ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T16:21:34+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1398"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1398"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-20 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn-img.thethao247.vn/storage/files/nvhainam/social-thumb/2022/11/27/fifa-dieu-tra-khan-mot-doi-tuyen-tai-world-cup-2022-223855.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/fifa-dieu-tra-khan-mot-doi-tuyen-dang-du-world-cup-2022/" title="FIFA điều tra ‘khẩn’ một đội tuyển đang dự World Cup 2022"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/fifa-dieu-tra-khan-mot-doi-tuyen-dang-du-world-cup-2022/" title="FIFA điều tra ‘khẩn’ một đội tuyển đang dự World Cup 2022">FIFA điều tra ‘khẩn’ một đội tuyển đang…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T17:13:34+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://t.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/resize/540x282/files/content/2022/11/26/truc-tiep-bong-da-croatia-vs-canada-27-11-231231_70.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/vtv2-truc-tiep-bong-da-croatia-vs-canada-hom-nay-27-11/" title="VTV2 trực tiếp bóng đá Croatia vs Canada hôm nay 27/11"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/vtv2-truc-tiep-bong-da-croatia-vs-canada-hom-nay-27-11/" title="VTV2 trực tiếp bóng đá Croatia vs Canada hôm nay 27/11">VTV2 trực tiếp bóng đá Croatia vs Canada…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T16:42:28+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn-img.thethao247.vn/storage/files/huynguyen/social-thumb/2022/11/27/truc-tiep-lank-fc-vs-damaiense-22h00-hom-nay-27-11-223836.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/truc-tiep-lank-fc-vs-damaiense-22h00-hom-nay-27-11/" title="Trực tiếp Lank FC vs Damaiense, 22h00 hôm nay 27/11"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/truc-tiep-lank-fc-vs-damaiense-22h00-hom-nay-27-11/" title="Trực tiếp Lank FC vs Damaiense, 22h00 hôm nay 27/11">Trực tiếp Lank FC vs Damaiense, 22h00 hôm…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T16:12:37+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2022/11/27/26/qatar-1.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/qatar-mot-ky-world-cup-buon/" title="Qatar, một kỳ World Cup buồn"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/qatar-mot-ky-world-cup-buon/" title="Qatar, một kỳ World Cup buồn">Qatar, một kỳ World Cup buồn</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T15:41:31+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.plo.vn/600x315/Uploaded/2022/kwvobciv/2022_11_27/lewandowski-messi-world-cup-1-9947.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/nuoc-mat-lewandowski-va-nguy-co-ba-lan-bi-loai-khi-gap-messi/" title="Nước mắt Lewandowski và nguy cơ Ba Lan bị loại khi gặp Messi"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/nuoc-mat-lewandowski-va-nguy-co-ba-lan-bi-loai-khi-gap-messi/" title="Nước mắt Lewandowski và nguy cơ Ba Lan bị loại khi gặp Messi">Nước mắt Lewandowski và nguy cơ Ba Lan…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-27T15:11:39+00:00">November 27, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> </ul> </div> <div class="penci-hbg-footer"> <div class="penci_menu_hbg_ftext">Copyright ©️ All rights reserved. | Best in VN</div> </div> </div> </div> <script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@type":"WebSite","@id":"https://bestinvn.vn/#website","url":"https://bestinvn.vn/","name":"Tốt nhất của vietname","potentialAction":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/vu-xach-xe-di-lam-the-thu-phi-khong-dung-moi-biet-bi-cuop-bien-so-tong-cuc-noi-gi#searchaction"},"publisher":{"@id":"https://bestinvn.vn/#organization"}},{"@type":"SearchAction","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/vu-xach-xe-di-lam-the-thu-phi-khong-dung-moi-biet-bi-cuop-bien-so-tong-cuc-noi-gi#searchaction","target":"https://bestinvn.vn/?s={search_term_string}","query-input":"required name=search_term_string"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/vu-xach-xe-di-lam-the-thu-phi-khong-dung-moi-biet-bi-cuop-bien-so-tong-cuc-noi-gi#breadcrumbs","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https://bestinvn.vn/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Kinh doanh","item":"https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"}]},{"@type":"WebPage","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/vu-xach-xe-di-lam-the-thu-phi-khong-dung-moi-biet-bi-cuop-bien-so-tong-cuc-noi-gi#webpage","url":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/vu-xach-xe-di-lam-the-thu-phi-khong-dung-moi-biet-bi-cuop-bien-so-tong-cuc-noi-gi","inLanguage":"en_US","name":"Vụ xách xe đi làm thẻ thu phí không dừng mới biết bị cướp biển số, tổng cục nói gì? – Tốt nhất của vietname","description":"Xe củ aông Đỗ N gọc Hơn ở tỉ nh Bà Rịa-Vũng Tà u bị ai đó đăng ký tài khoảne Pass-Ảnh: NH Trao đổi với Tuoiche Online ông Tô Nam Toàn - vụ trưởng Vụ Khoa học cô","datePublished":"2022-07-27T13:26:14+00:00","dateModified":"2022-07-27T13:26:14+00:00","isPartOf":{"@id":"https://bestinvn.vn/#website"},"breadcrumb":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/vu-xach-xe-di-lam-the-thu-phi-khong-dung-moi-biet-bi-cuop-bien-so-tong-cuc-noi-gi#breadcrumbs"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/vu-xach-xe-di-lam-the-thu-phi-khong-dung-moi-biet-bi-cuop-bien-so-tong-cuc-noi-gi#thumbnail"},"image":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/vu-xach-xe-di-lam-the-thu-phi-khong-dung-moi-biet-bi-cuop-bien-so-tong-cuc-noi-gi#thumbnail"}},{"@type":"Organization","@id":"https://bestinvn.vn/#organization","url":"https://bestinvn.vn/","name":"Tốt nhất của vietname"},{"@type":"ImageObject","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/vu-xach-xe-di-lam-the-thu-phi-khong-dung-moi-biet-bi-cuop-bien-so-tong-cuc-noi-gi#thumbnail","url":"https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/7/27/z3597638531510378f100c9d557bdb032f677bc0b3461d-1-1658913132697565392148-crop-1658913158654893801727.jpg","width":1920},{"@type":"Article","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/vu-xach-xe-di-lam-the-thu-phi-khong-dung-moi-biet-bi-cuop-bien-so-tong-cuc-noi-gi#article","url":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/vu-xach-xe-di-lam-the-thu-phi-khong-dung-moi-biet-bi-cuop-bien-so-tong-cuc-noi-gi","headline":"Vụ xách xe đi làm thẻ thu phí không dừng mới biết bị cướp biển số, tổng cục nói gì?","datePublished":"2022-07-27T13:26:14+00:00","dateModified":"2022-07-27T13:26:14+00:00","wordCount":885,"keywords":["bị","biển","biết","Cục","cung cấp dịch vụ","cướp","dị","dụng","đăng ký thẻe pass","etc","gì","không","lầm","mới","nhà cung cấp dịch vụ","nói","Phi","số","tài khoản etc.","tài khoản ngân hàng","thế","Thứ","Thuphí không dừng","tổng","vũ","xách"],"articleSection":["Kinh doanh"],"isPartOf":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/vu-xach-xe-di-lam-the-thu-phi-khong-dung-moi-biet-bi-cuop-bien-so-tong-cuc-noi-gi#webpage"},"mainEntityOfPage":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/vu-xach-xe-di-lam-the-thu-phi-khong-dung-moi-biet-bi-cuop-bien-so-tong-cuc-noi-gi#webpage"},"image":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/vu-xach-xe-di-lam-the-thu-phi-khong-dung-moi-biet-bi-cuop-bien-so-tong-cuc-noi-gi#thumbnail"},"publisher":{"@id":"https://bestinvn.vn/#organization"},"author":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/vu-xach-xe-di-lam-the-thu-phi-khong-dung-moi-biet-bi-cuop-bien-so-tong-cuc-noi-gi#author"}},{"@type":"Person","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/vu-xach-xe-di-lam-the-thu-phi-khong-dung-moi-biet-bi-cuop-bien-so-tong-cuc-noi-gi#author","url":"https://bestinvn.vn/author/admin/","name":"admin","image":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/vu-xach-xe-di-lam-the-thu-phi-khong-dung-moi-biet-bi-cuop-bien-so-tong-cuc-noi-gi#author_image"}},{"@type":"ImageObject","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/vu-xach-xe-di-lam-the-thu-phi-khong-dung-moi-biet-bi-cuop-bien-so-tong-cuc-noi-gi#author_image","url":"https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=96&d=mm&r=g","width":96,"height":96,"caption":"admin"}]}</script><script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.9' id='regenerator-runtime-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0' id='wp-polyfill-js'></script> <script type='text/javascript' id='contact-form-7-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.5.6' id='contact-form-7-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-review/js/jquery.easypiechart.min.js?ver=1.0' id='jquery-penci-piechart-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-review/js/review.js?ver=1.0' id='jquery-penci-review-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.youtube.com/iframe_api?ver=1.0' id='youtube-api-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-shortcodes/assets/play.js?ver=1.0' id='penci-play-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/penci-lazy.js?ver=8.1.2' id='pc-lazy-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/libs-script.min.js?ver=8.1.2' id='penci-libs-js-js'></script> <script type='text/javascript' id='main-scripts-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var ajax_var_more = {"url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"94c29f907a","errorPass":"<p class=\"message message-error\">Password does not match the confirm password<\/p>","login":"Email Address","password":"Password","headerstyle":"default"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/main.js?ver=8.1.2' id='main-scripts-js'></script> <script type='text/javascript' id='penci_ajax_like_post-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var ajax_var = {"url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"94c29f907a","errorPass":"<p class=\"message message-error\">Password does not match the confirm password<\/p>","login":"Email Address","password":"Password","headerstyle":"default"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/post-like.js?ver=8.1.2' id='penci_ajax_like_post-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.1.1' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/inc/builder/assets/js/penci-header-builder.js?ver=8.1.2' id='penci-header-builder-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-recipe/js/jquery.rateyo.min.js?ver=3.3' id='jquery-recipe-rateyo-js'></script> <script type='text/javascript' id='penci_rateyo-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var PENCI = {"ajaxUrl":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"94c29f907a"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-recipe/js/rating_recipe.js?ver=3.3' id='penci_rateyo-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-portfolio/js/penci-portfolio.js?ver=1.0' id='penci_portfolio_extra-js'></script> <script type='text/javascript' id='fifu-image-js-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var fifuImageVars = {"fifu_lazy":"","fifu_woo_lbox_enabled":"1","fifu_woo_zoom":"inline","fifu_is_product":"","fifu_is_flatsome_active":"","fifu_rest_url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-json\/","fifu_nonce":"401156d9ce"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/featured-image-from-url/includes/html/js/image.js?ver=3.8.8' id='fifu-image-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.recaptcha.net/recaptcha/api.js?hl=en_US&onload=sgr_2&render=explicit&ver=1669573113' id='sgr_recaptcha-js'></script> <script type='text/javascript' id="soledad-pagespeed-header" data-cfasync="false">!function(n,t){"object"==typeof exports&&"undefined"!=typeof module?module.exports=t():"function"==typeof define&&define.amd?define(t):(n="undefined"!=typeof globalThis?globalThis:n||self).LazyLoad=t()}(this,(function(){"use strict";function n(){return n=Object.assign||function(n){for(var t=1;t<arguments.length;t++){var e=arguments[t];for(var i in e)Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,i)&&(n[i]=e[i])}return n},n.apply(this,arguments)}var t="undefined"!=typeof window,e=t&&!("onscroll"in window)||"undefined"!=typeof navigator&&/(gle|ing|ro)bot|crawl|spider/i.test(navigator.userAgent),i=t&&"IntersectionObserver"in window,o=t&&"classList"in document.createElement("p"),a=t&&window.devicePixelRatio>1,r={elements_selector:".lazy",container:e||t?document:null,threshold:300,thresholds:null,data_src:"src",data_srcset:"srcset",data_sizes:"sizes",data_bg:"bg",data_bg_hidpi:"bg-hidpi",data_bg_multi:"bg-multi",data_bg_multi_hidpi:"bg-multi-hidpi",data_poster:"poster",class_applied:"applied",class_loading:"loading",class_loaded:"loaded",class_error:"error",class_entered:"entered",class_exited:"exited",unobserve_completed:!0,unobserve_entered:!1,cancel_on_exit:!0,callback_enter:null,callback_exit:null,callback_applied:null,callback_loading:null,callback_loaded:null,callback_error:null,callback_finish:null,callback_cancel:null,use_native:!1},c=function(t){return n({},r,t)},u=function(n,t){var e,i="LazyLoad::Initialized",o=new n(t);try{e=new CustomEvent(i,{detail:{instance:o}})}catch(n){(e=document.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent(i,!1,!1,{instance:o})}window.dispatchEvent(e)},l="src",s="srcset",f="sizes",d="poster",_="llOriginalAttrs",g="loading",v="loaded",b="applied",p="error",h="native",m="data-",E="ll-status",I=function(n,t){return n.getAttribute(m+t)},y=function(n){return I(n,E)},A=function(n,t){return function(n,t,e){var i="data-ll-status";null!==e?n.setAttribute(i,e):n.removeAttribute(i)}(n,0,t)},k=function(n){return A(n,null)},L=function(n){return null===y(n)},w=function(n){return y(n)===h},x=[g,v,b,p],O=function(n,t,e,i){n&&(void 0===i?void 0===e?n(t):n(t,e):n(t,e,i))},N=function(n,t){o?n.classList.add(t):n.className+=(n.className?" ":"")+t},C=function(n,t){o?n.classList.remove(t):n.className=n.className.replace(new RegExp("(^|\\s+)"+t+"(\\s+|$)")," ").replace(/^\s+/,"").replace(/\s+$/,"")},M=function(n){return n.llTempImage},z=function(n,t){if(t){var e=t._observer;e&&e.unobserve(n)}},R=function(n,t){n&&(n.loadingCount+=t)},T=function(n,t){n&&(n.toLoadCount=t)},G=function(n){for(var t,e=[],i=0;t=n.children[i];i+=1)"SOURCE"===t.tagName&&e.push(t);return e},D=function(n,t){var e=n.parentNode;e&&"PICTURE"===e.tagName&&G(e).forEach(t)},V=function(n,t){G(n).forEach(t)},F=[l],j=[l,d],P=[l,s,f],S=function(n){return!!n[_]},U=function(n){return n[_]},$=function(n){return delete n[_]},q=function(n,t){if(!S(n)){var e={};t.forEach((function(t){e[t]=n.getAttribute(t)})),n[_]=e}},H=function(n,t){if(S(n)){var e=U(n);t.forEach((function(t){!function(n,t,e){e?n.setAttribute(t,e):n.removeAttribute(t)}(n,t,e[t])}))}},B=function(n,t,e){N(n,t.class_loading),A(n,g),e&&(R(e,1),O(t.callback_loading,n,e))},J=function(n,t,e){e&&n.setAttribute(t,e)},K=function(n,t){J(n,f,I(n,t.data_sizes)),J(n,s,I(n,t.data_srcset)),J(n,l,I(n,t.data_src))},Q={IMG:function(n,t){D(n,(function(n){q(n,P),K(n,t)})),q(n,P),K(n,t)},IFRAME:function(n,t){q(n,F),J(n,l,I(n,t.data_src))},VIDEO:function(n,t){V(n,(function(n){q(n,F),J(n,l,I(n,t.data_src))})),q(n,j),J(n,d,I(n,t.data_poster)),J(n,l,I(n,t.data_src)),n.load()}},W=["IMG","IFRAME","VIDEO"],X=function(n,t){!t||function(n){return n.loadingCount>0}(t)||function(n){return n.toLoadCount>0}(t)||O(n.callback_finish,t)},Y=function(n,t,e){n.addEventListener(t,e),n.llEvLisnrs[t]=e},Z=function(n,t,e){n.removeEventListener(t,e)},nn=function(n){return!!n.llEvLisnrs},tn=function(n){if(nn(n)){var t=n.llEvLisnrs;for(var e in t){var i=t[e];Z(n,e,i)}delete n.llEvLisnrs}},en=function(n,t,e){!function(n){delete n.llTempImage}(n),R(e,-1),function(n){n&&(n.toLoadCount-=1)}(e),C(n,t.class_loading),t.unobserve_completed&&z(n,e)},on=function(n,t,e){var i=M(n)||n;nn(i)||function(n,t,e){nn(n)||(n.llEvLisnrs={});var i="VIDEO"===n.tagName?"loadeddata":"load";Y(n,i,t),Y(n,"error",e)}(i,(function(o){!function(n,t,e,i){var o=w(t);en(t,e,i),N(t,e.class_loaded),A(t,v),O(e.callback_loaded,t,i),o||X(e,i)}(0,n,t,e),tn(i)}),(function(o){!function(n,t,e,i){var o=w(t);en(t,e,i),N(t,e.class_error),A(t,p),O(e.callback_error,t,i),o||X(e,i)}(0,n,t,e),tn(i)}))},an=function(n,t,e){!function(n){n.llTempImage=document.createElement("IMG")}(n),on(n,t,e),function(n){S(n)||(n[_]={backgroundImage:n.style.backgroundImage})}(n),function(n,t,e){var i=I(n,t.data_bg),o=I(n,t.data_bg_hidpi),r=a&&o?o:i;r&&(n.style.backgroundImage='url("'.concat(r,'")'),M(n).setAttribute(l,r),B(n,t,e))}(n,t,e),function(n,t,e){var i=I(n,t.data_bg_multi),o=I(n,t.data_bg_multi_hidpi),r=a&&o?o:i;r&&(n.style.backgroundImage=r,function(n,t,e){N(n,t.class_applied),A(n,b),e&&(t.unobserve_completed&&z(n,t),O(t.callback_applied,n,e))}(n,t,e))}(n,t,e)},rn=function(n,t,e){!function(n){return W.indexOf(n.tagName)>-1}(n)?an(n,t,e):function(n,t,e){on(n,t,e),function(n,t,e){var i=Q[n.tagName];i&&(i(n,t),B(n,t,e))}(n,t,e)}(n,t,e)},cn=function(n){n.removeAttribute(l),n.removeAttribute(s),n.removeAttribute(f)},un=function(n){D(n,(function(n){H(n,P)})),H(n,P)},ln={IMG:un,IFRAME:function(n){H(n,F)},VIDEO:function(n){V(n,(function(n){H(n,F)})),H(n,j),n.load()}},sn=function(n,t){(function(n){var t=ln[n.tagName];t?t(n):function(n){if(S(n)){var t=U(n);n.style.backgroundImage=t.backgroundImage}}(n)})(n),function(n,t){L(n)||w(n)||(C(n,t.class_entered),C(n,t.class_exited),C(n,t.class_applied),C(n,t.class_loading),C(n,t.class_loaded),C(n,t.class_error))}(n,t),k(n),$(n)},fn=["IMG","IFRAME","VIDEO"],dn=function(n){return n.use_native&&"loading"in HTMLImageElement.prototype},_n=function(n,t,e){n.forEach((function(n){return function(n){return n.isIntersecting||n.intersectionRatio>0}(n)?function(n,t,e,i){var o=function(n){return x.indexOf(y(n))>=0}(n);A(n,"entered"),N(n,e.class_entered),C(n,e.class_exited),function(n,t,e){t.unobserve_entered&&z(n,e)}(n,e,i),O(e.callback_enter,n,t,i),o||rn(n,e,i)}(n.target,n,t,e):function(n,t,e,i){L(n)||(N(n,e.class_exited),function(n,t,e,i){e.cancel_on_exit&&function(n){return y(n)===g}(n)&&"IMG"===n.tagName&&(tn(n),function(n){D(n,(function(n){cn(n)})),cn(n)}(n),un(n),C(n,e.class_loading),R(i,-1),k(n),O(e.callback_cancel,n,t,i))}(n,t,e,i),O(e.callback_exit,n,t,i))}(n.target,n,t,e)}))},gn=function(n){return Array.prototype.slice.call(n)},vn=function(n){return n.container.querySelectorAll(n.elements_selector)},bn=function(n){return function(n){return y(n)===p}(n)},pn=function(n,t){return function(n){return gn(n).filter(L)}(n||vn(t))},hn=function(n,e){var o=c(n);this._settings=o,this.loadingCount=0,function(n,t){i&&!dn(n)&&(t._observer=new IntersectionObserver((function(e){_n(e,n,t)}),function(n){return{root:n.container===document?null:n.container,rootMargin:n.thresholds||n.threshold+"px"}}(n)))}(o,this),function(n,e){t&&window.addEventListener("online",(function(){!function(n,t){var e;(e=vn(n),gn(e).filter(bn)).forEach((function(t){C(t,n.class_error),k(t)})),t.update()}(n,e)}))}(o,this),this.update(e)};return hn.prototype={update:function(n){var t,o,a=this._settings,r=pn(n,a);T(this,r.length),!e&&i?dn(a)?function(n,t,e){n.forEach((function(n){-1!==fn.indexOf(n.tagName)&&function(n,t,e){n.setAttribute("loading","lazy"),on(n,t,e),function(n,t){var e=Q[n.tagName];e&&e(n,t)}(n,t),A(n,h)}(n,t,e)})),T(e,0)}(r,a,this):(o=r,function(n){n.disconnect()}(t=this._observer),function(n,t){t.forEach((function(t){n.observe(t)}))}(t,o)):this.loadAll(r)},destroy:function(){this._observer&&this._observer.disconnect(),vn(this._settings).forEach((function(n){$(n)})),delete this._observer,delete this._settings,delete this.loadingCount,delete this.toLoadCount},loadAll:function(n){var t=this,e=this._settings;pn(n,e).forEach((function(n){z(n,t),rn(n,e,t)}))},restoreAll:function(){var n=this._settings;vn(n).forEach((function(t){sn(t,n)}))}},hn.load=function(n,t){var e=c(t);rn(n,e)},hn.resetStatus=function(n){k(n)},t&&function(n,t){if(t)if(t.length)for(var e,i=0;e=t[i];i+=1)u(n,e);else u(n,t)}(hn,window.lazyLoadOptions),hn})); (function () { var PenciLazy = new LazyLoad({ elements_selector: '.penci-lazy', data_bg: 'bgset', class_loading: 'lazyloading', class_entered: 'lazyloaded', class_loaded: 'pcloaded', unobserve_entered: true }); MutationObserver = window.MutationObserver || window.WebKitMutationObserver; var observer = new MutationObserver(function(mutations, observer) { PenciLazy.update(); }); observer.observe(document, { subtree: true, attributes: true }); })(); </script> </body> </html> <!-- Page supported by LiteSpeed Cache 4.5.0.1 on 2022-11-27 18:18:33 --> <!-- Dynamic page generated in 1.075 seconds. --> <!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2022-11-27 18:18:33 --> <!-- super cache --><script data-cfasync="false" src="/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js"></script>