Trang chủ Kinh doanh Yêu cầu giải trình số tiền hơn 600 tỷ tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến

Yêu cầu giải trình số tiền hơn 600 tỷ tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến

qua admin
0 nhận xét

HoSE yêu cầu Tân Tạo giải trinh, làm rõ các nội dung liên quan về việc điều chỉnh báo cáo tài chính quý II. Trước đó, Tân Tạo đã có đính chính số tiền chi tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến, chỉ 633 tỷ đồng, không phải 1.936 tỷng.

Sở Giao dịch Jeong Koan Tp.hcm (Hose) vừa có văn bản bản nhắ việc chậc ậc chậc ậc chậc ậu cầu cầu cầu cầu cầu cầu i với với côNG tyn tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân

Theo đó, ngày 10/8 vừa qua, HoSE đãã gửi công văn yêu cầu Tân Tạo giải trinh vềc điều chỉnh báo cáo tài chính hợp nhất c quýn quýn quýn rên quýn ii và la Văn bản giải trinh cần được công bố trong 24 giờ kể từ khi Tân Tạo nhận được công văn của HoSE.

Tiếpđó, ngày 16/8, HoSE tiếp tục gửi công văn đề nghị Tân Tạo thực hiện giải trinh theo yêu cầu.

Nhưng đến nay, HoSE vẫn chưa nhận được văn bản giải trinh của Tân Tạo. cæncứtheoquycyịnhtại12thôngtư96/2020/tt-btcngày16/11/2020hướngdẫnvềcôngbốthôngtintrênttrêntrênttrênttrườngngch chngkhoán

Bà Đặng Thị Hoàng Yến.

dochó,hoselạivừacóvòvảnnhắcnhhởvàtiếptụcnghịtântạothhhiệncôngtintintintintintintinyêucầucung cung cung cungcouncấp

Trước đó, trong báo cáo tài chính được phát hành vào cuối tháng 7, Tân Tạo hạch toán khoản chi tạm ứng hơn 1.900 tỷ đồng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến -Chủ tịch hđqt cô qn n ầu tư và côu tưp tân tạn tạn tạo -ể thum gia dựn tại mỹ. Ân mà tân tạn tạn tạn tạn tạn tạn tạn tạn gia ầ ầu tư khu công và dược pẩm.

Nhưng、sau đó hơn một tuần、Tân Tạo lại đính chính số liệu trên báo cáo tài chính、cho biết đã “hạch toán sai”. trongbảnbáocáomới、tântạochobiếtcho brayếntạmứmứngvớisốtiền633 tỷng、khôngphải

Về Kết Quả Kinh Doanh, Trong Quý II/2022, Tạn tạo nhận Doanh th Th 309,65 tỷ ồng, tăng 114,2% so với cùng kỳ; lần so với cùng kỳ.

Lũy kế trong 6 thorng ầu năm, tân tạo ạt doanh thou thu thousn 373,19 tỷ ồng, tăng 16% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế .

Tân Tạo đặt kế kinh doanh trong năm 2022 với doanh thu đạt 777,69 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 186,85 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm, Tân Tạo đã hoàn thành 71,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trên sàn chứng khoán, từ ầu năn ến news, vốn h Hother tạn tạn tạn tạn tạn tạn hơn hơn 50%.

You may also like

Để lại một bình luận