Trang chủ Thế giới CDC Mỹ công bố ‘sai sự thật’ tỉ lệ tử vong do COVID-19 ở trẻ em?

CDC Mỹ công bố ‘sai sự thật’ tỉ lệ tử vong do COVID-19 ở trẻ em?

qua admin
0 nhận xét

Trungtâm Kiểm soát và phòng ngừ a dịch bệnh Mỹ-Ảnh: REVISTA NAȚIONALĂ

Tại một hội nghị các chuyên gia y tế hàng ầu của mỹ vào ngày 17-6, ể thảo luận về vắc xin covid-19 ở trẻ em, một bảng trình bày dữ li của cdc cêy bố cho dố l ữ nh. gây tử vongở trẻe m Mỹ.

Katelyn Jetelina Jerome Adams, Julia Raifman (tweethiện đã bị xóa), Gregg Gonsalves, Leana Wen Twitter ăng lại trên Twitter.

Otạp chí Revista Națională, Các nhà phân tíchytế đã phá thiện ngaylập tức tuyên bố đó là “hoàntoà nsai sự thật”.トランティン covid- ジョージア phântíchcácdữliệuvàchorằngcdccốý “bópnặn” racácconsốvàtấtcảdữliệutrongkhoảngthệ ờngthờinhữngcáichếtcủacontrẻtrongạdịchềuượcócchàdocovid-21

Tuyên bốsai sự thật nà y vẫn xuấth iện trên Twitter và olúc 18h 45ng à y 22-6 (giờ địa phương).

Trang trình bày của CD C contrích dẫn mộtng hiên cứu của Anh về dịch COVID-19 đối với trẻe m Mỹ. Bài nghiiên cứu này – ịang bị thẩm tra lại – cũng nâng cao con số bằng cách thay ổi ịnh nghĩa về trẻ em (thường ược hiểu là dưới 18 tuổi) ể bao gồm cả cả thih thiếu.

Nvy cơới với trẻe m từ COVID-19 rất thấp. Ví dụ, trẻ sơs inh và trẻ mới biết đi cón guy cơ chết vì tainạn gấp 25 lần sovới COVID-19.

Tỉ lệt ử vongở trẻem (12n 12 tuổi) domọ în guyên nhân trong thời đại dịch thấp hơn 30% sovới thế hẛới tẻ

Tỉ lệt ử vong do mọin guyên nhânở trẻem trên 12 tuổi đã tăng vọt trongđại dịch vìtainạn, lạm dụng thuọ

Dịch COVID-19 hầu như không được coilà nguyên nhân gây tử vongcho thanh thiế uniên hoặc trẻn hỏ.

Trên bản tint rực tuyến Substiva, nhà báo mat shapiro ghi nhận đâyy là một lỗi dữ liệu lớn, nhưng nó vẫn tồn tại thông qua một Cuộc kiểm tra dữu ược cho là nghiêm ngặt từ 11 tác giả và ược cọ n chy họ h họ h họ b ​​b b b. trước các chuyêngia amhiểun hất tron ​​​​glĩnh vực này.

Điều quan trọng là bảng dữ liệu này lại ược trình bày trước các bác sĩ và nhà dịch tễ học hang ầu của mỹ – những người chịu trách nhiệm thiết lập chín cáv sách xá v.

You may also like

Để lại một bình luận