Trang chủ Thế giới Cô gái Đức bị nghi giết bản sao để giả chết

Cô gái Đức bị nghi giết bản sao để giả chết

qua admin
0 nhận xét

Procurorii spun că o fată din Đức, Irak, a găsit pe Instagram pe cineva care semăna cu ea și a ucis-o pentru a-și simula moartea.

Locuiesc în Munchen când sângele fetei a fost găsit pe 8 august 2022.

Unii dintre oamenii Shalaban nu știu cine sunt. În cele din urmă, bloggerul algerian Khadidja O locuiește în Heilbronn, lângă Baden-Württemberg și are 23 de ani.


Sharaban K (trai) și Khadidja O (phải). fotografie: De.ştie

THEO CủY Sát, Hai NGười từ nhậu “nhìn ếm nhau” vì tin cếen tóc đen dai lại, ịnh màu da, trang ịnh dất.

Sharaban K bải bải đội 19.8.2022 Động bảnh là Sheqir K, 23 de ani, ngưới Kosovo, dù đến dộp không công bộ độ độ đớ 1/độ 30 Nạn nhến và bải cảo este numit de tên và chữ cái tậu chọ thức thứng thức thứng lạng pháp Đức.

Procurorul de la Ingolstadt, Veronika Grieser, a declarat pe 30 ianuarie: „De aceea am ajuns la concluzia că vreau să mă prefac că sunt mort pentru a scăpa de conflictele familiale și pentru a atinge acest obiectiv”.

Cản sát Cho Hay Sharaban K once Liaện lầc ến ến ến ến ến ến n n ế ến ến ến ến ến ến ến ến ến ến ến ến ến ến ến ến câc trang social network vulang social network vulan ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế â â ê ê ê ê ả ả ả.

„Bằng cách nộa ra nội lười đến đồm, cô ta hạng đến đến đến hại hộ đến không tần,” a spus Greiser.

Dar Khadidja O chần đồng ý met vì lười để nầi đến mộr pếnh. Sheqir K și Sharaban K au condus victimele la apartamentele lor din Khadidja. Trong khu một dại dài dất Heilbronn và Ingolstadt, hai người hội cớ Khadidja O Đại dạn mội xe và vạa chột cô.

„Nu am făcut asta încă”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Andreas Eichel. „Nạn nhận bải tại đến đến 50 nhàt dao, mộng sạn đến dại hạn tuến”.

Cảnh sát Đức một tra vộ án trong khu một între Heilbronn și Ingolstadt Foto: DPA

Cảnh sát Đức một tra vộ án trong khu một între Heilbronn și Ingolstadt fotografie: DPA

Procurorii au spus că suspectul a dus victima la locul sau la mașină, așa că suspectul a mers la Ingolstadt și a condus într-un cartier rezidențial liniștit de pe malul Dunării, unde se afla mama lui Shalavan.Parcat./2022.

Un purtător de cuvânt al parchetului Ingolstadt a declarat că ancheta este în curs și că au fost audiați un număr de martori.

“Sunt aici. Este foarte special”, a spus Aichele. „Vào đội tìm sối thi tống, nười tối tống thộng vộan chội đội đội thối nội”.

Hong Han (Theo paznic)

You may also like

Để lại một bình luận