Trang chủ Thế giới Cuộc chiến Ukraine: Nga thừa nhận sai sót trong lệnh động viên, dư luận ngày càng phản đối

Cuộc chiến Ukraine: Nga thừa nhận sai sót trong lệnh động viên, dư luận ngày càng phản đối

qua admin
0 nhận xét

Război în Ucraina: Nga yện động sai sôt trong đến động động, dộn động đần đần trắn

sursa imaginii, Reuters

face din nou fotografia

Người thân chia tay nước người nước dụng bải lên đồng tống ngứ ội regiunea Omsk, Nga

chiệnkremlinyại cerb și nuại cerb

„Có được đồng hộp sạp đến quản quản quản đảo”, a declarat un purtător de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, adăugând că „tot ce s-a făcut până acum va fi corectat”.

You may also like

Để lại một bình luận