Trang chủ Thế giới Học kỳ quân ngũ, khóa tu, trại hè: “Cấm” làm vì lợi nhuận

Học kỳ quân ngũ, khóa tu, trại hè: “Cấm” làm vì lợi nhuận

qua admin
0 nhận xét

Theo thông tin từ bộ lđ-tb & xh, trong thời gian gần đây, một số hoạt ộng, khóa học ược tổ chức ngoài nhà trường như học kỳ quân ội, học kỳ công an thiế uniên siêu đẳng, trại hè quốc tế, khóa tu tập mù ahè thuhú thàng nghì n trẻem thamgia.

Học kỳ quânngũ 4-7 triệu, trại hè Mỹ 120-200 triệu đồng

Nhằm bảo ảm thực hiện quyền trẻ em theo quy ịnh, phát triển toàn diện trẻ em, tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện với trẻ em, bộ lao ộng-nthươ xà xộ € Hành Thông tư hướng dẫn tổ chứ choạt động có sự thamgi a củ a trẻ emngo à igia đình vàn goà i cơ sở giáo dục.

Theo dự thảo thông tư, hiện nay, mỗi loại hình, học kỳ với quy mô khác nhau, học kỳ quân ội từ 100 ến 600 em, học kỳ công an từ 100 ến 150 em, khóa tập tu mùế nghìn 150 em tham gia; điề ukiện đối với trẻem thamgi acũng khác nhau (quy định về độ tuổi, cơsở vật chất, tài chín

Vềthờigian、họckỳquânđộikéodàitừ10-15ngày、họckỳcảnhsáttừ7-10ngày、họckỳnhânáitọckỳnhânáitọ niênsiêuđẳng4ngày、trạihèquốctếtừ10-30ngày…Mỗikhóahọc/họckỳquyđịnhđộtuổikhá họckỳcôngantừ9-15tuổi; trạihèlínhcứuhỏatừ8-17tuổi、khóatậptumùahèdưới16tuổi..。

Trại hè lính cứu hỏ ath hú trất đông trẻe mthamgia (Ảnh: Vân Hương).

Kinhphímỗikhóahọcthumứckhácnhaunhưhọckỳquânội 、 họckỳnhânái … khoảngtừ4-7triệuồ trạihèlínhcứuhỏakhoảngtừ3-6triệuồng; trại este Australia khoảng 65 triệu đồng. trại este Mỹ khoảng 120-200 triệu đồng.

Dự thảo thông tư của Bộ LĐ-TB & XH xây dựng sẽ quy định cụ thể về điều kiện đối với trẻ em, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tổ chức các học kỳ / khó ki, hoạt động…

Dự thảo Thông tư quy ịnh các hoạt ộng có sự tham gia của trẻ em phải phù hợp với ặc điểm ộ ộ tuổi, giới tính, dân tộc, tôn giáo, mức ộ khuy cạn tôn sh, tri, mức ộ khuy cẻn sh, trip các hoạt động phải bảo đảm môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng, không phân biệt

Cũng theo dự thảo thông tư, trẻe mtựn guyện thamgi a cá choạt động này bằng cách có phiếu đồngý của chamẹ

Người hướng dẫn phải có đạo đức, nghiệp vụ

Dựthảocũngnêurõnhânlựctrựctiếphướngdẫnkiếnthức、kỹnăngchotrẻemphảibảođảm hiểubiếtvềquyềntrẻem; cókỹnăngquansát、lắngnghe、phảnhồi、giaotiếp; cócamkếtbảovệtrẻem; khôngbịtruycứutráchnhiệmhìnhsự、xửlýviphạmHànhchínhvềcácHànhvixâmhạitrẻem。

Dự Thảo Thông tư còn ưa ra quy ịnh cụ thể ối với khóa học học kỳ quât ội, học kỳ cảnh sát, lính cứu hỏa, học kỳ nhân ái, nội dung học tập m chênh; ndidung học tập kỹn ăng chiếm khoảng 30% thời lượng củ a chương trình;

Ốivớikhóatậptutạptutạptutôngiáo, nộidunghọctậpvềpvềnmônmônmônmônmônmônmônmôtphảibảođnộidunghct ậtrợvuichơvuichơilơilượilượvuhvuitrochim50 % thờilượilượilượilượvuichvuitrochim50 % thờilượilượilơilượilượvuhvuitrochim50 %, %

CĂN Cứ Vào điều kiện thực tế, ặc điểm của trẻ em tham gia khóa học ể điều chỉnh bổ sung nội dung chương trình choky hợp, nhưng phải bảo ảm tốung chác nhi chi.

Học kỳ quânngũ, khóatu, trại hè: Cấm làm vì lợi nhuận-2

Nhân lự clàm việc với trẻe mphải có chuyên môn, nghiệp vụ (Ảnh: Vân Hương).

The ođềxuất của Bộ Laođộng-Thương binh và Xã hội thời giantổ chức cá choạt động nói trên một lẙt lột lầtẙt ng nói

Chươngtrình, nộidunghoạt ộngphảiphùpvớpvớpvớpvớpvớpvớpvớpvớnhthlýnhpháttri ủ khôngợtỿtỿtỿtỿtỿtỿtỿtỿr20Ằhỿrhtỿtỿtỏn20ƺỿỏn20

Nhân lực làm việc với trẻ em phải đáp ứng các yêu cầu: có phẩm chất ạo ức tốt, phải có chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp phù hợp với ặc đ gia củ a trẻ em.

You may also like

Để lại một bình luận