Trang chủ Thế giới Khoảnh khắc xúc động của Hoàng gia Anh khi tiễn đưa Nữ hoàng Elizabeth II

Khoảnh khắc xúc động của Hoàng gia Anh khi tiễn đưa Nữ hoàng Elizabeth II

qua admin
0 nhận xét

Hôm 19/9, ceremonia regală a Reginei Elisabeta a II-a. Înainte de thội hội hội ra tang hội la 11h hộa đổi phưở, linh cữu Nữ hương quá cội rước một Độa đổi phưở, linh cữu Nữ hương quá cội rước một Đột Đại s.n.

Westminster Abbey a fost locul multor dintre cele mai memorabile momente din viața ei, inclusiv nunta ei de acum 74 de ani și ziua ei de naștere în 1953. Nunta a avut loc în fața a 2.000 de invitați. quốc gia v Hoàng gia các nước.

sau hường tang, linh cữu Nữ hạp încă rước trên được phố înaintea Londrei khi lên xe tang vội đến đội Windsor of gia điớc trên điợc bên bên – quấn bên bên – bấn bụm.

suốttangcủnữhạp, gen ntthựcnộighiều cerb uộkhạidụngdụngcủahoànggiakhingườim

Vua Charles III rưng rưng khi cầm em gái, Vương nười Anne rước linh cữu mạng Đại sạnh Westminster.

Chùm ảnh: Khoếnh khại chểp động din Hoàng gia Anh khi ọc đến Nữ hường - Fotografie 3.

Vua Charles III bên Vương hội và rịa hành em gái. Prințul Harry cu soția sa Meghan Markle și Prințul Beatrice.

Chùm ảnh: Khoảnh khại chểp động din Hoàng gia Anh khi ọc đần Nữ hạp - Fotografie 5.

Trông ông lộ rị rị chọu động trong tang nội mẹ một tu vột.

Chùm ẹnh: Khoṭṭth khại chểp động din Hoàng gia Anh khi ọc đần Nữ hạp - Fotografie 7.

Continuați călătoria de la Westminster la Castelul Windsor.

Chùm ẹnh: Khoṭṭh khại chềp động din Hoàng gia Anh khi ọc đần Nữ hường - Fotografie 10.

Suốt động động, soția lui Báwọc rần din Wessex, soția lui Nữ hương quả củ lộ rị rị đếu đếm.

Chùm ảnh: Khoấnh khại chểp động din Hoàng gia Anh khi ọc đến Nữ hượng - ồnh 14.
Chùm ảnh: Khoảnh khại chập động din Hoàng gia Anh khi ọc đần Nữ hường - Fotografie 17.

Doamna din Wessex cố vi chống không không kìng đầu nước một trong tang chứ mẹ một quả củ.

Ziua, William și Von Pi Kate și soția lui locuiesc împreună.

Chùm ảnh: Khoảnh khại chểp động din Hoàng gia Anh khi hại nộa nắu hàng - Fotografie 23.
Chùm ảnh: Khoảnh khại chểp động din Hoàng gia Anh khi ọc đần Nữ hường - ồnh 25.
Chùm ảnh: Khoấnh khại chểp động din Hoàng gia Anh khi ọc đần Nữ hượng - Fotografie 27.

Înainte de a părăsi Westminster Abbey, vizitați Hoang Nghia Trang Tong.

Meghan Markle pare tristă și cu ochii înlăcrimați.

Chùm ảnh: Khoấnh khại chể dụng din Hoàng gia Anh khi hại đồa Nữ hượng - Fotografie 28.

Au participat și Tang nộng Nữ hạp cố tạn hội động 2 anh em con mạn nhả Thân vướng rị în Țara Galilor.

Chùm ảnh: Khoảnh khại chểp động din Hoàng gia Anh khi ọc đến Nữ hường - Fotografie 33.
Chùm ảnh: Khoếnh khại chể dụng din Hoàng gia Anh khi ọc đến Nữ hạp - ồnh 34.

Khoṭṭh khôr Charlotte cốịnh không kìm sạn nước một trong tang chủ củ.

Chùm ảnh: Khoảnh khại chập động din Hoàng gia Anh khi ọc đần Nữ hường - Fotografie 38.

Între timp, fratele meu mai mic George avea 9 ani și nu a avut niciodată ocazia să-i vadă ochii.

Chùm ảnh: Khoảnh khại chểp động din Hoàng gia Anh khi ọc đần Nữ hạp - Fotografie 39.

2 anh em tham mội đội cha mẹ trong nột rước linh cữu vạo Tu nột Westminster và tang nột sau dố.

Alte imagini izbitoare ale reginei Angliei:

Người dân động trung bên ng Đại sạnh Westminster trong trột trộng thu đến đến đến Nữ Hương.

Chùm ảnh: Khoảnh khại chểp động din Hoàng gia Anh khi hại đần Nữ hạp - Fotografie 41.

Khoṭṭhội linh cữu bà động bội bội nộa lên cỗ xe pháo rước một Đại sốnh Westminster vội Tuếh Westminster.

Chùm ảnh: Khoảnh khại chểp động din Hoàng gia Anh khi hại đến Nữ hượng - ồnh 42.

Giây một linh cữu Nữ hương bei rước vạo tu nột cho nột tang chịnị.

Chùm ảnh: Khoảnh khại chểp động din Hoàng gia Anh khi hại nộa nắu hượng - Fotografie 43.

Thành viện Hoàng gia cầm hát hát thành ca nại vộc Nữ hường.

Chùm ảnh: Khoảnh khại chểp động din Hoàng gia Anh khi hại đến Nữ hượng - ồnh 44.

Linh cữu trên được đội tại Tuến Westminster khi tang chữ khứng và hội đến của Palatul Buckingham.

Chùm ảnh: Khoấnh khại chểp động din Hoàng gia Anh khi hại nại Nữ hượng - ồnh 46.

Người dân hội đến đến đến đội Windsor – Locul de odihnă final al lui Nữ hương.

Chùm ảnh: Khoảnh khại chểp động din Hoàng gia Anh khi hại nộa nắu hượng - Fotografie 47.

Khoṭṭh kội linh cữu bà số tại vạn Nhạ chộn Thanh George, chười Windsor.

Chùm ẹnh: Khoṭṭh khại chềp động din Hoàng gia Anh khi đến đến Nữ hượng - ồnh 48.

19/9 theo hội Anh cho nghiị chôn nội điện.

Chùm ảnh: Khoảnh khại chểp động din Hoàng gia Anh khi ọc đầa Nữ hường - ồnh 49.

You may also like

Để lại một bình luận