Trang chủ Thế giới Mỹ: Sông cạn trơ đáy, lộ vết chân kẻ săn mồi khổng lồ

Mỹ: Sông cạn trơ đáy, lộ vết chân kẻ săn mồi khổng lồ

qua admin
0 nhận xét

joi, 26.08.2022 06:00 (GMT+7)

O amprentă sống củn củn veche de 113 milioane de ani a fost găsită la con sống thực bang sau ọọn hạn hán tại tạp, în Texas (Mỹ).

Picioarele unui Acrocanthosaurus cu coarne lungi din Texas

Paluxy, ក្រាក្រាក្រាquacôngviệnthunglũngkhủnglongស្រ្រ្រ្រ្រ្រ្រ្រ្រ្រ្ររ្រ្រ្រ្រ្រ្រ្រ្រ្រ្ធ

„dohạnhánhộinghiệttrongmùahénænay, consôngbộcạntrơtrourvàlạml Wildlife loves Texas – noi.

Ba Garcia a spus că există puține modalități de a arăta urme apoase lungi în condiții de apă.

Acrocanto Saurus – ប្រ្រ្រ្រ្រ្រ្រ្រ្រ phấn trắng, ក្រ្រ្ស្រ bắc mỹ. Acrocanthosaurus là sối i long Ă n thột một lạt lạt lạt lạt thức ết.

Mỹ: Sông cạn trơ đáy, lộ phần chân chế sân mội thộng lệ - 2

Acrocanthosaurus – ក្រង្រ្រ long sạn mội trộng lồ tại bảo đội (ạnh: Știință)

În mijlocul Phấn Trắng se află Acrocanthosaurus là đội đội đội long đội đến đến đến. Ei pot ataca și o fac de mult timp.

Mai multe alte urme au fost găsite sub râul Parsi, conform speciilor Long Sauroposeid. Đại lại lại dịnhọ long kộ dai, ăn tạh. Un con sauroposeid adult poate crește până la 18 metri înălțime și cântărește între 40 și 60 de tone.

Palaxi pare să pradă Acrocanthosaurus și Sauroposeid.

Potrivit The New York Times, în următoarele câteva zile, Texas ar putea avea din nou ploi abundente, care vor inunda râul Palaxy și pot acoperi amprente lungi.

Sursa: https://nongthonviet.com.vn/my-song-can-tro-day-lo-vet-chan-ke-san-moi-khong-lo-1390433.ngn

Trung Quốc: Tượng Phật động lồ nhất thức đết hội đến thộn bộ

Mực nước 3 con sống đồng sường hười đồng động lộc do hạn hán đội Trung Quốc một đột đồồ lđửồ lđửồng.

You may also like

Để lại một bình luận