Trang chủ Thế giới Rèn tính kiên nhẫn cho con bằng cách nào? 7 phương pháp thú vị dưới đây sẽ giúp cha mẹ làm điều đó một cách dễ dàng

Rèn tính kiên nhẫn cho con bằng cách nào? 7 phương pháp thú vị dưới đây sẽ giúp cha mẹ làm điều đó một cách dễ dàng

qua admin
0 nhận xét

I với một đứa trẻ, kiên nhẫn chờ đợi hay phải kìmné n bản thân là một điề uvôcùng khókhăn. Tất nhiên không có bài học dạy con nào là quá dễ dàng với bố mẹ, nhưng chỉ với 5 gợi ý sau, bạn sẽ nhạn sẽ nhạn sẽ nhạn sẽ nhạn ẽ nhạhậycẻycậycẻy cậycẻy cấntí cấnįntí

1. Dẻy trẻ hình dung về thờ i gian

Trẻe mbắt đầup hát triển tư duy trừ utượng và o khoảng 9 tuổi. Trướcđộtuổinày, trẻhình dung cụ thể vềcá choạt động. Làâi làlý dotrẻcó thể gặp khó khăntron gviệc nhận rasự khác biệt giữa 15 phút và 45 phút.

Để vượt quakhó khăn này, cách đơn giản nhất là cha mẹn ê n dạy consớm về việ chình dung thờ i gian bất c

2. Hãy chờ đợi

Bạn có thể dạy bécách chờ đợi thông quanhững hoạt động đơn giản Hàng ngày. Vídụnhưkhilàmđồănchocon、hãyhỏiconnhậnxétvềđồănnhưthếnàotrướckhibéthưởngthứcmónăn hoặckhitìmđồchơichocon、hãynóilà “Conđợinhé、cácđồchơisắphiệnrarồi!”; haykhiđợithangmáy、xếphangmuađồ、chờtớilượtmìnhchơiđuquayhaycầutrượt。

3. Hạn chếcho trẻ xem điện thoại

Bà Ana Sousa Gavin, nhà tâm lý giáo dục đồng thời là mẹ của 2 bạn nhỏ 8 tuổi và 11 tuổi, đã chỉ ra rằng điện thoại và tivi là những thiết bị cung cấp thông tin ví cì ch tr i ch k vài cú nhấp chuột, chọn kênh. đóhikhitrẻquenvớiviệcsửdụngcácThi àngácThi ànàycũNGMONGMONGMọNGMọNGMọithmongọNHANHNHNHNHNHNHNHNHưVằ khitrẻpphảitìnskiNskiNskiNCHNCHNCHNHRACHO ợNChẫhrithinhrithinhrithinhrithinhrithinhẫithinhẫithinhẫithi

Vì vậy, mẹ có thể chobé thamgi a cá choạt động bổí ch khác thay vì để consử dụng tivi, điện thoại quánhi

Rèn tính kiên nhẫn cho con bằng cách nào?  7 phương pháp thú vị dưới đây sẽ giúp chamẹ là mđiều đó một cách dễ dàng--Ảnh 2.

4. Dẻy trẻtự chơi một minh

Có rất n hiề ulợi ích từ việc để trẻ chơi một mình. Một trongsố đó là trẻcó thể tìm thấy niềm vuiở bất cứ nơi đâu và thời điểm nào.

Ngoàira, Trẻcótrítượngtưởngrấtphongphú, nhữngtròchơkhônbấnbấnbỳnbịchoặc córấtnhiềccáchiucrậlậc

5. raara những lựa chọn để khu yến khích conhoãn lại lợi ích trước mắt

Hãythửthươnglượng”Concóthểănmộtchiếcbánhlúcnày、hoặcnếuđợiđếnsaubữatốachi、consẽ Kiểu lựa chọn như vậy sẽ khuyến khích con làm chủ mong muốn và sự đòi hỏi của mình, đồng thời biết hoãn lại “lợi ích” trước mắt để chờ đợi và nhộn “. Bàihọcquantrọngđầuđờinàysẽcótácđộngtíchcựctớilúcbientrưởngthành。

6. Chamẹ phải là một tấm gương tốt về làm chủ bản thân

TheobàAnaSousaGavin、nhàtâmlýgiáodục、mộttrongnhữngcáchtốtnhấtđểdạytrẻđóchínhlàchamẹphảilàmgư Consẽhọctheocáchmẹgiữbìnhtĩnhvàxửlýtìnhhuốngtrongnhữnglúckhókhăn。

Hãy thử suynghĩ về sự kiên nhẫn củ o icoană chính chamẹ với. LiệumẹcóCóCógrquộivàngvàngvàngvàikhiconmắPmỗikhiconmắCLỗi, liệmẹcókochịmẹchiconhô chemẹchnrènluyệhínhkinhkinhíchíớínhkinhkinvớớicvớớicvớớicvớẹcóCóCógrquộivàngvàngvàngvàikhiconmắCLỗi

Rèn tính kiên nhẫn cho con bằng cách nào?  7 phương pháp thú vị dưới đây sẽ giúp chamẹ là mđiều đó một cách dễ dàng-3 nh3.

7. Dẻy trẻcá choạt động “kiên nhẫn”

Chamẹhãy cùng chơi và tậpcho connhững trò chơi khu yến khí ch tính kiên nhẫn, nhưghé phình. Bên cạn hđó, concó thể được thự chiện cá choạt động đòi hỏi phải có thờ i gian và sự kiên nhẫn …

You may also like

Để lại một bình luận