Trang chủ Thế giới Thủ tướng Đức nêu các chủ đề quan tâm tại các hội nghị thượng đỉnh EU, G7, NATO