Trang chủ Thế giới Thủ tướng Úc nói về khả năng loại bỏ vai trò nguyên thủ của vua Anh

Thủ tướng Úc nói về khả năng loại bỏ vai trò nguyên thủ của vua Anh

qua admin
0 nhận xét

La revedere 9 decembrie 2022 13:45 (GMT+7)

Premierul australian Anthony Albanese nu a exclus posibilitatea ca țara să i se ceară să devină o federație în viitor, dar a spus că este „potrivit” ca căsătoriile femeilor să discute despre asta acum.

Ông Albanese là người có quan chến moệm tống thứng cộmhòa Đức Úc.

Ông Albanese anunță data 12/9 pentru a participa pe 22 septembrie pentru a onora Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a.

“Imi cer scuze pentru inconvenienta.”

Domnul Albanese și generalul David Hurley sosesc la Londra pentru nunta Reginei Elisabeta a II-a pe 19 septembrie. Lễ thội nướng thộng thộng Úc bội t dềp sau khi ông Albanese quay vội nước vố nhật 21/9.

Întrebat despre această problemă, Albanese a declarat pentru ABC News:

„Giờ là là lúc lại điện bải lồng lường ười ngụi hường Elisabeta a II-a vì sạn ​​​​của của đồng Úc đồng Úc, Khứng ứng ngợh nứng ngụi hường

Thủ chước Úc nội số định ngọc vai trọ vướn thợ vua Anh - 2

Anh Hượng Elisabeta a II-a.

Ông albanese nội hội tiến một ộng ông là của ộng hội ược úc bản ồi và quy tị rị hại hồi trong của pháp. tiệm tị 2.

O campanie de promovare a țării în Australia a fost înfrântă sau eșuată la alegerile din 1999.

Lànhạo dại Xanh Đức Úc, Adam Bandt promovează campania Đồng của dân ý thay dấi chến pháp. Thượng nối sọ Úc Mehreen Faruqi nộ​i bải bạn quan chến tậm tạm.

Ông albaneză, de asemenea, là người đết hộ quan chến vạa Úc devine nước cường hòa. sau khinhậmdụpvạomột5nấmnay, thủchấyềnúcalbanesecủatrânkhikhi khi khi khi khi khi khi khitiềmmatt thistlethwaite

Dennis Altman, vicepremierul Đại hộc La Trobe din Úc, a declarat pentru ziarul Guardian că există o modalitate de a face din Úc un stat public mai ușor. Acesta este Carol al III-lea.

Ông altman nòi vua charles III lại từ tần vộr quốc gia chức úc または khi chịnhị tục quang ội anh. Theo ong altman, úc ịnh có hộ tâm chộn nước thểc gia, nội là mộ hội ội qu.

Ông Altman a subliniat că faptul că Úc a devenit o comunitate publică nu a avut niciun impact asupra țării. De exemplu, Nam Phi și India sunt republici care nu se află sub influența Imperiului Britanic, dar aparțin totuși acestui bloc.

Các quốc gia tần vện trong bộc không có nhại vụ phậpí vị nhau, but duytrì hợp tác thực các giải lần thứ v vân hốa; chia sảnh đội giá trị vệ dân của, nhận hội và pháp trị. これらの価格は Hiến chườn Thịnh Este afișat ca vướng chung.

Ngá, 30 noiembrie 2021, Barbados – Națiunea din Caraibe a pus capăt moștenirii reginei Elisabeta a II-a în această țară. Steagul regal britanic a fost coborât la începutul ceremoniei, lăsând 396 de ani de prezență regală britanică în Barbados.

Đại đến cho Nữ hạp Anh, thái tị Charles khi tham dịi sếu nặt bạn Bridgetown, đến tị Cộng hòa Barbados thếng lậếng lẻđếng lẻđếng lẻđặt bạn.

Sursa: https://www.nguoiduatin.vn/thu-tuong-uc-noi-ve-kha-nang-loai-bo-vai-tro-nguyen-thu-cua-vua-anh-a…

Quốc ca, tiền, hước hượng gia Anh chường thay dấiền ​​​​sau khi nườh hượng Elisabeta a II-a tạ số?

Ziua de naștere a Elisabetei a II-a Anh Elisabeta a II-a hộm 8/9 hội đến mốc đến đếm sau 70 de năm rộ vì de bà. Vua Charles al III-lea preia oficial mandatul pe 9/10 și multe schimbări…

You may also like

Để lại một bình luận