Trang chủ Thế giới Trung Quốc lên kế hoạch ‘trấn áp’ sau các cuộc biểu tình chống zero-Covid

Trung Quốc lên kế hoạch ‘trấn áp’ sau các cuộc biểu tình chống zero-Covid

qua admin
0 nhận xét

sursa imaginii, Getty Images

face din nou fotografia

C ạnh sat Đạn một lộn người tình tình pe 28 noiembrie în Bac Kinh

Cơ quan an ninh hạng tước Trung Quốc a solicitat un miting „thịnh ịnh tụ ảpẹ” sau o întâlnire cu Covid în orașul Trung Quốc la sfârșitul săptămânii trecute.

Poliția a fost intensificată acolo unde au avut loc revoltele, iar unii protestatari au spus că i-au contactat pentru a afla unde se află.

Trong khi quối độp y từ Trung Quốc cho số các cách phong lạa nên bải “áp tảu và nới yại yạn cách nhạch chóng”.

Trung Quốc a înregistrat recent un număr crescut.

You may also like

Để lại một bình luận