Trang chủ Thế giới Việt Nam sẽ có 3

Việt Nam sẽ có 3

qua admin
0 nhận xét

Những động lực tanng trưởng mới

Làólàđiểm nhấn đáng chúý tại tờ trình của Bộ KH-Đ T vừ a gửi Thủ tướng về việc phê du yệ kinh tế biển gắn với xây dựng các trungtâm kinhtếbiển mạnh thời kỳ đến năm 2030.

Cảng biển, dịch vụh ậu cần cảng sẽ làng ành đượ cưutiên của hầu hết cáck hukin h tế biển

Mục tiêu cụ thể của ề án ầy tham vọng này là tạo dựng cụm liên kết ngành kinh tế biển ở những khu vực vùng biển v ve ven biển có lợi thế, phấn ấn ấn ấ. NHấn mạnh việc phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển trước hết ở những khu vực trọng đi hắn vớn xây dựng thành trung tâm kinh tớn tạn qyng thành trung tâm kinh tânh tạn qyng thành trung tâm kinh tânh t đnh.

Các khu vực trọng điểm phát triển các cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng thành tâm tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia phấn ấu ạt tốc hộc hộ cưởt hướ cưởc hướ cưởc hộ Cầ Cầ Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở Cưở.

Bộ KH-cho Tchorằng bản chất củ aliên kết ngành kinhtế biển là sự tập trung (tại một khuvực) các Nghiệp gratuit.chế.

Cụm liên kết ngành kinh tế biển ược khởi ầu phát triển từ khu vực lõi hay khu vực trọng điểm, trung tâm liên kết ngành là một vùng tập trung đôul thị, tp l à một vùng tập trung đôul cảng biển quc tế, sauđó mở rộng lantỏa phát triển ravùng xungquanhtrong phạm vi một số tỉ nhven biển.

Điềukiệnđểxácđịnhkhuvựclàkhulõi、trọngđiểmpháttriểnlà:cócảngbiểnlớn、đầum cóTPvenbiểnhayvùngtậptrungđôthịvenbiển; cósẵnhoặcđangpháttriểnmạnhkhukinhtế、nhiềukhucôngnghiệptậptrungvenbiển; cólợithếvềđiềukiệntàinguyênchokhaithác、pháttriểnmạnhngànhkinhtếbiểnnhưcôngnghiệpkhaithácdầ nghề cáDulịch, dịch vụbiển;có điề ukiện phát triển khoa học công nghệ;

„Ạã lạch ậu khoảng 3 năm”

Nhận xét về đềán, PGS Nguyễn ThếChinh, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách tàinguyênvàmôitrường(BộTN-MT)、chorằngđềánkhôngđánhgiáhếtcáctiềmnăngthếmạnhvềkinhtế không lượng hóa được các giá trị kinh tế biển, nhất là các thế mạnh về kinh tế biển xanh từ đó có những quy hoạch, kế hoạch phân bổ không gian biển, nguồn lực.

\ n

„Không chỉ chúng ta mà cả thế giới đang nói nhiề uvề kinhtếxanh, về phát triển thuận thiên trong bối cảnh biến đổ în khíhậu, nhưng đề

Tương tự, saukhinghiên cứu tờ trình, TSVũMinh Khương (ĐH Quốcgia) Singapore) Nói thẳng đềán đã bị lạchậu khoảng 3 năm sovới bối cảnh chung và so với chính chúngta. „Cả Thế Giới đang Hướng ến Net Zero, Vn Cũng đe Cam Kết điều Này NHưng Một Trụ Cột Quan Trọng, ầy tiềm NĂNG PHát Triển Của Kinh Tế Biển Vn đn Lềng. án cần được cập nhật một cách căn bản thì mới có hiệu lực đột phá trong thuhút đầu tư và thúc

Trong khiđó, GS-T SĐặng Đình Đào, nguyên Viện trưởng Viện N ghiên cứu kinhtếvà phát triển (ĐH Kinhtế quố

「Thựctếchúngtatừngcókếhoạchpháttriểncáckhukinhtếbiển、nhưngđếngiờthànhcônghaykinhnghiệmrútrath DườngnhưVNquácoitrọngsốlượng“chỉtiêulấpđầy”màcoinhẹchấtlượngpháttriển。 Điển hình việc tỷ lệ lấp đầy khu A, khu B có thể cao nhưng tính chuyên biệt, bổ trợ của các khu kinh tế là không rõ, khi mà một khu kinh tế (biển) lại „hầm” khác nhau, thậm chí không liên quanđến nhauchứ không phải là các ngành bổ trợ, tươn ghỗ ch on Đ, ông.

Do đó, theo chuyên gia này, cần những đánh giá, tổng kết về chủ trương xây dựng các khu kinh tế biển trong quá khứ để tránh việc đề án lần này “hoành tráng về số”. 「Phảiđánhgiálạithậtrõnguồnlựcđấtđai。 Vìthựctếnhưcáckhucảngbiển、cácđảođềubị“phânlôbánnền ”Cả。 không có tổ ủ lớn thì khó mà thu hút các ại bàng, điều này có th ễ thấy khi nhìn thẳng vào các khu vực ầyy tiềm năng như phú quốc, cảng hải phòng như.

7 cụ mliên kết ngành kinhtếbiển

Từ quan điểm đó, cơ quan soạn thảo đề xuất VN có thuận lợi để xây dựng, phát triển 7 cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với khu vực lõi, khu vực trìng tìh tìm tráng tọh tìm trìng tọm trìng tọm tráng mạnh của quốc giacó tầm quốc tế.

Một là cụm phía bắc gồm quảng ninh – hải phòng – thái bình – nam ịnh – ninh bình với khu vực lõi khởi ầu phát triển là hải phòng – quảng ninh mà tâm đi n quòc tả tả tế the tế tâ g ice đc quểc tit tả tế the tế the tâ đt n ốc quò tả tả tế tế the tâ đc quểc tit tả tế tế the tHy ốc ốc quòc tả tả tế the the the ốc quểc quò tả tả tế tế the tâ đc quểc tit tả tế tế the tâ g qu ốc quòc ty tả lế.

Lĩnh vự cưut iên của cụm này gồm cảng biển quốc tế, vận tải viễn dương, dịch vụ Hàn ghải cơ giải trí..

Thứ 2 là cụ m Bắc Trung bộ với khu vự clõi khởi đầuven biển Nghệ An–Hà Tĩnh. Lĩnhvựcưutiênlàcảngbiểnxuấtnhậpkhẩu; dịchvụ ロジスティクス; sảnxuấthàngđiệntử 、 cánthép 、 dệtmayxuấtkhẩu 、 côngnghiệphỗtrợsảnxuấu。 côngnghiệphỗtrợsảnxuấtôtô;

Cụm Trung Trung bộ với khu vự clõiở Đà Nẵng và Thừ a Thiên-Huế. Ngànhnghềchínhlàcảngbiểncontainertrungchuyểnvàcảngbiểndulịch 、 vậntảibiểnquốctế; tàichínhquốctế 、 dịchvụkhoahọccôngnghệcao; cơkhíchínhxác 、 theyy ựtựnghiei; công ng hệ thông tinHóa dược, sản xuất thuốc; dulịch biển.

CNamm Nam Trung bộ với khu vự clõi Khánh Hòa-Nam Phú Yên. Ngànhnghềchính : cảngbiểntổnghợp 、 dịchvụhậucầncảngbiển; chếphẩmsinhhọc 、 hóaphẩm 、 hóadược; chếbiếnhảisảnxuấtkhẩu; Côngnghiệhíthíđkythhthhthhthhthhythhyhẩu;

CụmĐôngNambộmởrộngvớikhuvựclõiBàRịa-VũngTàuvàĐôngNamTP.HCMxâydựngthànhtrungtâmkinhtếbiể Lĩnhvựcưutiênlàcảngtrungchuyểnquốctế、đóngtàubiển、vậntảiviễndương; kiểmđịnhsảnphẩmdịchvụđàotạophụcvụkinhtếbiển; dịchvụthươngmại、tàichínhquốctế; côngnghiệphóadầu、hóachất; côngnghệcaosảnxuấtthiếtbịđiệntử、viễnthông; côngnghiệpôtô; dulịchbiểnvàdulịchđôthị。

Cụ mĐông và Tây Nam bộcó khuvự clõi là hạn guồn sông Hậut huộc Trà Vinh–Sóc Trăng–Cần Thơ. N gành chính mà cụm nà yhướng tới là cảng biển choxuất khẩu trungchu yển quốc tếnông sản; dulịch sinh tháiBảo tồn hiên nhiên.

CụmTâyNamVớikhuvựclõilàPhúQuốc–RạchGiá–TP.CàMau–khukinhtếNămCănvớingànhnghềchínhgồmcảngbiảng chếbiếnthủysản; côngnghiệpkhaithácdầukhí; nănglượngtáitạo; nghềcáxabờ; nghỉdưỡng–giảitrí–tàichínhcótầmquốctếcao。

You may also like

Để lại một bình luận