Trang chủ Việt Nam 10 ngày nữa ‘hạn chót’ tiêm chủng cho trẻ em, TP.HCM thuộc nhóm chích tỉ lệ thấp

10 ngày nữa ‘hạn chót’ tiêm chủng cho trẻ em, TP.HCM thuộc nhóm chích tỉ lệ thấp

qua admin
0 nhận xét

Trẻ em TP.HCM được tiêm vắc xin phòng COVID-19 – Ảnh: DUYÊN PHAN

Hoànthànhmụctiêutiếntiộtiêmtrongtháng8-2022、cácaịaphngcầntiếptụcymạnhtiến性nthiộtriounnkhaitiêmch như vậy tại hội thảo tăng cường công tác tiêm chủng và phòng chống dịch khu vực miền Bắc được tổ chức vào ngày 19-8.

</p> <p>theothứtrưởnghương, chiếndịchtiêmchủngvắcxinphòng covid-19 </p> <p>thờigian qua, cácchịaphươngng triệu trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm 1 mũi vắc xin đạt 78%. </p> <p>“tuynhiên, bêncạnhcácaphương deer lệtiêmchcaovẫncónhiềutỉnhtỉlệlệtiêmm lệtiêmmũi1chotrẻtừ5°dưới12tuổidưới60% . </p> <p>Trong số này, với mũi 1, Đà Nẵng mới đạt 48,6%, Quảng Nam 49,3%, Bình Thuận 58,7%, TP.HCM 53,1%, Bình Dương 60,6%.</p> <p>Với mũi 2, Đà Nẵng mới đạt 19.3%, Quảng Nam 16.7%, Khánh Hòa 27.1%, TP.HCM 30.6%, Bình Dương 27.2%.</p> <p>Lãnh đạo Bộ Y tế cũng lưu ý tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các khu công nghiệp triển khai tiêm nhắc vắc xin phòng COVID-19 cần đạt tỉ lệ cao trên 90% để đảm bảo miễn dịch, duy triên tục của công tác sản xuất, phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng. </p> <p>bêncạnh deer, ngànhytếcácaphphngphốihợpvớingànhgiáodụ crsyátitượnghọcsinh sinh vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 – dưới 12 tuổi trổo mớc hớc hớc khi </p> <p>Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương tiếp tục đề nghị các địa phương tăng cường truyền thông về lợi ích, tính an toàn của mũi tiêm nhắc, các địa phương sử dụng tăng cường truyền thông cho người dân tích cực hưởng ứng tiêm các mũi nhắc vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo miễn dch cộng đồng, tăng cỰờng quản lý, điều phối vắc xin để đảm bảo sử dụng hiệu quả. </p> <p><span style="">the at training, thong viknichi covid-19códấuhiệugiatîng, mộtsốchbệnhtruyềnnhiễnnhiễnnhiễm</span></p> <p><title/></p> <p>Từ tháng 5-2022 đến nay dịch đậu mùa khỉ đã gia tăng liên tục cả về số ca mắc lẫn số quốc gia ghi nhận. Tổ chức Y tế thế giới đã công bố dịch bệnh này là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế.</p> <p>“Để đáp ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong thời gian tới đòi hỏi sự chủ động, tăng cường trong công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là hoạt động giám sát ngăn chặn tại cửa khẩu, phát hiện sớm tại cộngh ng, tạicơy tếvàxửlýkịpthờicácổdịchphátsinh.chuẩnbịnhânlực, vậtlựcs</p> </p></div> <div class="penci-single-link-pages"> </div> <div class="post-tags"> <a href="https://bestinvn.vn/topics/chich/" rel="tag">chích</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/cho/" rel="tag">cho</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/chot/" rel="tag">chót</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/chung/" rel="tag">chung</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/han/" rel="tag">Hàn</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/le/" rel="tag">Lệ</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/ngay/" rel="tag">ngày</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/nhom/" rel="tag">nhóm</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/nua/" rel="tag">nửa</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/thap/" rel="tag">thấp</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/thiem-chong/" rel="tag">Thiem Chong</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/thuoc/" rel="tag">thuốc</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/ti/" rel="tag">tỉ</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/tiem/" rel="tag">tiêm</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/tp-hcm/" rel="tag">TP HCM</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/tphcm/" rel="tag">TPHCM</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/tre/" rel="tag">trẻ</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/tre-tu-5-den-duoi-12-tuoi/" rel="tag">trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/ty-le-tiem-chung/" rel="tag">tỷ lệ tiêm chủng</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/vac-xin/" rel="tag">vắc xin</a> </div> </div> </div> <div class="tags-share-box single-post-share tags-share-box-s2 tags-share-box-2_3 social-align-center"> <span class="penci-social-share-text">Đăng lại</span> <div class="post-share"> <span class="post-share-item post-share-plike"> <span class="count-number-like">0</span><a href="#" aria-label="Like this post" class="penci-post-like single-like-button" data-post_id="50585" title="Like" data-like="Like" data-unlike="Unlike"><i class="penci-faicon fa fa-heart-o" ></i></a> </span> <div class="list-posts-share"><a class="post-share-item post-share-facebook" aria-label="Share on Facebook" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bestinvn.vn/viet-nam/10-ngay-nua-han-chot-tiem-chung-cho-tre-em-tp-hcm-thuoc-nhom-chich-ti-le-thap/"><i class="penci-faicon penciicon-facebook" ></i><span class="dt-share">Facebook</span></a><a class="post-share-item post-share-twitter" aria-label="Share on Twitter" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Check%20out%20this%20article:%2010%20ng%C3%A0y%20n%E1%BB%AFa%20%27h%E1%BA%A1n%20ch%C3%B3t%27%20ti%C3%AAm%20ch%E1%BB%A7ng%20cho%20tr%E1%BA%BB%20em%2C%20TP.HCM%20thu%E1%BB%99c%20nh%C3%B3m%20ch%C3%ADch%20t%E1%BB%89%20l%E1%BB%87%20th%E1%BA%A5p%20-%20https://bestinvn.vn/viet-nam/10-ngay-nua-han-chot-tiem-chung-cho-tre-em-tp-hcm-thuoc-nhom-chich-ti-le-thap/"><i class="penci-faicon penciicon-twitter" ></i><span class="dt-share">Twitter</span></a><a class="post-share-item post-share-pinterest" aria-label="Pin to Pinterest" data-pin-do="none" rel="noreferrer" onclick="var e=document.createElement('script');e.setAttribute('type','text/javascript');e.setAttribute('charset','UTF-8');e.setAttribute('src','//assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999);document.body.appendChild(e);"><i class="penci-faicon penciicon-pinterest" ></i><span class="dt-share">Pinterest</span></a><a class="post-share-item post-share-tumblr" aria-label="Share on Tumblr" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fbestinvn.vn%2Fviet-nam%2F10-ngay-nua-han-chot-tiem-chung-cho-tre-em-tp-hcm-thuoc-nhom-chich-ti-le-thap%2F&name=10%20ng%C3%A0y%20n%E1%BB%AFa%20%27h%E1%BA%A1n%20ch%C3%B3t%27%20ti%C3%AAm%20ch%E1%BB%A7ng%20cho%20tr%E1%BA%BB%20em%2C%20TP.HCM%20thu%E1%BB%99c%20nh%C3%B3m%20ch%C3%ADch%20t%E1%BB%89%20l%E1%BB%87%20th%E1%BA%A5p"><i class="penci-faicon penciicon-tumblr" ></i><span class="dt-share">Tumblr</span></a><a class="post-share-item post-share-vk" aria-label="Share on VK" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://vk.com/share.php?url=https://bestinvn.vn/viet-nam/10-ngay-nua-han-chot-tiem-chung-cho-tre-em-tp-hcm-thuoc-nhom-chich-ti-le-thap/"><i class="penci-faicon penciicon-vk" ></i><span class="dt-share">VK</span></a><a class="post-share-item post-share-whatsapp" aria-label="Share on Whatsapp" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://api.whatsapp.com/send?text=10%20ng%C3%A0y%20n%E1%BB%AFa%20%27h%E1%BA%A1n%20ch%C3%B3t%27%20ti%C3%AAm%20ch%E1%BB%A7ng%20cho%20tr%E1%BA%BB%20em%2C%20TP.HCM%20thu%E1%BB%99c%20nh%C3%B3m%20ch%C3%ADch%20t%E1%BB%89%20l%E1%BB%87%20th%E1%BA%A5p %0A%0A https%3A%2F%2Fbestinvn.vn%2Fviet-nam%2F10-ngay-nua-han-chot-tiem-chung-cho-tre-em-tp-hcm-thuoc-nhom-chich-ti-le-thap%2F"><i class="penci-faicon penciicon-whatsapp" ></i><span class="dt-share">Whatsapp</span></a><a class="post-share-item post-share-email" target="_blank" aria-label="Share via Email" rel="noreferrer" href="mailto:?subject=10%20ngày%20nữa%20'hạn%20chót'%20tiêm%20chủng%20cho%20trẻ%20em,%20TP.HCM%20thuộc%20nhóm%20chích%20tỉ%20lệ%20thấp&BODY=https://bestinvn.vn/viet-nam/10-ngay-nua-han-chot-tiem-chung-cho-tre-em-tp-hcm-thuoc-nhom-chich-ti-le-thap/"><i class="penci-faicon penciicon-email" ></i><span class="dt-share">Email</span></a></div> </div> </div> <div class="post-author abio-style-2 bioimg-sround"> <div class="author-img"> <img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=100&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=200&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-100 photo' height='100' width='100' decoding='async'/> </div> <div class="author-content"> <h5><a href="https://bestinvn.vn/author/admin/" title="Tác giả admin" rel="author">admin</a></h5> <p></p> <div class="bio-social"> <a rel="noreferrer" target="_blank" class="author-social" href="https://bestinvn.vn"><i class="penci-faicon fa fa-globe" ></i></a> </div> </div> </div> <div class="post-pagination"> <div class="prev-post"> <div class="prev-post-inner"> <div class="prev-post-title"> <span>bài trước</span> </div> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/honda-br-v-2022-chot-gia-ban-chua-den-600-trieu-de-thay-mitsubishi-xpander-lam-vua-phan-khuc/"> <div class="pagi-text"> <h5 class="prev-title">Honda BR-V 2022 chốt giá bán chưa đến 600 triệu, dễ thay Mitsubishi Xpander làm ‘vua phân khúc’</h5> </div> </a> </div> </div> <div class="next-post"> <div class="next-post-inner"> <div class="prev-post-title next-post-title"> <span>bài tiếp theo</span> </div> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/truc-tiep-pau-fc-vs-sochaux-0h00-hom-nay-21-8-link-hd/"> <div class="pagi-text"> <h5 class="next-title">Trực tiếp Pau FC vs Sochaux, 0h00 hôm nay 21/8 (Link HD)</h5> </div> </a> </div> </div> </div> <div class="post-related penci-posts-related-grid"> <div class="post-title-box"><h4 class="post-box-title">You may also like</h4></div> <div class="penci-related-carousel penci-related-grid-display"> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/11/25/toa-an-qk41-16693885386441912023064-166938864519252504033-crop-16693886775171161752690.png" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/trieu-quan-su-lanh-them-6-nam-tu-vi-tron-trai-trom-cap-tai-san/" title="Triệu Quân Sự lãnh thêm 6 năm tù vì trốn trại, trộm cắp tài sản"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/trieu-quan-su-lanh-them-6-nam-tu-vi-tron-trai-trom-cap-tai-san/">Triệu Quân Sự lãnh thêm 6 năm tù vì trốn trại, trộm cắp...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T23:00:07+00:00">November 26, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/11/26/3161817315473493467503077394982529478425155n-166945837434581967054-16694584027182047675000-crop-1669459262903806375839.png" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/cuoc-truy-bat-ke-giet-nguoi-phu-nu-ban-tra-da-o-ha-noi/" title="Cuộc truy bắt kẻ giết người phụ nữ bán trà đá ở Hà Nội"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/cuoc-truy-bat-ke-giet-nguoi-phu-nu-ban-tra-da-o-ha-noi/">Cuộc truy bắt kẻ giết người phụ nữ bán trà đá ở Hà...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T22:26:34+00:00">November 26, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.plo.vn/600x315/Uploaded/2022/azmtn/2022_11_25/vuon-xoai-2-6746.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/khu-du-lich-noi-tieng-o-dong-nai-xin-chuyen-doi-thanh-khu-dan-cu/" title="Khu du lịch nổi tiếng ở Đồng Nai xin chuyển đổi thành khu dân cư"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/khu-du-lich-noi-tieng-o-dong-nai-xin-chuyen-doi-thanh-khu-dan-cu/">Khu du lịch nổi tiếng ở Đồng Nai xin chuyển đổi thành khu...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T21:56:37+00:00">November 26, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/11/25/z3907195712883cffaeb1503638fb9541713d0784c3ca0-crop-1669384337717.jpeg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/vu-hon-600-hoc-sinh-ngo-doc-nha-truong-xin-y-kien-ve-viec-di-hoc-lai/" title="Vụ hơn 600 học sinh ngộ độc: Nhà trường xin ý kiến về việc đi học lại"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/vu-hon-600-hoc-sinh-ngo-doc-nha-truong-xin-y-kien-ve-viec-di-hoc-lai/">Vụ hơn 600 học sinh ngộ độc: Nhà trường xin ý kiến về...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T21:26:32+00:00">November 26, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/11/26/anh-1-1669435803717642483175-crop-1669435872596465921503.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-se-xay-dung-3-tram-thu-gom-xu-ly-nuoc-thai-cong-suat-365-000-m%c2%b3-ngay/" title="TP.HCM sẽ xây dựng 3 trạm thu gom xử lý nước thải công suất 365.000 m³/ngày"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-se-xay-dung-3-tram-thu-gom-xu-ly-nuoc-thai-cong-suat-365-000-m%c2%b3-ngay/">TP.HCM sẽ xây dựng 3 trạm thu gom xử lý nước thải công...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T20:56:37+00:00">November 26, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/11/25/dsc9561-2-1669375039673-crop-1669389264086.jpeg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tphcm-tim-cach-go-vuong-cho-2-du-an-treo-qua-4-nhiem-ky-quoc-hoi/" title="TPHCM tìm cách gỡ vướng cho 2 dự án treo qua 4 nhiệm kỳ Quốc hội"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tphcm-tim-cach-go-vuong-cho-2-du-an-treo-qua-4-nhiem-ky-quoc-hoi/">TPHCM tìm cách gỡ vướng cho 2 dự án treo qua 4 nhiệm...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T20:26:34+00:00">November 26, 2022</time></span> </div> </div></div> <div class="post-comments no-comment-yet penci-comments-hide-0" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title"><span>Để lại một bình luận</span> <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/viet-nam/10-ngay-nua-han-chot-tiem-chung-cho-tre-em-tp-hcm-thuoc-nhom-chich-ti-le-thap/#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3><form action="https://bestinvn.vn/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form"><p class="comment-form-comment"><textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" placeholder="Bình luận của bạn" aria-required="true"></textarea></p><p class="comment-form-author"><input id="author" name="author" type="text" value="" placeholder="Tên*" size="30" aria-required='true' /></p> <p class="comment-form-email"><input id="email" name="email" type="text" value="" placeholder="E-mail*" size="30" aria-required='true' /></p> <p class="comment-form-url"><input id="url" name="url" type="text" value="" placeholder="Trang mạng" size="30" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /><span class="comment-form-cookies-text" for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên, email và trang web của tôi trong trình duyệt này cho lần tôi nhận xét tiếp theo.</span></p> <div class="sgr-main"></div><p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Gửi đi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='50585' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> <!-- end comments div --> </article> </div> </div> <div id="sidebar" class="penci-sidebar-right penci-sidebar-content style-3 pcalign-left pcsb-boxed-whole pciconp-right pcicon-right penci-sticky-sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <aside id="search-2" class="widget widget_search"><form role="search" method="get" class="pc-searchform" action="https://bestinvn.vn/"> <div class="pc-searchform-inner"> <input type="text" class="search-input" placeholder="Nhập và nhấn enter ..." name="s"/> <i class="penciicon-magnifiying-glass"></i> <input type="submit" class="searchsubmit" value="Tìm kiếm"/> </div> </form> </aside><aside id="penci_latest_news_widget-1" class="widget penci_latest_news_widget"><h3 class="widget-title penci-border-arrow"><span class="inner-arrow">Bài viết gần đây</span></h3> <ul id="penci-latestwg-3926" class="side-newsfeed"> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2022/11/26/photo1669431210170-1669431210227990277418.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhung-loi-noi-doi-chieu-tro-pr-va-dieu-hoi-tiec-nhat-cua-ke-toi-do-khien-gioi-tien-so-rung-chuyen/" title="Những lời nói dối, chiêu trò PR và điều hối tiếc nhất của “kẻ tội đồ” khiến giới tiền số rung chuyển"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhung-loi-noi-doi-chieu-tro-pr-va-dieu-hoi-tiec-nhat-cua-ke-toi-do-khien-gioi-tien-so-rung-chuyen/" rel="bookmark" title="Những lời nói dối, chiêu trò PR và điều hối tiếc nhất của “kẻ tội đồ” khiến giới tiền số rung chuyển"> Những lời nói dối, chiêu trò PR và điều hối tiếc nhất của “kẻ tội đồ” khiến giới tiền số rung chuyển </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/11/24/S5NYS6YB6BPKVOZ7B3BNNAFXSA-166-9593-3670-1669282024.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=UbjlZ-3bOhn7_1ZbPvKlFQ" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/luoi-dien-ukraine-ben-bo-vuc-sup-do-truoc-don-ten-lua-nga/" title="Lưới điện Ukraine bên bờ vực sụp đổ trước đòn tên lửa Nga"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/luoi-dien-ukraine-ben-bo-vuc-sup-do-truoc-don-ten-lua-nga/" rel="bookmark" title="Lưới điện Ukraine bên bờ vực sụp đổ trước đòn tên lửa Nga"> Lưới điện Ukraine bên bờ vực sụp đổ trước đòn tên lửa Nga </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://image-us.eva.vn/upload/4-2022/images/2022-11-26/img-social-uploadbtv-b-1669474018-607-width1200height628-1669474018-156-width1200height628-watermark.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tung-gap-bien-co-mat-con-gio-song-vien-man-ben-vo-xinh/" title="Từng gặp biến cố mất con, giờ sống viên mãn bên vợ xinh"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tung-gap-bien-co-mat-con-gio-song-vien-man-ben-vo-xinh/" rel="bookmark" title="Từng gặp biến cố mất con, giờ sống viên mãn bên vợ xinh"> Từng gặp biến cố mất con, giờ sống viên mãn bên vợ xinh </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/11/25/toa-an-qk41-16693885386441912023064-166938864519252504033-crop-16693886775171161752690.png" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/trieu-quan-su-lanh-them-6-nam-tu-vi-tron-trai-trom-cap-tai-san/" title="Triệu Quân Sự lãnh thêm 6 năm tù vì trốn trại, trộm cắp tài sản"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/trieu-quan-su-lanh-them-6-nam-tu-vi-tron-trai-trom-cap-tai-san/" rel="bookmark" title="Triệu Quân Sự lãnh thêm 6 năm tù vì trốn trại, trộm cắp tài sản"> Triệu Quân Sự lãnh thêm 6 năm tù vì trốn trại, trộm cắp tài sản </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/11/26/da-i-loan-1669478383-5265-1669478626.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=49Ir6Lzg8NRuIuuF0LPJuQ" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/lanh-dao-dai-loan-tu-chuc-chu-tich-dang-cam-quyen/" title="Lãnh đạo Đài Loan từ chức chủ tịch đảng cầm quyền"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/lanh-dao-dai-loan-tu-chuc-chu-tich-dang-cam-quyen/" rel="bookmark" title="Lãnh đạo Đài Loan từ chức chủ tịch đảng cầm quyền"> Lãnh đạo Đài Loan từ chức chủ tịch đảng cầm quyền </a> </h4> </div> </div> </li> </ul> <style type="text/css">.widget ul#penci-latestwg-3926 li:not(.featured-news) .side-item .side-item-text h4 a{ font-size: 14px; }.widget ul#penci-latestwg-3926 li .side-item .side-item-text .side-item-meta{ font-size: 12px; }</style></aside><aside id="categories-1" class="widget widget_categories"><h3 class="widget-title penci-border-arrow"><span class="inner-arrow">Thể loại</span></h3> <ul> <li class="cat-item cat-item-19"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí <span class="category-item-count">(10,590)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-18"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh <span class="category-item-count">(10,412)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-17"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới <span class="category-item-count">(9,122)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-20"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao <span class="category-item-count">(8,867)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-60297"><a href="https://bestinvn.vn/sections/trending/">Trending <span class="category-item-count">(19)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-1"><a href="https://bestinvn.vn/sections/uncategorized/">Uncategorized <span class="category-item-count">(1)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-16"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam <span class="category-item-count">(8,780)</span></a> </li> </ul> </aside><aside id="block-4" class="widget widget_block"><div class="is-layout-flow wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"><h2>Những ý kiến ​​gần đây</h2><div class="no-comments wp-block-latest-comments">No comments to show.</div></div></div></aside> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear-footer"></div> <footer id="footer-section" class="penci-footer-social-media penci-lazy" itemscope itemtype="https://schema.org/WPFooter"> <div class="container"> <div class="footer-logo-copyright footer-not-logo footer-not-gotop"> <div id="footer-copyright"> <p>Copyright ©️ All rights reserved. | Best in VN</p> </div> </div> </div> </footer> </div><!-- End .wrapper-boxed --> <div class="penci-go-to-top-floating"><i class="penciicon-up-chevron"></i></div> <a id="close-sidebar-nav" class="header-1"><i class="penci-faicon fa fa-close" ></i></a> <nav id="sidebar-nav" class="header-1" role="navigation" itemscope itemtype="https://schema.org/SiteNavigationElement"> <div id="sidebar-nav-logo"> <a href="https://bestinvn.vn/"><img class="penci-lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20443%2063'%3E%3C/svg%3E" width="443" height="63" data-src="https://bestinvn.vn/wp-content/uploads/2022/03/bestinvn-1.png" alt="Tốt nhất của vietname"/></a> </div> <ul id="menu-main-menu-3" class="menu"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home ajax-mega-menu menu-item-1390"><a href="https://bestinvn.vn/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1397"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1397"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-17 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/11/24/S5NYS6YB6BPKVOZ7B3BNNAFXSA-166-9593-3670-1669282024.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=UbjlZ-3bOhn7_1ZbPvKlFQ" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/luoi-dien-ukraine-ben-bo-vuc-sup-do-truoc-don-ten-lua-nga/" title="Lưới điện Ukraine bên bờ vực sụp đổ trước đòn tên lửa Nga"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/luoi-dien-ukraine-ben-bo-vuc-sup-do-truoc-don-ten-lua-nga/" title="Lưới điện Ukraine bên bờ vực sụp đổ trước đòn tên lửa Nga">Lưới điện Ukraine bên bờ vực sụp đổ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T23:25:35+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/11/26/da-i-loan-1669478383-5265-1669478626.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=49Ir6Lzg8NRuIuuF0LPJuQ" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/lanh-dao-dai-loan-tu-chuc-chu-tich-dang-cam-quyen/" title="Lãnh đạo Đài Loan từ chức chủ tịch đảng cầm quyền"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/lanh-dao-dai-loan-tu-chuc-chu-tich-dang-cam-quyen/" title="Lãnh đạo Đài Loan từ chức chủ tịch đảng cầm quyền">Lãnh đạo Đài Loan từ chức chủ tịch…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T22:58:52+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://genk.mediacdn.vn/zoom/600_315/139269124445442048/2022/11/26/avatar1669433739740-1669433739947688946089.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/toi-se-san-xuat-dien-thoai-doi-dau-iphone/" title="Tôi sẽ sản xuất điện thoại đối đầu iPhone!"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/toi-se-san-xuat-dien-thoai-doi-dau-iphone/" title="Tôi sẽ sản xuất điện thoại đối đầu iPhone!">Tôi sẽ sản xuất điện thoại đối đầu…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T22:32:45+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net/2022/11/26/yyxozyclubpktlscnlfok376x4-166-2435-4876-1669453628.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=P4bwpUS261a8tcG1c7D07A" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/tai-xe-xe-tai-han-quoc-dinh-cong-gay-ap-luc-len-chuoi-cung-ung/" title="Tài xế xe tải Hàn Quốc đình công gây áp lực lên chuỗi cung ứng"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/tai-xe-xe-tai-han-quoc-dinh-cong-gay-ap-luc-len-chuoi-cung-ung/" title="Tài xế xe tải Hàn Quốc đình công gây áp lực lên chuỗi cung ứng">Tài xế xe tải Hàn Quốc đình công…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T22:06:31+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/26/cau-thu-ronaldo-697.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ly-do-suc-khoe-dang-sau-thoi-quen-mat-lich-su-cua-cau-thu-tren-san/" title="Lý do sức khỏe đằng sau thói quen ‘mất lịch sự’ của cầu thủ trên sân"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ly-do-suc-khoe-dang-sau-thoi-quen-mat-lich-su-cua-cau-thu-tren-san/" title="Lý do sức khỏe đằng sau thói quen ‘mất lịch sự’ của cầu thủ trên sân">Lý do sức khỏe đằng sau thói quen…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T18:11:31+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1399"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1399"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-16 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/11/25/toa-an-qk41-16693885386441912023064-166938864519252504033-crop-16693886775171161752690.png" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/trieu-quan-su-lanh-them-6-nam-tu-vi-tron-trai-trom-cap-tai-san/" title="Triệu Quân Sự lãnh thêm 6 năm tù vì trốn trại, trộm cắp tài sản"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/trieu-quan-su-lanh-them-6-nam-tu-vi-tron-trai-trom-cap-tai-san/" title="Triệu Quân Sự lãnh thêm 6 năm tù vì trốn trại, trộm cắp tài sản">Triệu Quân Sự lãnh thêm 6 năm tù…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T23:00:07+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/11/26/3161817315473493467503077394982529478425155n-166945837434581967054-16694584027182047675000-crop-1669459262903806375839.png" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/cuoc-truy-bat-ke-giet-nguoi-phu-nu-ban-tra-da-o-ha-noi/" title="Cuộc truy bắt kẻ giết người phụ nữ bán trà đá ở Hà Nội"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/cuoc-truy-bat-ke-giet-nguoi-phu-nu-ban-tra-da-o-ha-noi/" title="Cuộc truy bắt kẻ giết người phụ nữ bán trà đá ở Hà Nội">Cuộc truy bắt kẻ giết người phụ nữ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T22:26:34+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.plo.vn/600x315/Uploaded/2022/azmtn/2022_11_25/vuon-xoai-2-6746.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/khu-du-lich-noi-tieng-o-dong-nai-xin-chuyen-doi-thanh-khu-dan-cu/" title="Khu du lịch nổi tiếng ở Đồng Nai xin chuyển đổi thành khu dân cư"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/khu-du-lich-noi-tieng-o-dong-nai-xin-chuyen-doi-thanh-khu-dan-cu/" title="Khu du lịch nổi tiếng ở Đồng Nai xin chuyển đổi thành khu dân cư">Khu du lịch nổi tiếng ở Đồng Nai…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T21:56:37+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/11/25/z3907195712883cffaeb1503638fb9541713d0784c3ca0-crop-1669384337717.jpeg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/vu-hon-600-hoc-sinh-ngo-doc-nha-truong-xin-y-kien-ve-viec-di-hoc-lai/" title="Vụ hơn 600 học sinh ngộ độc: Nhà trường xin ý kiến về việc đi học lại"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/vu-hon-600-hoc-sinh-ngo-doc-nha-truong-xin-y-kien-ve-viec-di-hoc-lai/" title="Vụ hơn 600 học sinh ngộ độc: Nhà trường xin ý kiến về việc đi học lại">Vụ hơn 600 học sinh ngộ độc: Nhà…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T21:26:32+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/11/26/anh-1-1669435803717642483175-crop-1669435872596465921503.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-se-xay-dung-3-tram-thu-gom-xu-ly-nuoc-thai-cong-suat-365-000-m%c2%b3-ngay/" title="TP.HCM sẽ xây dựng 3 trạm thu gom xử lý nước thải công suất 365.000 m³/ngày"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-se-xay-dung-3-tram-thu-gom-xu-ly-nuoc-thai-cong-suat-365-000-m%c2%b3-ngay/" title="TP.HCM sẽ xây dựng 3 trạm thu gom xử lý nước thải công suất 365.000 m³/ngày">TP.HCM sẽ xây dựng 3 trạm thu gom…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T20:56:37+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1396"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1396"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-18 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.plo.vn/600x315/Uploaded/2022/jqkpcgmv/2022_11_24/w-p11-mua-xang-1410.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/chua-phai-luc-tang-thue-hon-3-000-dong-lit-xang/" title="Chưa phải lúc tăng thuế hơn 3.000 đồng/lít xăng"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/chua-phai-luc-tang-thue-hon-3-000-dong-lit-xang/" title="Chưa phải lúc tăng thuế hơn 3.000 đồng/lít xăng">Chưa phải lúc tăng thuế hơn 3.000 đồng/lít…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T20:48:37+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2022/11/26/photo1669431996555-16694319966271054961912.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thi-truong-thep-hoi-hop-cho-tin-hieu-dip-cuoi-nam-gia-tang-nhe/" title="Thị trường thép “hồi hộp” chờ tín hiệu dịp cuối năm, giá tăng nhẹ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thi-truong-thep-hoi-hop-cho-tin-hieu-dip-cuoi-nam-gia-tang-nhe/" title="Thị trường thép “hồi hộp” chờ tín hiệu dịp cuối năm, giá tăng nhẹ">Thị trường thép “hồi hộp” chờ tín hiệu…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T20:21:52+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/26/luyendd-921.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/nguyen-thai-luyen-va-dong-pham-trong-vu-an-alibaba-sap-hau-toa/" title="Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm trong vụ án Alibaba sắp hầu tòa"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/nguyen-thai-luyen-va-dong-pham-trong-vu-an-alibaba-sap-hau-toa/" title="Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm trong vụ án Alibaba sắp hầu tòa">Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm trong vụ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T19:54:54+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2022/11/26/photo1669449728472-1669449728580731318665.png" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/luong-cung-10-trieu-van-la-mo-uoc-cua-nhieu-nguoi-tre/" title="Lương cứng 10 triệu vẫn là mơ ước của nhiều người trẻ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/luong-cung-10-trieu-van-la-mo-uoc-cua-nhieu-nguoi-tre/" title="Lương cứng 10 triệu vẫn là mơ ước của nhiều người trẻ">Lương cứng 10 triệu vẫn là mơ ước…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T19:28:26+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2021/07/29/bhxmwg-crop-1627577664480.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/bai-hoc-cua-the-gioi-di-dong-sau-khi-dong-hon-400-cua-hang-bach-hoa-xanh/" title="Bài học của Thế Giới Di Động sau khi đóng hơn 400 cửa hàng Bách Hóa Xanh"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/bai-hoc-cua-the-gioi-di-dong-sau-khi-dong-hon-400-cua-hang-bach-hoa-xanh/" title="Bài học của Thế Giới Di Động sau khi đóng hơn 400 cửa hàng Bách Hóa Xanh">Bài học của Thế Giới Di Động sau…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T19:02:25+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1395"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1395"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-19 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image-us.eva.vn/upload/4-2022/images/2022-11-26/img-social-uploadbtv-b-1669474018-607-width1200height628-1669474018-156-width1200height628-watermark.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tung-gap-bien-co-mat-con-gio-song-vien-man-ben-vo-xinh/" title="Từng gặp biến cố mất con, giờ sống viên mãn bên vợ xinh"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tung-gap-bien-co-mat-con-gio-song-vien-man-ben-vo-xinh/" title="Từng gặp biến cố mất con, giờ sống viên mãn bên vợ xinh">Từng gặp biến cố mất con, giờ sống…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T23:23:28+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image-us.24h.com.vn/upload/4-2022/images/2022-11-26/6101575_6051877638158065_9191310023387805725_n-1669458115-225-width740height555-auto-crop-watermark.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/chi-can-mac-kieu-vay-om-tron-ma-hoa-hau-an-choi-nhat-sai-thanh-hut-moi-anh-nhin/" title="Chỉ cần mặc kiểu váy ôm trọn mà “Hoa hậu ăn chơi nhất Sài thành” hút mọi ánh nhìn"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/chi-can-mac-kieu-vay-om-tron-ma-hoa-hau-an-choi-nhat-sai-thanh-hut-moi-anh-nhin/" title="Chỉ cần mặc kiểu váy ôm trọn mà “Hoa hậu ăn chơi nhất Sài thành” hút mọi ánh nhìn">Chỉ cần mặc kiểu váy ôm trọn mà…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T22:57:19+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn-ngoisao.vnecdn.net/2022/11/26/Quynh-Luong-11198_1200x0.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/quynh-luong-toi-la-nguoi-khien-dao-dien-met-moi-nhat/" title="Quỳnh Lương: ‘Tôi là người khiến đạo diễn mệt mỏi nhất’"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/quynh-luong-toi-la-nguoi-khien-dao-dien-met-moi-nhat/" title="Quỳnh Lương: ‘Tôi là người khiến đạo diễn mệt mỏi nhất’">Quỳnh Lương: ‘Tôi là người khiến đạo diễn…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T22:30:37+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://thumb.phunutoday.vn/resize/534x280/files/news/2022/11/26/tu-thang-11-am-toi-tet-2023-4-tuoi-duoc-phat-ba-ban-phuc-de-doi-doi-trung-so-tien-dem-moi-tay-143415.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/4-tuoi-duoc-phat-ba-ban-phuc-de-doi-doi-trung-so-tien-dem-moi-tay/" title="4 tuổi được Phật Bà ban phúc dễ đổi đời trúng số, tiền đếm mỏi tay"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/4-tuoi-duoc-phat-ba-ban-phuc-de-doi-doi-trung-so-tien-dem-moi-tay/" title="4 tuổi được Phật Bà ban phúc dễ đổi đời trúng số, tiền đếm mỏi tay">4 tuổi được Phật Bà ban phúc dễ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T22:04:29+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://s1.media.ngoisao.vn/news/2022/11/21/bang-vs-ngoisaovn-w1200-h720.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/vo-tinh-tu-tan-pha-co-the-bao-sao-lam-benh-phu-khoa-vo-sinh/" title="Vô tình tự tàn phá cơ thể, bảo sao lắm bệnh phụ khoa, vô sinh"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/vo-tinh-tu-tan-pha-co-the-bao-sao-lam-benh-phu-khoa-vo-sinh/" title="Vô tình tự tàn phá cơ thể, bảo sao lắm bệnh phụ khoa, vô sinh">Vô tình tự tàn phá cơ thể, bảo…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T21:38:30+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1398"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1398"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-20 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2022/11/26/photo1669431210170-1669431210227990277418.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhung-loi-noi-doi-chieu-tro-pr-va-dieu-hoi-tiec-nhat-cua-ke-toi-do-khien-gioi-tien-so-rung-chuyen/" title="Những lời nói dối, chiêu trò PR và điều hối tiếc nhất của “kẻ tội đồ” khiến giới tiền số rung chuyển"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhung-loi-noi-doi-chieu-tro-pr-va-dieu-hoi-tiec-nhat-cua-ke-toi-do-khien-gioi-tien-so-rung-chuyen/" title="Những lời nói dối, chiêu trò PR và điều hối tiếc nhất của “kẻ tội đồ” khiến giới tiền số rung chuyển">Những lời nói dối, chiêu trò PR và…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T23:26:53+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/27/argentina-vs-mexico-5-141.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/ket-qua-bong-da-argentina-2-0-mexico/" title="Kết quả bóng đá Argentina 2-0 Mexico"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/ket-qua-bong-da-argentina-2-0-mexico/" title="Kết quả bóng đá Argentina 2-0 Mexico">Kết quả bóng đá Argentina 2-0 Mexico</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T22:55:35+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/27/argentina-vs-mexico-5-141.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/ket-qua-bong-da-argentina-2-1-mexico/" title="Kết quả bóng đá Argentina 2-1 Mexico"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/ket-qua-bong-da-argentina-2-1-mexico/" title="Kết quả bóng đá Argentina 2-1 Mexico">Kết quả bóng đá Argentina 2-1 Mexico</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T21:23:26+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://nld.mediacdn.vn/zoom/600_315/291774122806476800/2022/11/25/13-tuyen-duc-16693932144581338298147.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/duc-hay-argentina-dung-buoc-o-vong-bang/" title="Đức hay Argentina dừng bước ở vòng bảng?"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/duc-hay-argentina-dung-buoc-o-vong-bang/" title="Đức hay Argentina dừng bước ở vòng bảng?">Đức hay Argentina dừng bước ở vòng bảng?</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T20:23:57+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/26/argentina-mexico-nhan-dinh-bong-da-700.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhan-dinh-argentina-vs-mexico/" title="Nhận định Argentina vs Mexico"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhan-dinh-argentina-vs-mexico/" title="Nhận định Argentina vs Mexico">Nhận định Argentina vs Mexico</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T19:52:34+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> </ul> </nav> <div class="penci-menu-hbg-overlay"></div> <div class="penci-menu-hbg penci-vernav-hide penci-menu-hbg-left"> <div class="penci-menu-hbg-inner"> <a id="penci-close-hbg"><i class="penci-faicon fa fa-close" ></i></a> <div class="penci-hbg-header"> <div class="penci-hbg-logo site-branding"> <a href="https://bestinvn.vn/"><img class="penci-lazy" width="443" height="63" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20443%2063'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://bestinvn.vn/wp-content/uploads/2022/03/bestinvn-1.png" alt="Tốt nhất của vietname"/></a> </div> </div> <div class="penci-hbg-content penci-sidebar-content style-3 pcalign-left pciconp-right pcicon-right"> <ul id="menu-main-menu-4" class="menu menu-hgb-main"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home ajax-mega-menu menu-item-1390"><a href="https://bestinvn.vn/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1397"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1397"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-17 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/11/24/S5NYS6YB6BPKVOZ7B3BNNAFXSA-166-9593-3670-1669282024.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=UbjlZ-3bOhn7_1ZbPvKlFQ" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/luoi-dien-ukraine-ben-bo-vuc-sup-do-truoc-don-ten-lua-nga/" title="Lưới điện Ukraine bên bờ vực sụp đổ trước đòn tên lửa Nga"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/luoi-dien-ukraine-ben-bo-vuc-sup-do-truoc-don-ten-lua-nga/" title="Lưới điện Ukraine bên bờ vực sụp đổ trước đòn tên lửa Nga">Lưới điện Ukraine bên bờ vực sụp đổ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T23:25:35+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/11/26/da-i-loan-1669478383-5265-1669478626.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=49Ir6Lzg8NRuIuuF0LPJuQ" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/lanh-dao-dai-loan-tu-chuc-chu-tich-dang-cam-quyen/" title="Lãnh đạo Đài Loan từ chức chủ tịch đảng cầm quyền"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/lanh-dao-dai-loan-tu-chuc-chu-tich-dang-cam-quyen/" title="Lãnh đạo Đài Loan từ chức chủ tịch đảng cầm quyền">Lãnh đạo Đài Loan từ chức chủ tịch…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T22:58:52+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://genk.mediacdn.vn/zoom/600_315/139269124445442048/2022/11/26/avatar1669433739740-1669433739947688946089.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/toi-se-san-xuat-dien-thoai-doi-dau-iphone/" title="Tôi sẽ sản xuất điện thoại đối đầu iPhone!"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/toi-se-san-xuat-dien-thoai-doi-dau-iphone/" title="Tôi sẽ sản xuất điện thoại đối đầu iPhone!">Tôi sẽ sản xuất điện thoại đối đầu…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T22:32:45+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net/2022/11/26/yyxozyclubpktlscnlfok376x4-166-2435-4876-1669453628.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=P4bwpUS261a8tcG1c7D07A" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/tai-xe-xe-tai-han-quoc-dinh-cong-gay-ap-luc-len-chuoi-cung-ung/" title="Tài xế xe tải Hàn Quốc đình công gây áp lực lên chuỗi cung ứng"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/tai-xe-xe-tai-han-quoc-dinh-cong-gay-ap-luc-len-chuoi-cung-ung/" title="Tài xế xe tải Hàn Quốc đình công gây áp lực lên chuỗi cung ứng">Tài xế xe tải Hàn Quốc đình công…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T22:06:31+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/26/cau-thu-ronaldo-697.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ly-do-suc-khoe-dang-sau-thoi-quen-mat-lich-su-cua-cau-thu-tren-san/" title="Lý do sức khỏe đằng sau thói quen ‘mất lịch sự’ của cầu thủ trên sân"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ly-do-suc-khoe-dang-sau-thoi-quen-mat-lich-su-cua-cau-thu-tren-san/" title="Lý do sức khỏe đằng sau thói quen ‘mất lịch sự’ của cầu thủ trên sân">Lý do sức khỏe đằng sau thói quen…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T18:11:31+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1399"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1399"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-16 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/11/25/toa-an-qk41-16693885386441912023064-166938864519252504033-crop-16693886775171161752690.png" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/trieu-quan-su-lanh-them-6-nam-tu-vi-tron-trai-trom-cap-tai-san/" title="Triệu Quân Sự lãnh thêm 6 năm tù vì trốn trại, trộm cắp tài sản"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/trieu-quan-su-lanh-them-6-nam-tu-vi-tron-trai-trom-cap-tai-san/" title="Triệu Quân Sự lãnh thêm 6 năm tù vì trốn trại, trộm cắp tài sản">Triệu Quân Sự lãnh thêm 6 năm tù…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T23:00:07+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/11/26/3161817315473493467503077394982529478425155n-166945837434581967054-16694584027182047675000-crop-1669459262903806375839.png" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/cuoc-truy-bat-ke-giet-nguoi-phu-nu-ban-tra-da-o-ha-noi/" title="Cuộc truy bắt kẻ giết người phụ nữ bán trà đá ở Hà Nội"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/cuoc-truy-bat-ke-giet-nguoi-phu-nu-ban-tra-da-o-ha-noi/" title="Cuộc truy bắt kẻ giết người phụ nữ bán trà đá ở Hà Nội">Cuộc truy bắt kẻ giết người phụ nữ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T22:26:34+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.plo.vn/600x315/Uploaded/2022/azmtn/2022_11_25/vuon-xoai-2-6746.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/khu-du-lich-noi-tieng-o-dong-nai-xin-chuyen-doi-thanh-khu-dan-cu/" title="Khu du lịch nổi tiếng ở Đồng Nai xin chuyển đổi thành khu dân cư"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/khu-du-lich-noi-tieng-o-dong-nai-xin-chuyen-doi-thanh-khu-dan-cu/" title="Khu du lịch nổi tiếng ở Đồng Nai xin chuyển đổi thành khu dân cư">Khu du lịch nổi tiếng ở Đồng Nai…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T21:56:37+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/11/25/z3907195712883cffaeb1503638fb9541713d0784c3ca0-crop-1669384337717.jpeg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/vu-hon-600-hoc-sinh-ngo-doc-nha-truong-xin-y-kien-ve-viec-di-hoc-lai/" title="Vụ hơn 600 học sinh ngộ độc: Nhà trường xin ý kiến về việc đi học lại"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/vu-hon-600-hoc-sinh-ngo-doc-nha-truong-xin-y-kien-ve-viec-di-hoc-lai/" title="Vụ hơn 600 học sinh ngộ độc: Nhà trường xin ý kiến về việc đi học lại">Vụ hơn 600 học sinh ngộ độc: Nhà…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T21:26:32+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/11/26/anh-1-1669435803717642483175-crop-1669435872596465921503.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-se-xay-dung-3-tram-thu-gom-xu-ly-nuoc-thai-cong-suat-365-000-m%c2%b3-ngay/" title="TP.HCM sẽ xây dựng 3 trạm thu gom xử lý nước thải công suất 365.000 m³/ngày"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-se-xay-dung-3-tram-thu-gom-xu-ly-nuoc-thai-cong-suat-365-000-m%c2%b3-ngay/" title="TP.HCM sẽ xây dựng 3 trạm thu gom xử lý nước thải công suất 365.000 m³/ngày">TP.HCM sẽ xây dựng 3 trạm thu gom…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T20:56:37+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1396"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1396"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-18 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.plo.vn/600x315/Uploaded/2022/jqkpcgmv/2022_11_24/w-p11-mua-xang-1410.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/chua-phai-luc-tang-thue-hon-3-000-dong-lit-xang/" title="Chưa phải lúc tăng thuế hơn 3.000 đồng/lít xăng"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/chua-phai-luc-tang-thue-hon-3-000-dong-lit-xang/" title="Chưa phải lúc tăng thuế hơn 3.000 đồng/lít xăng">Chưa phải lúc tăng thuế hơn 3.000 đồng/lít…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T20:48:37+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2022/11/26/photo1669431996555-16694319966271054961912.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thi-truong-thep-hoi-hop-cho-tin-hieu-dip-cuoi-nam-gia-tang-nhe/" title="Thị trường thép “hồi hộp” chờ tín hiệu dịp cuối năm, giá tăng nhẹ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thi-truong-thep-hoi-hop-cho-tin-hieu-dip-cuoi-nam-gia-tang-nhe/" title="Thị trường thép “hồi hộp” chờ tín hiệu dịp cuối năm, giá tăng nhẹ">Thị trường thép “hồi hộp” chờ tín hiệu…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T20:21:52+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/26/luyendd-921.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/nguyen-thai-luyen-va-dong-pham-trong-vu-an-alibaba-sap-hau-toa/" title="Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm trong vụ án Alibaba sắp hầu tòa"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/nguyen-thai-luyen-va-dong-pham-trong-vu-an-alibaba-sap-hau-toa/" title="Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm trong vụ án Alibaba sắp hầu tòa">Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm trong vụ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T19:54:54+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2022/11/26/photo1669449728472-1669449728580731318665.png" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/luong-cung-10-trieu-van-la-mo-uoc-cua-nhieu-nguoi-tre/" title="Lương cứng 10 triệu vẫn là mơ ước của nhiều người trẻ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/luong-cung-10-trieu-van-la-mo-uoc-cua-nhieu-nguoi-tre/" title="Lương cứng 10 triệu vẫn là mơ ước của nhiều người trẻ">Lương cứng 10 triệu vẫn là mơ ước…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T19:28:26+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2021/07/29/bhxmwg-crop-1627577664480.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/bai-hoc-cua-the-gioi-di-dong-sau-khi-dong-hon-400-cua-hang-bach-hoa-xanh/" title="Bài học của Thế Giới Di Động sau khi đóng hơn 400 cửa hàng Bách Hóa Xanh"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/bai-hoc-cua-the-gioi-di-dong-sau-khi-dong-hon-400-cua-hang-bach-hoa-xanh/" title="Bài học của Thế Giới Di Động sau khi đóng hơn 400 cửa hàng Bách Hóa Xanh">Bài học của Thế Giới Di Động sau…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T19:02:25+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1395"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1395"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-19 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image-us.eva.vn/upload/4-2022/images/2022-11-26/img-social-uploadbtv-b-1669474018-607-width1200height628-1669474018-156-width1200height628-watermark.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tung-gap-bien-co-mat-con-gio-song-vien-man-ben-vo-xinh/" title="Từng gặp biến cố mất con, giờ sống viên mãn bên vợ xinh"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tung-gap-bien-co-mat-con-gio-song-vien-man-ben-vo-xinh/" title="Từng gặp biến cố mất con, giờ sống viên mãn bên vợ xinh">Từng gặp biến cố mất con, giờ sống…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T23:23:28+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image-us.24h.com.vn/upload/4-2022/images/2022-11-26/6101575_6051877638158065_9191310023387805725_n-1669458115-225-width740height555-auto-crop-watermark.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/chi-can-mac-kieu-vay-om-tron-ma-hoa-hau-an-choi-nhat-sai-thanh-hut-moi-anh-nhin/" title="Chỉ cần mặc kiểu váy ôm trọn mà “Hoa hậu ăn chơi nhất Sài thành” hút mọi ánh nhìn"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/chi-can-mac-kieu-vay-om-tron-ma-hoa-hau-an-choi-nhat-sai-thanh-hut-moi-anh-nhin/" title="Chỉ cần mặc kiểu váy ôm trọn mà “Hoa hậu ăn chơi nhất Sài thành” hút mọi ánh nhìn">Chỉ cần mặc kiểu váy ôm trọn mà…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T22:57:19+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn-ngoisao.vnecdn.net/2022/11/26/Quynh-Luong-11198_1200x0.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/quynh-luong-toi-la-nguoi-khien-dao-dien-met-moi-nhat/" title="Quỳnh Lương: ‘Tôi là người khiến đạo diễn mệt mỏi nhất’"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/quynh-luong-toi-la-nguoi-khien-dao-dien-met-moi-nhat/" title="Quỳnh Lương: ‘Tôi là người khiến đạo diễn mệt mỏi nhất’">Quỳnh Lương: ‘Tôi là người khiến đạo diễn…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T22:30:37+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://thumb.phunutoday.vn/resize/534x280/files/news/2022/11/26/tu-thang-11-am-toi-tet-2023-4-tuoi-duoc-phat-ba-ban-phuc-de-doi-doi-trung-so-tien-dem-moi-tay-143415.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/4-tuoi-duoc-phat-ba-ban-phuc-de-doi-doi-trung-so-tien-dem-moi-tay/" title="4 tuổi được Phật Bà ban phúc dễ đổi đời trúng số, tiền đếm mỏi tay"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/4-tuoi-duoc-phat-ba-ban-phuc-de-doi-doi-trung-so-tien-dem-moi-tay/" title="4 tuổi được Phật Bà ban phúc dễ đổi đời trúng số, tiền đếm mỏi tay">4 tuổi được Phật Bà ban phúc dễ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T22:04:29+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://s1.media.ngoisao.vn/news/2022/11/21/bang-vs-ngoisaovn-w1200-h720.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/vo-tinh-tu-tan-pha-co-the-bao-sao-lam-benh-phu-khoa-vo-sinh/" title="Vô tình tự tàn phá cơ thể, bảo sao lắm bệnh phụ khoa, vô sinh"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/vo-tinh-tu-tan-pha-co-the-bao-sao-lam-benh-phu-khoa-vo-sinh/" title="Vô tình tự tàn phá cơ thể, bảo sao lắm bệnh phụ khoa, vô sinh">Vô tình tự tàn phá cơ thể, bảo…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T21:38:30+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1398"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1398"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-20 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2022/11/26/photo1669431210170-1669431210227990277418.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhung-loi-noi-doi-chieu-tro-pr-va-dieu-hoi-tiec-nhat-cua-ke-toi-do-khien-gioi-tien-so-rung-chuyen/" title="Những lời nói dối, chiêu trò PR và điều hối tiếc nhất của “kẻ tội đồ” khiến giới tiền số rung chuyển"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhung-loi-noi-doi-chieu-tro-pr-va-dieu-hoi-tiec-nhat-cua-ke-toi-do-khien-gioi-tien-so-rung-chuyen/" title="Những lời nói dối, chiêu trò PR và điều hối tiếc nhất của “kẻ tội đồ” khiến giới tiền số rung chuyển">Những lời nói dối, chiêu trò PR và…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T23:26:53+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/27/argentina-vs-mexico-5-141.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/ket-qua-bong-da-argentina-2-0-mexico/" title="Kết quả bóng đá Argentina 2-0 Mexico"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/ket-qua-bong-da-argentina-2-0-mexico/" title="Kết quả bóng đá Argentina 2-0 Mexico">Kết quả bóng đá Argentina 2-0 Mexico</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T22:55:35+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/27/argentina-vs-mexico-5-141.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/ket-qua-bong-da-argentina-2-1-mexico/" title="Kết quả bóng đá Argentina 2-1 Mexico"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/ket-qua-bong-da-argentina-2-1-mexico/" title="Kết quả bóng đá Argentina 2-1 Mexico">Kết quả bóng đá Argentina 2-1 Mexico</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T21:23:26+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://nld.mediacdn.vn/zoom/600_315/291774122806476800/2022/11/25/13-tuyen-duc-16693932144581338298147.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/duc-hay-argentina-dung-buoc-o-vong-bang/" title="Đức hay Argentina dừng bước ở vòng bảng?"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/duc-hay-argentina-dung-buoc-o-vong-bang/" title="Đức hay Argentina dừng bước ở vòng bảng?">Đức hay Argentina dừng bước ở vòng bảng?</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T20:23:57+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/26/argentina-mexico-nhan-dinh-bong-da-700.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhan-dinh-argentina-vs-mexico/" title="Nhận định Argentina vs Mexico"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhan-dinh-argentina-vs-mexico/" title="Nhận định Argentina vs Mexico">Nhận định Argentina vs Mexico</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-26T19:52:34+00:00">November 26, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> </ul> </div> <div class="penci-hbg-footer"> <div class="penci_menu_hbg_ftext">Copyright ©️ All rights reserved. | Best in VN</div> </div> </div> </div> <script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@type":"WebSite","@id":"https://bestinvn.vn/#website","url":"https://bestinvn.vn/","name":"Tốt nhất của vietname","potentialAction":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/10-ngay-nua-han-chot-tiem-chung-cho-tre-em-tp-hcm-thuoc-nhom-chich-ti-le-thap#searchaction"},"publisher":{"@id":"https://bestinvn.vn/#organization"}},{"@type":"SearchAction","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/10-ngay-nua-han-chot-tiem-chung-cho-tre-em-tp-hcm-thuoc-nhom-chich-ti-le-thap#searchaction","target":"https://bestinvn.vn/?s={search_term_string}","query-input":"required name=search_term_string"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/10-ngay-nua-han-chot-tiem-chung-cho-tre-em-tp-hcm-thuoc-nhom-chich-ti-le-thap#breadcrumbs","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https://bestinvn.vn/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Việt Nam","item":"https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"}]},{"@type":"WebPage","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/10-ngay-nua-han-chot-tiem-chung-cho-tre-em-tp-hcm-thuoc-nhom-chich-ti-le-thap#webpage","url":"https://bestinvn.vn/viet-nam/10-ngay-nua-han-chot-tiem-chung-cho-tre-em-tp-hcm-thuoc-nhom-chich-ti-le-thap","inLanguage":"en_US","name":"10 ngày nữa ‘hạn chót’ tiêm chủng cho trẻ em, TP.HCM thuộc nhóm chích tỉ lệ thấp – Tốt nhất của vietname","description":"Trẻ em TP.HCM được tiêm vắc xin phòng COVID-19 - Ảnh: DUYÊN PHAN Hoànthànhmụctiêutiếntiộtiêmtrongtháng8-2022、cácaịaphngcầntiếptụcymạnhtiến性nthiộtriounnkhaitiêmc","datePublished":"2022-08-20T18:45:49+00:00","dateModified":"2022-08-20T18:45:49+00:00","isPartOf":{"@id":"https://bestinvn.vn/#website"},"breadcrumb":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/10-ngay-nua-han-chot-tiem-chung-cho-tre-em-tp-hcm-thuoc-nhom-chich-ti-le-thap#breadcrumbs"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/10-ngay-nua-han-chot-tiem-chung-cho-tre-em-tp-hcm-thuoc-nhom-chich-ti-le-thap#thumbnail"},"image":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/10-ngay-nua-han-chot-tiem-chung-cho-tre-em-tp-hcm-thuoc-nhom-chich-ti-le-thap#thumbnail"}},{"@type":"Organization","@id":"https://bestinvn.vn/#organization","url":"https://bestinvn.vn/","name":"Tốt nhất của vietname"},{"@type":"ImageObject","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/10-ngay-nua-han-chot-tiem-chung-cho-tre-em-tp-hcm-thuoc-nhom-chich-ti-le-thap#thumbnail","url":"https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/5/10/c5a60ec84205835bda14-1652160645671112935921-crop-166097045132027150049.jpg","width":1920},{"@type":"Article","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/10-ngay-nua-han-chot-tiem-chung-cho-tre-em-tp-hcm-thuoc-nhom-chich-ti-le-thap#article","url":"https://bestinvn.vn/viet-nam/10-ngay-nua-han-chot-tiem-chung-cho-tre-em-tp-hcm-thuoc-nhom-chich-ti-le-thap","headline":"10 ngày nữa 'hạn chót' tiêm chủng cho trẻ em, TP.HCM thuộc nhóm chích tỉ lệ thấp","datePublished":"2022-08-20T18:45:49+00:00","dateModified":"2022-08-20T18:45:49+00:00","wordCount":648,"keywords":["chích","cho","chót","chung","Hàn","Lệ","ngày","nhóm","nửa","thấp","Thiem Chong","thuốc","tỉ","tiêm","TP HCM","TPHCM","trẻ","trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi","tỷ lệ tiêm chủng","vắc xin"],"articleSection":["Việt Nam"],"isPartOf":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/10-ngay-nua-han-chot-tiem-chung-cho-tre-em-tp-hcm-thuoc-nhom-chich-ti-le-thap#webpage"},"mainEntityOfPage":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/10-ngay-nua-han-chot-tiem-chung-cho-tre-em-tp-hcm-thuoc-nhom-chich-ti-le-thap#webpage"},"image":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/10-ngay-nua-han-chot-tiem-chung-cho-tre-em-tp-hcm-thuoc-nhom-chich-ti-le-thap#thumbnail"},"publisher":{"@id":"https://bestinvn.vn/#organization"},"author":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/10-ngay-nua-han-chot-tiem-chung-cho-tre-em-tp-hcm-thuoc-nhom-chich-ti-le-thap#author"}},{"@type":"Person","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/10-ngay-nua-han-chot-tiem-chung-cho-tre-em-tp-hcm-thuoc-nhom-chich-ti-le-thap#author","url":"https://bestinvn.vn/author/admin/","name":"admin","image":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/10-ngay-nua-han-chot-tiem-chung-cho-tre-em-tp-hcm-thuoc-nhom-chich-ti-le-thap#author_image"}},{"@type":"ImageObject","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/10-ngay-nua-han-chot-tiem-chung-cho-tre-em-tp-hcm-thuoc-nhom-chich-ti-le-thap#author_image","url":"https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=96&d=mm&r=g","width":96,"height":96,"caption":"admin"}]}</script><script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.9' id='regenerator-runtime-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0' id='wp-polyfill-js'></script> <script type='text/javascript' id='contact-form-7-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.5.6' id='contact-form-7-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-review/js/jquery.easypiechart.min.js?ver=1.0' id='jquery-penci-piechart-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-review/js/review.js?ver=1.0' id='jquery-penci-review-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.youtube.com/iframe_api?ver=1.0' id='youtube-api-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-shortcodes/assets/play.js?ver=1.0' id='penci-play-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/penci-lazy.js?ver=8.1.2' id='pc-lazy-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/libs-script.min.js?ver=8.1.2' id='penci-libs-js-js'></script> <script type='text/javascript' id='main-scripts-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var ajax_var_more = {"url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"0521312417","errorPass":"<p class=\"message message-error\">Password does not match the confirm password<\/p>","login":"Email Address","password":"Password","headerstyle":"default"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/main.js?ver=8.1.2' id='main-scripts-js'></script> <script type='text/javascript' id='penci_ajax_like_post-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var ajax_var = {"url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"0521312417","errorPass":"<p class=\"message message-error\">Password does not match the confirm password<\/p>","login":"Email Address","password":"Password","headerstyle":"default"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/post-like.js?ver=8.1.2' id='penci_ajax_like_post-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.1.1' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/inc/builder/assets/js/penci-header-builder.js?ver=8.1.2' id='penci-header-builder-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-recipe/js/jquery.rateyo.min.js?ver=3.3' id='jquery-recipe-rateyo-js'></script> <script type='text/javascript' id='penci_rateyo-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var PENCI = {"ajaxUrl":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"0521312417"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-recipe/js/rating_recipe.js?ver=3.3' id='penci_rateyo-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-portfolio/js/penci-portfolio.js?ver=1.0' id='penci_portfolio_extra-js'></script> <script type='text/javascript' id='fifu-image-js-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var fifuImageVars = {"fifu_lazy":"","fifu_woo_lbox_enabled":"1","fifu_woo_zoom":"inline","fifu_is_product":"","fifu_is_flatsome_active":"","fifu_rest_url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-json\/","fifu_nonce":"31e9d1883b"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/featured-image-from-url/includes/html/js/image.js?ver=3.8.8' id='fifu-image-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.recaptcha.net/recaptcha/api.js?hl=en_US&onload=sgr_2&render=explicit&ver=1669505289' id='sgr_recaptcha-js'></script> <script type='text/javascript' id="soledad-pagespeed-header" data-cfasync="false">!function(n,t){"object"==typeof exports&&"undefined"!=typeof module?module.exports=t():"function"==typeof define&&define.amd?define(t):(n="undefined"!=typeof globalThis?globalThis:n||self).LazyLoad=t()}(this,(function(){"use strict";function n(){return n=Object.assign||function(n){for(var t=1;t<arguments.length;t++){var e=arguments[t];for(var i in e)Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,i)&&(n[i]=e[i])}return n},n.apply(this,arguments)}var t="undefined"!=typeof window,e=t&&!("onscroll"in window)||"undefined"!=typeof navigator&&/(gle|ing|ro)bot|crawl|spider/i.test(navigator.userAgent),i=t&&"IntersectionObserver"in window,o=t&&"classList"in document.createElement("p"),a=t&&window.devicePixelRatio>1,r={elements_selector:".lazy",container:e||t?document:null,threshold:300,thresholds:null,data_src:"src",data_srcset:"srcset",data_sizes:"sizes",data_bg:"bg",data_bg_hidpi:"bg-hidpi",data_bg_multi:"bg-multi",data_bg_multi_hidpi:"bg-multi-hidpi",data_poster:"poster",class_applied:"applied",class_loading:"loading",class_loaded:"loaded",class_error:"error",class_entered:"entered",class_exited:"exited",unobserve_completed:!0,unobserve_entered:!1,cancel_on_exit:!0,callback_enter:null,callback_exit:null,callback_applied:null,callback_loading:null,callback_loaded:null,callback_error:null,callback_finish:null,callback_cancel:null,use_native:!1},c=function(t){return n({},r,t)},u=function(n,t){var e,i="LazyLoad::Initialized",o=new n(t);try{e=new CustomEvent(i,{detail:{instance:o}})}catch(n){(e=document.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent(i,!1,!1,{instance:o})}window.dispatchEvent(e)},l="src",s="srcset",f="sizes",d="poster",_="llOriginalAttrs",g="loading",v="loaded",b="applied",p="error",h="native",m="data-",E="ll-status",I=function(n,t){return n.getAttribute(m+t)},y=function(n){return I(n,E)},A=function(n,t){return function(n,t,e){var i="data-ll-status";null!==e?n.setAttribute(i,e):n.removeAttribute(i)}(n,0,t)},k=function(n){return A(n,null)},L=function(n){return null===y(n)},w=function(n){return y(n)===h},x=[g,v,b,p],O=function(n,t,e,i){n&&(void 0===i?void 0===e?n(t):n(t,e):n(t,e,i))},N=function(n,t){o?n.classList.add(t):n.className+=(n.className?" ":"")+t},C=function(n,t){o?n.classList.remove(t):n.className=n.className.replace(new RegExp("(^|\\s+)"+t+"(\\s+|$)")," ").replace(/^\s+/,"").replace(/\s+$/,"")},M=function(n){return n.llTempImage},z=function(n,t){if(t){var e=t._observer;e&&e.unobserve(n)}},R=function(n,t){n&&(n.loadingCount+=t)},T=function(n,t){n&&(n.toLoadCount=t)},G=function(n){for(var t,e=[],i=0;t=n.children[i];i+=1)"SOURCE"===t.tagName&&e.push(t);return e},D=function(n,t){var e=n.parentNode;e&&"PICTURE"===e.tagName&&G(e).forEach(t)},V=function(n,t){G(n).forEach(t)},F=[l],j=[l,d],P=[l,s,f],S=function(n){return!!n[_]},U=function(n){return n[_]},$=function(n){return delete n[_]},q=function(n,t){if(!S(n)){var e={};t.forEach((function(t){e[t]=n.getAttribute(t)})),n[_]=e}},H=function(n,t){if(S(n)){var e=U(n);t.forEach((function(t){!function(n,t,e){e?n.setAttribute(t,e):n.removeAttribute(t)}(n,t,e[t])}))}},B=function(n,t,e){N(n,t.class_loading),A(n,g),e&&(R(e,1),O(t.callback_loading,n,e))},J=function(n,t,e){e&&n.setAttribute(t,e)},K=function(n,t){J(n,f,I(n,t.data_sizes)),J(n,s,I(n,t.data_srcset)),J(n,l,I(n,t.data_src))},Q={IMG:function(n,t){D(n,(function(n){q(n,P),K(n,t)})),q(n,P),K(n,t)},IFRAME:function(n,t){q(n,F),J(n,l,I(n,t.data_src))},VIDEO:function(n,t){V(n,(function(n){q(n,F),J(n,l,I(n,t.data_src))})),q(n,j),J(n,d,I(n,t.data_poster)),J(n,l,I(n,t.data_src)),n.load()}},W=["IMG","IFRAME","VIDEO"],X=function(n,t){!t||function(n){return n.loadingCount>0}(t)||function(n){return n.toLoadCount>0}(t)||O(n.callback_finish,t)},Y=function(n,t,e){n.addEventListener(t,e),n.llEvLisnrs[t]=e},Z=function(n,t,e){n.removeEventListener(t,e)},nn=function(n){return!!n.llEvLisnrs},tn=function(n){if(nn(n)){var t=n.llEvLisnrs;for(var e in t){var i=t[e];Z(n,e,i)}delete n.llEvLisnrs}},en=function(n,t,e){!function(n){delete n.llTempImage}(n),R(e,-1),function(n){n&&(n.toLoadCount-=1)}(e),C(n,t.class_loading),t.unobserve_completed&&z(n,e)},on=function(n,t,e){var i=M(n)||n;nn(i)||function(n,t,e){nn(n)||(n.llEvLisnrs={});var i="VIDEO"===n.tagName?"loadeddata":"load";Y(n,i,t),Y(n,"error",e)}(i,(function(o){!function(n,t,e,i){var o=w(t);en(t,e,i),N(t,e.class_loaded),A(t,v),O(e.callback_loaded,t,i),o||X(e,i)}(0,n,t,e),tn(i)}),(function(o){!function(n,t,e,i){var o=w(t);en(t,e,i),N(t,e.class_error),A(t,p),O(e.callback_error,t,i),o||X(e,i)}(0,n,t,e),tn(i)}))},an=function(n,t,e){!function(n){n.llTempImage=document.createElement("IMG")}(n),on(n,t,e),function(n){S(n)||(n[_]={backgroundImage:n.style.backgroundImage})}(n),function(n,t,e){var i=I(n,t.data_bg),o=I(n,t.data_bg_hidpi),r=a&&o?o:i;r&&(n.style.backgroundImage='url("'.concat(r,'")'),M(n).setAttribute(l,r),B(n,t,e))}(n,t,e),function(n,t,e){var i=I(n,t.data_bg_multi),o=I(n,t.data_bg_multi_hidpi),r=a&&o?o:i;r&&(n.style.backgroundImage=r,function(n,t,e){N(n,t.class_applied),A(n,b),e&&(t.unobserve_completed&&z(n,t),O(t.callback_applied,n,e))}(n,t,e))}(n,t,e)},rn=function(n,t,e){!function(n){return W.indexOf(n.tagName)>-1}(n)?an(n,t,e):function(n,t,e){on(n,t,e),function(n,t,e){var i=Q[n.tagName];i&&(i(n,t),B(n,t,e))}(n,t,e)}(n,t,e)},cn=function(n){n.removeAttribute(l),n.removeAttribute(s),n.removeAttribute(f)},un=function(n){D(n,(function(n){H(n,P)})),H(n,P)},ln={IMG:un,IFRAME:function(n){H(n,F)},VIDEO:function(n){V(n,(function(n){H(n,F)})),H(n,j),n.load()}},sn=function(n,t){(function(n){var t=ln[n.tagName];t?t(n):function(n){if(S(n)){var t=U(n);n.style.backgroundImage=t.backgroundImage}}(n)})(n),function(n,t){L(n)||w(n)||(C(n,t.class_entered),C(n,t.class_exited),C(n,t.class_applied),C(n,t.class_loading),C(n,t.class_loaded),C(n,t.class_error))}(n,t),k(n),$(n)},fn=["IMG","IFRAME","VIDEO"],dn=function(n){return n.use_native&&"loading"in HTMLImageElement.prototype},_n=function(n,t,e){n.forEach((function(n){return function(n){return n.isIntersecting||n.intersectionRatio>0}(n)?function(n,t,e,i){var o=function(n){return x.indexOf(y(n))>=0}(n);A(n,"entered"),N(n,e.class_entered),C(n,e.class_exited),function(n,t,e){t.unobserve_entered&&z(n,e)}(n,e,i),O(e.callback_enter,n,t,i),o||rn(n,e,i)}(n.target,n,t,e):function(n,t,e,i){L(n)||(N(n,e.class_exited),function(n,t,e,i){e.cancel_on_exit&&function(n){return y(n)===g}(n)&&"IMG"===n.tagName&&(tn(n),function(n){D(n,(function(n){cn(n)})),cn(n)}(n),un(n),C(n,e.class_loading),R(i,-1),k(n),O(e.callback_cancel,n,t,i))}(n,t,e,i),O(e.callback_exit,n,t,i))}(n.target,n,t,e)}))},gn=function(n){return Array.prototype.slice.call(n)},vn=function(n){return n.container.querySelectorAll(n.elements_selector)},bn=function(n){return function(n){return y(n)===p}(n)},pn=function(n,t){return function(n){return gn(n).filter(L)}(n||vn(t))},hn=function(n,e){var o=c(n);this._settings=o,this.loadingCount=0,function(n,t){i&&!dn(n)&&(t._observer=new IntersectionObserver((function(e){_n(e,n,t)}),function(n){return{root:n.container===document?null:n.container,rootMargin:n.thresholds||n.threshold+"px"}}(n)))}(o,this),function(n,e){t&&window.addEventListener("online",(function(){!function(n,t){var e;(e=vn(n),gn(e).filter(bn)).forEach((function(t){C(t,n.class_error),k(t)})),t.update()}(n,e)}))}(o,this),this.update(e)};return hn.prototype={update:function(n){var t,o,a=this._settings,r=pn(n,a);T(this,r.length),!e&&i?dn(a)?function(n,t,e){n.forEach((function(n){-1!==fn.indexOf(n.tagName)&&function(n,t,e){n.setAttribute("loading","lazy"),on(n,t,e),function(n,t){var e=Q[n.tagName];e&&e(n,t)}(n,t),A(n,h)}(n,t,e)})),T(e,0)}(r,a,this):(o=r,function(n){n.disconnect()}(t=this._observer),function(n,t){t.forEach((function(t){n.observe(t)}))}(t,o)):this.loadAll(r)},destroy:function(){this._observer&&this._observer.disconnect(),vn(this._settings).forEach((function(n){$(n)})),delete this._observer,delete this._settings,delete this.loadingCount,delete this.toLoadCount},loadAll:function(n){var t=this,e=this._settings;pn(n,e).forEach((function(n){z(n,t),rn(n,e,t)}))},restoreAll:function(){var n=this._settings;vn(n).forEach((function(t){sn(t,n)}))}},hn.load=function(n,t){var e=c(t);rn(n,e)},hn.resetStatus=function(n){k(n)},t&&function(n,t){if(t)if(t.length)for(var e,i=0;e=t[i];i+=1)u(n,e);else u(n,t)}(hn,window.lazyLoadOptions),hn})); (function () { var PenciLazy = new LazyLoad({ elements_selector: '.penci-lazy', data_bg: 'bgset', class_loading: 'lazyloading', class_entered: 'lazyloaded', class_loaded: 'pcloaded', unobserve_entered: true }); MutationObserver = window.MutationObserver || window.WebKitMutationObserver; var observer = new MutationObserver(function(mutations, observer) { PenciLazy.update(); }); observer.observe(document, { subtree: true, attributes: true }); })(); </script> </body> </html> <!-- Page supported by LiteSpeed Cache 4.5.0.1 on 2022-11-26 23:28:09 --> <!-- Dynamic page generated in 0.958 seconds. --> <!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2022-11-26 23:28:09 --> <!-- super cache --><script data-cfasync="false" src="/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js"></script>