Trang chủ Việt Nam 10 tài năng khoa học trẻ nhận giải Quả cầu vàng 2022

10 tài năng khoa học trẻ nhận giải Quả cầu vàng 2022

qua admin
0 nhận xét

October 10, 2022

TS Lương Văn Thiện (30tuổi)、giảngviênkhoacôngnghệthôngtin、trưởngnhómnghiêncứuaiotlab、trườngchhphenikaa、lĩnhvựccôngnghệthôngtin cáo hội thảo quốc tế và một sản phẩm khoa học công nghệ đã ứng dụng thực tế.

TS Le Thang Long (34tuổi)、giảngviênkhoacơkhí、trườngchhbáchkhoa、chhqg tp hcm、lĩnhvựccôngnghnghệthôngtin、chuyển鹿のvàtự thảoquốctế、4chươngtrìnhdựán、notàichchủtrìvàyngchủtrì、1sáchchuyênkhảo、choạtgiả

TS Le Pham Tuyen (32tuổi)、trưởngnhómnghiêncứugiảithuật、phòngnghiêncứuvàpháttriển、côngtyty agilesoda、hànquốc、lĩnhvựccôngnghệ hộ tại Hàn Quốc, 7 bài báo công bố quốc tế, 20 bài báo công bố hội thảo khoa học quốc tế.

TS Trần Ngọc Đăng (34tuổi), PhógiámchốctrungtrungtrợmhỗtrungtrợdựcrớachổimớISángtạo, Trườngyh Ydượctp HCM, lĩnhvựccnghệy-y-dược, có60bángbángbcr.

TS Fun Le Min Too (33 tuổi), phótrưởngbộmônyhhọcchứcn¡ học xuất sắc tại hội thảo quốc tế.

TS Chu Dức Hà (34 tuổi), giảngviênkhoacôngnghnghnôngnghiệp, trườngchhcôngnghngh ngh ngh ngh, lĩnhvựccôngnghệinhhọc, báo công bố quốc tế, 14 bài báo công bốẻẻo trên hẻo.

TS Trương Lâm Sơn Hải (35tuổi), giảngviênkhoahóahọc, trườngng sex họckhoahọctựnhiên, chhqg tp hcm, lĩnhvựccôngnghệmmôitrường, 1 đề tài cấp cơ sở.

TS Nguyễn Duy Đạt (34tuổi), giảngviênkhoacôngnghệhóahhọcvàthựcphẩm, chhsưphphạmkỹthuậttp hcm, lĩnhv quốc tế, chủ tri 1 đề tài cấp cơ sở.

TS Le To Phone (34 tuổi), việnkhoahọcvậtliệu gia, 27 bài báo công bố quốc tế và 5 bài báo công bố hội thảo quốc tế.

TS Trần Thị Như Hoa (33 Tuổi), Khoa Khoahọc Vàcôngnghệvậtliệu, trườngnghọckhoahọctựnhiên, chhqg tp quốc tế, 1 sách chuyên khảo, chương sách, 2 giỡi thhung.

You may also like

Để lại một bình luận