Trang chủ Việt Nam 39.552 cán bộ công chức, viên chức nghỉ việc trong hơn 2 năm rưỡi Covid-19

39.552 cán bộ công chức, viên chức nghỉ việc trong hơn 2 năm rưỡi Covid-19

qua admin
0 nhận xét

traochổivớibáochítạihọpbáochínhphủthngkỳtháng9chiều1.10, thứtrưởngnộivụnguyễnduythængngthôngtinvềtth beng bion chcnghỉc, vi bi bi bion

Trước đó, Bộ Y tế báo cáo 9.397 nhân viên y tế thôi việc, từ viện công ra viện tư trong 1 năm rưỡi. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 trong 2020 – 2021 phát sinh rất nhiều vấn đề khó khăn, Đảng và Nhà nước có nhiều hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức. Nhưng do nhiều vấn đề, đặc biệt áp lực đời sống khi dịch bệnh xảy ra nên xảy ra tình trạng công công chức, viên chỉc nghệệc”, nệc.

Bộ Nội vụ đã co báo cao Thủ tướng Chính phủ và có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương báo cáo cụ tình trạng công chức, viên chức nghỉ việcchuyển việc giai đoạn 2020 cho đến 6 tháng năm 2022.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, có tới 39.552 can bộcông chức, viên chức nghỉ việc trong 2 năm rỡi qua

theo foungthæng, tổnghợpbáocáotừ28cơquan t. , chiếm khoảng 2% so với biên chế được giao.

“Bình quân 1 năm khoảng 15.800 người ngrỉ việc, tỷ lệ khoảng 0,8%so với tổng biên chế. Trong đó, các cơ quan t. ư chiếm 18%, ịa pHươNG chiếm 82%. viên chức hơn 35.000 người. giáo dục là hơn 16.400 người, y tế là hơn 12.198 người…”, ông Thăng cho biết.

Về nguyên nhân can bộ công chức, viên chức nghỉ việc, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.

\n

vềkháchquanlàthịtrườnglaong theo Tuy nhiên, qua đó cũng nhìn lại chính sách khu vực công và tư hiện như thế nào.

Thứ hai là chính sách xã hội hoávàchơnvịtựchchcủcủccácơvịsựnghiệp, chocbiệtnghịquyết

rose chế độ tiền lương còn rất nhiều khó khăn trong khu vực công. COVID-19. Bộ Nội vụ sẽ cùng các cơ quan liên quan báo cáo Chính phủ xét tăng lương cho cán bộ công chức, viên chức cho phù hợp.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch đội ngũ chuyên gia chưa tốt, người có kiến ​​thức chuyên môn giỏi được khu vực tư thu hút. Việc tinh giản biên chế trên cơ sở sắp xếp đội ngũ, có những cơ quan, đơn vị khó khăn;

“Về chủ quan anh em cũng muốn thay đổi công việc, thử sức giữa khu vực công và tư”, ông Thăng noi.

You may also like

Để lại một bình luận