Trang chủ Việt Nam Bắc, Trung Bộ nắng nóng gay gắt, Nam Bộ mưa rào

Bắc, Trung Bộ nắng nóng gay gắt, Nam Bộ mưa rào

qua admin
0 nhận xét

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốcgia, thời tiết hôm nay (17/7) và ngà y 18/7, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng n cónơi trên 37 độ. Độẩm tương đối thấp nhấttron gngà y từ 45-60%. Thời giancón hiệt độ trên 35 độtừ 11-17 giờ.

Nắng nóng gay gắt vàong à y cuối tuần. Ảnh: Thảo Nguyên.

Thời tiết Hà Nội nà yhôm nayvàmai, cónắng nóng, cónơin ắng nóng gay gắt với nhiệt độca onhất phổ biẕ

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn đưa racảnh báo: Nắng nón gở khuvực Bắc Bộcòn duy trìđến khoảng Trung Bộn

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy rachá yrừ ngở khuvực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo thời tiết cácvùng trên cảnướcngày 17/7:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiề utối và đê m có mưar à o và giông và inơi, ngà ynắng nóng, cónơin ắng nóng gay gắt. Gión hẹ. Trong mưa gông có khản ăng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, cónơi dưới 25 độ. Nhiệt độ caon hất 33-36 độ, cónơi trên 37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, chiề utối và đê m có mưar à o và giông và inơi, ngà ynắng nóng, cónơin ắng nóng gay gắt. Gión amcấp 2-3. Trong mưa gông có khản ăng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 27-30độ, vùng núi cónơi dưới 26 độ. Nhiệt độ caon hất 34-37 độ, cónơi trên 37 độ.

Thanh Hóa-Thừ a Thiên Huế

Có mây, chiề utối và đê m có mưar à o và giông và inơi; ngà ynắng nóng, cónơin ắng nóng gay gắt. Giótâynam cấp 2-3. Trong mưa gông có khản ăng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ caon hất 34-37 độ, cónơi trên 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độthấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độca onhất: Phía Bắc 34-36 độ, cónơi trên 36 độ; phía Nam 31-34 độ.

Có mây, chiề utối và đê m có mưar à ovà giông và inơi; ngà ynắng, phía Bắc cónắng nóng. Giótâynam cấp 2-3. Trong mưa gông có khản ăng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Có mây, có mư arà ovà giông và inơi; riêng chiều tối có mưar à ovà giông rải rác, cụ c bộ có mưato. Giótâynam cấp 2-3. Trong mưa gông có khản ăng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độthấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độca onhất 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mư arà ovà giông và inơi; riêng chiều tối có mưar à ovà giông rải rác, cụ c bộ có mưato. Giótâynam cấp 2-3. Trong mưa gông có khản ăng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độthấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độca onhất 31-34 độ.

Hanoi

Có mây, chiề utối và đê m có mưar à o và giông và inơi; ngà ynắng nóng, cónơin ắng nóng gay gắt. Gión amcấp 2-3. Trong mưa gông có khản ăng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ caon hất 35-37 độ, cónơi trên 37 độ.

Miền Bắc và miền Trungsắp đón đợt nắng nóng diện rộngDự báo từ cuối tuần nà y khuvực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ đón đợt nắng nóng mới với nhiệt độcó

You may also like

Để lại một bình luận

Bắc, Trung Bộ nắng nóng gay gắt, Nam Bộ mưa rào

qua admin
0 nhận xét

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốcgia, thời tiết hôm nay (17/7) và ngà y 18/7, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng n cónơi trên 37 độ. Độẩm tương đối thấp nhấttron gngà y từ 45-60%. Thời giancón hiệt độ trên 35 độtừ 11-17 giờ.

Nắng nóng gay gắt vàong à y cuối tuần. Ảnh: Thảo Nguyên.

Thời tiết Hà Nội nà yhôm nayvàmai, cónắng nóng, cónơin ắng nóng gay gắt với nhiệt độca onhất phổ biẕ

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn đưa racảnh báo: Nắng nón gở khuvực Bắc Bộcòn duy trìđến khoảng Trung Bộn

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy rachá yrừ ngở khuvực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo thời tiết cácvùng trên cảnướcngày 17/7:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiề utối và đê m có mưar à o và giông và inơi, ngà ynắng nóng, cónơin ắng nóng gay gắt. Gión hẹ. Trong mưa gông có khản ăng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, cónơi dưới 25 độ. Nhiệt độ caon hất 33-36 độ, cónơi trên 37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, chiề utối và đê m có mưar à o và giông và inơi, ngà ynắng nóng, cónơin ắng nóng gay gắt. Gión amcấp 2-3. Trong mưa gông có khản ăng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 27-30độ, vùng núi cónơi dưới 26 độ. Nhiệt độ caon hất 34-37 độ, cónơi trên 37 độ.

Thanh Hóa-Thừ a Thiên Huế

Có mây, chiề utối và đê m có mưar à o và giông và inơi; ngà ynắng nóng, cónơin ắng nóng gay gắt. Giótâynam cấp 2-3. Trong mưa gông có khản ăng xảy ralốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ caon hất 34-37 độ, cónơi trên 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độthấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độca onhất: Phía Bắc 34-36 độ, cónơi trên 36 độ; phía Nam 31-34 độ.

Có mây, chiề utối và đê m có mưar à ovà giông và inơi; ngà ynắng, phía Bắc cónắng nóng. Giótâynam cấp 2-3. Trong mưa gông có khản ăng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Có mây, có mư arà ovà giông và inơi; riêng chiều tối có mưar à ovà giông rải rác, cụ c bộ có mưato. Giótâynam cấp 2-3. Trong mưa gông có khản ăng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độthấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độca onhất 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mư arà ovà giông và inơi; riêng chiều tối có mưar à ovà giông rải rác, cụ c bộ có mưato. Giótâynam cấp 2-3. Trong mưa gông có khản ăng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độthấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độca onhất 31-34 độ.

Hanoi

Có mây, chiề utối và đê m có mưar à o và giông và inơi; ngà ynắng nóng, cónơin ắng nóng gay gắt. Gión amcấp 2-3. Trong mưa gông có khản ăng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ caon hất 35-37 độ, cónơi trên 37 độ.

Miền Bắc và miền Trungsắp đón đợt nắng nóng diện rộngDự báo từ cuối tuần nà y khuvực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ đón đợt nắng nóng mới với nhiệt độcó

You may also like

Để lại một bình luận