Trang chủ Việt Nam Bão Ma-on vào Bắc Biển Đông giật cấp 12, tiếp tục mạnh lên

Bão Ma-on vào Bắc Biển Đông giật cấp 12, tiếp tục mạnh lên

qua admin
0 nhận xét

Đêm nay (23/8), bão Ma-on sẽ đi vào khu vực phia Bắc của Biển Đông. Toàn bộtàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoay.

THEO TRUNG TRUNG TRUNG TRUNG TRUNG TRUNG TRUNG TRUNG TRUNG TRUNG TRUNG TRUNG TRUNG TRUNG TRUNG TRUNG TRUNG TRUNG TRUNG TRUNG TRUNG TRUNG TRUNG TRUNG TRUNG TRUNG TRUNG TRUNG TOM ự m Philippines).

DựBáo Rong24giờtới, bãoma-on dichuyểntheohướngtâytâybắc, mỗigiờcuược15-20km, khoảng deer

Bão Ma-on tiếp tục mạnh thêm. Ảnh: TTKTTVQG

Đến 13h ngày 24/8, vị tri tâm bão ở khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phia Đông Bắk khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800km v phia Đông Bắc Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ phía Bắc vĩ tuyẩVĩĺ16,5 ; phia Đông kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộtàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoay.

Trong 24 ến 48 giờ tiếp theo, bão di cy tây tây tây tây tây tây bắc, mỗi gi đ c 20-25km. Đông, trên vùng biển phia Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

vùngnguyhiểmtrênbiểnongtrong 24 −n 48giờtiếptheo(giómạnhtừcấcp6trởlên、giậtthecấp8trởlên):từphíabắcv phia Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Toàn bộtàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoay.

Trong 48’n72GiờTiếptheo、bãodichuyểntheohướngtâytâybắc、mỗigigiờ鹿20-25kmvàsuyyếudầntthànhápthấpnhiệt Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng ap thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

doảnhhưởngcủabbão, vùngbiểnphíachung khuvựcbắcbiểnthchiều23/8cómưabão, giómạnhcấp6-7, sau thi g ghnggấnggấmbb bb. sóng biển cao từ 5,0-7,0m; biển động rất mạnh.

You may also like

Để lại một bình luận