Trang chủ Việt Nam Bí thư Hòa Bình Ngô Văn Tuấn làm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

Bí thư Hòa Bình Ngô Văn Tuấn làm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

qua admin
0 nhận xét

Ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình được phân công làm Bí thư Ban Cán sự Đảng, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước.

Chiều 24/7, Kiểm toán Nhà nước tổ chứ chội ghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị và Nghị quyế

Trưởng ban Công tác đại biểu – Phó Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh công bố Quyết định của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025, để chỉ định giữ chức Bí thư Van tuan sự Đảng Kiểm toán Nhà nước.

Đồng thời, Ủy Ban Thường vụ Quố chội ra Nghị qu yết bổn hiệmông Ngô Văn Tuấn giữ chức Phó

Thời hạn bổn hiệm 5 năm kể từ ngày 24/7/20 22.

Chủ tị ch Quố chội trao Quyết định của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quố chố

Chủ tị ch Quố chội Vương Đình Huệ đến dự hội nhị và traoquyết định choông Ngô Văn Tuấn.

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước để chỉ định tham gia Ban Chấp hành , Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thàn hủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 22/7, HĐNDT PHà Nội tổ chức cỳ họp chyu yên đề (kỳ thứ 8) bầuông Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thàn hủ

Ông Ngô Văn Tuấn sinh ngày February 8, 1971; quê quán: Xã Liên Bão, huyện Tiên Du, Bắc Ninh; trình độchu yên môn: Thạc csĩ.

Ông Tuấn có thời gian dài gắn bó với gàn htài chính, từ một chyu yên viên lên Phó Trưởng phòng, Vụ chính sách tài chí

Sauđó、ônglàmPhótrưởngphòng、rồiTrưởngPhòng、VănphòngBộTàichínhtừtháng12/1998đến12/2005vàlàmPhóChánhVăn Tiếpđó、ônggiữchứcVụtrưởngVụTàichínhcácngânhàngvàtổchứctàichínhđến2016年12月。

Từ tháng 1/2017 – 6/2019, ông làm Phó Trưởng ban Kinh tế Trungương.

Đến 7/20 19

Tại Đại hội XIII của Đảng vào tháng 1/2021, ông được bầu là mỦ y viên Trungương nhiệm kỳ 2021-2026. Sauđó, ông trúng Đại biểu Quố chội khóa XV.

You may also like

Để lại một bình luận