Trang chủ Việt Nam Bộ Chính trị sẽ giới thiệu nhân sự bầu Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Bộ Chính trị sẽ giới thiệu nhân sự bầu Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

qua admin
0 nhận xét

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII – Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký quy định 80 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu can bộ ứng cử.

Quy định gồm 6 chương, 34 điều nhằm thay thế cho quy định 105 của Bộ Chính trị ban hành năm 2017.

Nội dung quy ịnh que ịnh que ịnh que ịnh que ịnh que ịnh tạn lýcan bộ; đánh giá can bộ; quy hoạcho, bồi dưỡng can bộ; tuyN chọn, tuyN chọn, bổn công cử, tái cử, chỉ định, điều động, luân chuyển .

Phong, thăng, giáng, tước quân hàm; cho tôi giữ chức vụ;

Khen thưởng, kỷ luật can bộ; thực hiện chế độ, chính sách can bộ; kiểm tra、giám sát、kiểm soát quyền lực trong công tác can bộ; Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác can bộ và cán bộ.

vềphâncấ pquảnlýcánbộ, quy chung on…

Quy định nêu rõ về phân cấp quản lý cán bộ đối với trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Chính trị quyết định chủ trương, chính sách về công tác cán bộ và cán bộ quy chếm việc của Ban Chấp hành Trung ơng Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí th.

Trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng những vấn đề lớn về công tác cán bộ, chiến lược cán bộ, chuẩn bị và giới thiệu nhân Ļ:

BANCHấPHànhTrung nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

Xin ý kiến ​​Ban Chấp hành Trung ương Đảng trước khi giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu, phê chuẩn đối với các chức danh gồm:

PhóChủTịChnước、PhóChủThchQuốchội、Phóthngchínhphủ、Chánhánánthooaánnhândântốicao、việngngviệnkiểmsátnhândântốibanntịiban nh tộc, tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, tổng Kiểm toán Nhà nước, các thành viên Chính phủ.

Kỷ luật can bộ và những vấn đề khác về công tác cán bộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Quyết định phân công công tác đối vủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (cả chính thỺt khudức v). Phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chỉ định bí thư, phó bí thư và ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Quan ủy trung ương, Đảng ủy Công an trung ư. Khi cần thiết chỉ định bí thư, giao quyền bí thư hoặc giao phụ trách đảng bộ trực thuộc Trung ương.

quyết性nhgiá、quyhoạch、nhiotạo、bồidưỡng、bốtrí、phâncông、bổnhiệm、giớithiệuứngcử、táicử、chỉng、biềngng、lung、lung、lung phong、thăng、giáng、tước quân hàm cấp tướng; cho tôi giữ chức vụ; tạm đình chỉ , đình chỉ chức vụ, cho từ chức, miễn nhiệm, cách chức;

lãnhchoảngng ngchhộitrongviệcgiớithiệunhânsự, phêchuẩn, miễnnhiệmhoặclấyphiếutínnhiệmvớicácch

Quyết định phân công, phân cấp quản lý can bộ đối với các cấy, tổ chức đảng trực thuộc trung ương.

Quyết định kiểm tra, giám sát công tác cán bở các ngành, các cấp, các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Ủy quyền cho Chủ tch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư trong phạm vi, lĩnh vực phụ trách xem xét:

quyết性nhphâncông、bổnhiệm、giớithiệuứngcoungchínhtrịquảnquảnlhugiữcácchchdanh、chứcvụcócbitấnhhhnhh nhh c bim c bim c bim c bim c bim c bimc ​​bim nhh nhh nhh nhh nhh nhh nhh nhh nhh nhh nhh nhh nhh nhh nhh nhh nhh nhh nhh c bimc ​​, tổ chức nghị sĩ hữu nghị của Việt Nam với các nước, các ban chỉ đạo theo quy định.

Bổ nhiệm lại và thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ diện Bộ Chính trị quản lý theo quy định

yuyquyềncho banthchứctrong

quy hunh congnêurbộchínhtrịxemxét, chu kiếnziốivớicácchchứcdanhgồmnguyêntổ​ngbíthư, nguyênchủtịchnước, nguyênthínhchnh ch fh.ch

Các vị nguyên ủy viên Bộ Chính trị; nguyên bí thư Trung ương Đảng; nguyên chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc ベトナム; nguyên phó chủ tịch nước, phó chủ tịch Quốc hội, phó thủ tướng Chính phủ và đại tướng lực lượng vũ trang.

You may also like

Để lại một bình luận