Trang chủ Việt Nam Bộ Chính trị yêu cầu giảm biên chế ít nhất 5% công chức, 10% viên chức hưởng lương từ ngân sách

Bộ Chính trị yêu cầu giảm biên chế ít nhất 5% công chức, 10% viên chức hưởng lương từ ngân sách

qua admin
0 nhận xét

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng-Ảnh: GIA HÂN

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừ a ký banhành kết luận của Bộ Chính trị vềnâng cao hiệu quảc biên chế của hệ thống chính trị gia iđoạn 2022-2026.

Theo đó, xem xét đề nghị của Ban chỉ đạo thực hiện quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị về công tác quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2021 và đềxuất biên chếgiai đoạn 2022-2026, Bộ Chính trị kết luận tiếp tục đẩi mạnh thự chiện tinh giản

Cụ thể, gia iđoạn 2021-2026, to à nhệ thống chính trị tinh giảnít nhất 5% biên chếcán bộ, công chức vàí t nhất

Đối với các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị chưa thực hiện giảm đủ 10% biên chế giai đoạn 2016-2021 phải đồng thời vừa thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026, vừa phải tiếp tục thự chiện chỉ tiêu tinh giản biên chếgiai đoạn 2016-2021.

Những nơi thự chiện vượt chỉ tiê ugiai đoạn 2016-2021, phần vượt được tính vào kết quả thự chiệ

Bộ Chính trị yêu cầu trước mắt giữ ổ nđịnh số lượng biên chếcông đoà nđịa phương đãgiao

Ban Tổ chức trung ương chủ trì, phối hợp Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp ủy, tổ chức Đảng liên quan tiến hành kiểm tra, tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình quản lý và giao biên chế công đoàn làm cơs ở thammưu, hướng dẫn việc gia obiên chế đối với cơ quan liên đoà n lao động cấp tỉnh, cấp hu

Sau khi có hướng dẫn giao biên chế đối với cơ quan liên đoàn lao động cấp tỉnh, cấp huyện thì ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy thực hiện giao biên chế công đoàn theo quy định trong tổng số biên chế được giao.

Bộ Chính trị lưuý biên chế được giaogiai đoạn 2022-2026 không bao gồmlao động hợ pđồng. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tự quyết định việc sử dụng hợp đồng lao động và trả lương, phụ cấp cho lao động hợp đồng theo quy định từ ngân sách chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

Bộ Chính trịủy quyềncho Banchỉ đạo xem xét, quyết định sử dụng biên chếd ự phòng khicần thiết

Ban Tổ chức trung ương, Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Quân ủy trung ương, Đảng ủy Công an trung ương, Ban cán sự Đảng TAND tối cao, Ban cán sự Đảng Viện KSND tối coo, Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước quản lý biên chếcác cơquan, tổchức, địa phương, địa phương

Các cơ quan, tổ chức được giao thẩm quyền quản lý biên chế chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai chủ trương, quyết định của Bộ Chính trị và thực hiện thẩm quyền giao, quản lý biên chế theo quy định ; kiểm tra, giám sát việc thự chiện quản lý, sử dụng biên chế củ a các cơquan, tổ chức, địa phương, địa phương

Bộ Chính trị lưu ý, các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý、sửdụngbiênchếởđịaphương、cơquan、đơnvị; trực tiếp quản lý biên chế được giao, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai giao biên chế cho các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị trực thuộc bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả , đúng quy định.

Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với chủ trương, quy định của Đảng về quản lý biên chế.

BanTổchứctrungươnghoànthànhdanhmụcvịtríviệclàmtronghệthốngchínhtrị; giúpBộChínhtrị、BanBíthư、Banchỉđạohướngdẫn、kiểmtra、đônđốcthựchiệncôngtácquảnlýbiênch῿ địnhkỳhoặckhicầnthiếtbáocáoBộChínhtrị、Banchỉđạo。

You may also like

Để lại một bình luận