Trang chủ Việt Nam Bộ đội xuất ngũ không được miễn học phí học nghề, Bộ Quốc phòng nói gì?

Bộ đội xuất ngũ không được miễn học phí học nghề, Bộ Quốc phòng nói gì?

qua admin
0 nhận xét

Ze

Các thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022 – Ảnh: VGP

Cử tri Hải Phòng phản ánh hằng năm số bộ đội xuất ngũ trở về địa phương rất đông. Các cơ quan chức năng đã chỉ đạo tạo mọi điều kiện để bố tri việc làm, đào tạo nghề cho quan nhân xuất ngũ.

</p> <p>Tuy nhiên, qua khảo sát, hiện nay số quân nhân xuất ngũ được bố tri việc làm chưa nhiều. </p> <p>Thuậkiệnthuậnlợichocomtáctuyểnquân、cửtrionghịchínhphphphphphphphphpphủtc quantâmvàchhchh chaccấp、cácngàngấngớn gunh ku ng ng ng ng ng ng ng ng ng ngngớngớngớngớng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng .</p> <p>cửrlong an congkiếnnghịcầnbanhànhquy dh, hướngdẫngngngnhnhấttrong trongtácgiảiquyếtviệclàmvàcấptthẻẻtonghềcho </p> <p>bởihiệnnaybộchhikhixuấtngũtrởvềdeer aphngdùcóthẻhọcnghề</p> <p>Trả lời nội dung này, mới đây Bộ Quốc phòng cho biết<b> </b>theo quy cuy hiounhhành, trườnghợphạsĩquan, binhsĩhoànthànhnghĩavụphcvụcvụtạingũ, khixuấtngũnếucónhucầuu c định.</p> <p>Còn theo quy định tại nghị định số 61/2015 của Chính phủ cũng có nội dung hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành ngh đàvụ</p> <p>Việc này nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho bộ đội xuất ngũ về địa phương có nhiều cơ hội tìm việc làm, có thu nhập ổn định và phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội và bảo đảm an sinh xã hội.</p> <p>Nghị định cũng quy định các đối tượng theo quy định<i> </i>tham gia to nghnghềtrìnhhonhsơcấpccoccoccoccoptthẻẻđonghềcógiátrịtốtốibằng12thángtiềnlươngcơsởtạithethờib.</p> <p>nhưvậy, vềnguyêntắc, bộsexual xuấtngũcượccấpthẻhhọcnghềvàchượchỗtrợtiềnhọcnghềnếutham giahọcnghềtrìnhhh</p> <p>Bộ Quốc phòng cũng nêu rõ những năm qua đã thường xuyên phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả chính sách hướng nghiệp dạy nghề, tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ…</p> <p>Bộ đội xuất ngũ tham gia học nghề ở trình độ sơ cấp được miễn học phi, hỗ trợ một phần chi phí về chỗ ở, sin .</p> <p>vìvậy, sốlượngtham gh giahọcnghềtạdạyNGHềTRêntoốntoon æmyutîng, chas sa su suu khihọcnghề gia thronous lườ lao ộngoài nước</p> <p>Tuy nhiên, trong quá trinh thực hiện còn mố vướng mắc như cử tri kiến ​​nghị. Nhiều trường hợp trước khi nhập ngũ đã t nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học, vì vậy khi xuất ngũ không có nhu cầu hềc nghề.</p> <p>thờigiansửdụngthẻvàthủtụcthanhquyếttoancònbấtcập…dẫn nchưapháthuytốtchínhsáchcủa</p> <p>bộquốcphòngchobiếtsẽtiếpthu, nghiêncứuvàphốihợpchặtchẽvớibộlao với bộ đội xuất ngũ. </p> </p></div> <div class="mads-block"></div> <div class="penci-single-link-pages"> </div> <div class="post-tags"> <a href="https://bestinvn.vn/topics/2023/" rel="tag">2023</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/bo/" rel="tag">bó</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/bo-doi/" rel="tag">bộ đội</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/bo-doi-xuat-ngu/" rel="tag">bộ đội xuất ngũ</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/bo-quoc-phong/" rel="tag">Bộ Quốc phòng</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/doi/" rel="tag">dội</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/duoc/" rel="tag">được</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/gi/" rel="tag">gì</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/hoc/" rel="tag">học</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/hoc-nghe/" rel="tag">học nghề</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/january-1/" rel="tag">January 1</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/khong/" rel="tag">không</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/mien/" rel="tag">miền</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/nghe/" rel="tag">nghệ</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/ngu/" rel="tag">ngủ</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/noi/" rel="tag">nói</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/phi/" rel="tag">Phi</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/phong/" rel="tag">phòng</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/quoc/" rel="tag">Quốc</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/xuat/" rel="tag">xuất</a> </div> </div> </div> <div class="tags-share-box single-post-share tags-share-box-s2 tags-share-box-2_3 social-align-center"> <span class="penci-social-share-text">Đăng lại</span> <div class="post-share"> <span class="post-share-item post-share-plike"> <span class="count-number-like">0</span><a href="#" aria-label="Like this post" class="penci-post-like single-like-button" data-post_id="123410" title="Like" data-like="Like" data-unlike="Unlike"><i class="penci-faicon fa fa-heart-o" ></i></a> </span> <div class="list-posts-share"><a class="post-share-item post-share-facebook" aria-label="Share on Facebook" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-doi-xuat-ngu-khong-duoc-mien-hoc-phi-hoc-nghe-bo-quoc-phong-noi-gi/"><i class="penci-faicon penciicon-facebook" ></i><span class="dt-share">Facebook</span></a><a class="post-share-item post-share-twitter" aria-label="Share on Twitter" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Check%20out%20this%20article:%20B%E1%BB%99%20%C4%91%E1%BB%99i%20xu%E1%BA%A5t%20ng%C5%A9%20kh%C3%B4ng%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20mi%E1%BB%85n%20h%E1%BB%8Dc%20ph%C3%AD%20h%E1%BB%8Dc%20ngh%E1%BB%81%2C%20B%E1%BB%99%20Qu%E1%BB%91c%20ph%C3%B2ng%20n%C3%B3i%20g%C3%AC%3F%20-%20https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-doi-xuat-ngu-khong-duoc-mien-hoc-phi-hoc-nghe-bo-quoc-phong-noi-gi/"><i class="penci-faicon penciicon-twitter" ></i><span class="dt-share">Twitter</span></a><a class="post-share-item post-share-pinterest" aria-label="Pin to Pinterest" data-pin-do="none" rel="noreferrer" onclick="var e=document.createElement('script');e.setAttribute('type','text/javascript');e.setAttribute('charset','UTF-8');e.setAttribute('src','//assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999);document.body.appendChild(e);"><i class="penci-faicon penciicon-pinterest" ></i><span class="dt-share">Pinterest</span></a><a class="post-share-item post-share-tumblr" aria-label="Share on Tumblr" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fbestinvn.vn%2Fviet-nam%2Fbo-doi-xuat-ngu-khong-duoc-mien-hoc-phi-hoc-nghe-bo-quoc-phong-noi-gi%2F&name=B%E1%BB%99%20%C4%91%E1%BB%99i%20xu%E1%BA%A5t%20ng%C5%A9%20kh%C3%B4ng%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20mi%E1%BB%85n%20h%E1%BB%8Dc%20ph%C3%AD%20h%E1%BB%8Dc%20ngh%E1%BB%81%2C%20B%E1%BB%99%20Qu%E1%BB%91c%20ph%C3%B2ng%20n%C3%B3i%20g%C3%AC%3F"><i class="penci-faicon penciicon-tumblr" ></i><span class="dt-share">Tumblr</span></a><a class="post-share-item post-share-vk" aria-label="Share on VK" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://vk.com/share.php?url=https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-doi-xuat-ngu-khong-duoc-mien-hoc-phi-hoc-nghe-bo-quoc-phong-noi-gi/"><i class="penci-faicon penciicon-vk" ></i><span class="dt-share">VK</span></a><a class="post-share-item post-share-whatsapp" aria-label="Share on Whatsapp" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://api.whatsapp.com/send?text=B%E1%BB%99%20%C4%91%E1%BB%99i%20xu%E1%BA%A5t%20ng%C5%A9%20kh%C3%B4ng%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20mi%E1%BB%85n%20h%E1%BB%8Dc%20ph%C3%AD%20h%E1%BB%8Dc%20ngh%E1%BB%81%2C%20B%E1%BB%99%20Qu%E1%BB%91c%20ph%C3%B2ng%20n%C3%B3i%20g%C3%AC%3F %0A%0A https%3A%2F%2Fbestinvn.vn%2Fviet-nam%2Fbo-doi-xuat-ngu-khong-duoc-mien-hoc-phi-hoc-nghe-bo-quoc-phong-noi-gi%2F"><i class="penci-faicon penciicon-whatsapp" ></i><span class="dt-share">Whatsapp</span></a><a class="post-share-item post-share-email" target="_blank" aria-label="Share via Email" rel="noreferrer" href="mailto:?subject=Bộ%20đội%20xuất%20ngũ%20không%20được%20miễn%20học%20phí%20học%20nghề,%20Bộ%20Quốc%20phòng%20nói%20gì?&BODY=https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-doi-xuat-ngu-khong-duoc-mien-hoc-phi-hoc-nghe-bo-quoc-phong-noi-gi/"><i class="penci-faicon penciicon-email" ></i><span class="dt-share">Email</span></a></div> </div> </div> <div class="post-author abio-style-2 bioimg-sround"> <div class="author-img"> <img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=100&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=200&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-100 photo' height='100' width='100' decoding='async'/> </div> <div class="author-content"> <h5><a href="https://bestinvn.vn/author/admin/" title="Tác giả admin" rel="author">admin</a></h5> <p></p> <div class="bio-social"> <a rel="noreferrer" target="_blank" class="author-social" href="https://bestinvn.vn"><i class="penci-faicon fa fa-globe" ></i></a> </div> </div> </div> <div class="post-pagination"> <div class="prev-post"> <div class="prev-post-inner"> <div class="prev-post-title"> <span>bài trước</span> </div> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhan-dinh-mainz-vs-dortmund-00h30-ngay-26-1-chen-vao-top-4/"> <div class="pagi-text"> <h5 class="prev-title">Nhận định Mainz vs Dortmund (00h30 ngày 26/1): Chen vào top 4</h5> </div> </a> </div> </div> <div class="next-post"> <div class="next-post-inner"> <div class="prev-post-title next-post-title"> <span>bài tiếp theo</span> </div> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/biet-thu-gan-200-m2-ngap-sac-xuan-cua-vo-chong-thanh-van-hugo/"> <div class="pagi-text"> <h5 class="next-title">Biệt thự gần 200 m2 ngập sắc xuân của vợ chồng Thanh Vân Hugo</h5> </div> </a> </div> </div> </div> <div class="post-related penci-posts-related-grid"> <div class="post-title-box"><h4 class="post-box-title">You may also like</h4></div> <div class="penci-related-carousel penci-related-grid-display"> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/28/thi-dai-hoc-451.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/lich-cac-ky-thi-danh-gia-nang-luc-danh-gia-tu-duy-nam-2023/" title="Lịch các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2023  "> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/lich-cac-ky-thi-danh-gia-nang-luc-danh-gia-tu-duy-nam-2023/">Lịch các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:18:10+00:00">January 28, 2023</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2023/01/28/c59-crop-1674907953758.jpeg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/nam-thanh-nu-tu-tap-nap-di-chua-ha-o-ha-noi-cau-duyen-ngay-dau-nam-moi/" title="Nam thanh nữ tú tấp nập đi chùa Hà ở Hà Nội cầu duyên ngày đầu năm mới"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/nam-thanh-nu-tu-tap-nap-di-chua-ha-o-ha-noi-cau-duyen-ngay-dau-nam-moi/">Nam thanh nữ tú tấp nập đi chùa Hà ở Hà Nội cầu...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:47:57+00:00">January 28, 2023</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/28/via-than-tai-11-397.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/gia-tang-manh-co-nen-tung-tien-mua-vang-cau-may-via-than-tai/" title="Giá tăng mạnh, có nên tung tiền mua vàng cầu may vía Thần Tài?"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/gia-tang-manh-co-nen-tung-tien-mua-vang-cau-may-via-than-tai/">Giá tăng mạnh, có nên tung tiền mua vàng cầu may vía Thần...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:18:11+00:00">January 28, 2023</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/471584752817336320/2023/1/28/bao-ve-16748975737042125195231-0-0-302-576-crop-16748979663602044469217.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tam-dinh-chi-bao-ve-o-yen-tu-nhay-len-nap-ca-po-xe-cua-du-khach/" title="Tạm đình chỉ bảo vệ ở Yên Tử nhảy lên nắp ca pô xe của du khách"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tam-dinh-chi-bao-ve-o-yen-tu-nhay-len-nap-ca-po-xe-cua-du-khach/">Tạm đình chỉ bảo vệ ở Yên Tử nhảy lên nắp ca pô...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T14:48:08+00:00">January 28, 2023</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/28/img5517-16748192275161310308786-624.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/thu-tuong-yeu-cau-can-bo-cong-chuc-khong-du-xuan-lien-hoan-chuc-tet/" title="Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức không du xuân, liên hoan, chúc Tết"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/thu-tuong-yeu-cau-can-bo-cong-chuc-khong-du-xuan-lien-hoan-chuc-tet/">Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức không du xuân, liên hoan,...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T14:18:23+00:00">January 28, 2023</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2023/01/28/dji0035-1-crop-crop-1674900348653.jpeg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/hai-kho-xuong-o-ha-noi-boc-chay-ngun-ngut/" title="Hai kho, xưởng ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/hai-kho-xuong-o-ha-noi-boc-chay-ngun-ngut/">Hai kho, xưởng ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T13:44:58+00:00">January 28, 2023</time></span> </div> </div></div> <div class="post-comments no-comment-yet penci-comments-hide-0" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title"><span>Để lại một bình luận</span> <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/viet-nam/bo-doi-xuat-ngu-khong-duoc-mien-hoc-phi-hoc-nghe-bo-quoc-phong-noi-gi/#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3><form action="https://bestinvn.vn/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form"><p class="comment-form-comment"><textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" placeholder="Bình luận của bạn" aria-required="true"></textarea></p><p class="comment-form-author"><input id="author" name="author" type="text" value="" placeholder="Tên*" size="30" aria-required='true' /></p> <p class="comment-form-email"><input id="email" name="email" type="text" value="" placeholder="E-mail*" size="30" aria-required='true' /></p> <p class="comment-form-url"><input id="url" name="url" type="text" value="" placeholder="Trang mạng" size="30" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /><span class="comment-form-cookies-text" for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên, email và trang web của tôi trong trình duyệt này cho lần tôi nhận xét tiếp theo.</span></p> <div class="sgr-main"></div><p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Gửi đi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='123410' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> <!-- end comments div --> </article> </div> </div> <!-- MagenetMonetization 4 --> <div id="sidebar" class="penci-sidebar-right penci-sidebar-content style-3 pcalign-left pcsb-boxed-whole pciconp-right pcicon-right penci-sticky-sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <!-- MagenetMonetization 5 --><aside id="search-2" class="widget widget_search"><form role="search" method="get" class="pc-searchform" action="https://bestinvn.vn/"> <div class="pc-searchform-inner"> <input type="text" class="search-input" placeholder="Nhập và nhấn enter ..." name="s"/> <i class="penciicon-magnifiying-glass"></i> <input type="submit" class="searchsubmit" value="Tìm kiếm"/> </div> </form> </aside><!-- MagenetMonetization 5 --><aside id="penci_latest_news_widget-1" class="widget penci_latest_news_widget"><h3 class="widget-title penci-border-arrow"><span class="inner-arrow">Bài viết gần đây</span></h3> <ul id="penci-latestwg-4368" class="side-newsfeed"> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2023/01/28/anhcatafpcom20230128partners06-8898-5573-1674898475.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=bVu-DQ28aMQQsEMiqvMNaA" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/bieu-tinh-khap-nuoc-my-sau-vu-5-canh-sat-danh-chet-nguoi/" title="Biểu tình khắp nước Mỹ sau vụ 5 cảnh sát đánh chết người"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/bieu-tinh-khap-nuoc-my-sau-vu-5-canh-sat-danh-chet-nguoi/" rel="bookmark" title="Biểu tình khắp nước Mỹ sau vụ 5 cảnh sát đánh chết người"> Biểu tình khắp nước Mỹ sau vụ 5 cảnh sát đánh chết người </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2023/1/28/photo1674874686640-16748746867221077098128.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mot-phan-khuc-bat-dong-san-kho-ha-gia-trong-thoi-gian-toi/" title="Một phân khúc bất động sản khó hạ giá trong thời gian tới"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mot-phan-khuc-bat-dong-san-kho-ha-gia-trong-thoi-gian-toi/" rel="bookmark" title="Một phân khúc bất động sản khó hạ giá trong thời gian tới"> Một phân khúc bất động sản khó hạ giá trong thời gian tới </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://afamilycdn.com/thumb_w/600/150157425591193600/2023/1/28/1e2f300a91acabd39aa77a574c324f69-1674893225618900344756-1674904287686-16749042887651899636504-164-0-459-564-crop-1674904340166879463719.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/thang-1-am-lich-nay-3-con-giap-co-van-may-bung-no/" title="Tháng 1 âm lịch này, 3 con giáp có vận may bùng nổ"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/thang-1-am-lich-nay-3-con-giap-co-van-may-bung-no/" rel="bookmark" title="Tháng 1 âm lịch này, 3 con giáp có vận may bùng nổ"> Tháng 1 âm lịch này, 3 con giáp có vận may bùng nổ </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/28/thi-dai-hoc-451.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/lich-cac-ky-thi-danh-gia-nang-luc-danh-gia-tu-duy-nam-2023/" title="Lịch các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2023  "></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/lich-cac-ky-thi-danh-gia-nang-luc-danh-gia-tu-duy-nam-2023/" rel="bookmark" title="Lịch các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2023  "> Lịch các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2023   </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/28/tsitsipas-australian-open-2023-618.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/tsitsipas-vs-djokovic-lich-su-o-australian-open-2023/" title="Tsitsipas vs Djokovic, lịch sử ở Australian Open 2023"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/tsitsipas-vs-djokovic-lich-su-o-australian-open-2023/" rel="bookmark" title="Tsitsipas vs Djokovic, lịch sử ở Australian Open 2023"> Tsitsipas vs Djokovic, lịch sử ở Australian Open 2023 </a> </h4> </div> </div> </li> </ul> <style type="text/css">.widget ul#penci-latestwg-4368 li:not(.featured-news) .side-item .side-item-text h4 a{ font-size: 14px; }.widget ul#penci-latestwg-4368 li .side-item .side-item-text .side-item-meta{ font-size: 12px; }</style></aside><!-- MagenetMonetization 5 --><aside id="categories-1" class="widget widget_categories"><h3 class="widget-title penci-border-arrow"><span class="inner-arrow">Thể loại</span></h3> <ul> <li class="cat-item cat-item-19"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí <span class="category-item-count">(13,678)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-18"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh <span class="category-item-count">(13,266)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-17"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới <span class="category-item-count">(11,564)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-20"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao <span class="category-item-count">(11,307)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-60297"><a href="https://bestinvn.vn/sections/trending/">Trending <span class="category-item-count">(36)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-1"><a href="https://bestinvn.vn/sections/uncategorized/">Uncategorized <span class="category-item-count">(1)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-16"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam <span class="category-item-count">(11,442)</span></a> </li> </ul> </aside><!-- MagenetMonetization 5 --><aside id="block-4" class="widget widget_block"><div class="is-layout-flow wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"><h2>Những ý kiến ​​gần đây</h2><div class="no-comments wp-block-latest-comments">No comments to show.</div></div></div></aside> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- wmm d --> <div class="clear-footer"></div> <footer id="footer-section" class="penci-footer-social-media penci-lazy" itemscope itemtype="https://schema.org/WPFooter"> <div class="container"> <div class="footer-logo-copyright footer-not-logo footer-not-gotop"> <div id="footer-copyright"> <p>Copyright ©️ All rights reserved. | Best in VN</p> </div> </div> </div> </footer> </div><!-- End .wrapper-boxed --> <div class="penci-go-to-top-floating"><i class="penciicon-up-chevron"></i></div> <a id="close-sidebar-nav" class="header-1"><i class="penci-faicon fa fa-close" ></i></a> <nav id="sidebar-nav" class="header-1" role="navigation" itemscope itemtype="https://schema.org/SiteNavigationElement"> <div id="sidebar-nav-logo"> <a href="https://bestinvn.vn/"><img class="penci-lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20443%2063'%3E%3C/svg%3E" width="443" height="63" data-src="https://bestinvn.vn/wp-content/uploads/2022/03/bestinvn-1.png" alt="Tốt nhất của vietname"/></a> </div> <ul id="menu-main-menu-3" class="menu"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home ajax-mega-menu menu-item-1390"><a href="https://bestinvn.vn/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1397"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1397"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-17 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2023/01/28/anhcatafpcom20230128partners06-8898-5573-1674898475.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=bVu-DQ28aMQQsEMiqvMNaA" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/bieu-tinh-khap-nuoc-my-sau-vu-5-canh-sat-danh-chet-nguoi/" title="Biểu tình khắp nước Mỹ sau vụ 5 cảnh sát đánh chết người"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/bieu-tinh-khap-nuoc-my-sau-vu-5-canh-sat-danh-chet-nguoi/" title="Biểu tình khắp nước Mỹ sau vụ 5 cảnh sát đánh chết người">Biểu tình khắp nước Mỹ sau vụ 5…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:26:06+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2023/01/19/chat1-crop-1674134196774.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/chatbot-biet-tuot-do-suc-voi-giao-vien/" title="Chatbot “biết tuốt” đọ sức với giáo viên"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/chatbot-biet-tuot-do-suc-voi-giao-vien/" title="Chatbot “biết tuốt” đọ sức với giáo viên">Chatbot “biết tuốt” đọ sức với giáo viên</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:00:31+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/28/rt3957-copy-610.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ukraine-day-lui-tap-kich-o-luhansk-va-donetsk-phap-co-the-gui-may-bay-cho-kiev/" title="Ukraine đẩy lùi tập kích ở Luhansk và Donetsk, Pháp có thể gửi máy bay cho Kiev"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ukraine-day-lui-tap-kich-o-luhansk-va-donetsk-phap-co-the-gui-may-bay-cho-kiev/" title="Ukraine đẩy lùi tập kích ở Luhansk và Donetsk, Pháp có thể gửi máy bay cho Kiev">Ukraine đẩy lùi tập kích ở Luhansk và…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:09:03+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2023/01/28/336v6qt-highres-2403-167469321-4976-3947-1674904135.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tPAHFREU9BGivuvLbEnvqg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/cuoc-chien-chong-tham-nhung-cua-ukraine/" title="Cuộc chiến chống tham nhũng của Ukraine"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/cuoc-chien-chong-tham-nhung-cua-ukraine/" title="Cuộc chiến chống tham nhũng của Ukraine">Cuộc chiến chống tham nhũng của Ukraine</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T14:43:18+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2023/01/28/ukraine-thanh-lap-biet-doi-uav-cam-tu-dau-tien-tren-the-gioi-crop-1674897799159.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ukraine-thanh-lap-biet-doi-uav-cam-tu-dau-tien-tren-the-gioi/" title="Ukraine thành lập biệt đội UAV cảm tử đầu tiên trên thế giới"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ukraine-thanh-lap-biet-doi-uav-cam-tu-dau-tien-tren-the-gioi/" title="Ukraine thành lập biệt đội UAV cảm tử đầu tiên trên thế giới">Ukraine thành lập biệt đội UAV cảm tử…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T14:17:12+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1399"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1399"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-16 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/28/thi-dai-hoc-451.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/lich-cac-ky-thi-danh-gia-nang-luc-danh-gia-tu-duy-nam-2023/" title="Lịch các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2023  "> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/lich-cac-ky-thi-danh-gia-nang-luc-danh-gia-tu-duy-nam-2023/" title="Lịch các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2023  ">Lịch các kỳ thi đánh giá năng lực,…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:18:10+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2023/01/28/c59-crop-1674907953758.jpeg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/nam-thanh-nu-tu-tap-nap-di-chua-ha-o-ha-noi-cau-duyen-ngay-dau-nam-moi/" title="Nam thanh nữ tú tấp nập đi chùa Hà ở Hà Nội cầu duyên ngày đầu năm mới"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/nam-thanh-nu-tu-tap-nap-di-chua-ha-o-ha-noi-cau-duyen-ngay-dau-nam-moi/" title="Nam thanh nữ tú tấp nập đi chùa Hà ở Hà Nội cầu duyên ngày đầu năm mới">Nam thanh nữ tú tấp nập đi chùa…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:47:57+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/28/via-than-tai-11-397.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/gia-tang-manh-co-nen-tung-tien-mua-vang-cau-may-via-than-tai/" title="Giá tăng mạnh, có nên tung tiền mua vàng cầu may vía Thần Tài?"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/gia-tang-manh-co-nen-tung-tien-mua-vang-cau-may-via-than-tai/" title="Giá tăng mạnh, có nên tung tiền mua vàng cầu may vía Thần Tài?">Giá tăng mạnh, có nên tung tiền mua…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:18:11+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/471584752817336320/2023/1/28/bao-ve-16748975737042125195231-0-0-302-576-crop-16748979663602044469217.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tam-dinh-chi-bao-ve-o-yen-tu-nhay-len-nap-ca-po-xe-cua-du-khach/" title="Tạm đình chỉ bảo vệ ở Yên Tử nhảy lên nắp ca pô xe của du khách"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tam-dinh-chi-bao-ve-o-yen-tu-nhay-len-nap-ca-po-xe-cua-du-khach/" title="Tạm đình chỉ bảo vệ ở Yên Tử nhảy lên nắp ca pô xe của du khách">Tạm đình chỉ bảo vệ ở Yên Tử…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T14:48:08+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/28/img5517-16748192275161310308786-624.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/thu-tuong-yeu-cau-can-bo-cong-chuc-khong-du-xuan-lien-hoan-chuc-tet/" title="Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức không du xuân, liên hoan, chúc Tết"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/thu-tuong-yeu-cau-can-bo-cong-chuc-khong-du-xuan-lien-hoan-chuc-tet/" title="Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức không du xuân, liên hoan, chúc Tết">Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T14:18:23+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1396"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1396"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-18 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2023/1/28/photo1674874686640-16748746867221077098128.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mot-phan-khuc-bat-dong-san-kho-ha-gia-trong-thoi-gian-toi/" title="Một phân khúc bất động sản khó hạ giá trong thời gian tới"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mot-phan-khuc-bat-dong-san-kho-ha-gia-trong-thoi-gian-toi/" title="Một phân khúc bất động sản khó hạ giá trong thời gian tới">Một phân khúc bất động sản khó hạ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:25:08+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/471584752817336320/2023/1/27/mazda-cx-90-fb-16747935853141560245667-0-0-438-836-crop-16747936233051666051243.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mazda-cx-90-lo-dien-lan-cuoi-truoc-ngay-ra-mat-ro-net-xe-sang/" title="Mazda CX-90 lộ diện lần cuối trước ngày ra mắt: Rõ nét xe sang"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mazda-cx-90-lo-dien-lan-cuoi-truoc-ngay-ra-mat-ro-net-xe-sang/" title="Mazda CX-90 lộ diện lần cuối trước ngày ra mắt: Rõ nét xe sang">Mazda CX-90 lộ diện lần cuối trước ngày…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:59:08+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/sgozna/2023_01_27/img5482-16747981152371166383963-9538.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thu-tuong-lam-ngay-lam-dem-hoan-thanh-nhanh-nhat-duong-vanh-dai-4/" title="Thủ tướng: Làm ngày làm đêm, hoàn thành nhanh nhất đường Vành đai 4"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thu-tuong-lam-ngay-lam-dem-hoan-thanh-nhanh-nhat-duong-vanh-dai-4/" title="Thủ tướng: Làm ngày làm đêm, hoàn thành nhanh nhất đường Vành đai 4">Thủ tướng: Làm ngày làm đêm, hoàn thành…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:33:24+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/1/27/1141790/Lai-Suat-Ngan-Hang-C.jpg?w=800&crop=auto&scale=both" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mac-ca-lai-suat-xuat-hien-ngan-hang-chao-moi-muc-lai-toi-gan-13/" title="Mặc cả lãi suất, xuất hiện ngân hàng chào mời mức lãi tới gần 13%"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mac-ca-lai-suat-xuat-hien-ngan-hang-chao-moi-muc-lai-toi-gan-13/" title="Mặc cả lãi suất, xuất hiện ngân hàng chào mời mức lãi tới gần 13%">Mặc cả lãi suất, xuất hiện ngân hàng…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:07:38+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn1-sohoa.vnecdn.net/2023/01/20/screenshot-2023-01-20-at-12-21-1676-7480-1674192242.png?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EW_jr5oq6gZmwSMlCdh3YA" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/loat-cong-nghe-tuong-lai-co-the-khien-con-nguoi-lo-so/" title="Loạt công nghệ tương lai có thể khiến con người lo sợ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/loat-cong-nghe-tuong-lai-co-the-khien-con-nguoi-lo-so/" title="Loạt công nghệ tương lai có thể khiến con người lo sợ">Loạt công nghệ tương lai có thể khiến…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T14:42:03+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1395"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1395"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-19 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://afamilycdn.com/thumb_w/600/150157425591193600/2023/1/28/1e2f300a91acabd39aa77a574c324f69-1674893225618900344756-1674904287686-16749042887651899636504-164-0-459-564-crop-1674904340166879463719.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/thang-1-am-lich-nay-3-con-giap-co-van-may-bung-no/" title="Tháng 1 âm lịch này, 3 con giáp có vận may bùng nổ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/thang-1-am-lich-nay-3-con-giap-co-van-may-bung-no/" title="Tháng 1 âm lịch này, 3 con giáp có vận may bùng nổ">Tháng 1 âm lịch này, 3 con giáp…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:23:55+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2023/1/28/photo1674903050756-1674903050934375836113.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tra-loi-cau-nao-nhu-tat-nuoc-lanh-khan-gia-cau-do/" title="Trả lời câu nào như “tạt nước lạnh” khán giả câu đó!"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tra-loi-cau-nao-nhu-tat-nuoc-lanh-khan-gia-cau-do/" title="Trả lời câu nào như “tạt nước lạnh” khán giả câu đó!">Trả lời câu nào như “tạt nước lạnh”…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:57:54+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2023/01/28/nha-ba-nu-phim-1-1674909098-3681-1674909451.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=X1GXhBeo8Nc3kDBuLhnMRA" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/ly-do-phim-nha-ba-nu-gay-bao-doanh-thu/" title="Lý do phim ‘Nhà bà Nữ’ gây bão doanh thu"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/ly-do-phim-nha-ba-nu-gay-bao-doanh-thu/" title="Lý do phim ‘Nhà bà Nữ’ gây bão doanh thu">Lý do phim ‘Nhà bà Nữ’ gây bão…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:31:51+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2023/1/28/photo1674914046664-1674914046828608859103.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/quynh-luong-trich-xuat-camera-va-chinh-thuc-len-tieng-lam-ro-vu-con-trai-bi-danh-vi-vo-tinh-lam-nga-ban-nho-khac/" title="Quỳnh Lương trích xuất camera và chính thức lên tiếng làm rõ vụ con trai bị đánh vì vô tình làm ngã bạn nhỏ khác"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/quynh-luong-trich-xuat-camera-va-chinh-thuc-len-tieng-lam-ro-vu-con-trai-bi-danh-vi-vo-tinh-lam-nga-ban-nho-khac/" title="Quỳnh Lương trích xuất camera và chính thức lên tiếng làm rõ vụ con trai bị đánh vì vô tình làm ngã bạn nhỏ khác">Quỳnh Lương trích xuất camera và chính thức…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:06:01+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/cqjwqqjwp/2023_01_20/321025639-542594954470496-9122279208175616734-n-7817.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tu-vi-hang-ngay-xem-tu-vi-vui-12-con-giap-ngay-29-1-2023/" title="Tử vi hằng ngày – Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 29.1.2023"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tu-vi-hang-ngay-xem-tu-vi-vui-12-con-giap-ngay-29-1-2023/" title="Tử vi hằng ngày – Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 29.1.2023">Tử vi hằng ngày – Xem tử vi…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T14:39:57+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1398"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1398"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-20 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/28/tsitsipas-australian-open-2023-618.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/tsitsipas-vs-djokovic-lich-su-o-australian-open-2023/" title="Tsitsipas vs Djokovic, lịch sử ở Australian Open 2023"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/tsitsipas-vs-djokovic-lich-su-o-australian-open-2023/" title="Tsitsipas vs Djokovic, lịch sử ở Australian Open 2023">Tsitsipas vs Djokovic, lịch sử ở Australian Open…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:15:09+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2023/01/28/41/sir_jim_ratcliffe.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/mu-phan-ung-gay-gat-ke-hoach-hoi-mua-doi-bong-cua-sir-jim-ratcliffe/" title="MU phản ứng gay gắt kế hoạch hỏi mua đội bóng của Sir Jim Ratcliffe"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/mu-phan-ung-gay-gat-ke-hoach-hoi-mua-doi-bong-cua-sir-jim-ratcliffe/" title="MU phản ứng gay gắt kế hoạch hỏi mua đội bóng của Sir Jim Ratcliffe">MU phản ứng gay gắt kế hoạch hỏi…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:43:57+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://media.tinthethao.com.vn/resize/534x280/files/bongda/2023/01/28/ten-hag-ra-quyet-dinh-gay-soc-voi-antony-180500jpg.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/ten-hag-ra-quyet-dinh-gay-soc-voi-antony/" title="Ten Hag ra quyết định gây sốc với Antony"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/ten-hag-ra-quyet-dinh-gay-soc-voi-antony/" title="Ten Hag ra quyết định gây sốc với Antony">Ten Hag ra quyết định gây sốc với…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:13:57+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static.bongda24h.vn/medias/original/2023/01/25/nhan-dinh-bong-da-soi-keo-cremonese-vs-inter-milan-vdqg-italia-hom-nay-2501205319.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhan-dinh-soi-keo-cremonese-vs-inter-milan-vdqg-italia-hom-nay/" title="Nhận định – soi kèo Cremonese vs Inter Milan VĐQG Italia hôm nay"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhan-dinh-soi-keo-cremonese-vs-inter-milan-vdqg-italia-hom-nay/" title="Nhận định – soi kèo Cremonese vs Inter Milan VĐQG Italia hôm nay">Nhận định – soi kèo Cremonese vs Inter…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T14:44:18+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static.bongda24h.vn/medias/original/2023/01/25/nhan-dinh-bong-da-soi-keo-getafe-vs-betis-vdqg-tay-ban-nha-la-liga-hom-nay-2501192533.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhan-dinh-soi-keo-nha-cai-getafe-vs-betis-la-liga-hom-nay/" title="Nhận định – soi kèo nhà cái Getafe vs Betis La Liga hôm nay"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhan-dinh-soi-keo-nha-cai-getafe-vs-betis-la-liga-hom-nay/" title="Nhận định – soi kèo nhà cái Getafe vs Betis La Liga hôm nay">Nhận định – soi kèo nhà cái Getafe…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T14:13:03+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> </ul> </nav> <div class="penci-menu-hbg-overlay"></div> <div class="penci-menu-hbg penci-vernav-hide penci-menu-hbg-left"> <div class="penci-menu-hbg-inner"> <a id="penci-close-hbg"><i class="penci-faicon fa fa-close" ></i></a> <div class="penci-hbg-header"> <div class="penci-hbg-logo site-branding"> <a href="https://bestinvn.vn/"><img class="penci-lazy" width="443" height="63" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20443%2063'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://bestinvn.vn/wp-content/uploads/2022/03/bestinvn-1.png" alt="Tốt nhất của vietname"/></a> </div> </div> <div class="penci-hbg-content penci-sidebar-content style-3 pcalign-left pciconp-right pcicon-right"> <ul id="menu-main-menu-4" class="menu menu-hgb-main"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home ajax-mega-menu menu-item-1390"><a href="https://bestinvn.vn/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1397"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1397"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-17 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2023/01/28/anhcatafpcom20230128partners06-8898-5573-1674898475.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=bVu-DQ28aMQQsEMiqvMNaA" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/bieu-tinh-khap-nuoc-my-sau-vu-5-canh-sat-danh-chet-nguoi/" title="Biểu tình khắp nước Mỹ sau vụ 5 cảnh sát đánh chết người"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/bieu-tinh-khap-nuoc-my-sau-vu-5-canh-sat-danh-chet-nguoi/" title="Biểu tình khắp nước Mỹ sau vụ 5 cảnh sát đánh chết người">Biểu tình khắp nước Mỹ sau vụ 5…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:26:06+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2023/01/19/chat1-crop-1674134196774.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/chatbot-biet-tuot-do-suc-voi-giao-vien/" title="Chatbot “biết tuốt” đọ sức với giáo viên"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/chatbot-biet-tuot-do-suc-voi-giao-vien/" title="Chatbot “biết tuốt” đọ sức với giáo viên">Chatbot “biết tuốt” đọ sức với giáo viên</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:00:31+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/28/rt3957-copy-610.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ukraine-day-lui-tap-kich-o-luhansk-va-donetsk-phap-co-the-gui-may-bay-cho-kiev/" title="Ukraine đẩy lùi tập kích ở Luhansk và Donetsk, Pháp có thể gửi máy bay cho Kiev"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ukraine-day-lui-tap-kich-o-luhansk-va-donetsk-phap-co-the-gui-may-bay-cho-kiev/" title="Ukraine đẩy lùi tập kích ở Luhansk và Donetsk, Pháp có thể gửi máy bay cho Kiev">Ukraine đẩy lùi tập kích ở Luhansk và…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:09:03+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2023/01/28/336v6qt-highres-2403-167469321-4976-3947-1674904135.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tPAHFREU9BGivuvLbEnvqg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/cuoc-chien-chong-tham-nhung-cua-ukraine/" title="Cuộc chiến chống tham nhũng của Ukraine"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/cuoc-chien-chong-tham-nhung-cua-ukraine/" title="Cuộc chiến chống tham nhũng của Ukraine">Cuộc chiến chống tham nhũng của Ukraine</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T14:43:18+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2023/01/28/ukraine-thanh-lap-biet-doi-uav-cam-tu-dau-tien-tren-the-gioi-crop-1674897799159.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ukraine-thanh-lap-biet-doi-uav-cam-tu-dau-tien-tren-the-gioi/" title="Ukraine thành lập biệt đội UAV cảm tử đầu tiên trên thế giới"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ukraine-thanh-lap-biet-doi-uav-cam-tu-dau-tien-tren-the-gioi/" title="Ukraine thành lập biệt đội UAV cảm tử đầu tiên trên thế giới">Ukraine thành lập biệt đội UAV cảm tử…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T14:17:12+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1399"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1399"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-16 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/28/thi-dai-hoc-451.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/lich-cac-ky-thi-danh-gia-nang-luc-danh-gia-tu-duy-nam-2023/" title="Lịch các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2023  "> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/lich-cac-ky-thi-danh-gia-nang-luc-danh-gia-tu-duy-nam-2023/" title="Lịch các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2023  ">Lịch các kỳ thi đánh giá năng lực,…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:18:10+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2023/01/28/c59-crop-1674907953758.jpeg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/nam-thanh-nu-tu-tap-nap-di-chua-ha-o-ha-noi-cau-duyen-ngay-dau-nam-moi/" title="Nam thanh nữ tú tấp nập đi chùa Hà ở Hà Nội cầu duyên ngày đầu năm mới"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/nam-thanh-nu-tu-tap-nap-di-chua-ha-o-ha-noi-cau-duyen-ngay-dau-nam-moi/" title="Nam thanh nữ tú tấp nập đi chùa Hà ở Hà Nội cầu duyên ngày đầu năm mới">Nam thanh nữ tú tấp nập đi chùa…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:47:57+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/28/via-than-tai-11-397.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/gia-tang-manh-co-nen-tung-tien-mua-vang-cau-may-via-than-tai/" title="Giá tăng mạnh, có nên tung tiền mua vàng cầu may vía Thần Tài?"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/gia-tang-manh-co-nen-tung-tien-mua-vang-cau-may-via-than-tai/" title="Giá tăng mạnh, có nên tung tiền mua vàng cầu may vía Thần Tài?">Giá tăng mạnh, có nên tung tiền mua…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:18:11+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/471584752817336320/2023/1/28/bao-ve-16748975737042125195231-0-0-302-576-crop-16748979663602044469217.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tam-dinh-chi-bao-ve-o-yen-tu-nhay-len-nap-ca-po-xe-cua-du-khach/" title="Tạm đình chỉ bảo vệ ở Yên Tử nhảy lên nắp ca pô xe của du khách"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tam-dinh-chi-bao-ve-o-yen-tu-nhay-len-nap-ca-po-xe-cua-du-khach/" title="Tạm đình chỉ bảo vệ ở Yên Tử nhảy lên nắp ca pô xe của du khách">Tạm đình chỉ bảo vệ ở Yên Tử…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T14:48:08+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/28/img5517-16748192275161310308786-624.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/thu-tuong-yeu-cau-can-bo-cong-chuc-khong-du-xuan-lien-hoan-chuc-tet/" title="Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức không du xuân, liên hoan, chúc Tết"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/thu-tuong-yeu-cau-can-bo-cong-chuc-khong-du-xuan-lien-hoan-chuc-tet/" title="Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức không du xuân, liên hoan, chúc Tết">Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T14:18:23+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1396"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1396"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-18 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2023/1/28/photo1674874686640-16748746867221077098128.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mot-phan-khuc-bat-dong-san-kho-ha-gia-trong-thoi-gian-toi/" title="Một phân khúc bất động sản khó hạ giá trong thời gian tới"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mot-phan-khuc-bat-dong-san-kho-ha-gia-trong-thoi-gian-toi/" title="Một phân khúc bất động sản khó hạ giá trong thời gian tới">Một phân khúc bất động sản khó hạ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:25:08+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/471584752817336320/2023/1/27/mazda-cx-90-fb-16747935853141560245667-0-0-438-836-crop-16747936233051666051243.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mazda-cx-90-lo-dien-lan-cuoi-truoc-ngay-ra-mat-ro-net-xe-sang/" title="Mazda CX-90 lộ diện lần cuối trước ngày ra mắt: Rõ nét xe sang"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mazda-cx-90-lo-dien-lan-cuoi-truoc-ngay-ra-mat-ro-net-xe-sang/" title="Mazda CX-90 lộ diện lần cuối trước ngày ra mắt: Rõ nét xe sang">Mazda CX-90 lộ diện lần cuối trước ngày…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:59:08+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/sgozna/2023_01_27/img5482-16747981152371166383963-9538.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thu-tuong-lam-ngay-lam-dem-hoan-thanh-nhanh-nhat-duong-vanh-dai-4/" title="Thủ tướng: Làm ngày làm đêm, hoàn thành nhanh nhất đường Vành đai 4"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thu-tuong-lam-ngay-lam-dem-hoan-thanh-nhanh-nhat-duong-vanh-dai-4/" title="Thủ tướng: Làm ngày làm đêm, hoàn thành nhanh nhất đường Vành đai 4">Thủ tướng: Làm ngày làm đêm, hoàn thành…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:33:24+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/1/27/1141790/Lai-Suat-Ngan-Hang-C.jpg?w=800&crop=auto&scale=both" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mac-ca-lai-suat-xuat-hien-ngan-hang-chao-moi-muc-lai-toi-gan-13/" title="Mặc cả lãi suất, xuất hiện ngân hàng chào mời mức lãi tới gần 13%"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mac-ca-lai-suat-xuat-hien-ngan-hang-chao-moi-muc-lai-toi-gan-13/" title="Mặc cả lãi suất, xuất hiện ngân hàng chào mời mức lãi tới gần 13%">Mặc cả lãi suất, xuất hiện ngân hàng…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:07:38+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn1-sohoa.vnecdn.net/2023/01/20/screenshot-2023-01-20-at-12-21-1676-7480-1674192242.png?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EW_jr5oq6gZmwSMlCdh3YA" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/loat-cong-nghe-tuong-lai-co-the-khien-con-nguoi-lo-so/" title="Loạt công nghệ tương lai có thể khiến con người lo sợ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/loat-cong-nghe-tuong-lai-co-the-khien-con-nguoi-lo-so/" title="Loạt công nghệ tương lai có thể khiến con người lo sợ">Loạt công nghệ tương lai có thể khiến…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T14:42:03+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1395"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1395"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-19 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://afamilycdn.com/thumb_w/600/150157425591193600/2023/1/28/1e2f300a91acabd39aa77a574c324f69-1674893225618900344756-1674904287686-16749042887651899636504-164-0-459-564-crop-1674904340166879463719.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/thang-1-am-lich-nay-3-con-giap-co-van-may-bung-no/" title="Tháng 1 âm lịch này, 3 con giáp có vận may bùng nổ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/thang-1-am-lich-nay-3-con-giap-co-van-may-bung-no/" title="Tháng 1 âm lịch này, 3 con giáp có vận may bùng nổ">Tháng 1 âm lịch này, 3 con giáp…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:23:55+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2023/1/28/photo1674903050756-1674903050934375836113.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tra-loi-cau-nao-nhu-tat-nuoc-lanh-khan-gia-cau-do/" title="Trả lời câu nào như “tạt nước lạnh” khán giả câu đó!"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tra-loi-cau-nao-nhu-tat-nuoc-lanh-khan-gia-cau-do/" title="Trả lời câu nào như “tạt nước lạnh” khán giả câu đó!">Trả lời câu nào như “tạt nước lạnh”…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:57:54+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2023/01/28/nha-ba-nu-phim-1-1674909098-3681-1674909451.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=X1GXhBeo8Nc3kDBuLhnMRA" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/ly-do-phim-nha-ba-nu-gay-bao-doanh-thu/" title="Lý do phim ‘Nhà bà Nữ’ gây bão doanh thu"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/ly-do-phim-nha-ba-nu-gay-bao-doanh-thu/" title="Lý do phim ‘Nhà bà Nữ’ gây bão doanh thu">Lý do phim ‘Nhà bà Nữ’ gây bão…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:31:51+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2023/1/28/photo1674914046664-1674914046828608859103.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/quynh-luong-trich-xuat-camera-va-chinh-thuc-len-tieng-lam-ro-vu-con-trai-bi-danh-vi-vo-tinh-lam-nga-ban-nho-khac/" title="Quỳnh Lương trích xuất camera và chính thức lên tiếng làm rõ vụ con trai bị đánh vì vô tình làm ngã bạn nhỏ khác"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/quynh-luong-trich-xuat-camera-va-chinh-thuc-len-tieng-lam-ro-vu-con-trai-bi-danh-vi-vo-tinh-lam-nga-ban-nho-khac/" title="Quỳnh Lương trích xuất camera và chính thức lên tiếng làm rõ vụ con trai bị đánh vì vô tình làm ngã bạn nhỏ khác">Quỳnh Lương trích xuất camera và chính thức…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:06:01+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/cqjwqqjwp/2023_01_20/321025639-542594954470496-9122279208175616734-n-7817.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tu-vi-hang-ngay-xem-tu-vi-vui-12-con-giap-ngay-29-1-2023/" title="Tử vi hằng ngày – Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 29.1.2023"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tu-vi-hang-ngay-xem-tu-vi-vui-12-con-giap-ngay-29-1-2023/" title="Tử vi hằng ngày – Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 29.1.2023">Tử vi hằng ngày – Xem tử vi…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T14:39:57+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1398"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1398"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-20 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/28/tsitsipas-australian-open-2023-618.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/tsitsipas-vs-djokovic-lich-su-o-australian-open-2023/" title="Tsitsipas vs Djokovic, lịch sử ở Australian Open 2023"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/tsitsipas-vs-djokovic-lich-su-o-australian-open-2023/" title="Tsitsipas vs Djokovic, lịch sử ở Australian Open 2023">Tsitsipas vs Djokovic, lịch sử ở Australian Open…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:15:09+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2023/01/28/41/sir_jim_ratcliffe.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/mu-phan-ung-gay-gat-ke-hoach-hoi-mua-doi-bong-cua-sir-jim-ratcliffe/" title="MU phản ứng gay gắt kế hoạch hỏi mua đội bóng của Sir Jim Ratcliffe"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/mu-phan-ung-gay-gat-ke-hoach-hoi-mua-doi-bong-cua-sir-jim-ratcliffe/" title="MU phản ứng gay gắt kế hoạch hỏi mua đội bóng của Sir Jim Ratcliffe">MU phản ứng gay gắt kế hoạch hỏi…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:43:57+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://media.tinthethao.com.vn/resize/534x280/files/bongda/2023/01/28/ten-hag-ra-quyet-dinh-gay-soc-voi-antony-180500jpg.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/ten-hag-ra-quyet-dinh-gay-soc-voi-antony/" title="Ten Hag ra quyết định gây sốc với Antony"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/ten-hag-ra-quyet-dinh-gay-soc-voi-antony/" title="Ten Hag ra quyết định gây sốc với Antony">Ten Hag ra quyết định gây sốc với…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T15:13:57+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static.bongda24h.vn/medias/original/2023/01/25/nhan-dinh-bong-da-soi-keo-cremonese-vs-inter-milan-vdqg-italia-hom-nay-2501205319.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhan-dinh-soi-keo-cremonese-vs-inter-milan-vdqg-italia-hom-nay/" title="Nhận định – soi kèo Cremonese vs Inter Milan VĐQG Italia hôm nay"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhan-dinh-soi-keo-cremonese-vs-inter-milan-vdqg-italia-hom-nay/" title="Nhận định – soi kèo Cremonese vs Inter Milan VĐQG Italia hôm nay">Nhận định – soi kèo Cremonese vs Inter…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T14:44:18+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static.bongda24h.vn/medias/original/2023/01/25/nhan-dinh-bong-da-soi-keo-getafe-vs-betis-vdqg-tay-ban-nha-la-liga-hom-nay-2501192533.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhan-dinh-soi-keo-nha-cai-getafe-vs-betis-la-liga-hom-nay/" title="Nhận định – soi kèo nhà cái Getafe vs Betis La Liga hôm nay"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhan-dinh-soi-keo-nha-cai-getafe-vs-betis-la-liga-hom-nay/" title="Nhận định – soi kèo nhà cái Getafe vs Betis La Liga hôm nay">Nhận định – soi kèo nhà cái Getafe…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T14:13:03+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> </ul> </div> <div class="penci-hbg-footer"> <div class="penci_menu_hbg_ftext">Copyright ©️ All rights reserved. | Best in VN</div> </div> </div> </div> <script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@type":"WebSite","@id":"https://bestinvn.vn/#website","url":"https://bestinvn.vn/","name":"Tốt nhất của vietname","potentialAction":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-doi-xuat-ngu-khong-duoc-mien-hoc-phi-hoc-nghe-bo-quoc-phong-noi-gi#searchaction"},"publisher":{"@id":"https://bestinvn.vn/#organization"}},{"@type":"SearchAction","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-doi-xuat-ngu-khong-duoc-mien-hoc-phi-hoc-nghe-bo-quoc-phong-noi-gi#searchaction","target":"https://bestinvn.vn/?s={search_term_string}","query-input":"required name=search_term_string"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-doi-xuat-ngu-khong-duoc-mien-hoc-phi-hoc-nghe-bo-quoc-phong-noi-gi#breadcrumbs","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https://bestinvn.vn/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Việt Nam","item":"https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"}]},{"@type":"WebPage","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-doi-xuat-ngu-khong-duoc-mien-hoc-phi-hoc-nghe-bo-quoc-phong-noi-gi#webpage","url":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-doi-xuat-ngu-khong-duoc-mien-hoc-phi-hoc-nghe-bo-quoc-phong-noi-gi","inLanguage":"en_US","name":"Bộ đội xuất ngũ không được miễn học phí học nghề, Bộ Quốc phòng nói gì? – Tốt nhất của vietname","description":"Ze Các thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022 - Ảnh: VGP Cử tri Hải Phòng phản ánh hằng năm số bộ đội xuất ngũ trở về địa phương rất đông. Các cơ quan chức năng","datePublished":"2023-01-25T03:37:59+00:00","dateModified":"2023-01-25T03:37:59+00:00","isPartOf":{"@id":"https://bestinvn.vn/#website"},"breadcrumb":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-doi-xuat-ngu-khong-duoc-mien-hoc-phi-hoc-nghe-bo-quoc-phong-noi-gi#breadcrumbs"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-doi-xuat-ngu-khong-duoc-mien-hoc-phi-hoc-nghe-bo-quoc-phong-noi-gi#thumbnail"},"image":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-doi-xuat-ngu-khong-duoc-mien-hoc-phi-hoc-nghe-bo-quoc-phong-noi-gi#thumbnail"}},{"@type":"Organization","@id":"https://bestinvn.vn/#organization","url":"https://bestinvn.vn/","name":"Tốt nhất của vietname"},{"@type":"ImageObject","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-doi-xuat-ngu-khong-duoc-mien-hoc-phi-hoc-nghe-bo-quoc-phong-noi-gi#thumbnail","url":"https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/471584752817336320/2023/1/25/nhap-ngu-16746096562992018789073-0-0-838-1600-crop-16746096798551933237617.jpeg","width":1920},{"@type":"Article","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-doi-xuat-ngu-khong-duoc-mien-hoc-phi-hoc-nghe-bo-quoc-phong-noi-gi#article","url":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-doi-xuat-ngu-khong-duoc-mien-hoc-phi-hoc-nghe-bo-quoc-phong-noi-gi","headline":"Bộ đội xuất ngũ không được miễn học phí học nghề, Bộ Quốc phòng nói gì?","datePublished":"2023-01-25T03:37:59+00:00","dateModified":"2023-01-25T03:37:59+00:00","wordCount":686,"keywords":["2023","bó","bộ đội","bộ đội xuất ngũ","Bộ Quốc phòng","dội","được","gì","học","học nghề","January 1","không","miền","nghệ","ngủ","nói","Phi","phòng","Quốc","xuất"],"articleSection":["Việt Nam"],"isPartOf":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-doi-xuat-ngu-khong-duoc-mien-hoc-phi-hoc-nghe-bo-quoc-phong-noi-gi#webpage"},"mainEntityOfPage":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-doi-xuat-ngu-khong-duoc-mien-hoc-phi-hoc-nghe-bo-quoc-phong-noi-gi#webpage"},"image":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-doi-xuat-ngu-khong-duoc-mien-hoc-phi-hoc-nghe-bo-quoc-phong-noi-gi#thumbnail"},"publisher":{"@id":"https://bestinvn.vn/#organization"},"author":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-doi-xuat-ngu-khong-duoc-mien-hoc-phi-hoc-nghe-bo-quoc-phong-noi-gi#author"}},{"@type":"Person","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-doi-xuat-ngu-khong-duoc-mien-hoc-phi-hoc-nghe-bo-quoc-phong-noi-gi#author","url":"https://bestinvn.vn/author/admin/","name":"admin","image":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-doi-xuat-ngu-khong-duoc-mien-hoc-phi-hoc-nghe-bo-quoc-phong-noi-gi#author_image"}},{"@type":"ImageObject","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-doi-xuat-ngu-khong-duoc-mien-hoc-phi-hoc-nghe-bo-quoc-phong-noi-gi#author_image","url":"https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=96&d=mm&r=g","width":96,"height":96,"caption":"admin"}]}</script><script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.9' id='regenerator-runtime-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0' id='wp-polyfill-js'></script> <script type='text/javascript' id='contact-form-7-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.5.6' id='contact-form-7-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-review/js/jquery.easypiechart.min.js?ver=1.0' id='jquery-penci-piechart-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-review/js/review.js?ver=1.0' id='jquery-penci-review-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.youtube.com/iframe_api?ver=1.0' id='youtube-api-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-shortcodes/assets/play.js?ver=1.0' id='penci-play-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/penci-lazy.js?ver=8.1.2' id='pc-lazy-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/libs-script.min.js?ver=8.1.2' id='penci-libs-js-js'></script> <script type='text/javascript' id='main-scripts-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var ajax_var_more = {"url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"9978a2ced7","errorPass":"<p class=\"message message-error\">Password does not match the confirm password<\/p>","login":"Email Address","password":"Password","headerstyle":"default"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/main.js?ver=8.1.2' id='main-scripts-js'></script> <script type='text/javascript' id='penci_ajax_like_post-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var ajax_var = {"url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"9978a2ced7","errorPass":"<p class=\"message message-error\">Password does not match the confirm password<\/p>","login":"Email Address","password":"Password","headerstyle":"default"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/post-like.js?ver=8.1.2' id='penci_ajax_like_post-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.1.1' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/inc/builder/assets/js/penci-header-builder.js?ver=8.1.2' id='penci-header-builder-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-recipe/js/jquery.rateyo.min.js?ver=3.3' id='jquery-recipe-rateyo-js'></script> <script type='text/javascript' id='penci_rateyo-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var PENCI = {"ajaxUrl":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"9978a2ced7"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-recipe/js/rating_recipe.js?ver=3.3' id='penci_rateyo-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-portfolio/js/penci-portfolio.js?ver=1.0' id='penci_portfolio_extra-js'></script> <script type='text/javascript' id='fifu-image-js-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var fifuImageVars = {"fifu_lazy":"","fifu_woo_lbox_enabled":"1","fifu_woo_zoom":"inline","fifu_is_product":"","fifu_is_flatsome_active":"","fifu_rest_url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-json\/","fifu_nonce":"723052d959"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/featured-image-from-url/includes/html/js/image.js?ver=3.8.8' id='fifu-image-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.recaptcha.net/recaptcha/api.js?hl=en_US&onload=sgr_2&render=explicit&ver=1674924221' id='sgr_recaptcha-js'></script> <script type='text/javascript' id="soledad-pagespeed-header" data-cfasync="false">!function(n,t){"object"==typeof exports&&"undefined"!=typeof module?module.exports=t():"function"==typeof define&&define.amd?define(t):(n="undefined"!=typeof globalThis?globalThis:n||self).LazyLoad=t()}(this,(function(){"use strict";function n(){return n=Object.assign||function(n){for(var t=1;t<arguments.length;t++){var e=arguments[t];for(var i in e)Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,i)&&(n[i]=e[i])}return n},n.apply(this,arguments)}var t="undefined"!=typeof window,e=t&&!("onscroll"in window)||"undefined"!=typeof navigator&&/(gle|ing|ro)bot|crawl|spider/i.test(navigator.userAgent),i=t&&"IntersectionObserver"in window,o=t&&"classList"in document.createElement("p"),a=t&&window.devicePixelRatio>1,r={elements_selector:".lazy",container:e||t?document:null,threshold:300,thresholds:null,data_src:"src",data_srcset:"srcset",data_sizes:"sizes",data_bg:"bg",data_bg_hidpi:"bg-hidpi",data_bg_multi:"bg-multi",data_bg_multi_hidpi:"bg-multi-hidpi",data_poster:"poster",class_applied:"applied",class_loading:"loading",class_loaded:"loaded",class_error:"error",class_entered:"entered",class_exited:"exited",unobserve_completed:!0,unobserve_entered:!1,cancel_on_exit:!0,callback_enter:null,callback_exit:null,callback_applied:null,callback_loading:null,callback_loaded:null,callback_error:null,callback_finish:null,callback_cancel:null,use_native:!1},c=function(t){return n({},r,t)},u=function(n,t){var e,i="LazyLoad::Initialized",o=new n(t);try{e=new CustomEvent(i,{detail:{instance:o}})}catch(n){(e=document.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent(i,!1,!1,{instance:o})}window.dispatchEvent(e)},l="src",s="srcset",f="sizes",d="poster",_="llOriginalAttrs",g="loading",v="loaded",b="applied",p="error",h="native",m="data-",E="ll-status",I=function(n,t){return n.getAttribute(m+t)},y=function(n){return I(n,E)},A=function(n,t){return function(n,t,e){var i="data-ll-status";null!==e?n.setAttribute(i,e):n.removeAttribute(i)}(n,0,t)},k=function(n){return A(n,null)},L=function(n){return null===y(n)},w=function(n){return y(n)===h},x=[g,v,b,p],O=function(n,t,e,i){n&&(void 0===i?void 0===e?n(t):n(t,e):n(t,e,i))},N=function(n,t){o?n.classList.add(t):n.className+=(n.className?" ":"")+t},C=function(n,t){o?n.classList.remove(t):n.className=n.className.replace(new RegExp("(^|\\s+)"+t+"(\\s+|$)")," ").replace(/^\s+/,"").replace(/\s+$/,"")},M=function(n){return n.llTempImage},z=function(n,t){if(t){var e=t._observer;e&&e.unobserve(n)}},R=function(n,t){n&&(n.loadingCount+=t)},T=function(n,t){n&&(n.toLoadCount=t)},G=function(n){for(var t,e=[],i=0;t=n.children[i];i+=1)"SOURCE"===t.tagName&&e.push(t);return e},D=function(n,t){var e=n.parentNode;e&&"PICTURE"===e.tagName&&G(e).forEach(t)},V=function(n,t){G(n).forEach(t)},F=[l],j=[l,d],P=[l,s,f],S=function(n){return!!n[_]},U=function(n){return n[_]},$=function(n){return delete n[_]},q=function(n,t){if(!S(n)){var e={};t.forEach((function(t){e[t]=n.getAttribute(t)})),n[_]=e}},H=function(n,t){if(S(n)){var e=U(n);t.forEach((function(t){!function(n,t,e){e?n.setAttribute(t,e):n.removeAttribute(t)}(n,t,e[t])}))}},B=function(n,t,e){N(n,t.class_loading),A(n,g),e&&(R(e,1),O(t.callback_loading,n,e))},J=function(n,t,e){e&&n.setAttribute(t,e)},K=function(n,t){J(n,f,I(n,t.data_sizes)),J(n,s,I(n,t.data_srcset)),J(n,l,I(n,t.data_src))},Q={IMG:function(n,t){D(n,(function(n){q(n,P),K(n,t)})),q(n,P),K(n,t)},IFRAME:function(n,t){q(n,F),J(n,l,I(n,t.data_src))},VIDEO:function(n,t){V(n,(function(n){q(n,F),J(n,l,I(n,t.data_src))})),q(n,j),J(n,d,I(n,t.data_poster)),J(n,l,I(n,t.data_src)),n.load()}},W=["IMG","IFRAME","VIDEO"],X=function(n,t){!t||function(n){return n.loadingCount>0}(t)||function(n){return n.toLoadCount>0}(t)||O(n.callback_finish,t)},Y=function(n,t,e){n.addEventListener(t,e),n.llEvLisnrs[t]=e},Z=function(n,t,e){n.removeEventListener(t,e)},nn=function(n){return!!n.llEvLisnrs},tn=function(n){if(nn(n)){var t=n.llEvLisnrs;for(var e in t){var i=t[e];Z(n,e,i)}delete n.llEvLisnrs}},en=function(n,t,e){!function(n){delete n.llTempImage}(n),R(e,-1),function(n){n&&(n.toLoadCount-=1)}(e),C(n,t.class_loading),t.unobserve_completed&&z(n,e)},on=function(n,t,e){var i=M(n)||n;nn(i)||function(n,t,e){nn(n)||(n.llEvLisnrs={});var i="VIDEO"===n.tagName?"loadeddata":"load";Y(n,i,t),Y(n,"error",e)}(i,(function(o){!function(n,t,e,i){var o=w(t);en(t,e,i),N(t,e.class_loaded),A(t,v),O(e.callback_loaded,t,i),o||X(e,i)}(0,n,t,e),tn(i)}),(function(o){!function(n,t,e,i){var o=w(t);en(t,e,i),N(t,e.class_error),A(t,p),O(e.callback_error,t,i),o||X(e,i)}(0,n,t,e),tn(i)}))},an=function(n,t,e){!function(n){n.llTempImage=document.createElement("IMG")}(n),on(n,t,e),function(n){S(n)||(n[_]={backgroundImage:n.style.backgroundImage})}(n),function(n,t,e){var i=I(n,t.data_bg),o=I(n,t.data_bg_hidpi),r=a&&o?o:i;r&&(n.style.backgroundImage='url("'.concat(r,'")'),M(n).setAttribute(l,r),B(n,t,e))}(n,t,e),function(n,t,e){var i=I(n,t.data_bg_multi),o=I(n,t.data_bg_multi_hidpi),r=a&&o?o:i;r&&(n.style.backgroundImage=r,function(n,t,e){N(n,t.class_applied),A(n,b),e&&(t.unobserve_completed&&z(n,t),O(t.callback_applied,n,e))}(n,t,e))}(n,t,e)},rn=function(n,t,e){!function(n){return W.indexOf(n.tagName)>-1}(n)?an(n,t,e):function(n,t,e){on(n,t,e),function(n,t,e){var i=Q[n.tagName];i&&(i(n,t),B(n,t,e))}(n,t,e)}(n,t,e)},cn=function(n){n.removeAttribute(l),n.removeAttribute(s),n.removeAttribute(f)},un=function(n){D(n,(function(n){H(n,P)})),H(n,P)},ln={IMG:un,IFRAME:function(n){H(n,F)},VIDEO:function(n){V(n,(function(n){H(n,F)})),H(n,j),n.load()}},sn=function(n,t){(function(n){var t=ln[n.tagName];t?t(n):function(n){if(S(n)){var t=U(n);n.style.backgroundImage=t.backgroundImage}}(n)})(n),function(n,t){L(n)||w(n)||(C(n,t.class_entered),C(n,t.class_exited),C(n,t.class_applied),C(n,t.class_loading),C(n,t.class_loaded),C(n,t.class_error))}(n,t),k(n),$(n)},fn=["IMG","IFRAME","VIDEO"],dn=function(n){return n.use_native&&"loading"in HTMLImageElement.prototype},_n=function(n,t,e){n.forEach((function(n){return function(n){return n.isIntersecting||n.intersectionRatio>0}(n)?function(n,t,e,i){var o=function(n){return x.indexOf(y(n))>=0}(n);A(n,"entered"),N(n,e.class_entered),C(n,e.class_exited),function(n,t,e){t.unobserve_entered&&z(n,e)}(n,e,i),O(e.callback_enter,n,t,i),o||rn(n,e,i)}(n.target,n,t,e):function(n,t,e,i){L(n)||(N(n,e.class_exited),function(n,t,e,i){e.cancel_on_exit&&function(n){return y(n)===g}(n)&&"IMG"===n.tagName&&(tn(n),function(n){D(n,(function(n){cn(n)})),cn(n)}(n),un(n),C(n,e.class_loading),R(i,-1),k(n),O(e.callback_cancel,n,t,i))}(n,t,e,i),O(e.callback_exit,n,t,i))}(n.target,n,t,e)}))},gn=function(n){return Array.prototype.slice.call(n)},vn=function(n){return n.container.querySelectorAll(n.elements_selector)},bn=function(n){return function(n){return y(n)===p}(n)},pn=function(n,t){return function(n){return gn(n).filter(L)}(n||vn(t))},hn=function(n,e){var o=c(n);this._settings=o,this.loadingCount=0,function(n,t){i&&!dn(n)&&(t._observer=new IntersectionObserver((function(e){_n(e,n,t)}),function(n){return{root:n.container===document?null:n.container,rootMargin:n.thresholds||n.threshold+"px"}}(n)))}(o,this),function(n,e){t&&window.addEventListener("online",(function(){!function(n,t){var e;(e=vn(n),gn(e).filter(bn)).forEach((function(t){C(t,n.class_error),k(t)})),t.update()}(n,e)}))}(o,this),this.update(e)};return hn.prototype={update:function(n){var t,o,a=this._settings,r=pn(n,a);T(this,r.length),!e&&i?dn(a)?function(n,t,e){n.forEach((function(n){-1!==fn.indexOf(n.tagName)&&function(n,t,e){n.setAttribute("loading","lazy"),on(n,t,e),function(n,t){var e=Q[n.tagName];e&&e(n,t)}(n,t),A(n,h)}(n,t,e)})),T(e,0)}(r,a,this):(o=r,function(n){n.disconnect()}(t=this._observer),function(n,t){t.forEach((function(t){n.observe(t)}))}(t,o)):this.loadAll(r)},destroy:function(){this._observer&&this._observer.disconnect(),vn(this._settings).forEach((function(n){$(n)})),delete this._observer,delete this._settings,delete this.loadingCount,delete this.toLoadCount},loadAll:function(n){var t=this,e=this._settings;pn(n,e).forEach((function(n){z(n,t),rn(n,e,t)}))},restoreAll:function(){var n=this._settings;vn(n).forEach((function(t){sn(t,n)}))}},hn.load=function(n,t){var e=c(t);rn(n,e)},hn.resetStatus=function(n){k(n)},t&&function(n,t){if(t)if(t.length)for(var e,i=0;e=t[i];i+=1)u(n,e);else u(n,t)}(hn,window.lazyLoadOptions),hn})); (function () { var PenciLazy = new LazyLoad({ elements_selector: '.penci-lazy', data_bg: 'bgset', class_loading: 'lazyloading', class_entered: 'lazyloaded', class_loaded: 'pcloaded', unobserve_entered: true }); MutationObserver = window.MutationObserver || window.WebKitMutationObserver; var observer = new MutationObserver(function(mutations, observer) { PenciLazy.update(); }); observer.observe(document, { subtree: true, attributes: true }); })(); </script> </body> </html> <div class="mads-block"></div> <!-- Dynamic page generated in 0.896 seconds. --> <!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2023-01-28 16:43:41 --> <!-- super cache --><script data-cfasync="false" src="/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js"></script>