Trang chủ Việt Nam Bộ Giáo dục giảm 18 tiết mỗi năm khi Lịch sử có phần bắt buộc

Bộ Giáo dục giảm 18 tiết mỗi năm khi Lịch sử có phần bắt buộc

qua admin
0 nhận xét

Với 52 tiết Lịch sử bắt buộc mỗi năm THPT, các trường sẽ xây dựng tổ hợp bốn môn lựa chọn thay vì năm môn như trước, từ đó giảm số tiết học tổng thể.

ThôngtinđượcVụtrưởngGiáodụcTrunghọcNguyễnXuânThànhchobiếttrongthôngtinBộGiáodụcvàĐàotạogửichobá Trước đó một ngày, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ ký ban hành kế hoạch xây dựng chương trình Lịch sử phần bắt buộc cấp THPT với thời lượng 52 tiết cho mỗi năm học lớp 10, 11 và 12.

Vụ trưởng Giáo dục Trunghọc N guyễn Xuân Thành. Ảnh: Dương Tâm

Kếhoạch nài làn hằm đá pứng yêu cầu môn Lị ch sử cấp THP Bao gồ m cả phần bắt buộc và lự a chọn đượ cnêutron gnghị quyết kỳ họp thọ

Dự kiến, môn Lịch sử được giữ nguyên phần chuyên đề học tập lựa chọn (35 tiết/năm học) theo định hướng nghề nghiệp, chuyển phần chủ đề môn Lịch sử 70 tiết mỗi năm thành phần bắt buộc và điều chỉnh chương trình từ 70th à nh 52 tiết mỗ in ăm để đảm bảo fù hợ p với tất cả học sinh và cơ cấu độing ũgiáo viên Lịch sử hiệ

Theo chương trình ban hành năm 2018, học sinh học bảy môn và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng an ninh, Hoạt động trải nghiệm – hướng nghiệp, Nội dung giáo dục của địa phương. Học sinh học thêm năm môn lựa chọn. Cácmônnàyđượcchọntrongbanhómmôn(mỗinhómchọnítmộtmôn):Khoahọcxãhội(Lịchsử、Đ Khoahọctựnhiên(Vậtlý、Hóahọc、Sinhhọc); nhómmônCôngnghệvàNghệthuật(Côngnghệ、Tinhọc、Nghệthuật–ÂmnhạcvàMỹthuật)。

VớiviệcLịchsửcóphầnbắtbuộc、cáctrườngxâydựngtổhợpchỉbốnmônlựachọnthayvìnăm “Các trường cần căn cứ vào đội ngũ giáo viên để điều chỉnh giảm một môn trong các tổ hợp năm môn học lựa chọn đã chuẩn bị, xây dựng trong thời gian qua”, ông Thành nói và cho biết chỉ cần điều chỉ nh giảm một môn đối với tổ hợ p không có môn Lị ch sử.

Tuyn hiên, hiện chưarõ học sinh có còn cần phải chọnít nhất một môn trong mỗi nhóm trên hay không.

Mỗi môn lựa chọn có thời lượng 70 tiết / năm học. Khigiảm một môn và bắt buộ chọc 52 tiết Lịch sử, số tiết được giảm là 18, tức chỉ còn 997 thayvì

* Xem chương trình môn Lịch sử cấp THP Banhànhnăm 2018

Trước lo lắng chất lượng chương trình và kế hoạch giảng dạy môn Lịch sử bị ảnh hưởng khi Bộ chỉ có một tháng để điều chỉnh, ông Thành chia sẻ việc nghiên cứu để điều chỉnh tinh giảm chương trình môn Lịch sử 70 tiết mỗi năm thành phần Lịch sử bắt buộc 52 tiết đã được Bộ đề nghị Ban phát triển chương trình môn Lịch sử nghiên cứu từ sau khi có đề xuất môn học này trở thành bắt buộc.

Vụ trưởng Giáo dục Trung học cũng khẳng định chương trình môn Lịch sử phần bắt buộc 52 tiết mỗi năm không phải là chương trình được xây dựng mới từ đầu mà được điều chỉnh tinh giảm từ chương trình 70 tiết mỗi năm học đã được xây dựng trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên việc thự chiện sẽ bảo đảm tiến độ và chất lượng như kẰ

Tươngtự、việcbồidưỡnggiáoviêncũngđãđượcthựchiệntrongnhữngnămquavàsẵnsàngtriểnkhaitrongnă Nay, việc điều chỉnh chương trình được thực hiện tinh giảm từ chính chương trình mà giáo viên đã được bồi dưỡng nên giáo viên đã bảo đảm năng lực để thực hiện.

“Tuy nhiên, Bộ sẽ tiếp tục tổ chức bồi dưỡng cho một số cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của các địa phương trong quá trình điều chỉnh chương trình để nắm chắc hơn và kịp thời áp dụng, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử the ochương trình mới “, ông Thàn hnói.

Theo chương trình giáo dục phổ thông mới (ban hành năm 2018), giáo dục phổ thông được chia làm hai giai đoạn gồm giáo dục cơ bản (lớp 1 đến 9) và giáo dục định hướng nghề nghiệp (lớp 10 đến 12). Lịchsửlàmônbắtbuộctronggiaiđoạncơbản、cungcấpkiếnthứcphổthông、cốtlõivềtoànbộlị Đếngiaiđoạnđịnhhướngnghềnghiệp(cấpTHPT)、chươngtrìnhchỉyêucầuhọcbảymônvàhoạt Lịchsửlàmônlựachọn、họcsinhđượctùychọnhọchaykhôngtheosởthíchvàđịnhhướngnghềng

Việc Quốc hội yêu cầu Lịch sử có cả phần bắt buộc và lựa chọn được đưa ra sau khi lắng nghe nhiều tranh cãi xoay quanh việc đưa Lịch sử thành môn lựa chọn ở giai đoạn định hướng nghề nghiệp. Trongkhinhiều chuyêngia ủng hộ, một số đại biểu quốc hội và Ủy ban Văn hóa Giáo dục cho rằng Lịch sử cần trở thành môn bắt buộc bởi môn học này giữ vai trò chủ đạo trong giáo dục chính trị, tư tưởng, lòng yêu nước, bồi dưỡng năng lực tư duy, hành động cho thế hệ trẻ, giúc cá cemcó thái độứng xử đúng đắn trong xã hội.

Dương Tâm

You may also like

Để lại một bình luận